Đào tạo kiến thức về áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 tại huyện Lục Ngạn

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jun 26, 2020 | 16:27 - Lượt xem: 996

Ngày 26/6/2020, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức Hội nghị Hội nghị đào tạo kiến thức về áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015

Tham dự Hội nghị đào tạo có đại diện lãnh đạo Chi cục TCĐLCL và các chuyên viên phụ trách Đo lường; Văn phòng huyện Lục ngạn; đại diện cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục ngạn.

Trong thời gian 01 ngày các đồng chí học viên được nghe chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tập huấn về nhận thức chung về HTQLCL, kiến thức áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL.

Thông qua hội nghị, các học viên nắm chắc kiến thức áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 để từ đó áp dụng, triển khai áp đưa vào thực tiễn tại đơn vị.