Bản tin TBT Tháng 6/2020

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Jun 25, 2020 | 15:49 - Lượt xem: 174

TIN CẢNH BÁO

 

Thông báo của Argentina về thực vật chế biến

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/388 ngày 22/4/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung thi hành “Luật thực phẩm Argentina – Dưa chua và các thực vật chế biến, ngâm trong chất lỏng có tính axit (Điều. 172, 972 và 980)” (7 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Dự thảo Nghị quyết chung được Ủy ban Thực phẩm Quốc gia (CONAL) cập nhật và đơn giản hóa các tiêu chuẩn để ngâm và mở rộng phạm vi của các sản phẩm ngâm và các thực vật chế biến, chìm trong chất lỏng có tính axit, hiện đang áp dụng Luật Thực phẩm Argentina (CAA).

Mục đích ban hành quy định này nhằm cập nhật pháp luật hiện hành; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; các mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Argentina về rau được bảo quản

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/389 ngày 22/4/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung thi hành “Luật Thực phẩm Argentina – Chương XI: Thực phẩm từ thực vật: Rau được bảo quản”) (26 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Dự thảo Nghị quyết chung được thông báo, do Ủy ban Thực phẩm Quốc gia (CONAL) soạn thảo, cập nhật các tiêu chuẩn về rau được bảo quản theo Luật Thực phẩm Argentina (CAA) bằng cách sửa đổi/giới thiệu các Điều 927, 928, 928 bis, 929, 929 bis, 929 tris , 929 quater, 930, 931, 932, 932 bis, 933, 934, 935 và 936.

Mục đích ban hành quy định này nhằm cập nhật pháp luật hiện hành; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Argentina về nước

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/390 ngày 22/4/2020, Argentina thông báo ban hành Bản sửa đổi Luật Thực phẩm Argentina – Chương XX. “Phương pháp phân tích chính thức”: Kiểm tra nước chứa asen) (6 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Chương XX. “Phương pháp phân tích chính thức” của Luật thực phẩm Argentina được sửa đổi để bao gồm Điều 1414 sexto, trong đó đặt ra các tiêu chuẩn để kiểm tra nước có chứa asen.

Mục đích ban hành quy định này nhằm cập nhật pháp luật hiện hành; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Braxin về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1010 ngày 25/5/2020, Braxin thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật số 10, ngày 15 tháng 5 năm 2020 (4 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

Đề xuất thu hồi các biện pháp điều chỉnh tác động thấp của các sản phẩm đóng gói sẵn, rút ngầm, những tác động đã bị dập tắt theo thời gian và không thể xác định được nhu cầu hoặc mục đích cho xã hội.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Chi Lê về máy điều hòa nhiệt độ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHL/520 ngày 21/4/2020, Chi Lê thông báo về Quy định Phân tích hiệu quả năng lượng và/hoặc thử nghiệm đối với máy điều hòa nhiệt độ (3 trang, tiếng Tây Ban Nha)

Quy định được thông báo thiết lập quy trình ghi nhãn và chứng nhận hiệu quả năng lượng, phù hợp với phạm vi và lĩnh vực áp dụng của Tiêu chuẩn ISO 5151: 2017, cho các loại điều hòa nhiệt đội cụ thể như sau:

– Loại tách hoặc gói đơn

– Máy chỉ làm mát 1 chiều và Máy chu kỳ đảo ngược 2 chiều

– Máy không ống dẫn

– Nguồn một pha

– Máy làm mát không khí

– Đầu vào nhiệt không vượt quá 12 kW (42.000 BTU/h)

– Công suất đơn, đa và biến

Mục đích ban hành quy định này nhằm kết hợp các tiêu chuẩn thử nghiệm cập nhật vào quy định hiện hành; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1420 ngày 11/5/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Nguyên tắc chung về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia đối với việc dán nhãn thực phẩm đóng gói sẵn (14 trang, tiếng Trung Quốc)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về nồi áp suất điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1421 ngày 11/5/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Các giá trị tối thiểu cho phép về hiệu suất năng lượng và các mức hiệu suất năng lượng cho nồi áp suất điện (6 trang, tiếng Trung Quốc). Tiêu chuẩn này cũng áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa sau: Máy nước nóng tức thời hoặc lưu trữ và máy sưởi ngâm; thiết bị sưởi ấm không gian điện và thiết bị sưởi ấm đất; thiết bị làm tóc điện nhiệt (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, máy uốn tóc) và máy sấy tay; bàn là làm mịn bằng điện; các thiết bị nhiệt điện khác thuộc loại được sử dụng cho mục đích gia đình; điện trở sưởi ấm, trừ các loại thuộc nhóm 85,45 (HS 8516); Kỹ thuật truyền năng lượng và truyền nhiệt nói chung (ICS 27.010).

Tiêu chuẩn này quy định cấp hiệu suất năng lượng, giá trị giới hạn hiệu suất năng lượng và phương pháp thử của nồi áp suất điện.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ môi trường; đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về quần áo bảo hộ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1422 ngày 11/5/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Quần áo bảo hộ – Quần áo bảo hộ chống cháy (14 trang, tiếng Trung Quốc).

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, nhận dạng, đóng gói và lưu trữ quần áo bảo hộ chống cháy. Tiêu chuẩn này áp dụng cho quần áo bảo hộ chống cháy được sử dụng ở những nơi có lửa mở, tia lửa hoặc các chất dễ cháy và nguy cơ lóe sáng.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ môi trường; đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về quần áo bảo hộ chuyên nghiệp

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1423 ngày 11/5/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Quần áo bảo hộ cảnh báo tầm nhìn cao dùng cho sử dụng chuyên nghiệp (30 trang, tiếng Trung Quốc).

Tiêu chuẩn này quy định mức độ, yêu cầu thiết kế, yêu cầu hiệu suất, phương pháp thử và ghi nhãn quần áo cảnh báo khả năng hiển thị cao để sử dụng chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn này áp dụng cho quần áo cảnh báo tầm nhìn cao mà các nhà khai thác mặc để cải thiện khả năng hiển thị của họ trong môi trường với tầm nhìn thấp.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về giầy an toàn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1424 ngày 11/5/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Bảo vệ chân – Giày an toàn (34 trang, tiếng Trung Quốc).

Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản và định nghĩa, phân loại, kiểu dáng và ghi nhãn, các yêu cầu cơ bản, hiệu suất bảo vệ, các yêu cầu bổ sung, nhận dạng và thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất giày an toàn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho giày dép bảo vệ chân người mang khỏi các mối nguy hiểm trong khu vực làm việc.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Cộng hòa Séc về hàng hóa

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CZE/250 ngày 19/5/2020, Cộng hòa Séc thông báo về Phán quyết của Bộ Tài chính số 04/2020 sửa đổi danh mục hàng hóa với giá quy định được ban hành thông qua Bộ Tài chính quản lý số 01/2020 (2 trang, bằng tiếng Séc, 2 trang, bằng tiếng Anh)

Mô tả nội dung: Phán quyết của Bộ Tài chính số 01/2020 đang được cập nhật liên quan đến tình hình hiện tại do nguy cơ lây nhiễm với virus corona mới SARS-CoV-2/COVID-19. Mục tiêu của biện pháp này là đảm bảo đủ số lượng thiết bị bảo vệ, đặc biệt là cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn cho người dân, để ngăn ngừa sự lây lan của nhiễm trùng và bệnh do virus corona này gây ra.

Phán quyết của Bộ Tài chính số 04/2020 liên quan đến tình trạng khẩn cấp do Chính phủ Cộng hòa Séc tuyên bố và đưa ra mức giá tối đa cho:

 • thiết bị bảo vệ theo Quy định (EU) 2016/425 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, loại FFP3 được sản xuất tại EU và được đưa ra thị trường theo tiêu chuẩn kỹ thuật EN 149: 2001 + A1: 2009, tại CZK 175, Không bao gồm VAT, trên mỗi đơn vị, bất kể số lượng đơn vị trong gói hoặc loại bao bì
 • thiết bị bảo vệ theo Quy định (EU) 2016/425 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, loại FFP3 được sản xuất bên ngoài EU và được đưa ra thị trường theo tiêu chuẩn kỹ thuật EN 149: 2001 + A1: 2009, tại CZK 350, Không bao gồm VAT, trên mỗi đơn vị, bất kể số lượng đơn vị trong gói hoặc loại bao bì.

“Các biện pháp điều tiết tạm thời của Bộ Tài chính hợp tác với Bộ Y tế nhằm đảm bảo sự ổn định về giá và tính sẵn có của các thiết bị an toàn lớp FFP3 trên thị trường trong đại dịch COVID-19.”

Phán quyết này được thông qua liên quan đến sự gia tăng mạnh về giá và sự thiếu hụt các loại khẩu trang lớp FFP3 liên quan đến sự bùng phát của dịch. Trong nỗ lực ngăn chặn bán hàng ở mức giá không thể chấp nhận và để đảm bảo rằng thiết bị bảo vệ có giá cả phải chăng, giá đã được Bộ Tài chính giới hạn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Quyết định này dự kiến thông qua vào ngày 22/4/2020

 

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm diệt khuẩn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/716 ngày 05/5/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Dự thảo Quy định thực thi của Ủy Ban Châu Âu phê duyệt formaldehyd như một hoạt chất hiện có để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn thuộc loại sản phẩm 2 và 3 (4 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo này phê duyệt formaldehyd như một hoạt chất để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn thuộc loại sản phẩm 2 và 3.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; đảm bảo việc hài hòa.

Quy định này dự kiến thông qua vào Tháng 7/2020.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Liên minh Châu Âu về thuốc bảo vệ thực vật

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/718 ngày 06/5/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Dự thảo Quy định thực thi của Ủy Ban Châu Âu liên quan đến việc không đổi mới phê duyệt hoạt chất benfluralin, theo Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến việc đưa sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường và sửa đổi Phụ lục của Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) số 540/2011 (4 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định thực thi của Ủy Ban này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất benfluralin không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các quốc gia thành viên EU sẽ rút ủy quyền cho các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa benfluralin như một hoạt chất. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất sử dụng làm hoạt chất thuốc trừ sâu tại EU theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414 / EEC.

Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa ra thị trường các chất này và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa nó. Sau khi không được chấp thuận và hết thời hạn ân hạn đối với các sản phẩm có chứa chất này, hành động riêng biệt có thể sẽ được thực hiện trên mức giới hạn dư lượng tối đa và một thông báo riêng sẽ được thực hiện theo quy trình Kiểm dịch động thực vật (SPS).

Để một hoạt chất được phê duyệt theo Quy định (EC) số 1107/2009 (liên quan đến việc đưa sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường), phải chứng minh rằng chất này không gây hại cho sức khỏe con người, sức khỏe động vật hoặc môi trường. Các tiêu chí được liệt kê trong Điều 4 của Quy định (và cũng được nêu chi tiết trong Phụ lục II kèm theo) phải được đáp ứng để cho phép phê duyệt. Trong quá trình đánh giá và đánh giá ngang hàng về benfluralin, một số mối quan tâm và lĩnh vực không thể hoàn thiện đã được xác định. Đây là chi tiết trong kết luận của Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA). Đặc biệt là nguy cơ lâu dài đối với chim và động vật có vú bao gồm nguy cơ ngộ độc thứ cấp của chim và động vật có vú ăn giun đất được xác định là một vấn đề quan trọng. Hơn nữa, không thể loại trừ nguy cơ lâu dài đối với các sinh vật thủy sinh từ benfluralin ngay cả khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu và rủi ro lâu dài đối với các sinh vật thủy sinh từ các chất chuyển hóa 371R và 372R. Cuối cùng, không thể loại trừ tiềm năng nhiễm độc gen của tạp chất do đặc điểm kỹ thuật, bao gồm mức độ tạp chất đó, không được hỗ trợ bởi đánh giá độc tính. Những lo ngại này có nghĩa là benfluralin không đáp ứng các tiêu chí phê duyệt như được nêu trong Quy định (EC) số 1107/2009 và hiện không thể được phê duyệt. Ủy quyền hiện tại sẽ cần phải được rút lại; Các quốc gia thành viên EU phải rút các sản phẩm bảo vệ thực vật hiện có chứa benfluralin chậm nhất là 6 tháng kể từ ngày có hiệu lực. Thời hạn ân hạn theo Điều 46 của Quy định 1107/2009 được cho phép và sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ khi có hiệu lực (cho phép sử dụng mùa cuối cùng); Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật; Bảo vệ môi trường

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Liên minh Châu Âu về hóa chất hỗn hợp

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/719 ngày 12/5/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Dự thảo Quy định của Ủy Ban Châu Âu sửa đổi Quyết định ủy quyền (EC) số 1272/2008 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về phân loại, dán nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp nhằm cải thiện khả năng làm việc của các yêu cầu thông tin liên quan đến phản ứng y tế khẩn cấp kèm theo Phụ lục (6 trang, bằng tiếng Anh, 28 trang, bằng tiếng Anh)

Theo Điều 45 (1) của Quy định Phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất hóa học và hỗn hợp của Liên minh Châu Âu (gọi tắt là Quy định CLP), các cơ quan được chỉ định của các quốc gia thành viên EU sẽ chịu trách nhiệm nhận thông tin từ các nhà nhập khẩu và người sử dụng hạ nguồn về các hỗn hợp hóa học nguy hiểm mà họ đưa ra thị trường. Quy định của Ủy ban (EU) Số 2017/542 đã sửa đổi Quy định CLP bằng cách thêm Phụ lục hài hòa thông tin sẽ được cung cấp liên quan đến phản ứng y tế khẩn cấp (“Phụ lục VIII”).

Phụ lục VIII đã được thông qua vào tháng 3 năm 2017. Ngay trước khi thông qua, các quốc gia thành viên EU và các bên liên quan trong ngành đã kêu gọi sửa đổi Phụ lục VIII trước ngày tuân thủ, vì lý do lo ngại về khả năng làm việc nghiêm trọng (đặc biệt là khó khăn hoặc không thể biết được thành phần chính xác của sản phẩm trong các trường hợp trong đó nguyên liệu thô có thành phần biến đổi cao hoặc không xác định được sử dụng, trong đó nhiều nhà cung cấp đang được sử dụng cho các thành phần được lưu trữ trong cùng một người nhận hoặc khi có chuỗi cung ứng phức tạp). Các cơ quan của Ủy ban đã ủy thác một nghiên cứu để đánh giá tính hợp pháp của các khiếu nại và tác động đối với những người có nghĩa vụ và kết luận rằng việc sửa đổi Phụ lục VIII là thực sự cần thiết. Việc sửa đổi sẽ tạo thành một sửa đổi thứ hai của Quy chế, sau khi áp dụng Quy định (EU) 2020/11, trong đó trì hoãn ngày tuân thủ đối với các hỗn hợp sử dụng của người tiêu dùng và nhằm giải thích các quy tắc hợp lý hơn, cải thiện sự gắn kết nội bộ và giảm thiểu một số hậu quả không lường trước mà chỉ trở nên rõ ràng kể từ khi áp dụng Quy định (EU) 2017/542.

Ủy ban hiện đang đề xuất sửa đổi Phụ lục VIII của Quy định (EC) 1272/2008 để giải quyết các vấn đề về khả năng làm việc.

Luật và phụ lục kèm theo (thay thế Phụ lục VIII hiện tại) cải thiện khả năng làm việc của các yêu cầu thông tin liên quan đến phản ứng y tế khẩn cấp. Việc sửa đổi Phụ lục VIII giải quyết các mối lo ngại, nghĩa là khó khăn hoặc không thể biết được thành phần chính xác của sản phẩm trong trường hợp nguyên liệu thô có thành phần biến đổi cao hoặc không xác định được sử dụng, trong đó nhiều nhà cung cấp đang được sử dụng cho các thành phần được lưu trữ trong cùng một người nhận, hoặc nơi có chuỗi cung ứng phức tạp, cũng như không thể biết trước được hỗn hợp bespoke chính xác nào sẽ được đưa ra thị trường.

Luật đề xuất này giới thiệu một giải pháp chung với khái niệm nhóm thành phần có thể hoán đổi cho nhau, cũng như các giải pháp cụ thể hơn cho ngành thạch cao, bê tông trộn sẵn, xi măng và các sản phẩm dầu mỏ và sơn bespoke.

Luật và phụ lục dự thảo này được liên kết chặt chẽ với “Dự thảo Quy định ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Điều 25 Quy định (EC) 1272/2008 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng về phân loại, dán nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp liên quan đến sơn bespoke” có thêm phần (8) vào Điều 25 quy định về giải pháp cho sơn bespoke. Cái sau chỉ là một phần của giải pháp, cụ thể là hậu quả của nghĩa vụ ghi nhãn trong Điều 25 của Quy định (EC) 1272/2008 về việc không cần thiết phải tạo UFI cho sơn bespoke. Việc không cần thiết phải tạo UFI cho sơn bespoke, là một phần khác của giải pháp, được quy định trong đề xuất sửa đổi của Phụ lục VIII.

Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo hoạt động đúng của thị trường nội bộ của EU; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sơn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/720 ngày 12/5/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Dự thảo Quy định của Ủy Ban Châu Âu sửa đổi Điều 25 Quy định (EC) 1272/2008 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về phân loại, dán nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp liên quan đến sơn bespoke (6 trang, bằng tiếng Anh).

Theo Điều 45 (1) của Quy định Phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất hóa học và hỗn hợp của Liên minh Châu Âu (gọi tắt là Quy định CLP), các cơ quan được chỉ định của các quốc gia thành viên EU sẽ chịu trách nhiệm nhận thông tin từ các nhà nhập khẩu và người sử dụng hạ nguồn về các hỗn hợp hóa học nguy hiểm mà họ đưa ra thị trường. Quy định của Ủy ban (EU) Số 2017/542 đã sửa đổi Quy định CLP bằng cách thêm Phụ lục hài hòa thông tin sẽ được cung cấp liên quan đến phản ứng sức khỏe khẩn cấp (“Phụ lục VIII”).

Phụ lục VIII đã được thông qua vào tháng 3 năm 2017. Ngay trước khi thông qua, các quốc gia thành viên EU và các bên liên quan trong ngành đã kêu gọi sửa đổi Phụ lục VIII trước ngày tuân thủ, vì lý do lo ngại về khả năng làm việc nghiêm trọng (đặc biệt là khó khăn hoặc không thể biết được thành phần chính xác của sản phẩm trong các trường hợp trong đó nguyên liệu thô có thành phần biến đổi cao hoặc không xác định được sử dụng, trong đó nhiều nhà cung cấp đang được sử dụng cho các thành phần được lưu trữ trong cùng một người nhận hoặc khi có chuỗi cung ứng phức tạp). Các dịch vụ của Ủy ban đã ủy thác một nghiên cứu để đánh giá tính hợp pháp của các khiếu nại và tác động đối với những người có nghĩa vụ và kết luận rằng việc sửa đổi Phụ lục VIII là thực sự cần thiết. Việc sửa đổi sẽ tạo thành một sửa đổi thứ hai của Quy chế, sau khi áp dụng Quy định (EU) 2020/11, trong đó trì hoãn ngày tuân thủ đối với các hỗn hợp sử dụng của người tiêu dùng và nhằm giải thích các quy tắc hợp lý hơn, cải thiện sự gắn kết nội bộ và giảm thiểu một số hậu quả không lường trước mà chỉ trở nên rõ ràng kể từ khi áp dụng Quy định (EU) 2017/542.

Ủy ban hiện đang đề xuất bổ sung đoạn (8) vào Điều 25 để giải quyết vấn đề khả thi đối với các loại sơn được đề cập.

Luật đề xuất có bổ sung đoạn (8) vào Điều 25 liên quan đến sơn bespoke. Đạo luật này được liên kết chặt chẽ với “Dự thảo Quy định sửa đổi ủy quyền (EC) số 1272/2008 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về phân loại, dán nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp nhằm cải thiện khả năng làm việc của các yêu cầu thông tin liên quan đến đáp ứng sức khỏe khẩn cấp kèm theo Phụ lục “. Đạo luật được đề xuất chỉ là một phần của giải pháp, cụ thể là hậu quả của nghĩa vụ ghi nhãn trong Điều 25 của Quy định (EC) 1272/2008 về việc không cần thiết phải tạo UFI cho sơn bespoke. Không cần thiết phải tạo UFI cho sơn bespoke, là một phần khác của giải pháp, được quy định trong Quy định ủy quyền ủy ban khác được đề xuất.

Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo hoạt động đúng của thị trường nội bộ của EU; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ấn Độ về thép

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/148 ngày 27/5/2020, Ấn Độ thông báo ban hành Lệnh lần 2 về  Thép và Sản phẩm Thép (Kiểm soát Chất lượng), 2020 (8 trang, bằng tiếng Anh)

Lệnh này tìm cách đảm bảo sự phù hợp với Sản phẩm Thép & Thép được liệt kê trong Bảng-1 với Tiêu chuẩn Ấn Độ được chỉ định. Lệnh bắt buộc tất cả các nhà sản xuất ở Ấn Độ và tất cả các nhà sản xuất nước ngoài có ý định xuất khẩu sang Ấn Độ, các sản phẩm thép và thép như được nêu trong Bảng 1 của Lệnh, để có được giấy phép hợp lệ từ Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ, cho sử dụng dấu Tiêu chuẩn, trước khi bắt đầu sản xuất thường xuyên các mặt hàng đó. Hơn nữa, không ai được sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán, thuê, cho thuê, lưu trữ hoặc triển lãm để bán bất kỳ sản phẩm thép và thép nào được nêu trong Bảng 1, không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định và không mang nhãn hiệu tiêu chuẩn của Cục.

Mục đích ban hành quy định này nhằm nâng cấp chất lượng thép và các sản phẩm thép vì lợi ích công cộng để đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng/nhà ở/hàng kỹ thuật trong nước và bảo vệ sức khỏe & an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về đèn chiếu sáng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1138 ngày 12/5/2020, I-xra-en thông báo về việc Sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu SI 20 Phần 2.4 – Đèn chiếu sáng: Yêu cầu cụ thể – Đèn chiếu sáng đa năng cầm tay (13 trang), bằng tiếng Anh; 5 trang, bằng tiếng Do Thái)

Sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 20 phần 2.4 áp dụng đối với đèn điện cầm tay. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này tiếp thu Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60598-2-4 – Phiên bản 3.0: 2017-04, với một vài thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

 • Thay đổi phạm vi, phân loại và yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng đối với các bộ đèn di động cho cả ứng dụng trong nhà và ngoài trời, bằng cách đưa ra các yêu cầu đã được liệt kê trong Tiêu chuẩn IEC 60598-2-7;
 • Thay đổi phạm vi của tiêu chuẩn để áp dụng đối với tất cả các nguồn ánh sáng điện (trước đây giới hạn ở dây tóc vonfram, đèn huỳnh quang hình ống và đèn phóng điện khác);
 • Thêm một biểu tượng cho đèn chiếu sáng khác với bình thường, nhưng chỉ phù hợp cho các ứng dụng trong nhà (đèn sử dụng cáp PVC);
 • Sửa đổi kiểm tra độ ổn định trên mặt phẳng nghiêng (đoạn 4.7.3);
 • Sửa đổi mức độ bảo vệ tối thiểu chống bụi và độ ẩm cho đèn chiếu sáng cầm tay để sử dụng ngoài trời (đoạn 4.5.2);
 • Sửa đổi các yêu cầu đối với tiêu chí chấp nhận của phíc cắm và ổ cắm;
 • Sửa đổi việc kiểm tra IP yêu cầu bất lợi nhất trong các vị trí bị lật ngược thành.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng từ khi có hiệu lực của tiêu chuẩn mới cho đến ngày 30 tháng 3 năm 2021. Trong thời gian này, sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn sửa đổi cũ hoặc mới.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về đui đèn huỳnh quang

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1140 ngày 14/5/2020, I-xra-en thông báo về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu SI 60400 – Đui đèn cho đèn huỳnh quang hình ống và bộ khởi động (94 trang, bằng tiếng Anh; 5 trang, bằng tiếng Do Thái)

Sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 60400 áp dụng đối với đui cho đèn huỳnh quang hình ống và bộ khởi động. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60400 – Phiên bản 8.0: 2017-06, với một vài thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng từ khi bắt đầu sửa đổi cho đến ngày 20 tháng 7 năm 2020. Trong thời gian này, sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn sửa đổi cũ hoặc mới.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về cuộn dây cáp

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1142 ngày 20/5/2020, I-xra-en thông báo về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu SI 61242 – Cuộn dây cáp cho hộ gia đình và các mục đích tương tự (70 trang, bằng tiếng Anh; 7 trang, bằng tiếng Do Thái)

Sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 61242 áp dụng đối với cuộn dây cáp. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua Tiêu chuẩn quốc tế IEC 61242 – Phiên bản đầu tiên: 1995/02, Sửa đổi 1 – Phiên bản 1.0: 2008-01 và Sửa đổi 2 – Phiên bản 1.0: 2015-10, với một vài thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về điều hòa không khí

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1143 ngày 25/5/2020, I-xra-en thông báo về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu SI 994 phần 1 – Máy điều hòa không khí: Yêu cầu về an toàn và vận hành (240 trang, bằng tiếng Anh, 19 trang, bằng tiếng Do Thái)

Sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 994 phần 1 áp dụng đối với máy điều hòa không khí. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này áp dụng cả Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60335-2-40 – Phiên bản 6.0: 2018-01 và Tiêu chuẩn Mỹ UL 60335-2-40 Phiên bản thứ hai: ngày 15 tháng 9 năm 2017 và cho phép tuân thủ một trong hai. Những chấp nhận này chỉ liên quan đến các yêu cầu áp dụng cho điều hòa không khí và bao gồm các thay đổi và độ lệch quốc gia xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn.

Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn sửa đổi mới sẽ được tuyên bố là bắt buộc, ngoại trừ tiểu mục quốc gia 7.12.4.206, xuất hiện trong cả hai kiểu tuân thủ, yêu cầu thêm hướng dẫn cài đặt một thiết bị đặc biệt để ngăn chặn việc phát thải chất làm lạnh bởi những người không được ủy quyền.

Bản sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng 3 năm 2022, tương tự như việc bắt đầu có hiệu lực của Tiêu chuẩn quốc tế được thông qua ở Châu Âu.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về mứt, thạch trái cây và bánh kẹo

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1144 ngày 25/5/2020, I-xra-en thông báo về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu SI 7394 – Mứt, mứt cam, thạch trái cây, bánh kẹo và powidl (một loại trái cây được chế biến từ mận zwetschge) (20 trang, bằng tiếng Do Thái).

Sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 7296 (trước đây là tiêu chuẩn SI 34) áp dụng đối với mứt, mứt cam, thạch trái cây, bánh kẹo và powidl. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua Tiêu chuẩn Codex CXS 296-2009 (Thông qua năm 2009, sửa đổi năm 2017), với một vài thay đổi và sai lệch quốc gia xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn.

Tất cả các phần của tiêu chuẩn dự thảo này sẽ được tuyên bố là bắt buộc sau khi có hiệu lực của sửa đổi này.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng cho đến khi kết thúc giai đoạn chuyển đổi của lần sửa đổi trước đó (chưa được công bố trên Công báo Israel). Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc mới sửa đổi.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về hóa chất

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1146 ngày 25/5/2020, I-xra-en thông báo về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu SI 5438 phần 9 – Hóa chất dùng để xử lý nước dành cho tiêu dùng của con người: Nhôm sunfat (50 trang), bằng tiếng Anh, 12 trang, bằng tiếng Do Thái).

Sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 5438 phần 9 áp dụng đối với nhôm sunfat để xử lý nước dành cho tiêu dùng của con người. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này áp dụng cả Tiêu chuẩn Châu Âu EN 878: Tháng 3 năm 2016 và Tiêu chuẩn Mỹ ANSI / AWWA B403-16, với một vài thay đổi và độ lệch quốc gia xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn như sau:

 1. Chương A – Những sai lệch quốc gia đối với việc tuân thủ của Châu Âu:
 • Thay đổi các tham chiếu quy phạm của tiêu chuẩn (phần 2);
 • Thêm một ghi chú vào Bảng 5 của phần 4.3 liên quan đến giới hạn tạp chất;
 • Xóa cột liên quan đến Loại 3 của Bảng 6, mục 4.4 liên quan đến các thông số hóa học;
 • Thêm các tiểu mục mới 5.1.2.2.1 và 5.1.2.2.2 chi tiết lấy mẫu từ xe téc và tàu chở dầu;
 • Thêm các phương pháp thử nghiệm thay thế vào mục 5.2 liên quan đến phân tích;
 • Thêm một yêu cầu mới để tuân thủ Tiêu chuẩn bắt buộc SI 2302 của Israel phần 1 và 2 cho phần 6 liên quan đến ghi nhãn, vận chuyển và lưu trữ;
 • Thêm một yêu cầu mới để tuân thủ phần SI 819 của Tiêu chuẩn Israel vào phần 6.1 liên quan đến phương tiện giao hàng;
 • Xóa phần 6.2 liên quan đến ghi nhãn theo quy định của pháp luật EU;
 • Thay thế phần 6.4 liên quan đến việc đánh dấu;
 • Sửa đổi Phụ lục B.
 1. Chương B – Những sai lệch quốc gia đối với con đường tuân thủ của Mỹ:
 • Thay đổi phần 1.3 ứng dụng xử lý;
 • Thay đổi các tham chiếu quy phạm của tiêu chuẩn (phần 2);
 • Xóa định nghĩa 10 (nước khai hoang) và định nghĩa 13 (nước thải) của phần 3 liên quan đến định nghĩa;
 • Thay đổi phần 4 xử lý các yêu cầu;
 • Thay đổi các giới hạn tạp chất cụ thể xuất hiện trong tiểu mục 4.3.2;
 • Thay đổi thông số kỹ thuật sản phẩm xuất hiện trong tiểu mục 4.3.3;
 • Thay đổi phần 5.2 xử lý các thủ tục kiểm tra;
 • Thay đổi công thức xuất hiện trong tiểu mục 5.5.9 xử lý các tính toán;
 • Thêm tiểu mục mới 5.12 liên quan đến hàm lượng niken;
 • Thay đổi các yêu cầu đánh dấu xuất hiện trong phần 6.1 liên quan đến đánh dấu;
 • Thêm một yêu cầu mới để tuân thủ phần SI 819 của Israel trong phần 6.1 liên quan đến đóng gói và vận chuyển;
 • Thêm tiểu mục mới 6.2.6.4 và yêu cầu sản phẩm sẽ bao gồm SDS (Bảng dữ liệu an toàn).

Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn sửa đổi mới sẽ được tuyên bố là bắt buộc, ngoại trừ những điều sau đây:

 • Các yêu cầu đánh dấu đối với “không có sắt” và “ít sắt” và “đánh dấu yêu cầu đánh dấu nồng độ nhôm (theo trọng lượng)” xuất hiện trong phần 6.4 của lộ trình tuân thủ Tiêu chuẩn Châu Âu;
 • Yêu cầu “đánh dấu yêu cầu đánh dấu nồng độ nhôm (tính theo trọng lượng)” xuất hiện trong phần 6.1 của lộ trình tuân thủ của Mỹ.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1148 ngày 25/5/2020, I-xra-en thông báo về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu SI 1254 – Salad làm từ chiết suất của thực vật, được bảo quản bằng kho lạnh (12 trang, bằng tiếng Do Thái)

Sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc một phần SI 1254, xử lý các món salad làm từ chất thực vật và được bảo quản bằng kho lạnh. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

 • Thêm vào phạm vi của tiêu chuẩn một vài làm rõ;
 • Thay đổi các tài liệu tham khảo quy phạm.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới sẽ được áp dụng kể từ ngày có hiệu lực của tiêu chuẩn sửa đổi mới trong thời gian 6 tháng. Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được kiểm tra theo các tiêu chuẩn cũ hoặc mới được sửa đổi.

Tất cả các phần của tiêu chuẩn sửa đổi sẽ được tuyên bố là bắt buộc sau khi có hiệu lực của sửa đổi mới.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về đèn huỳnh quang

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1149 ngày 26/5/2020, I-xra-en thông báo về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia, cụ thể như sau:

 • SI 61195 – Đèn huỳnh quang hai đui- Thông số kỹ thuật an toàn (8 trang bằng tiếng Do Thái và 26 trang bằng tiếng Anh)
 • SI 61199 – Đèn huỳnh quang một đui – Thông số kỹ thuật an toàn (8 trang bằng tiếng Do Thái và 45 trang bằng tiếng Anh)

Sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 520, cùng với các tiêu chuẩn tự nguyện SI 520 phần 2 và SI 61199, được thay thế bằng SI 61195 và SI 61199, xử lý đèn huỳnh quang. Các dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua các Tiêu chuẩn quốc tế sau đây, với một vài thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn, như sau:

 • SI 61195 áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế IEC 61195 – Phiên bản 2.2: 2014-09;
 • SI 61199 áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế IEC 61199 – Phiên bản 3.2: 2014-07.

Tất cả các phần của cả hai tiêu chuẩn dự thảo sẽ được tuyên bố là bắt buộc sau khi có hiệu lực của sửa đổi này, ngoại trừ chương liên quan đến đánh giá, trong mỗi tiêu chuẩn này.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về đèn led chiếu sáng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1150 ngày 26/5/2020, I-xra-en thông báo về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu SI 20 phần 1 – Đèn led chiếu sáng: Yêu cầu chung và thử nghiệm (231 trang, bằng tiếng Anh; 11 trang, bằng tiếng Do Thái)

Sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 20 phần 1, liên quan đến đèn led chiếu sáng. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60598 1 – Phiên bản 8.0: 2014-05 và Sửa đổi 1 – Phiên bản 8.0: 2017-09, với một vài thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng từ khi có hiệu lực của sửa đổi này cho đến ngày 23 tháng 2 năm 2021 (tương tự như việc bắt đầu có hiệu lực của Chỉ thị LVD của Châu Âu). Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc mới sửa đổi.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Nhật Bản về sản phẩm dược

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/664 ngày 25/5/2020, Nhật Bản thông báo về Sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với các sản phẩm sinh học và sửa đổi một phần đối với Thông báo công khai về thử nghiệm phát hành quốc gia. (1 trang, bằng tiếng Anh)

Các yêu cầu tối thiểu đối với các sản phẩm sinh học sẽ được sửa đổi một phần để thêm tiêu chuẩn cho một sản phẩm vắc-xin mới được phê duyệt. Thông báo công khai về thử nghiệm phát hành quốc gia sẽ được sửa đổi một phần để cung cấp cho sản phẩm vắc-xin nói trên.

Mục đích sửa đổi các yêu cầu này nhằm thiết lập tiêu chuẩn cho quy trình sản xuất, tính chất, chất lượng, lưu trữ và các dược phẩm khác phải được chú ý đặc biệt cho việc đạt được sức khỏe và vệ sinh công cộng (Sản phẩm sinh học). Để quy định sản phẩm vắc-xin nói trên là đối tượng của Thử nghiệm Phát hành Quốc gia, cũng như lệ phí, tiêu chí và số lượng cho thử nghiệm; Khác

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Kenya về sự phù hợp với tiêu chuẩn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KEN/1002 ngày 25/5/2020, Kenya thông báo về Quy định pháp lý số 78 ngày 28 tháng 4 năm 2020, Tiêu chuẩn (Xác minh sự phù hợp với tiêu chuẩn và các quy định áp dụng khác), 2020 (4 trang, bằng tiếng Anh)

Quy định này đưa ra các quy định xác minh sự phù hợp với tiêu chuẩn và các quy định khác trong khi nó sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Kenya.

Mục đích ban hành Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Quy định này dự kiến được thông qua ngay lập tức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/6/2020.

 

Thông báo của Hàn Quốc về sản phẩm sinh học

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/893 ngày 19/5/2020, Hàn Quốc thông báo Nghị định của Luật về y học tái sinh tiên tiến và các sản phẩm sinh học tiên tiến liên quan đến an toàn và hỗ trợ (71 trang), bằng tiếng Hàn)

– Khi “Luật An toàn và Hỗ trợ về Y học tái sinh tiên tiến và các sản phẩm sinh học tiên tiến” được thành lập, “Nghị định thực thi của Luật An toàn và hỗ trợ về y học tái sinh tiên tiến và các sản phẩm sinh học tiên tiến” được ban hành để quy định các vấn đề được ủy quyền của Luật và những thứ cần thiết để thực hiện nó.

– Điều 31: quy định tiêu chuẩn cơ sở cần thiết cho thông báo nhập khẩu kinh doanh các sản phẩm sinh học tiên tiến.

– Điều 32: quy định cơ sở vật chất, thiết bị, nguồn nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng cần thiết để phê duyệt kinh doanh quản lý tế bào người, v.v.

– Điều 34-36:

1) để quy định rằng các cuộc điều tra theo dõi dài hạn có thể được tiến hành trên một số sản phẩm sinh học tiên tiến có chứa phương pháp điều trị tế bào gốc, mô động vật và tế bào, sản phẩm trị liệu gen và các sản phẩm sinh học tiên tiến khác cần được theo dõi sự kiện bất lợi trong một thời gian cụ thể sau khi dùng.

2) để quy định các vấn đề liên quan đến chỉ định như là một chủ đề của các cuộc điều tra như vậy, việc rút chỉ định, v.v…

Mục đích ban hành Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/894 ngày 26/5/2020, Hàn Quốc thông báo về Đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm” (12 trang, bằng tiếng Hàn)

Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”. Những thay đổi chính được đề xuất là:

 1. Các quy định chính về ghi nhãn thực phẩm được chia nhỏ hoặc đóng gói lại được sửa đổi: Thông tin về “vật liệu đóng gói” được thêm vào quy định về thông tin ghi nhãn có thể thay đổi trong trường hợp thực phẩm được chia nhỏ hoặc đóng gói lại.
 2. Thông tin về “sản phẩm khử caffein” được cho phép trong “sản phẩm trà và trà” nếu loại bỏ caffeine trên 90%.
 3. Trong trường hợp nước tương pha trộn, thành phần của tất cả các loại nước tương hỗn hợp được công bố trên phần chính của nhãn.
 4. Trong trường hợp phụ gia thực phẩm bao gồm cả chất khử trùng cho dụng cụ, ngày bán hoặc ngày sản xuất phải được khai báo.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo việc ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/895 ngày 26/5/2020, Hàn Quốc thông báo đề xuất về “Quy định đánh giá việc thiết lập và điều chỉnh tiêu chuẩn sử dụng các thành phần mỹ phẩm” (13 trang, bằng tiếng Hàn)

Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm của Hàn Quốc (MFDS) đang ban hành “Quy định về đánh giá việc thiết lập và điều chỉnh tiêu chuẩn sử dụng các thành phần mỹ phẩm” như sau:

+ (Mục đích) Theo việc thực hiện chính sách chỉ định thành phần mỹ phẩm bị hạn chế sử dụng (ví dụ: chất bảo quản, kem chống nắng, chất tạo màu), quy định được đề xuất đưa ra các yêu cầu đối với hồ sơ mà nhà sản xuất mỹ phẩm hoặc người bán có trách nhiệm phải nộp.

+ Quy định đề xuất yêu cầu nộp hồ sơ bao gồm thông tin về các tính chất của thành phần, tình trạng sử dụng trong hoặc ngoài nước, dữ liệu an toàn và hiệu quả, v.v…

+ Quy định yêu cầu dữ liệu an toàn phải chứa kết quả từ mười một loại xét nghiệm, bao gồm thử nghiệm kích ứng da, thử nghiệm độc tính, v.v… (Việc nộp dữ liệu có thể được miễn trừ khi có lý do chính đáng). Dữ liệu hiệu quả sẽ chứa bằng chứng chứng minh tính hiệu quả của thành phần được đệ trình (ví dụ: kết quả kiểm tra hiệu quả bảo quản, v.v…).

Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo việc hài hòa hóa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Pakistan về Chất khử trùng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PAK/119 ngày 12/5/2020, Pakistan thông báo ban hành tiêu chuẩn Chất khử trùng tay và chất khử trùng PS: 5453/2020 ICS số 71.100.40 (12 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn Pakistan này đã được Cơ quan kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn Pakistan thông qua vào ngày 5 tháng 5 năm 2020 sau khi dự thảo được hoàn thiện bởi Ủy ban kỹ thuật hóa học tốt đã được Ủy ban tiêu chuẩn hóa chất quốc gia phê duyệt.

Tiêu chuẩn Pakistan này quy định các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với chất khử trùng tay có cồn. Tiêu chuẩn không bao gồm các chất khử trùng tay không chứa cồn;

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Pakistan về sản phẩm ăn được

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PAK/120 ngày 13/5/2020, Pakistan thông báo ban hành Lệnh điều tiết theo luật định (SSC) 237 (I)/2019 ngày 19 tháng 2 năm 2019 (1 trang, bằng tiếng Anh)

S.R.O. 237 (I)/2019. Khi thực hiện các quyền lực theo tiểu mục (1) của phần 3 của Luật Nhập khẩu và Xuất khẩu (Kiểm soát) năm 1950 (XXXIX năm 1950), Chính phủ Liên bang đã xác định rằng các sửa đổi tiếp theo sẽ được thực hiện trong Lệnh thực thi Chính sách nhập khẩu năm 2016, cụ thể là:

Theo Lệnh nêu trên, trong Phụ lục B, trong Bảng dưới Phần I, trong cột (1), so với Số 13, trong cột (4):

 1. a) trong mệnh đề (iii) cho biểu thức “50% (năm mươi phần trăm) thời hạn sử dụng, được tính từ ngày nộp Bản khai nhập khẩu chung (IGM)”, biểu thức “66% (2/3) của Thời hạn sử dụng còn lại kể từ ngày sản xuất “sẽ được thay thế; và
 2. b) sau mệnh đề (iii), được sửa đổi như đã nói ở trên, các mệnh đề sau sẽ được thêm vào, cụ thể là:

“(Iii a) Các thành phần và chi tiết của sản phẩm (ví dụ: thành phần dinh dưỡng, hướng dẫn sử dụng, v.v.) của các sản phẩm thực phẩm sẽ được in bằng tiếng Urdu và tiếng Anh trên bao bì của người tiêu dùng;

(iii b) Logo của tổ chức chứng nhận Halal sẽ được in trên bao bì tiêu dùng;

(iii c) Việc ghi nhãn theo các điều khoản (iii a) và (iii b) ở trên không được ở dạng nhãn dán, in đè, dán tem hoặc dán nhãn bị trầy xước;

(iiii d) Lô hàng sẽ được kèm theo ‘Chứng nhận Halal’ do Cơ quan chứng nhận Halal cấp, được công nhận với Cơ quan công nhận (AB) là thành viên của Diễn đàn công nhận Halal quốc tế (IHAF) hoặc Viện đo lường tiêu chuẩn cho các quốc gia Hồi giáo (SMIIC);

Mục đích ban hành quy định này nhằm:

 1. Để đảm bảo nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm lành mạnh, an toàn và đáp ứng các yêu cầu của luật Hồi giáo (halal).
 2. Để cho phép người tiêu dùng Pakistan đưa ra quyết định sáng suốt về lựa chọn chế độ ăn uống của họ.

Đặt vấn đề: Đã từng có những khiếu nại và báo cáo truyền thông thường xuyên rằng các sản phẩm thực phẩm có thời hạn sử dụng ngắn hoặc đã quá hạn sử dụng, đã được nhập khẩu và bán ra thị trường sau khi thay đổi nhãn dán/nhãn. Để kiểm tra mối đe dọa này, các yêu cầu về thời hạn sử dụng tối thiểu (66%), ghi nhãn (sẽ được in bằng tiếng Urdu và tiếng Anh) và chứng nhận halal/logo halal đã được giới thiệu thông qua việc thực hiện của SRO đã đề cập ở trên.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2020.

 

Thông báo của El Salvador về truy xuất nguồn gốc

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SLV/206 ngày 12/5/2020, El Salvador thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật của Salvador (RTS) số 65.05.02: 19: Hệ thống đăng ký và nhận dạng đối với truy xuất nguồn gốc chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản) (9 trang, tiếng Tây Ban Nha)

Quy chuẩn được thông báo thiết lập các quy định quản lý hệ thống đăng ký và nhận dạng đối với truy xuất nguồn gốc vật nuôi và nuôi trồng thủy sản ở El Salvador.

Quy chuẩn áp dụng cho việc đăng ký của các thể nhân hoặc pháp nhân và cơ sở tham gia sản xuất chính, chế biến, lưu trữ, tiếp thị, xuất khẩu và nhập khẩu, triển lãm và vận chuyển gia súc và cá sống.

Quy chuẩn cũng áp dụng để xác định động vật theo loài của chúng.

Quy chuẩn tiếp tục áp dụng cho sự di chuyển của động vật, sản phẩm động vật và các sản phẩm phụ theo loại của các loài hoặc mặt hàng.

Trong trường hợp các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản và các sản phẩm phụ, quy chuẩn được áp dụng cụ thể theo từng quy định cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi.

Quy chuẩn này không áp dụng cho vật nuôi, ngoại trừ các loài có mối quan tâm về sức khỏe theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi theo Luật Thú y và Thực vật.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe động vật và con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Thái Lan về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/THA/575 ngày 14/5/2020, Thái Lan thông báo về Dự thảo Quy định của Bộ Y tế Công cộng, Số…B.E… (…) Được ban hành bởi Luật Thực phẩm B.E. 2522 có tiêu đề “Chất béo và dầu ăn được” (20 trang, tiếng Thái)

Bộ Y tế Công cộng (MOPH) cho rằng các Thông báo hiện tại của Bộ Y tế Công cộng về chất béo và dầu ăn nên được sửa đổi để tuân thủ các tiêu chuẩn Codex có liên quan đến chất béo và dầu ăn cũng như công nghệ sản xuất. Do đó, dự thảo Quy định của Bộ Y tế Công cộng có tiêu đề “Chất béo và dầu ăn được” đã được ban hành để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo thuận lợi thương mại như sau:

Khoản 1 – Các thông báo sau của MOPH sẽ bị bãi bỏ;

(1) Thông báo của MOPH (số 23) B.E.2522 (1979) về: Dầu đậu phộng

(2) Thông báo của MOPH (số 233) B.E. 2544 (2001) về: Sửa đổi Thông báo của Bộ Y tế Cộng đồng (Số 23) B.E.2522 (1979) về: Dầu đậu phộng

(3) Thông báo của MOPH (số 56) B.E.2524 (1981) về: Dầu cọ

(4) Thông báo của MOPH (No.184) B.E.2542 (1999) về: Dầu cọ (số 2).

(5) Thông báo của MOPH (số 234) B.E. 2544 (2001) về: Sửa đổi Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 56) B.E. 2524 (1981), về: Dầu cọ.

(6) Thông báo của MOPH (số 57) B.E. 2524 (1981) về: Dầu dừa.

(7) Thông báo của MOPH (số 235) B.E. 2544 (2001) về: Sửa đổi Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 57) B.E. 2524 (1981), về: Dầu dừa.

(8) Thông báo của MOPH (số 205) B.E. 2543 (2000) về: Dầu và mỡ.

Khoản 2 – Chất béo và dầu ăn được quy định là thực phẩm phải có phẩm chất hoặc tiêu chuẩn. Định nghĩa về chất béo ăn được và dầu được sửa đổi như sau:

“Chất béo và dầu ăn được có nghĩa là thực phẩm bao gồm glyceride của axit béo thu được từ nguồn gốc thực vật, động vật hoặc biển và phù hợp với tiêu dùng của con người, ngoại trừ dầu cá”

Khoản 3 – Chất béo và dầu ăn được phân thành 5 loại như sau:

1) Chất béo và dầu thu được từ nguồn gốc thực vật như được quy định trong Phụ lục 1 của thông báo này;

2) Chất béo và dầu thu được từ nguồn gốc động vật như được quy định trong Phụ lục 2 của thông báo này;

3) Chất béo và dầu thu được từ nguồn gốc biển được quy định trong Phụ lục 3 của thông báo này;

4) Các chất béo và dầu khác thu được từ bất kỳ nguồn nào khác ngoài được liệt kê trong Phụ lục 1, 2 và 3 của thông báo này đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (gọi tắt là FDA Thái Lan) chấp thuận; và

5) Chất béo và dầu hỗn hợp bao gồm 2 hoặc nhiều hơn 2 loại chất béo và dầu khác nhau được phân loại trong 1, 2, 3, 4, hoặc chất béo và dầu cụ thể từ thông báo cụ thể của MOPH.

Chất béo và dầu hỗn hợp được xử lý bằng quy trình cơ học, quy trình liên este hóa hoặc các quy trình khác được FDA Thái Lan phê duyệt.

Khoản 4 – Các quy trình sản xuất chất béo và dầu ăn được, ngoại trừ chất béo và dầu hỗn hợp sẽ như sau:

1) Quá trình cơ học bằng cách chiết xuất hoặc ép, và chỉ áp dụng nhiệt, ép lạnh mà không áp dụng nhiệt, chưng cất và phân đoạn bằng quy trình cơ học, hoặc quy trình cơ học khác được FDA Thái Lan phê duyệt, được làm sạch bằng nước, cài đặt , chỉ lọc hoặc ly tâm;

2) Quá trình xử lý bằng cách tinh chế dầu và chất béo, thu được từ quá trình cơ học hoặc chiết xuất bằng dung môi, để loại bỏ axit béo tự do và có thể được xử lý để khử màu hoặc khử mùi. Nó bao gồm chất béo và dầu đã được xử lý quá trình biến đổi như phân đoạn, hydro hóa hoàn toàn, phản ứng este hóa hoặc tái ester hóa bằng cách sử dụng các tác nhân hóa học, enzyme hoặc nhiệt làm chất xúc tác như trường hợp có thể; hoặc là

3) Các quy trình khác được FDA Thái Lan phê duyệt.

Khoản 5 – Chất béo và dầu ăn được phải tuân theo các phẩm chất hoặc tiêu chuẩn;

1) Đối với chất béo và dầu ăn được ở dạng lỏng hoặc bán rắn

– Màu sắc, mùi và hương vị vốn có của các đặc tính cụ thể của chất béo và dầu như trường hợp có thể và không có chất lạ và mùi ôi;

– Đặc tính hóa học và vật lý của một số chất béo và dầu phải tuân theo các yêu cầu quy định trong Phụ lục 4 của thông báo này;

– Thành phần axit béo của một số chất béo và dầu phải tuân theo các yêu cầu quy định trong Phụ lục 5 của thông báo này;

– Giá trị axit phải được biểu thị bằng mg kali hydroxit trên 1 g chất béo và dầu và tuân thủ các giới hạn dựa trên loại hoặc quy trình của chất béo và dầu. Trong trường hợp giá trị axit được biểu thị bằng phần trăm của axit béo tự do, việc chuyển đổi tỷ lệ phần trăm của axit béo tự do thành giá trị axit phải tuân theo yêu cầu này;

– Giá trị peroxide phải được biểu thị bằng mg trên 1 kg chất béo và dầu và tuân thủ các giới hạn dựa trên loại hoặc quy trình của chất béo và dầu;

– Nước và chất dễ bay hơi ở 105 độ C phải tuân theo các giới hạn dựa trên loại hoặc quy trình của chất béo và dầu trong trường hợp có thể;

– Hàm lượng xà phòng sẽ cao hơn 0,005% trọng lượng, ngoại trừ mỡ lợn và dầu mỡ hoặc oleo stockshall không được tìm thấy bất kỳ nội dung xà phòng nào;

– Các tạp chất không hòa tan không được vượt quá 0,05% trọng lượng, ngoại trừ dầu ô liu Virgin không quá 0,1% trọng lượng;

– Mức độ của các chất gây ô nhiễm (dầu khoáng, sắt và đồng) sẽ được phát hiện không quá giới hạn dựa trên loại hoặc quy trình của chất béo và dầu tùy theo từng trường hợp.

2) Đối với chất béo và dầu hỗn hợp ở dạng lỏng hoặc bán rắn

– Chất lượng hoặc tiêu chuẩn của chất béo và dầu trước khi trộn phải tuân thủ các yêu cầu đối với chất béo và dầu đơn lẻ cụ thể như trường hợp có thể và phải tuân thủ các phẩm chất bổ sung hoặc tiêu chuẩn được FDA Thái Lan phê duyệt tùy theo từng trường hợp.

3) Đối với chất béo và dầu ở dạng khô

– Độ ẩm không quá 5% trọng lượng;

– Chất béo và dầu được sử dụng làm nguyên liệu phải tuân thủ các yêu cầu đối với chất béo và dầu đơn lẻ cụ thể như trường hợp có thể;

– Trong trường hợp có các thành phần khác, chất lượng và tiêu chuẩn của chúng phải tuân thủ các yêu cầu liên quan theo phê duyệt của FDA Thái Lan.

Khoản 6 – Chất gây ô nhiễm, mầm bệnh không được vượt quá giới hạn tối đa theo quy định trong Thông báo MOPH về Tiêu chuẩn thực phẩm có chứa chất gây ô nhiễm và Tiêu chuẩn vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm.

Khoản 7 – Việc sử dụng phụ gia thực phẩm và hộp đựng chất béo và dầu ăn được phải tuân theo Thông báo của MOPH về Phụ gia thực phẩm và Tiêu chuẩn về Container.

Khoản 8 – Nhà sản xuất hoặc nhập khẩu chất béo và dầu ăn được để bán như sau:

1) Thông báo của Bộ Y tế Công cộng, Re: Quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất và kho thực phẩm;

2) Dầu ăn tái sử dụng bị cấm sử dụng cho quá trình sản xuất dầu mỡ.

Khoản 9 – Ghi nhãn chất béo và dầu phải tuân theo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn. Ngoài ra, các thông tin sau sẽ được thể hiện trên nhãn của nó như trường hợp có thể;

1) Quá trình sản xuất sẽ được hiển thị với tên của thực phẩm cho chất béo và dầu, ngoại trừ chất béo và dầu hỗn hợp

2) Loại chất béo và dầu được sử dụng làm nguyên liệu và trộn theo thứ tự giảm dần theo quy trình sản xuất chất béo và dầu được sử dụng trong hỗn hợp sẽ được hiển thị với tên thực phẩm cho chất béo và dầu hỗn hợp.

Khoản 10 – Nhà sản xuất hoặc nhập khẩu chất béo và dầu ăn được để bán, được cấp phép trước thông báo này, sẽ tuân theo:

1) Chất béo và dầu hiện có có thể được bán trên thị trường không quá 2 năm sau khi thông báo này có hiệu lực;

2) Chất béo và dầu hiện tại sẽ được tuân thủ theo thông báo này trong vòng 2 năm sau khi thông báo này có hiệu lực.

Khoản 11 – Thông báo này sẽ có hiệu lực kể từ ngày tiếp theo được đăng trên Công báo.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Tanzania về bột gạo

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/464 ngày 26/5/2020, Tanzania thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu AFDC 16(6758) P3 Bột bạo- Đặc tính kỹ thuật (6 trang bằng tiếng Anh).

Dự thảo Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm bột gạo thu được từ xay xát gạo của các giống được trồng từ hạt gạo, dòng Oryza spp dành cho tiêu dùng của con người.

Mục đích ban hành Tiêu chuẩn này nhằm thông tin tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Tanzania về ngũ cốc ăn sáng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/465 ngày 26/5/2020, Tanzania thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu AFDC 16 (6757) P2 Ngũ cốc ăn sáng – Đặc điểm kỹ thuật (7 trang, bằng tiếng Anh)

Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với các loại ngũ cốc ăn sáng có bóng/phồng bao gồm muesli và que ngũ cốc, để tiêu thụ trực tiếp cho con người.

Mục đích ban hành Tiêu chuẩn này nhằm thông tin tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Tanzania về nước tương đậu nành

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/467 ngày 26/5/2020, Tanzania thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu AFDC 16 (6716) P3 nước tương đậu nành – Thông số kỹ thuật (5 trang, bằng tiếng Anh)

Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với nước tương mặn, nước tương nhạt và nước tương đen (đặc) thu được từ quá trình lên men của đậu nành (Glycine max (L.) Merr.) cho con người.

Mục đích ban hành Tiêu chuẩn này nhằm thông tin tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Uganda về khẩu trang y tế

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1208 ngày 26/5/2020, Uganda thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu US EN 14763: 2020, Khẩu trang y tế – Yêu cầu và phương pháp thử, phát hành lần thứ nhất (26 trang, bằng tiếng Anh)

Tiêu chuẩn này quy định về việc xây dựng, thiết kế, yêu cầu về hiệu suất và phương pháp thử đối với khẩu trang y tế nhằm hạn chế việc truyền các tác nhân truyền nhiễm từ nhân viên sang bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật và các cơ sở y tế khác có yêu cầu tương tự. Một mặt nạ y tế với hàng rào chống vi khuẩn thích hợp cũng có thể có hiệu quả trong việc giảm phát thải các tác nhân truyền nhiễm từ mũi và miệng của người mang mầm bệnh không triệu chứng hoặc bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng. Tiêu chuẩn Uganda này không áp dụng cho khẩu trang dành riêng cho việc bảo vệ cá nhân của nhân viên.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm kiểm soát sự lây lan của bệnh coronavirus (COVID-19); Thông tin tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Tiêu chuẩn này đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2020.

 

Thông báo của Uganda về khẩu trang lọc một nửa

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1209 ngày 18/5/2020, Uganda thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu US EN 149: 2020, Thiết bị bảo vệ hô hấp – khẩu trang lọc một nửa để bảo vệ chống lại các hạt – Yêu cầu, thử nghiệm, đánh dấu, Ấn bản đầu tiên (44 trang, tiếng Anh)

Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu tối thiểu để khẩu trang lọc một nửa là thiết bị bảo vệ hô hấp nhằm bảo vệ chống lại các hạt ngoại trừ mục đích thoát hiểm. Các thử nghiệm hiệu suất trong phòng thí nghiệm và thực tế được đưa vào để đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm kiểm soát sự lây lan của bệnh coronavirus (COVID-19); Thông tin tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Tiêu chuẩn này đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2020.

 

Thông báo của Uganda về khẩu trang phi y tế

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1210 ngày 18/5/2020, Uganda thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu US 2552: 2020, Mặt nạ phi y tế – Đặc điểm kỹ thuật, Ấn bản đầu tiên (16 trang, tiếng Anh)

Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với mặt nạ không dùng trong y tế nhằm giảm nguy cơ lây truyền chung của tác nhân truyền nhiễm. Nó bao gồm mặt nạ phi y tế và các loại mặt khác làm bằng vải dệt dành cho một lần sử dụng (dùng một lần) hoặc sử dụng nhiều lần có thể được rửa, khử trùng và tái sử dụng. Tiêu chuẩn không bao gồm các thiết bị bảo vệ hô hấp như khẩu trang y tế, mặt nạ lọc và thiết bị thở.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm kiểm soát sự lây lan của bệnh coronavirus (COVID-19); Thông tin tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Tiêu chuẩn này đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2020.

 

Thông báo của Ukraine về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UKR/164 ngày 18/5/2020, Ukraine thông báo ban hành Dự thảo Lệnh của Bộ Y tế Ukraine “Về việc phê duyệt các yêu cầu về dinh dưỡng và yêu cầu sức khỏe đối với các sản phẩm thực phẩm” (79 trang, bằng tiếng Ukraina)

Dự thảo xác định các yêu cầu về dinh dưỡng và sức khỏe đối với các sản phẩm thực phẩm, được sử dụng để đánh dấu, trình bày hoặc quảng cáo, dành cho người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm thực phẩm, được sản xuất, đưa vào lưu thông hoặc nhập khẩu (vận chuyển) đến lãnh thổ hải quan của Ukraine.

Dự thảo cũng được thông báo theo các yêu cầu của Hiệp định SPS.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin tổng hợp, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ukraine về vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UKR/165 ngày 18/5/2020, Ukraine thông báo ban hành Dự thảo Luật của Ukraine “Về các yêu cầu đối với nguyên liệu và vật phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm” (30 trang), bằng tiếng Ukraina)

Dự thảo Luật xác định khung pháp lý và tổ chức để đảm bảo an toàn cho các vật liệu và vật phẩm dành cho tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với thực phẩm trong quá trình sản xuất, lưu thông và sử dụng, cụ thể là:

 • các quy định chung;
 • các yêu cầu chung và đặc biệt đối với các vật liệu và vật phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm;
 • quy định của nhà nước về sản xuất và lưu thông các vật liệu và vật phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm;
 • ghi nhãn, tuyên bố tuân thủ và các yêu cầu để đảm bảo truy xuất nguồn gốc của các vật liệu và vật phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm;
 • Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất vật liệu và vật phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm;
 • kiểm soát nhà nước và trách nhiệm của các nhà khai thác thị trường.

Dự thảo Luật cũng được thông báo theo các yêu cầu của Hiệp định SPS.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hay sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 

(Lê Thành Kông dịch từ thông báo của WTO)

 

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 

Ban hành mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

********

Ngày 22/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 42/2020/TT-BTC về việc quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

Thông tư được áp dụng đối với Tổ chức, cá nhân thực hiện quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS; Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan; Cơ quan hải quan, công chức hải quan; Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về thực hiện hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS; Người bảo lãnh.

Cụ thể, chỉ tiêu thông tin đăng ký Tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS gồm: Số tham chiếu doanh nghiệp; Tên loại hình hồ sơ khai báo; Mã nước đích của hành trình quá cảnh; Mã quốc gia xuất khẩu; Mã địa điểm xếp hàng của doanh nghiệp ưu tiên; Thời gian nộp tờ khai; Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai; Vị trí, tên địa điểm xếp hàng.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu về hủy, sửa đổi bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS; đăng ký thông báo hàng đến tại cơ quan hải quan điểm đích thông qua Hệ thống ACTS gồm các chỉ tiêu thông tin sau: Đề nghị hủy (Chọn “đề nghị hủy” trên trường “actions”); Nhập thủ công (Chọn cách thức yêu cầu hủy tờ khai: “nhập thủ công”); Lý do hủy tờ khai; Nộp đề nghị hủy;…

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng ban hành các mẫu đăng ký tài khoản người sử dụng; sửa đổi, bổ sung thông tin và hủy thông tin người sử dụng trên Hệ thống ACTS; Mẫu chứng từ in; Mẫu văn bản áp dụng chế độ ưu tiên; Mẫu văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ, chứng từ; Mẫu chứng từ bảo lãnh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/7/2020.

 

Giảm 50% phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp đến hết 31/12/2020

********

 

Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Theo đó, người nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài thực hiện nộp phí như sau:

Thứ nhất, kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Thứ hai, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 232/2016/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định nộp lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

 

Nộp bản chụp, bản scan C/O vẫn có thể được thông quan

********

Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC về việc quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19).

Thông tư áp dụng đối với: Người khai hải quan; co quan hải quan, công chức hải quan; Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cụ thể, trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ như sau:

Thứ nhất, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) sử dụng chữ ký và con dấu điện tử (Cơ quan hải quan chấp nhận với điều kiện cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu có thông báo về việc cấp C/O sử dụng chữ ký, con dấu điện tử và cung cấp trang thông tin điện tử để tra cứu C/O hoặc phương thức tra cứu khác về C/O; Cơ quan hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O trên trang thông tin điện tử hoặc phương thức tra cứu khác của cơ quan cấp để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định và in một bản C/O để lưu hồ sơ hải quan).

Thứ hai, bản chụp/bản scan C/O (Cơ quan hải quan chấp nhận với điều kiện cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu thông báo về việc sử dụng bản chụp/bản scan của bản chính C/O và cung cấp bản chụp/bản scan C/O hoặc trang thông tin điện tử hoặc phương thức kiểm tra khác cho cơ quan hải quan để xác định tính hợp lệ của C/O; Cơ quan hải quan căn cứ bản chụp/bản scan C/O, hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa, hành trình lô hàng và những thông tin khác có liên quan để kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa và quyết định thông quan hàng hóa.).

Đáng chú ý, trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 38/2018/TT-BTC, người khai hải quan được nộp bản chụp/bản scan C/O cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa. Người khai hải quan chịu trách nhiệm nộp lại 01 bản chính C/O trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/01/2020, áp dụng cho các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 23/01/2020.

 

03 hình thức điều chỉnh thông tin thống kê hàng xuất khẩu, nhập khẩu

********

Ngày 10/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này hướng dẫn một số biện pháp thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; sử dụng thông tin thống kê về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam, bao gồm:

 1. Phương pháp thống kê
 2. Quy trình thống kê
 3. Các biện pháp bảo đảm chất lượng thống kê.

Theo đó, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được điều chỉnh thông qua các hình thức: điều chỉnh thường xuyên, điều chỉnh không thường xuyên và điều chỉnh lớn. Trong đó, việc điều chỉnh thường xuyên sẽ được thực hiện khi bổ sung các dữ liệu thống kê thiếu, cập nhật dữ kiệu thống kê thay đổi, hiệu chỉnh dữ liệu thống kê gốc và dữ liệu tổng hợp khi có lỗi hoặc sai sót, cập nhật các nguồn dữ liệu khác để có thông tin đầy đủ hoặc cập nhật kỳ gốc để làm mốc so sánh.

Việc điều chỉnh thường xuyên sẽ được thực hiện định kỳ và không thông báo trong trường hợp điều chỉnh hiện thời, điều chỉnh 06 tháng đầu năm và điều chỉnh năm. Cơ quan hải quan sẽ tiến hành công bố việc điều chỉnh thường xuyên với nội dung là các thông tin điều chỉnh theo Lịch Công bố thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

 (Nguyễn Thị Thắng)

 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Các quy định về ghi nhãn đối với hàng hóa xuất khẩu vào Hoa Kỳ

*******

Nhãn mác hàng hóa sản phẩm cung cấp thông tin cần thiết cho bên vận chuyển và những người xử lý hàng hóa như hải quan, nhà phân phối, người tiêu dùng. Doanh nghiệp xuất khẩu/có kế hoạch xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ cần lưu ý ghi nhãn sản phẩm là một việc quan trọng và được quy định chặt chẽ bởi pháp luật. Bởi vậy doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ cần lưu ý đến việc đóng gói và dán nhãn sản phẩm. Một số sản phẩm có những quy định dán nhẵn bắt buộc. Việc ghi sai hoặc thiếu nhãn sản phẩm theo quy định có thể bị từ chối nhập cảnh tại cảng, hoặc tệ hơn còn bị phạt vì vi phạm các quy định ghi nhãn của Hoa Kỳ.

Nhãn sản phẩm tiêu dùng tại Hoa Kỳ được quản lý bởi một loạt các quy định của liên bang và đôi khi của tiểu bang. Việc quản lý và kiểm tra các quy định ghi nhãn do một số cơ quan chính phủ khác nhau ban hành và giám sát, bao gồm Ủy ban Thương mại công bằng (FTC – Federal Trade Commission), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng (Consumer product Safety Commission CPSC), và nhiều cơ quan khác, tùy thuộc vào chủng loại hàng hóa. Vì lý do này, Hoa Kỳ không có riêng một luật hay riêng một cơ quan chính phủ quy định cho mọi loại nhãn sản phẩm. Việc tìm tất cả các luật và quy định dán nhãn liên quan đến sản phẩm xuất khẩu sẽ khó khăn và mất khá nhiều thời gian.

Với mục đích giúp các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang tiếp cận thuận lợi với thị trường Hoa Kỳ, Phòng TBT – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh giới thiệu các yêu cầu phổ biến nhất về nhãn hàng hóa do Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng, Ủy ban Thương mại công bằng, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ đặt ra, cụ thể như sau:

 1. Xuất xứ hàng hóa

Mọi mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải được dán nhãn không thể tẩy xóa tên tiếng Anh nước xuất xứ sản xuất hàng hóa. Ví dụ hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam thì ghi tên tiếng Anh là Vietnam chứ không ghi “Việt Nam”. Doanh nghiệp có thể tìm thấy thông tin chi tiết về việc ghi nhãn này trên trang ấn phẩm thương mại của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), bao gồm một số miễn trừ.

 1. Các thông tin chung trên bao bì đối với các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng

Theo đạo luật đóng gói và dán nhãn (The Fair Packaging and Labeling Act – FPLA), tất cả “hàng tiêu dùng” phải được dán nhãn ghi rõ nội dung, danh tính của hàng hóa và tên, địa chỉ kinh doanh của nhà sản xuất, nhà đóng gói hoặc nhà phân phối sản phẩm. Nếu sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà nhập khẩu hay nhà phân phối thì tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu hoặc phân phối phải được ghi trên bao bì. Hai cơ quan thực thi là Ủy ban thương mại công bằng FTC và Cục dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Các yêu cầu cơ bản của Đạo luật FPLA là:

– Tên/nội dung sản phẩm: ví dụ chất tẩy rửa, bột giặt,….

– Tên và địa chỉ của nhà sản xuất, nhà đóng gói, nhà nhập khẩu hoặc phân phối

– Trọng lượng/khối lượng, số lượng tịnh (net) của sản phẩm.

 1. Các yêu cầu ghi nhãn về an toàn

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) đưa ra các yêu cầu ghi nhãn an toàn cho hàng ngàn loại chất, vật phẩm và sản phẩm nguy hiểm khác nhau. Nếu doanh nghiệp không chắc chắn về việc cơ quan liên bang nào quy định việc ghi nhãn cho sản phẩm của  doanh nghiệp mình, tốt nhất doanh nghiệp nên kiểm tra với CPSC trước. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu CPSC về các sản phẩm có các quy định về an toàn mà CPSC quy định và tìm hiểu các đạo luật cụ thể liên quan đến sản phẩm tại trang thông tin điện tử của CPSC.

Cần lưu ý  rằng nhiều luật có thể áp dụng cho một sản phẩm, đặc biệt là nếu sản phẩm dành cho trẻ em, hoặc nếu sản phẩm có thành phần là một hay nhiều chất có thể bị coi là nguy hiểm. Đối với các sản phẩm dành cho trẻ em.

Nếu doanh nghiệp không thấy sản phẩm của mình trong cơ sở dữ  liệu CPSC, bước  tiếp theo hãy thử  tìm kiếm thông qua cơ sở dữ  liệu về các loại sản phẩm không được quy định bởi CPSC tại trang web của tổ chức này. Danh mục này phân loại các sản phẩm thuộc quản lý của các cơ quan khác nhau như thực phẩm và thuốc thuộc quản lý của FDA, thuốc trừ sâu doanh nghiệp nên tìm hiểu các quy định từ Cục Bảo vệ môi trường EPA,…

 1. Các sản phẩm thuộc nhóm hàng thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc và thiết bị y tế

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) là cơ quan đưa ra các quy định cho thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc và thiết bị y tế. Các doanh nghiệp xuất khẩu thưc phẩm cho người và động vật có thể tra cứu hướng dẫn của FDA về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm tại trang thông tin điện tử của tổ chức này. Các thông tin chủ yếu bao gồm:

–  Tên sản phẩm: Tên thương mại của sản phẩm

–  Nước sản xuất: nước xuất sứ của sản phẩm

–  Các thông tin dinh dưỡng: Năm 2017 đã có hơn 1.000 sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Hoa Kỳ do thiếu thông tin dinh dưỡng. FDA yêu cầu hầu hết thực phẩm và đồ uống phải được dán nhãn với bảng thành phần dinh dưỡng được định dạng cụ thể. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu quy đinh về nhãn thông tin dinh dưỡng tại đây. Cần lưu ý đây là quy định mới, áp dụng cho doanh nghiệp với doanh thu năm trên 10 triệu USD từ tháng 1 năm 2020 và áp dụng từ tháng 1 năm 2021 đối với các doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 triệu USD/năm.

–  Thành phần  (Ingredients): FDA yêu cầu mọi thành phần  và phụ  gia  có trong thực phẩm hoặc đồ uống phải được ghi trên nhãn sản phẩm  theo thứ  tự giảm dần về độ nổi bật theo trọng lượng. FDA sẽ không chỉ xem xét nội dung ghi trên nhãn, mà sẽ lấy mẫu các sản phẩm để đảm bảo nội dung ghi trên nhãn sản phẩm là chính xác, nên doanh nghiệp xuất khẩu cần tuân thủ nghiêm túc các quy tắc khi liệt kê thành phần.

– Khối lượng tịnh: FDA yêu cầu ghi rõ lượng thực phẩm trong một hộp hoặc gói sản phẩm. Khối lượng/trọng  lượng gồm hệ đo  lường Anh  (pound, ounce, gallon,..) và hệ đo lường metric (kilogam, gam, lit,..) và số liệu và phải được liệt kê ở phía trước của gói.

– Cảnh báo (dị ứng, tác dụng phụ,…): các cảnh báo về dị ứng hay tác dụng phụ mà sản phẩm có thể gây ra khi sử dụng –  Tên và địa chỉ nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối, đóng gói: sản phẩm cần ghi rõ tên và địa chỉ của nhà sản xuất. Nếu sản phẩm đó được đặt hàng bởi một nhà phân phối, nhà nhập khẩu thì tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu hoặc phân phối phải được ghi trên bao bì.

Lưu ý: Mọi thông tin đều phải được viết bằng tiếng Anh. Nhãn sản phẩm có thể được viết nhiều hơn một ngôn ngữ nhưng tiếng Anh là bắt buộc khi hàng hóa muốn nhập khẩu vào Hoa Kỳ

Nếu FDA phát hiện ra rằng sản phẩm thực phẩm nhập khẩu có một trong những vi phạm ghi nhãn này, FDA sẽ từ chối nhập cảnh hoặc tạm giữ sản phẩm của doanh nghiệp. Điều này sẽ khiến doanh nghiệp mất rất nhiều tiền và có khả năng làm hỏng mối quan hệ của doanh nghiệp với người mua. Vậy nên các doanh nghiệp xuất khẩu cần chú ý đến việc ghi nhãn sản phẩm.

FDA hiện cũng được yêu cầu tăng số lần kiểm tra định kỳ ở nước ngoài tại các cơ sở thực phẩm nước ngoài. Nếu một nhãn hàng bị phát hiện không tuân thủ các quy định trong quá trình kiểm tra, FDA có thể tính phí kiểm tra lại để đảm bảo việc ghi nhãn đã được tuân thủ với mức giá $325 USD mỗi giờ. Doanh nghiệp có thể tham khảo tại đây Ngoài ra nhà xuất khẩu các mặt hàng là thực phẩm, dược phẩm khi muốn đưa hàng vào thị  trường Mỹ  thì phải tuân thủ  tất cả  những yêu cầu khắt khe của FDA và phải đăng ký tài khoản FDA.

Những mặt hàng mà FDA xem là thực phẩm, bao gồm:

–  Động vật còn sống dùng để làm thực phẩm

–  Sữa và sản phẩm làm từ sữa

–  Trứng chưa chế biến

–  Rau quả

–  Thủy hải sản

–  Thực phẩm đóng hộp

–  Bánh, kẹo các loại

–  Nước giải khát

–  Thức ăn cho động vật

–  Sản phẩm ăn kiêng

Những mặt hàng được FDA miễn trừ, bao gồm:

–  Thực phẩm do cá nhân tạo ra tại nhà và gửi đi dưới dạng quà tặng.

–  Mẫu thực phẩm không dùng để để  tiêu thụ có giá trị  từ dưới 200usd, đây là các

sản phẩm mẫu dành cho các nhà sản xuất thực phẩm hoặc phòng thí nghiệm.

–  Sản phẩm thực phẩm thịt, thịt gia cầm và sản phẩm trứng (đã chế biến) thuộc độc quyền tài phán của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ. Các hướng dẫn về dán nhãn sản phẩm  thịt và gia cầm có thể tham khảo tại trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

 1. Các sản phẩm quần áo và may mặc

Các quy định liên quan đến nhãn sản phẩm có thể tìm thấy trên trang web Văn phòng Dệt may (Office of Textiles and Apparel). Nói chung, nhãn trên quần áo và hàng dệt được bán ở Mỹ phải hiển thị các nội dung sau:

–  Tên thương mại của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu

–  Nước sản xuất

–  Hàm lượng vải (ví dụ %cotton, %len,…)

–  Hướng dẫn bảo quản (giặt, sấy, phơi,….)

Doanh nghiệp có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về nhãn nội dung đối với sản phẩm dệt len tại đây. Để biết thêm về hướng dẫn chăm sóc/bảo quản, có thểm tham khảo liên kết này.

Khi doanh đã có ý tưởng về những gì cần ghi trên nhãn hàng, doanh nghiệp có thể lên mẫu  thiết kế và gửi cho nhà cung cấp. Doanh nghiệp cần chú ý các  thông tin sau cho nhãn sản phẩm của doanh nghiệp mình:

–  Bố cục và nội dung

–  Kích thước của nhãn

–  Vị trí dán/đặt nhãn sản phẩm

–  Chất liệu (dán nhãn hoặc in trên sản phẩm)

–  Màu sắc, font chữ

Doanh nghiêp cần  hiểu  rõ các quy định về nhãn hàng như là một phần  kế hoạch xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Nếu không doanh nghiệp có nguy cơ gặp phải những phiền phức tại hải quan.

 

Quy định về đóng gói và vận chuyển hàng hóa tới Hoa Kỳ

*******

Doanh nghiệp xuất khẩu và nhà nhập khẩu Hoa Kỳ đều mong muốn hàng hóa vận chuyển và thông quan một cách dễ dàng, đúng hẹn và nguyên vẹn khi đến đích. Đóng gói và vận chuyển đúng cách, với các tài liệu, giấy phép đầy đủ và chính xác, sẽ đóng góp rất nhiều cho việc xuất khẩu không gặp rắc rối.

Các yêu cầu đóng gói và vận chuyển cơ bản

Cách thức đóng gói hàng hóa sẽ phụ thuộc vào chủng loại hàng hóa, cách thức hàng hóa được vận chuyển (thời gian, phương tiện vận tải) và những mối nguy hiểm mà hàng hóa có thể gặp phải trên đường vận chuyển. Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lớn, có nhiều vùng khí hậu và địa hình khác nhau, nên hàng hóa nhập khẩu bởi doanh nghiệp ở tiểu bang Kankas có thể nhập cảng ở California và do đó phải trải qua các khâu vận chuyển nội địa bằng đường hàng không hoặc xe lửa hoặc xe container. Trên đường vận chuyển nội địa, hàng hóa có thể bị  rung, sốc; hơn nữa, hàng hóa được vận chuyển đến các địa điểm có  vùng  khí hậu khác nhau cũng có thể  bị  ảnh hưởng.

Vì lý do đó, việc đóng gói lô hàng một cách an toàn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp xuất khẩu. Nếu một lô hàng đến trong tình trạng bị hư hỏng do đóng gói không phù hợp, người nhập khẩu sẽ không chấp nhận và có thể quyết định không tiếp tục đặt hàng nữa. Hơn nữa, bảo hiểm hàng hóa thường sẽ không chi trả cho hàng hóa hỏng hóc do vận chuyển trong bao bì không phù hợp hoặc không đầy đủ.

Nhãn vận chuyển

Nhãn vận chuyển phải ở khổ  lớn, rõ ràng và không thấm nước. Thông tin vận chuyển phải bao gồm:

–  Cảng đích và tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận hàng trên ít nhất ba mặt của gói hàng (trên cùng, một bên, một đầu);

–  Bất kỳ nhãn cảnh báo cần thiết nào (ví dụ: “dễ vỡ”, “Không sử dụng móc”);

–  Hướng dẫn vận chuyển/quá cảnh;

–  kích thước và trọng lượng gói hàng;

–  Số gói hàng; và

–  Hóa đơn /số vận đơn

Phương thức vận chuyển

Có một số phương thức vận chuyển sản phẩm. Cách chọn phụ thuộc vào tính chất của sản phẩm, nơi sản xuất, số lượng sản phẩm  đặt hàng, v.v. Tuy nhiên, cho dù  doanh nghiệp  chọn phương thức nào, tất cả các lô hàng đều có một số yêu cầu chung là chứng từ hải quan, tùy theo hàng hóa thuộc danh mục nhập không chính thức (trị giá 2.000 USD trở xuống) hoặc nhập cảnh chính thức (trị giá hơn 2.000 USD).

Các phương thức vận chuyển từ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ là:

– Đường biển;

– Đường hàng không.

Ngoài ra hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sau khi cập cảng Hoa Kỳ có thể tiếp tục được vận chuyển nội địa xuyên bang bằng các đường bộ, đường sắt.

Doanh nghiệp cần biết đường đi của hàng hóa mình đến tay người nhập khẩu để có cách thức đóng gói và bảo quản thích hợp.

Doanh nghiệp có thể tham khảo danh mục các cảng ngoại thương của Hoa Kỳ tại địa chỉ: https://www.cbp.gov/contact/ports

Sử dụng các công ty giao nhận:

Việc vận chuyển và làm các thủ  tục hải quan có thể gây phiền phức và mất nhiều thời gian cho các nhà xuất khẩu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp còn ít kinh nghiệm. Do đó doanh nghiệp nên tìm đến một doanh nghiệp vận tải và logistic có uy tín, có kinh nghiệm vận chuyển tới thị trường Hoa Kỳ. Những công ty giao nhận này đã quen với các quy định, thủ tục xuất nhập cảnh của Hoa Kỳ, cũng như các phương thức vận chuyển phù hợp nhất cho chủng loại hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp, đồng thời có thể tư vấn cho doanh nghiệp xuất khẩu về giá cả bảo hiểm và các dịch vụ liên quan khác

Bảo hiểm

Các hãng vận tải quốc tế chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với hàng hóa khi vận chuyển chúng. Điều khoản bán hàng thường làm cho người bán chịu trách nhiệm về hàng hóa cho đến điểm giao hàng cho người mua nước ngoài. Điều này có nghĩa là bảo hiểm vận tải là một điều cần thiết tuyệt đối. Hầu hết các giao nhận vận tải sẽ sắp xếp bảo hiểm cho lô hàng của  doanh nghiệp xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp quyết định tự làm điều này, thông qua một công ty bảo hiểm, doanh nghiệp cần chắc chắn hiểu chính xác phạm vi bảo hiểm được nhận.

 (Lê Thành Kông)

 

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

 

Hỏi: Quy chế thành viên WTO có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp?

Trả lời: Thành viên của WTO là các quốc gia hoặc vùng lãnh thổi tự trị về thương mại (như Hồng Kông, Đài Loan, …). Nói cách khác, quy chế thành viên WTO là quy chế cho quốc gia (cấp chính phủ), không phải quy chế cho từng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không có các quyền và nghĩa vụ trực tiếp từ các quy định của WTO. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ chịu những tác động từ WTO qua ảnh hưởng mang lại từ việc Việt Nam và các nước thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy chế thành viên WTO.

Những nghĩa vụ của Chính phủ có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp gồm:

+ Nhóm các nghĩa vụ về mở cửa thị trường (giảm thuế quan, không dùng biện pháp phi thuế, cho phép nhà đầu tư nước ngoài được tham gia thị trường,…);

+ Nghĩa vụ không phân biệt đối xử (về thuế, phí, lệ phí, các quy định, thủ tục) giữa hàng hóa dịch vụ đến từ các thành viên với nhau (còn gọi là đối xử tối huệ quốc), giữa hàng hóa dịch vụ nhập khẩu với hàng hóa, dịch vụ nội địa (còn gọi là đối xử quốc gia);

+ Nhóm các nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế (về trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa, kiểm định hàng hóa, chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, hàng rào kỹ thuật, kiểm dịch động thực vật, ….);

+ Nghĩa vụ minh bạch hóa chính sách, thủ tục, quy định thương mại nội địa, ..

Đứng từ góc độ doanh nghiệp Việt Nam (cả doanh nghiệp lớn và nhỏ, khối nhà nước và khối dân doanh), lợi ích từ việc Việt Nam gia nhập WTO chủ yếu là ở thị trường nước ngoài (thông qua việc các nước thành viên khác thực hiện nghĩa vụ theo quy định của WTO).

Ngược lại, thách thức đối với doanh nghiệp sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức này sẽ chủ yếu diễn ra ở thị trường trong nước (hệ quả của việc Việt Nam thực hiện các cam kết mở cửa cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài).

********

Hỏi: Gia nhập WTO, môi trường kinh doanh Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào?

Trả lời: Gia nhập WTO, Việt Nam phải thực hiện một loạt những điều chỉnh về chính sách và pháp luật liên quan đến môi trường kinh doanh nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và quy định liên quan của tổ chức này.

Những thay đổi này sẽ có tác động hai mặt đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

Các tác động tích cực đối với môi trường kinh doanh là khá rõ ràng đối với tất cả các doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, loại hình):

+ Môi trường thương mại thuận lợi, thông thoáng và bình đẳng

Các quy định trong WTO về cơ bản đều hướng tới việc tự doa hóa thuonwg mại bằng việc giảm thuế quan và thủ tục, bãi bỏ hạn ngạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính….Việc tuân thủ các yêu cầu này của WTO sẽ khiến môi trường kinh doanh của Việt Nam thuận lợi, thông thoáng, hợp lý và bình đẳng hơn, do đó mang lại nhiều lợi ích hơn cho tất cả các doanh nghiệp.

+ Chính sách, thủ tục thương mại minh bạch

Nguyên tắc minh bạch của WTO đòi hỏi các cơ quan Nhà nước phải công khai các thong tin về chính sách, luật lệ, thủ tục….có liên quan đến hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp có thông tin cần thiết cho việc lập và triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh của mình.

Các tác động tiêu cực đối với môi trường kinh doanh tập trung chủ yếu vào một số nhóm doanh nghiệp nhất định:

+ Những lợi ích từ môi trường kinh doanh độc quyền hay được bảo hộ từ Nhà nước sẽ không còn hoặc giảm bớt nhiều so với trước đây. Thách thức cạnh tranh bình đẳng là rất lớn đối với nhóm doanh nghiệp vốn được bảo hộ (bằng trợ cấp, bằng các biện pháp hạn chế nhập khẩu, thuế quan cao, các rào cản gia nhập thị trường như giấy phép hay điều kiện kinh doanh…);

+ Những lợi thế về thông tin hay đặc quyền xuất phát từ quan hệ không chính thức giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý sẽ mất dần khi môi trường kinh doanh được minh bạch hóa và điều chỉnh chủ yếu thông qua công cụ pháp luật. Những doanh nghiệp trước đây tạo lập lợi thế cạnh tranh từ các quan hệ này chắc chắn sẽ bị tác động không nhỏ.

+ Đối với tất cả các doanh nghiệp, môi trường kinh doanh với sự gia tăng về số lượng đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh (về vốn, công nghệ, trình độ quản lý) khiến cạnh tranh gay gắt và khó khăn hơn nhiều.

********

Hỏi: Việt Nam gia nhập WTO có lợi gì đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa?

Trả lời: Lợi ích mà việc gia nhập WTO mang lại cho doanh nghiệp xuất khẩu tập trung chủ yếu ở 04 mảng:

– Thuế quan;

– Các biện pháp phi thuế;

– Các quy định về thủ tục và điều kiện nhập khẩu;

– Các loại thuế, phí, lệ phí và quy định thương mại tại thị trường xuất khẩu.

Về thuế quan

Về nguyên tắc, lợi ích dễ nhận thấy nhất trong WTO là hầu hết các dòng thuế nhập khẩu vào các nước thành viên WTO đều giảm, cam kết giảm (theo lộ trình xác định) và không tăng trở lại.

Ngoài ra, các nước thành viên không được phân biệt đối xử giữa hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác nhau (về thuế, phí, các thủ tục, quy định…). Như vậy, cơ hội cạnh tranh giữa hàng hóa Việt Nam với hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác trên cùng một thị trường xuất khẩu về nguyên tắc là bình đẳng.

Về các biện pháp phi thuế

Các nước thành viên WTO không được sử dụng các rào cản phi thuế (ví dụ hạn ngạch, lệnh cấm nhập khẩu, ….) trừ một số rất hạn chế các trường hợp (ví dụ khi áp dụng biện pháp tự vệ, rào cản kỹ thuật,….) với hàng hóa đến từ các nước thành viên khác.

Do đó doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có thể bớt đi nỗi lo về các biện pháp hạn chế nhập khẩu gay gắt hoặc tùy tiện tại các thị trường xuất khẩu (ví dụ, hàng dệt may Việt Nam sẽ không còn bị áp dụng chế độ hạn ngạch ở bất kỳ thị trường nào).

Về các quy định nhập khẩu

WTO buộc các nước thành viên phải tuân thủ các nguyên tắc chung về thủ tục hải quan, trị giá tính thuế, quy tắc xuất xứ, kiểm định hàng hóa, cấp phép nhập khẩu…Do đó, các thủ tục nhập khẩu ở tất cả các nước này sẽ tương đối hợp lý, ổn định và thống nhất.

Vì thế, doanh nghiệp xuất khẩu có được những đảm bảo nhất định rằng những thủ tục nhập khẩu cơ bản sẽ không biến động lớn tại một thị trường cũng như giữa các thị trường với nhau.

Về các loại thuế, phí, lệ phí và các quy định thương mại nội địa nước nhập khẩu

Với nguyên tắc đối xử quốc gia (NT), các nước thành viên WTO phải dành cho hàng hóa nhập khẩu từ các thành viên khác sự đối xử (về thuế, phí, lệ phí…) không kém thuận lợi hơn hàng hóa nội địa của mình. Như vậy, nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ có được vị thế bình đẳng trong cạnh tranh với nhà sản xuất nước sở tại.

********

Hỏi: Gia nhập WTO có lợi gì cho doanh nghiệp sản xuất trong nước?

Trả lời: Tác động lớn nhất về thuế quan khi Việt Nam gia nhập WTO là việc thuế suất nhập khẩu vào Việt Nam đối với hầu hết các loại hàng hóa giảm dần từ thời điểm gia nhập. Mức giảm và lộ trình giảm thuế phụ thuộc vào nhóm hàng hóa, trong đó có những loại có mức giảm thuế rất mạnh như máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng, ô tô, xe máy…

Ngoài ra, các thủ tục và điều kiện nhập khẩu khi Việt Nam gia nhập WTO cũng phải tuân thủ các yêu cầu về minh bạch, hạn chế các biện pháp phi thuế (ví dụ lệnh cấm nhập khẩu, hạn ngạch…), do đó sẽ đơn giản, dễ dự đoán và hợp lý hơn.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu hay có máy móc, thiết bị nhập khẩu, Việt Nam gia nhập WTO sẽ khiến doanh nghiệp sẽ có nguồn cung thuận lợi hơn với các thủ tục và điều kiện ổn định hơn và giá cả cạnh tranh hơn.

********

Hỏi: Gia nhập WTO đặt ra thách thức gì cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường nội địa?

Trả lời: Gia nhập WTO, Việt Nam phải thực hiện một loạt các quy định, cam kết về mở cửa thị trường trong nước. Thách thức cũng phát sinh từ đó, cụ thể:

Thứ nhất, việc hạ thuế quan và mở cửa thị trường trong nước sẽ khiến cạnh tranh ở cấp độ sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ) gay gắt hơn. Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng mức thuế quan thấp hơn so với trước đây, và được bình đẳng với hàng hóa tương tự của Việt Nam về các loại phí, lệ phí, luật lệ,…nên có sức cạnh tranh mạnh hơn với hàng hóa nội địa. Dịch vụ cung cấp qua biên giới hay trực tiếp tại Việt Nam của các cá nhân/tổ chức dịch vụ nước ngoài cũng sẽ thuận lợi hơn khiến cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ gia tăng;

Thứ hai, việc mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa/dịch vụ nước ngoài sẽ khiến cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp khó khăn hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là nhỏ, siêu nhỏ, với vốn thấp, cơ cấu quản trị còn lỏng lẻo, phần nhiều mang tính quan hệ (bạn bè, gia đình) sẽ đứng trước thách thức lớn khi phải tổ chức lại kinh doanh để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài lớn, dầy dạn kinh nghiệm trong quản trị và kinh doanh.

Thứ ba, việc thực thi các nguyên tắc về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong WTO sẽ khiến cho chi phí sản xuất tăng lên đáng kể và ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ/quy trình sản xuất của không ít doanh nghiệp (tất nhiên, theo chiều ngược lại, các doanh nghiệp chủ sở hữu các tài sản trí tuệ sẽ được hưởng lợi từ việc này);

Thứ tư, bãi bỏ và/hoặc cắt giảm các hình thức trợ cấp sẽ khiến cho các ngành sản xuất vốn nhận được trợ cấp từ Nhà nước dưới các hình thức khác nhau (trực tiếp hoặc gián tiếp) gặp khó khăn.

 

 (Nguyễn Thị Thắng)