Đo lường hợp pháp và an toàn

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Aug 3, 2020 | 13:40 - Lượt xem: 183

An toàn thường được coi là đương nhiên, cho dù ở nhà, tại nơi làm việc hoặc khi di chuyển.

Khi chúng ta ăn thức ăn, uống nước từ vòi, bật thiết bị điện, lái xe hoặc đi máy bay, sự an toàn của chúng ta phụ thuộc vào việc thực thi các luật và các quy định về an toàn đã được chính quyền, cơ quan quản lý và các chính phủ đưa ra. Các quy định và luật an toàn cũng đảm bảo rằng thông tin chính xác được công bố trên nhãn, bao bì và hướng dẫn sử dụng.

Quy định có thể là:

  • đặt mức dung sai để bảo vệ chúng ta khỏi ăn các loại chất có hại trong thực phẩm (ví dụ: kim loại nặng, thuốc trừ sâu và vi khuẩn có hại),
  • chỉ định loại vật liệu nào để làm ra ống nước (ví dụ: không có chì),
  • giới hạn lượng bức xạ điện từ phát ra từ các thiết bị điện (ví dụ: các thiết bị nhà bếp tạo ra nhiễu trên radio hoặc TV),
  • chỉ định các yêu cầu kiểm tra xe cơ giới để đảm bảo khả năng đi đường (ví dụ: nồng độ CO trong khí thải xe).

Có những ví dụ thực tế gần như vô tận về cách đo lường chính xác là rất quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn của chúng ta, từ khả năng tương thích của thiết bị điện, điều khiển các thiết bị và dụng cụ y tế, thành phần vật liệu xây dựng, v.v…

Một hệ thống đo lường phù hợp là một yếu tố cần thiết để đạt được một chính sách an toàn hiệu quả. Các yếu tố cần thiết cho một hệ thống như vậy gồm:

  • truy xuất nguồn gốc đối với Hệ thống đơn vị quốc tế, hoặc SI (Hệ đo lường quốc tế),
  • các phép đo và dụng cụ đo lường được quy định (đo lường hợp pháp)
  • sự tin tưởng về kết quả thử nghiệm và đo lường thông qua chứng nhận, tiêu chuẩn hóa, công nhận và hiệu chuẩn (đo lường công nghiệp).

Ở cấp độ quốc tế, các hệ thống đo lường quốc gia phải tương thích và hài hòa, sự tin cậy và sự công nhận lẫn nhau là cần thiết. Cục Trọng lượng và Đo lường Quốc tế (BIPM) giúp điều phối các thỏa thuận hoặc duy trì các cơ sở tham chiếu quốc tế để đảm bảo so sánh nhiều tiêu chuẩn đo lường quốc gia được duy trì bởi các viện đo lường quốc gia. Tổ chức đo lường hợp pháp quốc tế (OIML) làm việc với các cơ quan đo lường hợp pháp quốc gia để phát triển các quy định hài hòa về các phép đo và dụng cụ đo lường được sử dụng để đảm bảo an toàn.

Ủy ban quốc tế về trọng lượng và đo lường (CIPM) và OIML đã lần lượt đưa ra Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (CIPM MRA) và Hệ thống chứng nhận OIML (OIML-CS) trong đó có thể chứng minh tính nhất quán và đo lường quốc tế.