Đo lường hợp pháp và Y tế

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Aug 4, 2020 | 10:41 - Lượt xem: 245

Sự gia tăng dân số, tuổi thọ bình quân được kéo dài hơn, du lịch và thương mại quốc tế ngày càng tăng, và sự đổi mới trong y học hiện đại đang đặt ra nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống chăm sóc y tế.

Kết quả là, các hệ thống này phải đối mặt với những thách thức mới, ví dụ như sự phức tạp gia tăng của các phép đo liên quan.

Mọi phép đo liên quan đến y tế đều tuân theo một phương pháp được xác định trước; các phép đo có thể đơn giản (chẳng hạn như nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và huyết áp hoặc những nguyên tắc tác động mà một viên thuốc cần có), hoặc phức tạp hơn nhiều (chẳng hạn như xác định liều lượng tia X hoặc máy quét bức xạ).

Điều quan trọng là thiết bị đo lường và thử nghiệm phải tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật đã thỏa thuận, tạo ra kết quả tương tự, không phụ thuộc vào nơi thực hiện phép đo. Các hướng dẫn và quy định bao gồm các thiết bị và phương pháp y tế chỉ có thể có hiệu lực nếu các phép đo được sử dụng để xác định sự tuân thủ của chúng là chính xác, có thể truy nguyên căn cứ vào các tiêu chuẩn đo lường tham chiếu theo thỏa thuận quốc tế và được thực hiện bằng các dụng cụ được hiệu chuẩn và phê duyệt chính xác.

Các chuyên gia chăm sóc y tế và các chuyên gia đánh giá rủi ro dựa trên các phép đo chính xác liên quan đến sức khỏe để xác định bệnh và kê đơn điều trị hoặc hành động để bệnh nhân được điều trị hiệu quả, an toàn và tiết kiệm chi phí. Sự thành công của mỗi phương pháp điều trị phụ thuộc vào liều lượng chính xác của đúng chất được đưa đến đúng nơi vào đúng thời điểm.

Các kế hoạch chăm sóc y tế bao gồm ngày càng tăng các hành động phòng ngừa trong chính sách của họ, trái ngược với việc điều trị bệnh đơn thuần. Nhiều điều kiện tốn kém và vô hiệu hóa, chẳng hạn như các bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường và các bệnh hô hấp mãn tính được liên kết bởi các yếu tố nguy cơ có thể tránh được phổ biến, trong khi những người khác có thể được ngăn ngừa thông qua tiêm chủng. Một kế hoạch chăm sóc y tế mang tính phòng ngừa dựa trên các phép đo và quy trình y tế chính xác có thể giảm đáng kể chi phí và nhu cầu đối với các hệ thống chăm sóc y tế.

Thương mại và du lịch quốc tế làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh đe dọa sức khỏe con người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố Quy định Y tế Quốc tế (IHR), một bộ quy tắc toàn cầu được thiết kế để ngăn chặn và ứng phó với các rủi ro y tế cộng đồng ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu có khả năng vượt ra ngoài biên giới của các quốc gia và đe dọa sức khỏe của mọi người trên toàn thế giới . Điều cần thiết là các quốc gia có cơ sở hạ tầng có thể theo dõi và đo lường các rủi ro y tế này để đảm bảo an sinh cho người dân của họ và để ngăn chặn và kiểm soát sự bùng phát của đại dịch toàn cầu.

Một hệ thống đo lường phù hợp là một yếu tố cần thiết để đạt được một chính sách chăm sóc y tế hiệu quả. Các yếu tố cần thiết cho một hệ thống như vậy là:

  • truy xuất nguồn gốc đối với Hệ thống đơn vị quốc tế, hoặc SI (Hệ đo lường quốc tế),
  • các phép đo và dụng cụ đo lường được quy định (đo lường hợp pháp)
  • sự tin tưởng về kết quả thử nghiệm và đo lường thông qua chứng nhận, tiêu chuẩn hóa, công nhận và hiệu chuẩn (đo lường công nghiệp).

Ở cấp độ quốc tế, các hệ thống đo lường quốc gia phải tương thích và hài hòa, sự tin cậy và sự công nhận lẫn nhau là cần thiết. Cục Trọng lượng và Đo lường Quốc tế (BIPM) giúp điều phối các thỏa thuận hoặc duy trì các cơ sở tham chiếu quốc tế để đảm bảo so sánh nhiều tiêu chuẩn đo lường quốc gia được duy trì bởi các viện đo lường quốc gia. Tổ chức đo lường hợp pháp quốc tế (OIML) làm việc với các cơ quan đo lường hợp pháp quốc gia để phát triển các quy định hài hòa về các phép đo và dụng cụ đo lường được sử dụng trong dịch vụ y tế.

Ủy ban quốc tế về trọng lượng và đo lường (CIPM) và OIML đã lần lượt đưa ra Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (CIPM MRA) và Hệ thống chứng nhận OIML (OIML-CS) trong đó có thể chứng minh tính nhất quán và đo lường quốc tế.

Do đó, bệnh nhân, gia đình, đội ngũ chăm sóc sức khỏe, cộng đồng và nhà hoạch định chính sách có thể tin tưởng vào các phép đo và thuốc liên quan đến sức khỏe, bất kể họ ở đâu trên thế giới.