Đo lường hợp pháp và môi trường

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Aug 5, 2020 | 9:43 - Lượt xem: 176

Chúng ta sử dụng các phép đo để thu thập dữ liệu mà sau đó có thể sử dụng để giúp đưa ra quyết định chính xác nhằm chăm sóc đúng cách cho môi trường của chúng ta.

Ví dụ:

  • đo lường lượng chất dinh dưỡng được thêm vào đất và thuốc trừ sâu áp dụng cho cây trồng cho phép chúng ta xác định liều lượng tối ưu để đảm bảo hiệu quả của chúng trong khi tránh ô nhiễm có thể xảy ra;
  • đo lường mức độ tiếng ồn và khí thải, kết hợp với phân tích dữ liệu kết quả, cho phép chúng ta xác định mọi tác động có hại và phản ứng tương ứng;
  • đo lường lượng chất trong nước, đất và khí quyển giúp xác định tác động môi trường của các hoạt động của con người và giúp các nhà ra quyết định đưa ra các giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí;
  • đo lường các loại khí ô nhiễm, vật chất hạt hoặc các dạng chất trợ phóng xạ khác nhau để phát hiện các mối nguy hiểm có thể có ở nơi làm việc (hoặc thực sự trong nhà), đảm bảo rằng các hành động phòng ngừa được thực hiện;
  • đo lường mức tiêu thụ năng lượng (tính năng đo sáng thông minh của người dùng) giúp theo dõi, hiểu rõ hơn và kiểm soát việc sử dụng năng lượng của chúng ta.

Trong những năm gần đây, tất cả chúng ta đã chứng kiến ​​những thay đổi của môi trường. Các phép đo bổ sung phải được thực hiện trong nhiều lĩnh vực để xác định chính xác và đúng nguồn gốc của những thay đổi này. Để đưa ra quyết định chính sách hợp lý, những người ra quyết định phải tin vào các phép đo họ sử dụng. Một hệ thống đo lường được xây dựng tốt là một yếu tố cần thiết để đạt được các phép đo chính xác và có thể theo dõi sẽ đáp ứng với sự chấp nhận toàn cầu.

Các yếu tố cần thiết cho một hệ thống như vậy là:

  • truy xuất nguồn gốc đối với Hệ thống đơn vị quốc tế, hoặc SI (Hệ đo lường quốc tế),
  • các phép đo và dụng cụ đo lường được quy định (đo lường hợp pháp)
  • sự tin tưởng về kết quả thử nghiệm và đo lường thông qua chứng nhận, tiêu chuẩn hóa, công nhận và hiệu chuẩn (đo lường công nghiệp).

Để duy trì một môi trường lành mạnh, các quy định môi trường của quốc gia thường được liên kết với các thỏa thuận quốc tế, từ đó tìm cách đảm bảo một cách tiếp cận hài hòa toàn cầu. Việc áp dụng các phương pháp dựa trên các phép đo phù hợp cho phép chính phủ và ngành công nghiệp chứng minh sự tuân thủ các quy định và ước tính tác động của các chính sách giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Ở cấp độ quốc tế, các hệ thống đo lường quốc gia phải tương thích và hài hòa, và sự tự tin lẫn nhau và sự công nhận lẫn nhau là cần thiết. Cục Trọng lượng và Đo lường Quốc tế (BIPM) và Tổ chức Đo lường Pháp lý Quốc tế (OIML) điều phối mạng lưới quốc tế của các viện đo lường quốc gia và cơ quan đo lường pháp lý quốc gia. Mạng này cung cấp hỗ trợ cần thiết để đảm bảo rằng các phép đo môi trường chất lượng có sẵn.

Ở cấp độ quốc tế, các hệ thống đo lường quốc gia phải tương thích và hài hòa, sự tin cậy và sự công nhận lẫn nhau là cần thiết. Cục Trọng lượng và Đo lường Quốc tế (BIPM) và Tổ chức Đo lường Pháp lý Quốc tế (OIML) điều phối mạng lưới quốc tế của các viện đo lường quốc gia và cơ quan đo lường pháp lý quốc gia. Mạng lưới này cung cấp hỗ trợ cần thiết để đảm bảo rằng các phép đo môi trường chất lượng luôn sẵn có.