Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Sep 8, 2020 | 9:47 - Lượt xem: 173

Ngày 26/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Về quy định hành vi vi phạm, so với Nghị định số 67/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí trước đây, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP đã quy định bao quát hơn đặc biệt đối với điều kiện kinh doanh khí và hoạt động kinh doanh khí, gọn lại trong 5 hành vi thay vì 12 hành vi. Đồng thời, đối với những hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí về bảo vệ môi trường; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;.v.v… thì áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Nghị định bổ sung thêm điều khoản về giải thích từ ngữ để làm rõ khái niệm về “Giấy phép kinh doanh xăng dầu” và “Giấy phép kinh doanh khí”.

Nghị định cũng quy định cụ thể hơn về đối tượng áp dụng so với quy định tại Nghị định số 67/2017/NĐ-CP, cụ thể: đối với hộ kinh doanh, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.

Về mức xử phạt tiền tối đa so với Nghị định số 67/2017/NĐ-CP không có sự thay đổi.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 10 năm 2020.

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Thương nhân phân phối khí, thương nhân là tổng đại lý, đại lý có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực được cấp trước thời điểm Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí có hiệu lực thực hiện các hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động bị xử phạt như đối với hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh mua bán khí.