Thông điệp ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2020

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Sep 9, 2020 | 9:53 - Lượt xem: 978

Mỗi năm vào ngày 14 tháng 10, các thành viên của IEC, ISO và ITU kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, đây là một cách để tri ân những nỗ lực hợp tác của hàng nghìn chuyên gia trên toàn thế giới, những người phát triển các thỏa thuận kỹ thuật tự nguyện được công bố dưới dạng Tiêu chuẩn Quốc tế.

Trái đất, một con tàu hữu hạn của sự sống trong sự rộng lớn của hệ mặt trời. Sự sống trên trái đất phụ thuộc vào năng lượng đến từ mặt trời. Tuy nhiên, trong thế kỷ qua, con người và các hoạt động công nghiệp quy mô lớn của nền văn minh hiện đại của chúng ta đã làm tăng thêm khí nhà kính tự nhiên của trái đất. Điều đó tác động tiêu cực đến khí hậu và tất cả các dạng sự sống khác. Đồng thời dân số tăng nhanh và đô thị hóa trên diện rộng đòi hỏi con người sử dụng các nguồn lực hạn chế một cách có trách nhiệm hơn.

Để giảm tác động của con người lên hành tinh, chúng ta cần có ý chí chính trị, hành động cụ thể và các công cụ phù hợp. Tiêu chuẩn quốc tế là một trong những công cụ như vậy. Các tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng bởi IEC, ISO và ITU có tính đến các giải pháp thực sự và đã được kiểm chứng cho các thách thức kỹ thuật. Tiêu chuẩn giúp chia sẻ kiến ​​thức và bí quyết chuyên môn rộng khắp ở các nước phát triển và đang phát triển.

Tiêu chuẩn bao gồm tất cả các khía cạnh như tiết kiệm năng lượng, chất lượng nước và không khí. Tiêu chuẩn đặt ra các giao thức chuẩn hóa và phương pháp đo lường. Việc sử dụng rộng rãi các tiêu chuẩn giúp giảm thiểu tác động đến môi trường của các quá trình chế biến và sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện tái sử dụng các nguồn tài nguyên hạn chế và cải thiện hiệu quả năng lượng.

Lê Thành Kông