Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Oct 20, 2020 | 10:52 - Lượt xem: 215

Nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, ngày 16/10/2020, tại Viện Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 996).

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ KH&CN) Nguyễn Nam Hải; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp cùng đại diện các Bộ, ngành, các nhà khoa học và các sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL các địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo của đại diện Vụ Đo lường, Viện Đo lường, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, cùng một số bộ, ngành, đại diện sở khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố phát biểu tham luận.

Nội dung chủ yếu của Đề án 996 giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương; xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa….

Để tổ chức triển khai Đề án, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện triển khai Đề án 996; Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN Phê duyệt “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN ban hành TCVN 13187: 2020 Phòng thí nghiệm đo lường – Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường.

Hội nghị ghi nhận nhiều tham luận của đại diện các Bộ ngành, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố và các đại biểu tham dự. Thông qua hội nghị nhiều giải pháp hữu hiệu thông qua hoạt động đo lường của các bộ, ngành, địa phương đã được đề xuất để xây dựng, phát triển hạ tầng đo lường quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Theo các báo cáo tại hội nghị: hệ thống các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn cả nước đã được xác lập và phát triển với hơn 350 tổ chức được cấp giấy chứng nhận, trên 3000 kiểm định viên đã và đang kiểm định khoảng 32 triệu phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải kiểm định, hiệu chuẩn trên phạm vi cả nước.

Mạc Thị Kim Thoa – Phòng Quản lý Đo lường