Tập huấn nghiệp vụ TBT năm 2020

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Oct 12, 2020 | 15:20 - Lượt xem: 203

Thực hiện nhiệm vụ “Thuận lợi hóa thương mại thông qua thực thi cam kết và phổ biến thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại năm 2020”, từ ngày 8 đến 9/10/2020 tại Cần Thơ, Văn phòng TBT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho mạng lưới TBT. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng TBT Việt Nam, lãnh đạo và cán bộ các TBT cấp bộ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian 02 ngày, các chuyên gia cảu Văn phòng TBT Việt Nam đã truyền đạt và hướng dẫn học viên các nội dung về:

  • Thực thi cam kết về TBT trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (gọi tắt là Hiệp định EVFTA).
  • Cập nhật hoạt động của Ủy ban TBT/WTO.
  • Giới thiệu về một số cảnh báo xuất khẩu của Văn phòng TBT Việt Nam đã thực hiện và các quan ngại thương mại mới.
  • Hoạt động thông báo trên hệ thống Eping trong bối cảnh Covid-19.

Hội nghị tập huấn hàng năm nhằm cập nhật, bổ sung thông tin và kiến thức nghiệp vụ về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho Mạng lưới TBT Việt Nam.

Nguyễn Thị Thắng