“25 năm thành lập WTO: Những dấu ấn lịch sử qua ảnh”

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Dec 24, 2020 | 10:09 - Lượt xem: 180

Kỷ yếu “25 năm thành lập WTO: Những dấu ấn lịch sử qua ảnh” ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kể từ khi nó ra đời vào ngày 01 tháng 01 năm 1995. Hơn 150 bức ảnh cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hoạt động của tổ chức này trong ¼ thế kỷ vừa qua, phản ánh 25 năm thử thách, thành công và kiên trì.

Các bức ảnh được trình bày theo thứ tự thời gian, bắt đầu từ năm 1995 với sự ra đời của WTO và việc bổ nhiệm tổng giám đốc đầu tiên của tổ chức này. Tất cả các sự kiện lớn trong 25 năm qua đều được mô tả, từ 11 hội nghị cấp bộ trưởng của WTO đến các hoạt động được tổ chức tại trụ sở của WTO ở Geneva. Cuốn sách kết thúc với những bức ảnh của sáu tổng giám đốc đã lãnh đạo WTO kể từ khi thành lập và các chủ tịch của Đại hội đồng, cơ quan ra quyết định cao nhất của WTO ngoài các hội nghị bộ trưởng.

Cuốn kỷ yếu được xuất bản vào năm 2020.

Tải bản PDF tại đây.