Bản tin TBT Tháng 12/2020

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Dec 24, 2020 | 13:58 - Lượt xem: 1002

TIN CẢNH BÁO

 

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về thực phẩm ăn liền

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/487, G/TBT/N/BHR/584, G/TBT/N/KWT/556, G/TBT/N/OMN/418, G/TBT/N/QAT/577, G/TBT/N/SAU/1160, G/TBT/N/YEM/183 ngày 04/11/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành quy chuẩn  kỹ thuật – yêu cầu đối với việc xử lý thực phẩm ăn liền (18 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các yêu cầu về xử lý, chuẩn bị và thời hạn sử dụng đối với Thực phẩm ăn liền.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin cho người người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về thực phẩm bổ sung

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/488, G/TBT/N/BHR/585, G/TBT/N/KWT/557, G/TBT/N/OMN/422, G/TBT/N/QAT/578, G/TBT/N/SAU/1161, G/TBT/N/YEM/184 ngày 05/11/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành quy chuẩn  kỹ thuật – Thực phẩm bổ sung (23 trang, bằng tiếng Ả Rập; 25 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung nhằm mục đích cụ thể là tăng cường một hoặc một số yếu tố dinh dưỡng trong khẩu phần ăn thông thường. Thực phẩm bổ sung có thể chứa các loại vitamin, khoáng chất, axit béo, axit amin, enzym, prebiotics và probiotics, collagen, sợi thực phẩm, melatonin, keo ong, phấn hoa, thảo mộc hoặc chiết xuất thảo mộc thực phẩm,.v.v….

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin cho người người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Braxin về bao bì đóng gói rượu

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1101 ngày 27/11/2020, Braxin thông báo ban hành Pháp lệnh Inmetro 270, ngày 05 tháng 8 năm 2008. (14 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

Sắc lệnh này phê chuẩn Quy định Đánh giá sự phù hợp đối với Bao bì dành cho đóng gói rượu. Pháp lệnh Inmetro 222, ngày 13 tháng 9 năm 2006 và Pháp lệnh Inmetro 15, ngày 29 tháng 1 năm 2001 bị hủy bỏ kể từ khi Pháp lệnh này có hiệu lực.

Mục đích ban hành pháp lệnh này nhằm bảo vệ người tiêu dùng; đảm bảo các yêu cầu về hiệu suất cần tiếp tục cải tiến các quy trình, được thực hiện trong Chương trình Đánh giá Sự phù hợp đối với Bao bì rượu Ethyl, bổ sung các điều chỉnh vào đó; mục đích khác.

 

Thông báo của Trung Quốc về ghi nhãn phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1488 ngày 06/11/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia: Ghi nhãn phân bón – Trình bày và Công bố (10 trang, bằng tiếng Trung).

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, lý thuyết, nguyên tắc cơ bản, yêu cầu chung, cách trình bày và công bố nhãn hiệu, nhãn mác, chứng chỉ chất lượng, dấu in nhãn hiệu phân bón. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại phân bón được bán trong lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và không áp dụng cho những sản phẩm được sản xuất riêng cho người sử dụng theo hợp đồng và không được lưu hành trên thị trường.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về ghi nhãn phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1490 ngày 06/11/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia: Bao bì xianua rắn (11 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại, hình thức bao gói, cấu trúc bao gói, quy cách, yêu cầu, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, nhận biết, vận chuyển và bảo quản xianua rắn (kali xianua, natri xianua) (sau đây gọi là xianua). Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho đóng gói xianua rắn.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về máy chế biến thức ăn chăn nuôi

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1500 ngày 09/11/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia: Đặc điểm kỹ thuật vệ sinh cho máy chế biến thức ăn chăn nuôi (17 trang, bằng tiếng Trung).

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, các yêu cầu vệ sinh, xác minh các yêu cầu vệ sinh và thông tin sử dụng của máy chế biến thức ăn chăn nuôi. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy móc chế biến thức ăn chăn nuôi, bao gồm cả thiết bị máy đơn lẻ và bộ thiết bị chế biến hoàn chỉnh để sản xuất thức ăn gia súc trộn sẵn, thức ăn cô đặc, thức ăn hỗn hợp và thức ăn bổ sung đậm đặc.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về bao bì thực phẩm và mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1502 ngày 09/11/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia: Yêu cầu của việc hạn chế đóng gói quá mức — Thực phẩm và mỹ phẩm (9 trang, bằng tiếng Trung).

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu, quy tắc phát hiện và phán đoán để hạn chế việc đóng gói quá nhiều thực phẩm và mỹ phẩm. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bao bì thực phẩm và mỹ phẩm để bán, không áp dụng cho quà tặng hoặc sản phẩm không để bán.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ môi trường; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về quần áo bảo hộ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1516 ngày 16/11/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia: Quần áo Bảo hộ – Quần áo Bảo hộ Hóa chất (70 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu phân loại, phân cấp và ghi nhãn đối với quần áo bảo hộ chống hóa chất, đồng thời thiết lập các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử của chúng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho quần áo bảo hộ chống hóa chất cần thiết cho nhân viên tại nơi làm việc và công việc cứu hộ khẩn cấp và không áp dụng cho quần áo bảo hộ chống hóa chất dùng trong chữa cháy. Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu về chỉ số tính năng của thiết bị bảo vệ cá nhân như găng tay, ủng/giày bảo hộ, mặt nạ bảo hộ, cửa sổ, kính bảo hộ và thiết bị thở, trừ khi thiết bị bảo hộ đó là bộ phận không thể tách rời của quần áo bảo hộ và cung cấp tính năng bảo vệ chống hóa chất tương ứng.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về găng tay bảo vệ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1518 ngày 16/11/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia: Bảo vệ tay – Găng tay bảo vệ chống lại các rủi ro cơ học (28 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, lấy mẫu và môi trường, phương pháp thử, nhận biết và thông tin do nhà sản xuất cung cấp trong hướng dẫn sử dụng găng tay bảo hộ chống rủi ro cơ học. Tiêu chuẩn này áp dụng cho găng tay có lớp bảo vệ chống mài mòn, cắt, đâm thủng hoặc tác động rủi ro cơ học khác. Các phương pháp thử nghiệm được sử dụng trong tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho thiết bị bảo vệ cánh tay.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về xi măng poóc lăng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1519 ngày 16/11/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia: Xi măng poóc lăng (14 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Tiêu chuẩn này quy định phân loại, thành phần và vật liệu, cấp độ bền, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, đóng gói, đánh dấu, vận chuyển và bảo quản xi măng poóc lăng thông dụng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về thực phẩm nhập khẩu

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1522 ngày 16/11/2020, Trung Quốc thông báo ban hành Các quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Đăng ký và Quản lý sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài (Dự thảo góp ý) (9 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Để thực hiện các quy định liên quan của Điều 96 Luật An toàn thực phẩm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đáp ứng nhu cầu mở cửa hơn nữa và tăng trưởng nhanh chóng của thương mại thực phẩm nhập khẩu ở Trung Quốc, đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu và thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, Trung Quốc đã hoàn thiện và cải thiện các yêu cầu về đăng ký và quản lý các nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài trên cơ sở các quy định hiện hành. Nội dung chính bao gồm đối tượng áp dụng, điều kiện áp dụng, phương pháp và vật liệu áp dụng, phương pháp kiểm tra, số đăng ký và thời hạn hiệu lực và các biện pháp quản lý (bao gồm cập nhật thông tin, đình chỉ, hủy bỏ, thu hồi, v.v.) của các nhà sản xuất nước ngoài đã đăng ký xong.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ai Cập về thực phẩm nhập khẩu

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/276 ngày 09/11/2020, Ai Cập thông báo ban hành Quyết định của Ban Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 7/2020 về Hệ thống Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm dựa trên rủi ro (14 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Trong khuôn khổ phát triển các phương pháp tiếp cận hiện đại đối với hệ thống kiểm soát nhập khẩu thực phẩm, ban giám đốc NFSA đã ban hành quyết định này nhằm đảm bảo đơn giản hóa thủ tục thông quan đối với thực phẩm nhập khẩu dựa trên mức độ rủi ro liên quan, cũng như bảo vệ người tiêu dùng khỏi thực phẩm nhập khẩu rủi ro liên quan. Quyết định này bao gồm các yêu cầu quy định sau:

-Điều kiện công nhận biện pháp kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền về thực phẩm của nước xuất khẩu như một phần đánh giá sự tuân thủ của lô hàng thực phẩm nhập khẩu có xuất xứ từ nước đó.

– Các yêu cầu về Thông báo trước đối với lô hàng thực phẩm nhập khẩu và các điều khoản về chế biến trước khi đến dựa trên mức độ rủi ro có thể có liên quan đến lô hàng thực phẩm nhập khẩu.

Các điều kiện để giải phóng lô hàng thực phẩm nhập khẩu bao gồm lấy mẫu, phân tích trong phòng thí nghiệm và xuất xưởng dưới sự giám sát.

Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; các mục đích khác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/2/2021.

 

 

Thông báo của Ai Cập về thực phẩm nhập khẩu

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/277 ngày 09/11/2020, Ai Cập thông báo ban hành Quyết định của Ban Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 6/2020 về Quy tắc Quản lý Giấy phép Nhập khẩu Thực phẩm. (6 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Quyết định này quy định các thủ tục và yêu cầu để được cấp phép nhập khẩu thực phẩm vào Cộng hòa Ả Rập Ai Cập. Biện pháp này là cần thiết để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ của thực phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, quyết định này quy định các nghĩa vụ hành chính và tài chính của các nhà nhập khẩu thực phẩm, các biện pháp thực thi và trách nhiệm của NFSA. Quyết định này đã cung cấp thời gian chuyển tiếp sáu tháng cho các nhà nhập khẩu thực phẩm hiện đang hoạt động để có được giấy phép quy định và được đăng ký tại NFSA nhằm đảm bảo dòng chảy thương mại thông suốt và tránh bất kỳ gián đoạn thương mại nào. Biện pháp này sẽ nâng cao thủ tục thông quan các lô hàng thực phẩm nhập khẩu bằng cách yêu cầu các nhà nhập khẩu xác minh việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa liên quan của các nhà cung cấp nước ngoài, cũng như khả năng đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm tối ưu. Hơn nữa, NFSA đã ban hành quyết định này để tăng cường khả năng kiểm soát và đánh giá các nhà nhập khẩu thực phẩm và đảm bảo họ tuân thủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Trong tương lai, lịch sử tuân thủ các yêu cầu của các nhà nhập khẩu thực phẩm sẽ là một trụ cột thiết yếu để đánh giá rủi ro đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu. Những quy định mới này sẽ có tác động đến việc bảo vệ người tiêu dùng trước những rủi ro liên quan đến thực phẩm nhập khẩu.

Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; các mục đích khác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2020.

 

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm hữu cơ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/756 ngày 10/11/2020, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định thực hiện của Ủy ban về sửa đổi Quy định (EC) số 889/2008 đưa ra các quy tắc chi tiết để thực hiện Quy định của Hội đồng (EC) số 834/2007 về sản xuất hữu cơ và dán nhãn sản phẩm hữu cơ liên quan đến sản xuất hữu cơ, ghi nhãn và kiểm soát (6 trang (s), bằng tiếng Anh).

Sau khi hoãn một năm từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 kể từ ngày bắt đầu áp dụng Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 30 tháng 5 năm 2018 về sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 834/2007, cần phải gia hạn thêm một năm khả năng cho các nhà sản xuất hữu cơ sử dụng bằng cách khử kim loại không hữu cơ trong sản xuất trứng và sử dụng bằng cách khử nước tối đa 5% thức ăn protein không hữu cơ cho gia cầm và lợn. Ngoài ra, các sản phẩm mới và hoặc mục đích sử dụng mới cho các sản phẩm đó được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ.

Dự thảo đạo luật sẽ kéo dài thêm một năm cho đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 khả năng trong các điều kiện cụ thể cho các nhà sản xuất hữu cơ sử dụng bằng cách khử chất xơ không hữu cơ trong sản xuất trứng và sử dụng bằng cách khử mùi thức ăn protein không hữu cơ với tối đa 5% cho gia cầm và lợn các nhà sản xuất, để đảm bảo tính liên tục của sản xuất hữu cơ trong suốt năm 2021 cho đến khi bắt đầu áp dụng Quy định (EU) 2018/848 vào ngày 01 tháng 01 năm 2022. Ngoài ra, các sản phẩm mới hoặc cách sử dụng mới cho các sản phẩm đó được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ. Các mục đích khác.

Quy định dự kiến được thông qua trong tháng 12/2020.

 

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/757 ngày 12/11/2020, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế của Ủy ban sửa đổi và sửa đổi Phụ lục II và Phụ lục III, IV, VI thành Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về sản phẩm mỹ phẩm (11 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo biện pháp được yêu cầu ban hành lệnh cấm sử dụng làm thành phần mỹ phẩm các chất được phân loại là gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại cho sinh sản (CMR) theo Quy định do Ủy ban (EU) 2020/217, đã được thông qua dựa trên Quy định CLP và sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. Do đó, việc thông qua Dự thảo Quy định này là cần thiết để phản ánh trong Quy định về mỹ phẩm, phân loại CMR mới được cung cấp bởi Quy định được ủy quyền của Ủy ban (EU) 2020/217, nhằm đảm bảo tính chắc chắn về mặt pháp lý và mức độ bảo vệ cao của sức khỏe con người.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm hóa chất

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/760 ngày 24/11/2020, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ lục XIV của Quy định (EU) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) (5 trang, bằng tiếng Anh; 4 trang ( s), bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy chế của Ủy ban này nhằm mục đích sửa đổi Phụ lục XIV của Quy chế REACH. Phụ lục XIV liệt kê các chất phải tuân theo yêu cầu ủy quyền được nêu trong Tiêu đề VII của Quy định. Dự thảo đề xuất đưa các thuộc tính bổ sung vào một số mục hiện có trong Phụ lục đó, cụ thể là:

– mục 4 (DEHP): để thêm các đặc tính phá vỡ nội tiết (ED) cho môi trường;

– các mục từ 4 đến 7 (DEHP, BBP, DBP và DIBP): để thêm các đặc tính ED cho sức khỏe con người.

Khi Quy định được thông qua và có hiệu lực, việc đưa vào thị trường và sử dụng các chất đó ở EU sẽ chỉ có thể thực hiện được, sau ngày được chỉ định cho từng chất (“ngày kết thúc”), đối với những nhà khai thác đã được cấp ủy quyền theo Điều 60-64 của REACH, và cho những người đã nộp đơn xin ủy quyền trước một ngày nhất định (“ngày nộp đơn mới nhất”) nhưng quyết định vẫn chưa được thông qua.

Mục tiêu của dự thảo Quy định này là bao gồm các đặc tính gây rối loạn nội tiết đối với các chất độc hại hiện có trong Phụ lục XIV đối với các chất này. Theo Điều 55 của REACH, mục đích của các điều khoản ủy quyền là “đảm bảo hoạt động tốt của thị trường nội bộ trong khi đảm bảo rằng các rủi ro từ các chất rất đáng lo ngại được kiểm soát thích hợp và các chất này dần dần được thay thế bằng các chất thay thế phù hợp hoặc các công nghệ mà chúng khả thi về mặt kinh tế và kỹ thuật. “Theo Điều 56 của REACH, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc người sử dụng hạ lưu không được đưa ra thị trường và/hoặc sử dụng chất được liệt kê trong Phụ lục XIV của REACH sau một ngày nhất định (“ngày”) trừ khi việc sử dụng đó đã được cho phép hoặc đơn đã được nộp trước ngày nộp đơn gần nhất (và quyết định chưa được đưa ra), hoặc việc sử dụng đó được miễn. Với việc bao gồm các đặc tính nội tại liên quan đến các mối nguy đối với môi trường trong mục nhập DEHP trong Phụ lục XIV, việc miễn trừ yêu cầu cho phép sử dụng chất đó trong các thiết bị y tế được quy định bởi Chỉ thị 90/385 / EEC, 93/42 / EEC và 98/79 / EC và trong các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm trong phạm vi của Quy định (EC) Số 1935/2004 sẽ không còn được áp dụng nữa. Ngoài ra, do bao gồm các đặc tính ED trong các mục DEHP, BBP, DBP và DIBP, giới hạn nồng độ áp dụng cho sự hiện diện của các chất này trong hỗn hợp cho các mục đích miễn trừ được nêu trong Điều 56 (6) sẽ trở thành 0,1% khối lượng. Cuối cùng, các trường hợp miễn trừ yêu cầu cho phép sử dụng bốn chất trong bao bì đóng gói ngay lập tức sẽ không còn được áp dụng.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Các mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Pháp về thiết bị điện và điện tử

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/FRA/195 ngày 30/10/2020, Pháp thông báo Nghị định liên quan đến chỉ số khả năng sửa chữa của thiết bị điện và điện tử.

Chỉ số khả năng sửa chữa bao gồm điểm trên 10 dự định sẽ được hiển thị tại thời điểm mua hàng để thông báo cho người tiêu dùng về các loại sản phẩm điện và điện tử. Điểm này có được bằng cách chia điểm tổng thể 100 điểm cho 10 theo năm tiêu chí, mỗi tiêu chí được chấm 20 và có trọng số bằng nhau, giúp đánh giá khả năng sửa chữa của các sản phẩm liên quan. Các tiêu chí này như sau: tài liệu do nhà sản xuất cung cấp, tính dễ tháo lắp của sản phẩm, tính sẵn có của phụ tùng thay thế, mối quan hệ giữa giá của phụ tùng thay thế đắt nhất và giá của sản phẩm gốc, bộ đếm sử dụng (tùy chọn) hoặc các tiêu chí khác cụ thể cho danh mục sản phẩm liên quan. Nghị định bao gồm tất cả các thiết bị điện và điện tử dành cho người tiêu dùng. Đối với từng loại thiết bị điện và điện tử, lệnh của Bộ trưởng Bộ Môi trường và Bộ trưởng Bộ Kinh tế – Tài chính quy định cụ thể tất cả các tiêu chí và tiêu chí phụ, bao gồm các tiêu chí cụ thể cho từng loại cũng như phương pháp tính chỉ số. Tuy nhiên, Nghị định quy định việc thực hiện từng bước, bắt đầu với các danh mục sản phẩm sau: máy giặt, điện thoại thông minh, máy tính xách tay, tivi, máy cắt cỏ chạy điện (pin, có dây, rô bốt). Nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc các bên khác đưa thiết bị điện và điện tử ra thị trường phải tính toán chỉ số cho các loại sản phẩm liên quan và cung cấp thông tin này. Nghị định bao gồm ngày và thủ tục có hiệu lực. Lệnh tổng thể phải được ban hành để chỉ rõ phương pháp trình bày, ký hiệu và các thông số chung để tính chỉ số khả năng sửa chữa. Lệnh sẽ được ban hành để chỉ rõ các phương pháp áp dụng cụ thể hơn cho từng loại sản phẩm.

Chỉ thị (EU) 2018/851 về chất thải khuyến khích các Quốc gia Thành viên thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc phát sinh chất thải. Ngoài ra, một trong những mục tiêu của kế hoạch hành động Châu Âu về nền kinh tế tuần hoàn (COM (2020) 98) là nâng cao độ bền và khả năng sửa chữa của sản phẩm. Tham vấn các bên liên quan được tổ chức trong bối cảnh Lộ trình cho nền kinh tế tuần hoàn do Chính phủ trình vào ngày 23 tháng 4 năm 2018, dẫn đến biện pháp số 10, cung cấp thông tin bắt buộc về khả năng sửa chữa của các sản phẩm điện và điện tử. Biện pháp này nhằm mục đích thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm bằng cách cải thiện thông tin người tiêu dùng thông qua việc thiết lập và hiển thị bắt buộc chỉ số khả năng sửa chữa đơn giản cho một số sản phẩm này. Chỉ số này nhằm mục đích thông báo cho người tiêu dùng về mức độ dễ dàng sửa chữa sản phẩm liên quan. Do đó, biện pháp này một mặt nhằm bù đắp cho sự bất cân xứng về thông tin giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất hoặc nhà phân phối liên quan đến khả năng sửa chữa của sản phẩm và mặt khác, khuyến khích các nhà sản xuất tích hợp các tiêu chí về khả năng sửa chữa vào thiết kế sản phẩm của họ, do đó có xu hướng sản phẩm bền hơn vì chúng chắc chắn hơn vì chúng được ‘thiết kế sinh thái’. Với biện pháp này, một tham vọng hợp lý là giảm sự cố hỏng hóc của các sản phẩm điện và điện tử gây ra việc sửa chữa trong mạng lưới thợ sửa chữa của Pháp xuống 60%, trong vòng 5 năm, so với khoảng 40% hiện nay. Từ quan điểm môi trường, biện pháp này sẽ cho phép Pháp theo đuổi mục tiêu quốc gia về giảm tiêu thụ tài nguyên liên quan đến tiêu dùng của Pháp: giảm tiêu thụ tài nguyên so với GDP 30% so với năm 2010, vào năm 2030 (Luật số 2015-992). Các sản phẩm có khả năng sửa chữa cao hơn và do đó bền hơn sẽ dẫn đến hiệu quả là giảm tiêu thụ tài nguyên (giảm nhu cầu về sản phẩm mới), giảm lượng rác thải các sản phẩm điện và điện tử và giảm phát thải khí nhà kính.

Nghị định này dự kiến thông qua tháng 12/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Guyana về ghi nhãn thiết bị điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GUY/58 ngày 05/11/2020, Guyana thông báo Tiêu chuẩn quốc gia: Đặc điểm kỹ thuật cho việc ghi nhãn hàng hóa – Phần 7: Ghi nhãn thiết bị điện, phụ kiện và thiết bị điện (10 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu ghi nhãn chung đối với Thiết bị điện, Phụ kiện và thiết bị điện và (các) bộ phận gia nhiệt có thể tháo rời của chúng nếu có, được chào bán ở Guyana.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này để đảm bảo Thiết bị điện, phụ kiện và thiết bị được bán ở Guyana đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 31/12/2020.

 

Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/174 ngày 09/11/2020, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Tiêu chuẩn Sản phẩm Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm), năm 2020 (30 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Hindi).

Các quy định này liên quan đến các tiêu chuẩn mới/sửa đổi đối với dầu ăn thô, dầu thực vật ăn được đa nguồn, rau khử nước, đậu giàu protein, đậu đa hạt, bột kê hỗn hợp, mật ong, yêu cầu đối với thức ăn chăn nuôi, lá húng ngọt khô, hạt cây gai dầu, sử dụng phụ gia thực phẩm trong trà đá và tiêu chuẩn vi sinh đối với ngũ cốc thực phẩm.

 1. i) Thuật ngữ ‘Dầu thực vật pha trộn’ đang được thay thế bằng ‘Dầu thực vật ăn được đa nguồn gốc’ để tránh nhầm lẫn vì trong nhiều trường hợp, đặc biệt là trong thương mại, thuật ngữ ‘pha trộn’ bị hiểu nhầm với thuật ngữ ‘tạp nhiễm hoặc trộn lẫn’.
 2. ii) Tiêu chuẩn cho lá húng quế ngọt khô được xây dựng để đảm bảo chất lượng và độ an toàn cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán.

iii) Tiêu chuẩn vi sinh cho các sản phẩm hạt ngũ cốc dựa trên Tiêu chí Vệ sinh Quy trình và Tiêu chí An toàn Thực phẩm được xây dựng để bao gồm tất cả các sản phẩm liên quan để đảm bảo quy trình và an toàn sản phẩm.

 1. iv) Các tiêu chuẩn của Mật ong đang được sửa đổi đối với TMR, SMR, Số lượng phấn hoa và các oligosaccharid nước ngoài để giải quyết vấn đề tạp nhiễm và quy định ghi nhãn được đề xuất cho các loại mật ong khác nhau
 2. v) Yêu cầu đối với thức ăn chăn nuôi đang được quy định để phù hợp với các yêu cầu của FSSAI với những quy định trong BIS và DAHD và để giải quyết vấn đề an toàn được xác định trong cuộc khảo sát chất lượng và an toàn gần đây của các mặt hàng như sữa, v.v …;

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ấn Độ về dầu mù tạt

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/179 ngày 25/11/2020, Ấn Độ thông báo Dự thảo Thông báo về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Cấm và Hạn chế Bán hàng) Quy định sửa đổi, 2020 (3 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Thông báo về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Cấm và Hạn chế Bán hàng) Quy định sửa đổi, năm 2020 liên quan đến việc cấm trộn dầu mù tạt.

Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm của Ấn Độ đã đề xuất dự thảo Thông báo về Quy định sửa đổi tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Cấm và Hạn chế bán hàng), năm 2020 để cấm sử dụng Dầu mù tạt như một thành phần trong dầu thực vật trộn ăn được để tạo bản sắc riêng trong văn hóa Ấn Độ.

Mục đích ban hành thông báo này cũng nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ấn Độ về đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/180 ngày 25/11/2020, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định Sửa đổi tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Nhập khẩu), năm 2020. (7 trang, bằng tiếng Anh).

Quy định sửa đổi về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Nhập khẩu), năm 2020 liên quan đến việc đưa vào đăng ký và kiểm tra các cơ sở sản xuất Thực phẩm nước ngoài Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ đề xuất đăng ký và kiểm tra hoặc đánh giá các cơ sở sản xuất thực phẩm nước ngoài sản xuất các sản phẩm thực phẩm này để xuất khẩu sang Ấn Độ, mà theo thời gian, rủi ro đã được Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ xác định. Thủ tục và điều kiện tương tự cho cùng một cơ sở cũng được quy định.

Mục đích ban hành Quy định này cũng nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ấn Độ về đóng gói và ghi nhãn thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/181 ngày 25/11/2020, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Đóng gói và Ghi nhãn), năm 2020. (2 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy định sửa đổi về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Đóng gói và Ghi nhãn), năm 2020 đề cập đến kích thước của các chữ cái để ghi nhãn dầu ăn và chất béo.

Tiêu chuẩn mới đề xuất các yêu cầu về kích thước phông chữ đối với các khai báo nhãn bắt buộc để ghi nhãn ‘DẦU THỰC VẬT CÓ THỂ ĂN ĐƯỢC TỪ NHIỀU NGUỒN’ để đảm bảo tính minh bạch và cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đầy đủ về loại dầu mà họ đang tiêu thụ.

Mục đích ban hành Quy định này cũng nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về tiêu chuẩn rượu – Phần 1

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1177 ngày 25/11/2020, I-xra-en thông báo Tiêu chuẩn quốc gia SI 1318 phần 1 – Rượu, đồ uống làm từ rượu và đồ uống dựa trên các sản phẩm văn hóa vitivi: Định nghĩa, chỉ định và quy trình (25 trang, bằng tiếng Do Thái).

Bản sửa đổi của Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1318 phần 1, đề cập đến các định nghĩa, chỉ định và quy trình của rượu và đồ uống làm từ rượu. Tiêu chuẩn này nên được tham khảo cùng với Tiêu chuẩn bắt buộc của Israel SI 1318 Phần 2 và dựa trên các tài liệu quốc tế sau:

– Quy tắc thực hành bệnh lý quốc tế (của OIV);

– Quy định của Hội đồng Châu Âu (EC) số 479/2008;

– Quy định của Ủy ban Châu Âu (EC) số 606/2009;

– Quy định của Ủy ban Châu Âu (EC) số 607/2009;

– Tiêu chuẩn American CFR 27 Phần 4 – Ghi nhãn và quảng cáo rượu vang – Tiểu phần J – Tên các giống nho Hoa Kỳ – Khoản 4.91 – Danh sách các tên được chấp thuận;

– Tiêu chuẩn American CFR 27 Part 24 – Rượu – Tiểu phần L – Bảo quản, xử lý và hoàn thiện rượu – Điều khoản 24.246 – Vật liệu được phép xử lý rượu vang và nước trái cây.

Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

– Thêm các tên mới được chỉ định cho các sản phẩm rượu được làm thơm cụ thể theo hàm lượng đường của chúng;

– Thêm tham chiếu đến danh sách các loại rượu vang sủi tăm được sản xuất theo phương pháp liên tục;

– Cập nhật danh sách các phương pháp điều trị và các thành phần được phép trong quá trình sản xuất rượu vang;

– Thay thế các định nghĩa về đồ uống làm từ rượu vang và đồ uống dựa trên các sản phẩm văn hóa vitivinican để phù hợp với Quy định của Ủy ban Châu Âu (EC) 251/2014.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày bản sửa đổi này có hiệu lực trong thời hạn ít nhất là hai năm. Trong thời gian này, rượu vang có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Tất cả các phần của tiêu chuẩn sửa đổi sẽ được tuyên bố là bắt buộc.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về tiêu chuẩn rượu – Phần 2

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1178 ngày 27/11/2020, I-xra-en thông báo Tiêu chuẩn quốc gia SI 1318 phần 2 – Rượu, đồ uống làm từ rượu và đồ uống dựa trên các sản phẩm có nguồn gốc văn hóa: Yêu cầu và phương pháp thử (15 trang, bằng tiếng Do Thái).

Bản sửa đổi của Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 1318 phần 2, đề cập đến các yêu cầu và phương pháp thử rượu vang và đồ uống làm từ rượu vang. Tiêu chuẩn này nên được đọc cùng với Tiêu chuẩn bắt buộc của Israel SI 1318 Phần 1 và dựa trên các tài liệu quốc tế sau:

– Tiêu chuẩn Quốc tế về Ghi nhãn Rượu – Phiên bản 2012 (của OIV);

– Tài liệu tổng hợp về các phương pháp quốc tế về rượu và phải phân tích – Tập 1 và 2 – Ấn bản 2013 (của OIV);

– Quy định của Ủy ban Châu Âu (EC) số 607/2009. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

– Xóa bỏ yêu cầu đánh dấu màu rượu và chỉ rõ đồ uống làm từ rượu và đồ uống dựa trên các sản phẩm trồng trọt theo hàm lượng đường;

– Sửa đổi các yêu cầu ghi nhãn để đánh dấu tên của nhà sản xuất và nhãn hiệu Kosher;

– Thêm các tên mới được chỉ định cho các sản phẩm rượu được làm thơm cụ thể theo hàm lượng đường.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày bản sửa đổi này có hiệu lực trong thời hạn ít nhất là hai năm. Trong thời gian này, rượu vang có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc mới được sửa đổi.

Tất cả các phần của tiêu chuẩn sửa đổi sẽ được tuyên bố là bắt buộc.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về tiêu chuẩn mật ong

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1179 ngày 27/11/2020, I-xra-en thông báo Tiêu chuẩn quốc gia SI 373 – Honey (8 trang, bằng tiếng Anh; 10 trang, bằng tiếng Do Thái).

Sửa đổi Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 373 về mật ong. Bản sửa đổi tiêu chuẩn dự thảo này thông qua Tiêu chuẩn Codex Alimentarius 12-1981, bao gồm các bản sửa đổi năm 1987 và 2001, và khác biệt đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn trước đó. Nó bao gồm một số sai lệch và thay đổi quốc gia xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn như sau:

– Thêm một phần mới xuất hiện sau phần 1 và bao gồm các tham chiếu quy chuẩn;

– Bổ sung vào phần 2.1 một câu xác định rằng “mật ong sẽ không phải là sản phẩm của ong nuôi trong thời gian bảo quản Mật ong trừ khi nó được làm ở cấp tổ;

– Bổ sung một phần 2.1.3 mới liên quan đến mật ong với các chất bổ sung và phụ gia;

– Các thay đổi của phần 3.1;

– Thay đổi phần 3.5.2 liên quan đến hàm lượng đường sucrose;

– Xóa chú thích và thêm một đoạn mới vào phần 4.1 đề cập đến kim loại nặng;

– Thay đổi tài liệu tham khảo trong phần 4.2 về dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc thú y;

– Xóa phần 5.2;

– Các thay đổi về yêu cầu ghi nhãn xuất hiện trong phần 6;

– Các thay đổi của mục 7 và các tiểu mục 7.3 và 7.5 liên quan đến các phương pháp lấy mẫu và phân tích;

– Thay đổi Phụ lục thành quy chuẩn và sửa đổi các tiểu mục 1.2 (hoạt tính diastase), 1.3 (hàm lượng hydroximethylfurfural), 1.4 (độ dẫn điện);

– Xóa phần 2 và áp dụng phần quốc gia mới liên quan đến mật ong có bổ sung và phụ gia.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày bản sửa đổi này có hiệu lực trong thời hạn ít nhất là hai năm. Trong thời gian này, mật ong có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Tất cả các phần của tiêu chuẩn sửa đổi sẽ được tuyên bố là bắt buộc ngoại trừ Phần 1.4 “Độ dẫn điện” trong Phụ lục.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Jamaica về thực phẩm chế biến

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JAM/95 ngày 11/11/2020, Jamaica thông báo Tiêu chuẩn về Đặc điểm kỹ thuật đối với thực phẩm chế biến: Yêu cầu chung (23 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn này được soạn thảo với mục đích đưa ra các yêu cầu chung đối với thực phẩm đã qua chế biến và cơ sở chế biến chúng. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm chế biến đóng gói sẵn. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại thực phẩm sau:

 1. Bán chưa đóng gói, hoặc trong một gói mở hoặc không đậy nắp;
 2. Cân hoặc đo hoặc đếm hoặc đặt vào bao bì với sự có mặt của người mua; và
 3. Trái cây tươi, rau quả và các sản phẩm dưới đất chưa được gọt, cắt hoặc xử lý tương tự

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 06/1/2021.

 

Thông báo của Hàn Quốc về thiết bị y tế

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/934 ngày 17/11/2020, Hàn Quốc thông báo Bản sửa đổi của “Tiêu chuẩn về Thực hành tốt trong sản xuất thiết bị y tế” (12 trang, bằng tiếng Hàn).

Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn Thực hành tốt trong sản xuất trang thiết bị Y tế”.

Những thay đổi chính được đề xuất là: Đối với các cuộc đánh giá GMP chỉ cần xem xét tài liệu, có hai tài liệu bổ sung được yêu cầu phải nộp.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Mauritius về sản phẩm nhựa sử dụng một lần

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MUS/11 ngày 05/11/2020, Mauritius thông báo Quy định Bảo vệ Môi trường (Kiểm soát sản phẩm nhựa sử dụng một lần) 2020 (15 trang, bằng tiếng Anh).

Đặc điểm nổi bật của các quy định:

“Không ai được nhập khẩu để tiêu dùng trong gia đình, sản xuất, sở hữu, bán, cung cấp hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm nhựa dùng một lần nào không phân hủy sinh học được quy định trong Phần I của Biểu thứ hai.”

– Phần I của lịch trình thứ hai bao gồm các sản phẩm nhựa sử dụng một lần sau: Dao kéo (nĩa, dao, thìa, đũa), Đĩa, Cốc, Bát, Khay, Ống hút, Máy khuấy nước giải khát, Hộp có bản lề, nắp nhựa cho sản phẩm nhựa sử dụng một lần và các hộp đựng bằng nhựa có hình dạng bất kỳ, có hoặc không có nắp, dùng để đựng thực phẩm dùng ngay, ăn ngay hoặc mang đi và do cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cung cấp.

– Kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2021, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần nêu trên sẽ bị cấm. Tuy nhiên, ba sản phẩm nhựa sử dụng một lần, cụ thể là khay nhựa, hộp nhựa có bản lề và ống hút nhựa kín tạo thành một bộ phận cấu thành bao bì của một sản phẩm khác sẽ bị cấm kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.

“Không ai được nhập khẩu hoặc sản xuất một sản phẩm sử dụng một lần có thể phân hủy sinh học được nêu trong Biểu đầu tiên trừ khi người đó đã đăng ký với Cục trưởng.”

– Lịch trình thứ nhất bao gồm tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên nhưng được làm bằng vật liệu khác ngoài nhựa như gỗ, giấy, bột giấy, giấy Kraft, xenlulo, bã mía, tre, cọ, dao kéo ăn được và polyme dựa trên sinh học như Axit poly (lactic) (PLA), CPLA, PBS. Các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất các sản phẩm sử dụng một lần có thể phân hủy sinh học được yêu cầu phải đăng ký tại Cục Môi trường trước khi nhập khẩu hoặc sản xuất. Các bước đăng ký như sau:

(i) Người nộp đơn (Nhà nhập khẩu và Nhà sản xuất) điền vào mẫu quy định của các quy định (Biểu thứ ba) và nộp cho Bộ Môi trường (DOE).

(ii) DOE xử lý đơn đăng ký và sau khi có được thông tin và thực hiện điều tra như vậy, DOE đăng ký Người nộp đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho Người nộp đơn sau khi Người nộp đơn thanh toán 10.000 rupee.

(iii) Giấy chứng nhận đăng ký sẽ có giá trị trong thời hạn ba năm và không được chuyển nhượng.

(iv) Giấy chứng nhận đăng ký sẽ được gia hạn không quá 3 tháng trước khi giấy chứng nhận hết hạn

Thông quan trước khi đặt hàng:

Ngoài việc đăng ký, nhà nhập khẩu sẽ phải nộp đơn xin thông quan cho Giám đốc Môi trường ít nhất 30 ngày trước khi đặt hàng sản phẩm sử dụng một lần có thể phân hủy sinh học tương ứng. Thông quan sẽ phải được thực hiện trên cơ sở ký gửi.

Yêu cầu đối với Đơn xin thông quan:

(i) Giấy chứng nhận hợp quy nêu rõ các thông tin sau:

+ nước xuất xứ;

+ tên và địa chỉ liên hệ của nhà sản xuất;

+ chứng nhận rằng sản phẩm sử dụng một lần có thể phân hủy sinh học không chứa nhựa; và

+ liệt kê các nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất sản phẩm dùng một lần có thể phân hủy sinh học.

(ii) Ba mẫu sản phẩm sử dụng một lần có thể phân hủy sinh học tương ứng được nhập khẩu sẽ phải được gửi để xác nhận.

Việc sử dụng ngày càng nhiều các loại nhựa có tuổi thọ ngắn không được thiết kế để tái sử dụng hoặc tái chế hiệu quả về chi phí có nghĩa là chúng bị vứt bỏ vào môi trường trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí trong vài phút sau khi chúng được sử dụng lần đầu. Hầu hết nhựa không phân hủy sinh học. Thay vào đó, chúng từ từ phân hủy thành các mảnh nhỏ hơn được gọi là vi nhựa. Vi nhựa, nếu cá hoặc các sinh vật biển khác ăn phải, có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn của chúng ta. Vi nhựa đã được tìm thấy trong muối ăn thông thường và trong cả nước máy và nước đóng chai Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng túi nhựa và hộp đựng làm bằng bọt polystyrene giãn nở (thường được gọi là “xốp”) có thể mất tới hàng nghìn năm để phân hủy, làm ô nhiễm đất và nước. Thị trường nhựa lớn nhất hiện nay là vật liệu đóng gói hầu hết là nhựa sử dụng một lần. Hầu hết các sản phẩm nhựa sử dụng một lần này được xử lý không đúng cách sẽ trở thành rác thải, làm tắc nghẽn cống rãnh và đường dẫn nước góp phần gây ra lũ quét khi mưa lớn và chiếm không gian trong bãi rác duy nhất của chúng ta đang đạt đến bão hòa. Việc xả rác ở những nơi danh lam thắng cảnh có thể tác động tiêu cực đến ngành du lịch. Việc làm sạch rác thải nhựa cũng khiến Chính phủ tốn kém rất nhiều. Mauritius cũng có cơ sở tái chế hạn chế ngụ ý rằng phần lớn chất thải nhựa của chúng tôi đang tích tụ trong bãi rác của chúng tôi. Mỗi năm, người ta ước tính rằng Mauritius tạo ra khoảng 76.000 tấn chất thải nhựa. Một trong những chiến lược hiệu quả nhất để hạn chế ô nhiễm nhựa là giảm đầu vào của chúng. Chính phủ của hơn 60 quốc gia trên thế giới đã đưa ra các công cụ chính sách khác nhau, từ lệnh cấm đến các công cụ kinh tế như thuế và mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc giải quyết ô nhiễm nhựa. Phù hợp với Chính sách Không có nhựa của Chính phủ vào năm 2030, mục tiêu của các quy định là hạn chế ô nhiễm nhựa bằng cách kiểm soát khối lượng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần không thể phân hủy thường được thải ra dưới dạng rác. Các quy định cũng nhằm thúc đẩy các giải pháp thay thế phân hủy sinh học.

Quy định này dự kiến thông qua: ngày 18/7/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021.

 

Thông báo của Mauritius về sản phẩm túi nhựa sử dụng một lần

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MUS/12 ngày 05/11/2020, Mauritius thông báo Quy định Bảo vệ Môi trường GN 197 (Cấm Túi Nhựa) năm 2020 (24 trang, bằng tiếng Anh).

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021, việc sở hữu, sử dụng, phân phối, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hoặc cung cấp túi nhựa sẽ bị cấm với một số trường hợp miễn trừ như đã nêu trong Biểu đầu tiên của Quy định. Việc nhập khẩu hoặc sản xuất túi nhựa được miễn trừ hoặc túi nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc túi nhựa có thể phân hủy sẽ phải đăng ký với Cục trưởng cục Môi trường. Giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp có giá trị trong thời hạn ba năm và sẽ được gia hạn.

Hơn nữa, việc nhập khẩu hoặc sản xuất túi nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc túi nhựa có thể phân hủy sẽ phải tuân theo sự cho phép của Cục trưởng cục Môi trường. Các nhà nhập khẩu túi nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc có thể phân hủy được yêu cầu:

 1. xin thông quan ít nhất 30 ngày trước khi đặt hàng nhập khẩu túi; và
 2. nộp bản sao của bản chính giấy chứng nhận hợp quy do nhà sản xuất cấp cũng như các mẫu túi nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc có thể phân hủy được để kiểm tra bởi phòng thí nghiệm do Giám đốc có thể phê duyệt.

Khi các quy định trên có hiệu lực vào ngày 01 tháng 3 năm 2021, Quy định về Bảo vệ Môi trường (Cấm sử dụng túi nhựa) năm 2015 sẽ bị thu hồi và mọi nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất túi nhựa được miễn trừ hoặc túi nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc túi nhựa có thể phân hủy hiện tại sẽ phải làm đơn đăng ký mới để được đăng ký là nhà sản xuất hoặc nhập khẩu các loại túi đó.

Trong vài năm gần đây, Mauritius đã phải hứng chịu lũ quét trong thời gian mưa lớn do các tuyến đường thủy bị tắc nghẽn. Một trong những lý do chính là các sản phẩm nhựa như túi ni lông trở thành chất độn chuồng, làm tắc nghẽn cống rãnh và đường dẫn nước. Hơn nữa, lo ngại về việc lạm dụng và vứt bỏ túi ni lông đã nổi lên như một vấn đề môi trường lớn ở Mauritius. Với những nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa, một phản ứng chính sách chính được thực hiện để giảm thiểu việc sử dụng túi nhựa là việc ban hành Quy định về Bảo vệ Môi trường (Cấm sử dụng túi nhựa) năm 2015. Các Quy định cấm nhập khẩu, sản xuất, bán hoặc cung cấp túi nhựa như từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, bao gồm cả túi polypropylene không dệt và không bao gồm tất cả các loại túi nhựa được miễn trừ được liệt kê trong Biểu đầu tiên. Quy định áp dụng cho túi nhựa được thiết kế để đựng hàng hóa mua tại điểm bán hàng. Vì đã xác định được nhiều kẽ hở và gặp khó khăn trong quá trình thực thi Quy định về Bảo vệ Môi trường (Cấm sử dụng túi ni lông) năm 2015, Bộ này đã xem xét các quy định sau. Do đó, Quy định về Bảo vệ Môi trường (Cấm sử dụng túi ni lông) 2020 đã được ban hành vào ngày 26 tháng 8 năm 2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 với thời gian tạm hoãn sáu tháng để làm cạn kiệt nguồn dự trữ hiện có. Quy định Bảo vệ Môi trường (Cấm túi nhựa) năm 2015 sẽ bị thu hồi khi các quy định mới có hiệu lực và mọi nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất túi nhựa được miễn trừ hoặc túi nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc túi nhựa có thể phân hủy hiện tại sẽ phải làm đơn mới để được đăng ký là nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu các túi đó.

Quy định này dự kiến thông qua: ngày 26/8/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021.

 

Thông báo của Thái Lan về miễn phí công nhận đánh giá sự phù hợp

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/THA/583 ngày 17/11/2020, Thái Lan thông báo Quy định của Bộ trưởng về miễn lệ phí cho các Cơ quan Đánh giá sự phù hợp, B.E. 2563 (2020) Được ban hành theo Luật Tiêu chuẩn hóa quốc gia B.E. 2551 (2008) (2 trang, bằng tiếng Thái).

Trước tình hình đại dịch của bệnh Coronavirus (COVID-19), Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI), Bộ Công nghiệp đã ban hành quy định miễn phí cho các cơ quan đánh giá sự phù hợp, được quy định trong Quy định của Bộ về phí công nhận đối với các cơ quan đánh giá sự phù hợp B.E. 2552 (2009) đến ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Mục đích ban hành quy định này nhằm giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Quy định này dự kiến thông qua: ngày 26/8/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2020.

 

Thông báo của Trinidad và Tobago về bao bì sinh học

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TTO/126 ngày 05/11/2020, Trinidad và Tobago thông báo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu TTCS 9: 20XX Vật liệu có thể phân loại sinh học – Các sản phẩm và bao bì sử dụng riêng lẻ có tiếp xúc với thực phẩm – Các yêu cầu bắt buộc (13 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn dự thảo của Trinidad và Tobago này áp dụng cho thực phẩm có thể phân hủy và phân hủy sinh học sử dụng riêng lẻ có tiếp xúc với thực phẩm được nhập khẩu và sản xuất trong nước: bộ đồ ăn, bao bì, sản phẩm và vật liệu dùng một lần, bao gồm dao kéo, đĩa, ống hút, cốc và các hộp đựng thực phẩm và đồ uống dùng một lần khác và các nắp đậy đi kèm .

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm và bao bì nói trên cũng như các cơ chế để chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu này và cũng bao gồm các biện pháp được thực hiện trong trường hợp không tuân thủ.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bao bì thứ cấp, nghĩa là bao gói bên ngoài hoặc thùng carton hoặc các sản phẩm không tiếp xúc với thực phẩm. Tiêu chuẩn này cũng không áp dụng cho vật liệu đóng gói được sử dụng làm chất nhồi để tránh hư hỏng sản phẩm.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đáp ứng các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Tanzania về vật liệu nhựa

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/478 ngày 09/11/2020, Tanzania thông báo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu TBS/AFDC 2 (65) P3 Đặc điểm kỹ thuật cho vật liệu nhựa cho các ứng dụng tiếp xúc thực phẩm Phần 5: Polystyrene (7 trang, bằng tiếng Anh).

1.1 Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với vật liệu polystyrene (tinh thể và tác động mạnh) để sản xuất các mặt hàng nhựa được sử dụng tiếp xúc với thực phẩm.

1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập đến các yêu cầu về phương tiện đóng gói cho một loại thực phẩm cụ thể nào đó ngoài các vấn đề cần xem xét về độc tính.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đáp ứng các yêu cầu ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Tanzania về chai đựng dầu ăn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/479 ngày 09/11/2020, Tanzania thông báo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu TBS/AFDC 2 (69) P3 Polyethylene Terephthalate (Pet) Chai đựng dầu ăn – Đặc điểm kỹ thuật (8 trang, bằng tiếng Anh) Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với chai polyetylen terephthalate (PET) để đóng gói dầu ăn.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đáp ứng các yêu cầu ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Tanzania về đồ nhựa đựng thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/480 ngày 09/11/2020, Tanzania thông báo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu TBS/AFDC 2 (230) P3 Đặc điểm kỹ thuật của vật liệu nhựa cho đồ dùng tiếp xúc với thực phẩm Phần 2: Polyetylen (PE) (17 trang, bằng tiếng Anh).

1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với polyetylen (ở dạng hạt hoặc bột) để sản xuất đồ nhựa dùng tiếp xúc với thực phẩm.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đáp ứng các yêu cầu ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Tanzania về chất bảo quản hữu cơ trong thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/482 ngày 09/11/2020, Tanzania thông báo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu TBS/AFDC 3 (72) P3 Phương pháp xác định chất bảo quản hữu cơ trong thực phẩm – Phần 2: axit propionic và muối của nó (7 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định axit propionic và các muối của nó được sử dụng làm chất bảo quản trong thực phẩm.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Tanzania về chất bảo quản hữu cơ trong thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/497 ngày 24/11/2020, Tanzania thông báo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu AFDC 12 (6597) P3 Nước ép trái cây và mật hoa – Đặc điểm kỹ thuật (19 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với nước ép trái cây, mật hoa và trái cây xay nhuyễn và trái cây cô đặc dùng để ăn trực tiếp cho người hoặc để chế biến tiếp. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các loại nước quả sau:

 1. a) Nước trái cây cô đặc;
 2. b) Nước quả cô đặc;
 3. c) Nước quả chiết xuất từ nước;
 4. d) Nước quả đã khử nước; và
 5. e) Trái cây dạng bột

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

(Lê Thành Kông dịch từ thông báo của WTO)

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về phòng vệ thương mại.

********

Ngày 26/11/2020 Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về phòng vệ thương mại do.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam có thẩm quyền điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại để thực thi Hiệp định; các thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến việc điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại để thực thi Hiệp định.

Tại Thông tư 30/2020/TT-BCT quy định về áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp như sau:

 1. Xem xét lợi ích kinh tế – xã hội

– Bộ Công Thương quyết định không áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp nếu dựa trên các thông tin sẵn có trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra kết luận rõ ràng rằng việc áp dụng biện pháp không phù hợp với lợi ích kinh tế – xã hội.

– Khi đánh giá lợi ích kinh tế – xã hội, dựa trên các thông tin có liên quan được cung cấp, Cơ quan điều tra sẽ xem xét tình hình của ngành sản xuất trong nước, các nhà nhập khẩu, các hiệp hội có liên quan, tổ chức, cá nhân sử dụng, tiêu dùng hàng hóa bị điều tra.

 1. Quy tắc thuế suất thấp hơn

– Thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp không được cao hơn biên độ phá giá hoặc mức trợ cấp.

– Căn cứ vào kết luận của Cơ quan điều tra, Bộ Công Thương sẽ xem xét áp dụng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp thấp hơn biên độ phá giá hoặc mức trợ cấp nếu mức thuế thấp hơn này đủ để loại bỏ thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2021.

 

Quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ

********

Ngày 30/11/2020, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hành hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thông tư này quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển; yêu cầu về đóng gói, phương tiện chứa đối với hàng hóa nguy hiểm; phương án ứng cứu khẩn cấp và tập huấn người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương quy định tại Điều 24 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP.

Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và các tổ chức cá nhân có liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Bộ Công thương quy định khi vận chuyển bằng phương tiện cơ giới giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hóa phải tuân thủ các yêu cầu như sau:

– Ngoại trừ hàng hóa nguy hiểm loại 2, hàng hóa nguy hiểm dạng rắn, lỏng được đóng gói theo 3 mức PG I, PG II, PG III theo quy định tại phụ lục II ban hành kèm Thông tư 37/2020/TT-BCT;

– Tổ chức sản xuất hoặc người vận tải hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói hàng hóa nguy hiểm theo quy định của Thông tư 37/2020/TT-BCT, các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đã được ban hành;

– Phương tiện chứa hàng hóa nguy hiểm được kiểm tra, thử nghiệm trước khi đóng gói;

– Bắt buộc phải có người áp tải đối với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có khối lượng lớn hơn mức quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2021.

 

Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

********

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Thông tư này, các đối tượng công bố thông tin bao gồm:

– Công ty đại chúng;

– Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;

– Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;

– Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp;

– ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam); văn phòng đại diện công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

– Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con (sau đây gọi là Sở giao dịch chứng khoán), Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

– Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Về Nguyên tắc công bố thông tin, Thông tư quy định:

– Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật. Việc công bố các thông tin cá nhân bao gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu cá nhân đó đồng ý.

– Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, đối tượng công bố thông tin phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.

– Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Việc công bố thông tin của cá nhân do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện. Việc công bố thông tin do người thực hiện công bố thông tin thực hiện được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư này.

– Các đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thông tin đã công bố, báo cáo theo quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho từng đối tượng thuộc phạm vi áp dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nguyễn Thị Thắng

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Quy định mới của EU về các sản phẩm hữu cơ dành cho các nhà xuất khẩu ngũ cốc, đậu và hạt có dầu

********

Một quy định mới về sản phẩm hữu cơ sẽ có hiệu lực vào năm 2021. Đồng thời, một quy định kiểm soát mới chính thức bắt đầu. Các quy định này sẽ cho phép kiểm tra xem các sản phẩm nhập khẩu có đáp ứng các quy tắc của Châu Âu hay không? Quy định cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp kiểm soát và hành động chống gian lận. Các nhà sản xuất ở nước thứ ba sẽ phải đáp ứng cùng một bộ quy tắc như các nhà sản xuất ở Liên minh Châu Âu (EU).

Quy định mới của EU về các sản phẩm hữu cơ

Tháng 1/2021, Liên minh Châu Âu sẽ đưa ra một bộ quy tắc mới theo quy định (EU) số 2018/848. Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Châu Âu, quy định mới này sẽ đảm bảo cạnh tranh công bằng, đồng thời cũng sẽ ngăn chặn gian lận và nâng cao lòng tin của người tiêu dùng. Quy định mới không chỉ kiểm soát việc sử dụng thuốc trừ sâu trong các sản phẩm, mà còn liên quan đến quản lý đất và sản xuất thực phẩm. Bộ quy tắc đơn nhất này cũng sẽ áp dụng cho các nông dân ngoài EU xuất khẩu sản phẩm hữu cơ của họ sang thị trường EU.

Kể từ ngày 01/01/2021:

Bộ quy tắc đơn nhất: EU sẽ không chấp nhận các tiêu chuẩn hữu cơ khác nhau được công nhận là tương đương với các tiêu chuẩn của EU. Thay vào đó, các nhà sản xuất hữu cơ phải áp dụng một bộ quy tắc mới của EU thay thế các quy tắc tương đương.

Tính đồng nhất: sẽ có một phương pháp đồng nhất hơn để giảm nguy cơ ô nhiễm từ thuốc bảo vệ thực vật một cách không cố ý.

Hệ thống kiểm soát chặt chẽ: các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ hơn và kiểm tra dựa trên rủi ro cao dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ cải thiện hệ thống kiểm soát. Việc kiểm tra các trang trại và các cơ sở có rủi ro thấp sẽ diễn ra 24 tháng một lần, thay vì 12 tháng một lần như hiện nay. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên sẽ áp dụng các qui trình quốc gia của họ nếu phát hiện ra các chất cấm trên các sản phẩm hữu cơ.

Hệ sinh thái đất: Quy định mới xác định mối liên hệ với đất như một nguyên tắc cơ bản. Điều này có nghĩa là hệ sinh thái đất sẽ vẫn là một trong những yêu cầu cơ bản của sản xuất hữu cơ. Tuy nhiên, một số loại cây trồng sẽ được ngoại lệ. Ví dụ, sản xuất hạt nảy mầm, không cần thay đổi canh tác liên quan đến đất đai.

Chứng nhận nhóm cho các hộ nông dân nhỏ lẻ: Chứng nhận nhóm sẽ không còn giới hạn đối với các hộ nông dân nhỏ lẻ từ các nước đang phát triển. Điều này có nghĩa là chứng nhận cũng sẽ được cấp cho các nhà sản xuất nhỏ lẻ ở EU.

Quy định mới về các sản phẩm hữu cơ sẽ áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến và đã được chế biến được sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Sản phẩm đã được chế biến chỉ có thể được dán nhãn hữu cơ khi ít nhất 95% thành phần nông sản là hữu cơ.

Tác động của quy định mới về các sản phẩm hữu cơ đối với các sản phẩm ngũ cốc, đậu và hạt có dầu ở các nước đang phát triển

Quy định mới sẽ công bằng cho các nhà sản xuất nông nghiệp châu Âu. Nhưng các nhà sản xuất hữu cơ nhỏ ở các nước đang phát triển có thể sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu.

Các nhà sản xuất hữu cơ ở các nước đang phát triển phải đối mặt với những thách thức khác nhau so với các nhà sản xuất châu Âu. Nhiều loại cây ngũ cốc, hạt và hạt có dầu ở các nước đang phát triển được sản xuất trên quy mô lớn ở các vùng cận nhiệt đới (đậu tương, vừng, hạt chia). Những loại khác ở vùng cận biên và nghèo (hạt diêm mạch quinoa, hạt kê fonio). Những vùng này sẽ có các vấn đề khí hậu và bệnh thực vật khác nhau. Các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, chất lượng nước và vận hành không thể so sánh được với những tiêu chuẩn trung bình của nông dân châu Âu.

Các vấn đề quan tâm khác

Một vấn đề quan tâm khác của các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển là gian lận. Điều này khá phổ biến đối với một số sản phẩm tốt cho sức khỏe như hạt chia. Chứng nhận và công nhận thực phẩm hữu cơ đã trở thành một ngành kinh doanh. Các nhà sản xuất không tin rằng quy định mới sẽ thay đổi điều này.

Nhưng các quy tắc hữu cơ vẫn rất rõ ràng. Các nhà sản xuất được chứng nhận không được phép sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu trái phép nào trên cây trồng của họ. Các quy định mới khiến họ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo duy trì đa dạng sinh học và chất lượng đất. Họ cũng phải ngăn ngừa sâu bệnh, các tác động tiêu cực đến môi trường và ô nhiễm các sản phẩm hoặc chất phi hữu cơ.

Cuối cùng, để trở thành nhà cung cấp ngũ cốc, đậu và hạt có dầu hữu cơ cho châu Âu, bạn phải có một lối suy nghĩ thực sự hữu cơ.

 

Chiến lược từ nông trại đến bàn ăn của EU

********

Chiến lược “Farm to Fork” (từ nông trại đến bàn ăn) là trọng tâm của Thoả thuận xanh châu Âu với mục tiêu tạo ra các hệ thống thực phẩm công bằng, lành mạnh và thân thiện với môi trường.

Các hệ thống thực phẩm rất khó phục hồi sau các cuộc khủng hoảng như đại dịch Covid -19 nếu không được xây dựng trên cơ sở bền vững. Tái thiết kế các hệ thống thực phẩm là yêu cầu cấp thiết bởi các hệ thống hiện tại chiếm đến gần một phần ba tổng lượng khí thải nhà kính, tiêu tốn số lượng lớn tài nguyên thiên nhiên, gây mất đa dạng sinh học, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khoẻ (bao gồm thiếu và thừa dinh dưỡng), tạo ra sự mất cân bằng giữa sinh kế và lợi nhuận kinh tế cho các bên liên quan, đặc biệt đối với các nhà sản xuất sơ cấp.

Việc đưa các hệ thống thực phẩm theo hướng phát triển bền vững sẽ đem đến nhiều cơ hội mới cho các nhà khai thác chuỗi giá trị thực phẩm. Các công nghệ và khám phá khoa học mới kết hợp với việc nâng cao nhận thức và nhu cầu của cộng đồng về thực phẩm bền vững sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Chiến lược “Từ nông trại đến bàn ăn” giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi theo hướng hệ thống thực phẩm bền vững với các đặc điểm :

 • không gây tác động tiêu cực hoặc tác động tích cực tới môi trường.
 • giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu và thích ứng với các tác động của việc biến đổi.
 • đảo ngược sự mất đa dạng sinh học.
 • đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng, đảm bảo rằng mọi người đều được tiếp cận  đầy đủ với với nguồn thực phẩm an toàn, bổ dưỡng và bền vững.
 • duy trì khả năng cung cấp của thực phẩm đồng thời tạo ra lợi nhuận kinh tế cân bằng, thúc đẩy thương mại công bằng và khả năng cạnh tranh của lĩnh vực cung ứng của EU.

 

Chiến lược đề ra các sáng kiến quy định và không theo quy định, với các chính sách chung về nông nghiệp và thủy sản, là công cụ chính để hỗ trợ một quá trình chuyển đổi hợp lý và công bằng.

Một đề xuất khung pháp lý cho các hệ thống lương thực bền vững sẽ được đưa ra để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược và phát triển chính sách lương thực bền vững. Tiếp thu những bài học từ đại dịch Covid-19, Ủy ban châu Âu cũng sẽ phát triển một kế hoạch dự phòng để đảm bảo cung cấp thực phẩm và an ninh lương thực. EU sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi toàn cầu sang các hệ thống nông sản bền vững thông qua các chính sách thương mại và các công cụ hợp tác quốc tế.

Để kích hoạt và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một hệ thống lương thực công bằng, lành mạnh và thân thiện với môi trường thì các dịch vụ tư vấn, công cụ tài chính, những nghiên cứu và  sáng kiến đổi mới cũng là phương tiện giúp giải quyết căng thẳng, phát triển và thử nghiệm các giải pháp, vượt qua các rào cản và mở ra các cơ hội thị trường mới .

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chiến lược đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng:

đến năm 2030 giảm 50% việc sử dụng và nguy cơ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học và 50% việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nguy hại hơn vào năm 2030.

giảm thất thoát chất dinh dưỡng ít nhất 50% mà vẫn đảm bảo không làm suy giảm độ phì nhiêu của đất. Điều này sẽ làm giảm việc sử dụng phân bón ít nhất 20% vào năm 2030.

giảm 50% doanh số bán thuốc kháng sinh cho động vật nuôi và trong nuôi trồng thủy sản vào năm 2030

và đạt 25% diện tích đất nông nghiệp được canh tác hữu cơ vào năm 2030

Cuối cùng, chiến lược cũng bao gồm mục tiêu cho tất cả các khu vực nông thôn được tiếp cận với băng thông rộng nhanh vào năm 2025, để cho phép đổi mới kỹ thuật số.

 

Để mở đường cho các giải pháp thay thế và duy trì thu nhập của nông dân, Ủy ban sẽ thực hiện một số bước, bao gồm sửa đổi Chỉ thị sử dụng bền vững thuốc trừ sâu, tăng cường các điều khoản về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và thúc đẩy sử dụng nhiều hơn các cách thay thế an toàn để bảo vệ mùa màng khỏi sâu bệnh. Ủy ban cũng sẽ tạo điều kiện để đưa ra thị trường thuốc trừ sâu có chứa hoạt chất sinh học và củng cố việc đánh giá rủi ro môi trường của thuốc trừ sâu.

SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC BỀN VỮNG

Chiến lược “Từ nông trại đến bàn ăn” nhằm mục tiêu giảm thiểu tác động của việc sản xuất sơ cấp đến môi trường và khí hậu nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận kinh tế công bằng cho nông dân, ngư dân và người nuôi trồng thủy sản.

Chiến lược đặt ra các mục tiêu bao gồm giảm thiểu tối đa việc sử dụng và rủi ro của thuốc trừ sâu hóa học, hạn chế việc sử dụng phân bón và bán thuốc kháng sinh cũng như tăng diện tích đất nông nghiệp theo phương thức canh tác hữu cơ.

Chiến lược cũng sẽ tìm cách cải thiện phúc lợi động vật, bảo vệ sức khỏe thực vật và khuyến khích áp dụng các mô hình kinh doanh xanh mới, nền kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, và chuyển đổi sang sản xuất thủy hải sản bền vững.

​​Những hành động dự kiến được thực hiện trong chiến lược “Từ nông trại đến bàn ăn” nhằm đảm bảo sản xuất lương thực bền vững bao gồm:

Thông qua các khuyến nghị cho từng quốc gia thành viên về chín mục tiêu cụ thể của Chính sách Nông Nghiệp Chung (CAP), trước khi dự thảo kế hoạch chiến lược được chính thức đệ trình.

Đề xuất sửa đổi chỉ thị sử dụng thuốc trừ sâu bền vững để giảm đáng kể việc sử dụng, rủi ro và sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu và tăng cường quản lý dịch hại tổng hợp.

Sửa đổi các quy định liên quan trong khuôn khổ các sản phẩm bảo vệ thực vật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra thị trường các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất sinh học.

Đề xuất sửa đổi quy định thống kê thuốc bảo vệ thực vật để khắc phục việc thiếu dữ liệu và củng cố việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.

Đánh giá và sửa đổi luật phúc lợi động vật hiện hành, bao gồm cả việc vận chuyển và giết mổ động vật.

Đề xuất sửa đổi quy định về phụ gia thức ăn chăn nuôi để giảm tác động đến môi trường của việc chăn nuôi gia súc.

Đề xuất sửa đổi quy định mạng dữ liệu kế toán trang trại để chuyển đổi thành mạng dữ liệu trang trại bền vững nhằm đóng góp vào việc áp dụng rộng rãi các biện pháp canh tác bền vững.

Làm rõ phạm vi các quy tắc cạnh tranh trong Hiệp ước về vận hành của Liên minh châu Âu (TFEU) liên quan đến tính bền vững trong các hành động tập thể.

Các sáng kiến ​​lập pháp nhằm tăng cường sự hợp tác của các nhà sản xuất sơ cấp để hỗ trợ vị trí của họ trong chuỗi thực phẩm và các sáng kiến ​​phi lập pháp nhằm cải thiện tính minh bạch.

Sáng kiến ​​canh tác carbon của EU

CHẾ BIẾN, BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ THỰC PHẨM BỀN VỮNG

Chiến lược “Từ nông trại đến bàn ăn” sẽ tăng cường tính sẵn sàng và khả năng chi trả các loại thực phẩm lành mạnh và bền vững. Mục tiêu là để giảm sự ảnh hưởng của hệ thống thực phẩm tới môi trường và áp dụng các chế độ ăn uống lành mạnh trở nên dễ dàng hơn.

Ủy ban châu Âu sẽ hành động để mở rộng và thúc đẩy các phương pháp sản xuất bền vững và mô hình kinh doanh tuần hoàn trong chế biến và bán lẻ thực phẩm, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Nhằm phát triển bền vững hoạt động chế biến và phân phối thực phẩm, chiến lược đề ra các hành động như sau:

Sáng kiến ​cải thiện thể chế quản trị công ty, bao gồm yêu cầu đối với ngành thực phẩm để kết hợp tính bền vững vào trong các chiến lược của công ty

Xây dựng bộ quy tắc và khuôn khổ giám sát của EU cho hoạt động tiếp thị và trách nhiệm trong kinh doanh đối với chuỗi cung ứng thực phẩm

Đưa ra các sáng kiến ​​khuyến khích việc cải cách đối với thực phẩm đã qua chế biến, bao gồm việc thiết lập mức tối đa của một số chất dinh dưỡng nhất định.

Thiết lập hồ sơ chất dinh dưỡng để hạn chế việc quảng bá thực phẩm có hàm lượng muối, đường hoặc chất béo cao.

Đề xuất sửa đổi luật của EU về chất tiếp xúc với thực phẩm (hay phụ gia thực phẩm gián tiếp) để cải thiện an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe của công dân và giảm tác động tới môi trường.

Đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn của EU về tiếp thị sản phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản để đảm bảo việc tiếp nhận đúng và cung cấp chính xác các sản phẩm bền vững.

Tăng cường phối hợp để thực thi các quy tắc thị trường đơn nhất và xử lý gian lận thực phẩm, bao gồm việc củng cố năng lực điều tra của cơ quan chống gian lận thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF)

TIÊU THỤ THỰC PHẨM BỀN VỮNG VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI SANG CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG LÀNH MẠNH

Chiến lược “Từ nông trại đến bàn ăn” nhằm mục đích cải thiện tính sẵn có và giá cả của thực phẩm bền vững cũng như thúc đẩy người tiêu dùng áp dụng các chế độ ăn uống lành mạnh. Các yếu tố chính bao gồm cải thiện thông tin người tiêu dùng, tăng cường mua sắm thực phẩm bền vững và khuyến khích áp dụng các biện pháp tài khóa hỗ trợ tiêu dùng lương thực bền vững.

Chiến lược đưa ra các hành động sau:

Đề xuất về việc bắt buộc ghi nhãn dinh dưỡng phù hợp phía trước bao bì để cho phép người tiêu dùng nhận biết, lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Đề xuất yêu cầu chỉ dẫn xuất xứ cho một số sản phẩm nhất định.

Xác định các phương thức tốt nhất để thiết lập các tiêu chí bắt buộc tối thiểu đối với mua sắm thực phẩm bền vững, nhằm thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững, bao gồm các sản phẩm hữu cơ, trong trường học và các cơ sở công lập.

Đề xuất quy định về ghi nhãn thực phẩm bền vững để trao quyền cho người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm bền vững.

Rà soát chương trình xúc tiến các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của EU nhằm tăng cường đóng góp vào sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Rà soát khung pháp lý chương trình trái cây, rau và sữa học đường của EU nhằm tái tập trung chương trình về thực phẩm lành mạnh và bền vững.

GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG LƯƠNG THỰC BỊ THẤT THOÁT VÀ LÃNG PHÍ.

Giảm thiểu lãng phí thực phẩm có tác động lớn trong việc giảm các nguồn lực sử dụng để sản xuất thực phẩm. Chống lãng phí thực phẩm đem lại lợi ích cho ba bên: tiết kiệm thực phẩm cho con người; tiết kiệm cho các nhà sản xuất sơ cấp, các công ty và người tiêu dùng, giảm tác động đến môi trường khí hậu của việc sản xuất và tiêu thụ thực phẩm.

Uỷ ban châu Âu đã cam kết giảm một nửa lãng phí thực phẩm bình quân đầu người ở cấp độ bán lẻ và tiêu dùng vào năm 2030, giảm thất thoát thực phẩm theo chuỗi cung ứng và sản xuất thực phẩm (mục 12.3 của Mục tiêu phát triển bền vững) bằng việc theo sát kế hoạch hành động, cụ thể:

Đề xuất các mục tiêu cấp EU về giảm thiểu lãng phí thực phẩm

Đề xuất sửa đổi các quy tắc của EU về ghi chú hạn sử dụng (ngày “sử dụng trước” và “tốt nhất trước”).

MỞ RỘNG CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

EU cam kết đi đầu trong việc chuyển đổi sang các hệ thống lương thực bền vững, không chỉ trong phạm vi biên giới của mình mà còn cả bên ngoài. Thông qua hợp tác quốc tế, song phương và đa phương, EU sẽ thúc đẩy các hoạt động canh tác và đánh bắt thủy sản bền vững hơn, giảm nạn phá rừng, tăng cường đa dạng sinh học và cải thiện kết quả an ninh lương thực và dinh dưỡng. Ủy ban sẽ kết hợp các ưu tiên Farm-to-Fork này trong hướng dẫn hợp tác với các nước thứ ba trong giai đoạn 2021-2027. Các hiệp định thương mại song phương của EU cũng cung cấp một phương tiện để thúc đẩy các tiêu chuẩn môi trường của EU ở các nước thứ ba, ngoài các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Nhiều hiệp định song phương đã bao gồm các chương về thương mại và phát triển bền vững, thương mại và môi trường. Một số có quy định trong các lĩnh vực như phúc lợi động vật khi giết mổ hoặc sử dụng chất kháng khuẩn.

Ủy ban sẽ phát triển các Liên minh xanh về hệ thống lương thực bền vững để ứng phó với những thách thức khác biệt ở các khu vực khác nhau trên thế giới và sẽ theo đuổi một kết quả đầy tham vọng của Hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực của Liên hợp quốc năm 2021.

Cuối cùng, Ủy ban sẽ đề xuất thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho các hệ thống thực phẩm bền vững, kết hợp với việc dán nhãn hoặc các biện pháp khuyến khích khác, có thể góp phần nâng cao các tiêu chuẩn bền vững để trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các sản phẩm được đưa vào thị trường EU.

 

 

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

 

Hỏi: Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi thuế là gì?

Trả lời: Trong các cam kết mở cửa thị trường nông sản của một nước khi tham gia WTO hoặc các hiệp định tự do hóa thương mại nông sản, để bảo hộ ở mức nhất định nền nông nghiệp nội địa trước sức ép của cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu, thông thường có 02 nhóm biện pháp được sử dụng.

– Biện pháp thuế: mức thuế nhập khẩu càng cao thì việc bảo hộ càng lớn;

– Các biện pháp phi thuế: là tất cả các biện pháp ngoài thuế nhưng có cùng hệ quả là hạn chế luồng hàng nhập khẩu, từ đó, bảo hộ ngành nông nghiệp nội địa; nhóm này bao gồm biện pháp tự vệ, biện pháp kiểm dịch động thực vật, các biện pháp hạn chế định lượng nhập khẩu (như cấm nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu,…)

********

Hỏi: Các biện pháp phi thuế được phân nhóm như thế nào?

Trả lời: Các biện pháp phi thuế được phân chia thành các nhóm sau:

– Nhóm biện pháp hạn chế định lượng nhập khẩu như cấm nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan (TRQ)…

– Các biện pháp kiểm dịch động thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS);

– Các biện pháp quản lý xuất nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp;

– Biện pháp tự vệ (SG) và tự vệ đặc biệt (SSG)

Trong số các nhóm biện pháp phi thuế nêu trên, nhóm biện pháp hạn chế định lượng nhập khẩu thuộc diện bị quản lý chặt chẽ nhấ, cụ thể là Việt Nam phải loại bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế định lượng đối với nông sản trừ những biện pháp mà Việt Nam đạt được cam kết giữ lại.

********

Hỏi: Các biện pháp kiểm dịch động thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Trả lời: Các biện pháp kiểm dịch động thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm (Sanitary and Phytosanitary Measures – gọi tắt là biện pháp SPS) là tập hợp các quy định kỹ thuật bắt buộc như quy định về tiêu chuẩn chất lượng, quy định về kiểm dịch động thực vật, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm…mà nước nhập khẩu áp dụng đối với hàng nhập khẩu.

WTO có một Hiệp định riêng (Hiệp định SPS) quy định các nguyên tắc mà các nước thành viên WTO buộc phải tuân thủ khi ban hành và áp dụng các biện pháp SPS này. Mục tiêu của Hiệp định là đảm bảo việc ban hành các quy định SPS của các nước thành viên nhằm bảo vệ sức khỏe con người, động thực vật và môi trường không bị lạm dụng quá mức và trở thành rào cản bất hợp lý đối với thương mại hàng nông sản từ nước ngoài.

Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Hiệp định này.

********

Hỏi: Các biện pháp quản lý xuất nhập khẩu đối với một số sản phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp là gì?

Trả lời: Theo cam kết đạt được trong WTO, Việt Nam được phép áp dụng một quy chế riêng về xuất nhập khẩu đối với một số sản phẩm vốn được xếp vào diện “quản lý chuyên ngành nông nghiệp” theo pháp luật Việt Nam, bao gồm:

– Giống cây trồng, giống vật nuôi;

– Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi;

– Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, các nguyên liệu để sản xuất của chúng và các chế phẩm sinh học dùng trong lĩnh vực thú y và bảo vệ thực vật;

– Các loại phân bón và chế phẩm phân bón;

– Các loại gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên trong nước;

– Động thực vật hoang dã, quý hiếm; và

– Nguồn gien cây trồng vật nuôi.

Cụ thể, việc xuất nhập khẩu các sản phẩm này phải tuân thủ một số quy chế quản lý hành chính bổ sung (như tiêu chuẩn kỹ thuật/ kiểm dịch; chế độ cấp phép nhập khẩu…).

********

Hỏi: Biện pháp tự vệ và tự vệ đặc biệt – công cụ bảo hộ phi thuế trong nông nghiệp – được áp dụng như thế nào?

Trả lời: Biện pháp tự vệ (SG)

Tự vệ là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hóa khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Hình thức “hạn chế nhập khẩu” có thể là áp dụng hạn ngạch hoặc cấm nhập khẩu tạm thời đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào một nước.

Đây là hình thức bảo hộ có điều kiện đối với ngành sản xuất nội địa. Việc ban hành và áp dụng các biện pháp tự vệ của các nước thành viên WTO phải tuân thủ các nguyên tắc chung được ghi nhận trong Hiệp định về Tự vệ của WTO (áp dụng chung cho cả trường hợp hàng công nghiệp và hàng nông nghiệp).

Biện pháp tự vệ đặc biệt (SSG)

Về tính chất, các biện pháp SSG cũng giống các biện pháp SG. Tuy nhiên điều kiện áp dụng biện pháp SSG không quá chặt chẽ và phức tạp như biện pháp SG (ví dụ, có thể áp dụng biện pháp này trước mà không cần điều tra hoặc áp dụng trước khi thông báo cho các nước có quyền lợi xuất khẩu chính mặt hàng này…). Vì vậy, diện áp dụng SSG rất hạn chế. Theo quy định của WTO, một nước thành viên WTO chỉ có thể áp dụng SSG đối với một số sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm nhất định đạt được theo đàm phán WTO về vấn đề này.

Theo cam kết, Việt nam không được sử dụng SSG đối với bất kỳ nông sản nào.

********

Hỏi: Các điều kiện để áp dụng biện pháp tự vệ đối với một loại hàng nhập khẩu là gì?

Trả lời: Theo quy định tại Hiệp định tự vệ của WTO, một nước nhập khẩu chỉ có thể áp dụng biện pháp tự vệ sau khi đã tiến hành điều tra và chứng minh được sự tồn tại đồng thời của các điều kiện sau:

– Hàng hòa liên quan được nhập khẩu tăng đột biến về số lượng;

– Ngành sản xuất sản phẩm tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa đó bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa thiệt hại nghiêm trọng; và

– Có mối quan hệ nhân quả giữa hiện tượng nhập khẩu tăng đột biết và thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại nói trên.

Điều kiện chung: Việc tăng đột biến lượng nhập khẩu gây thiệt hại nói trên phải là hiện tượng mà nước nhập khẩu không thể lường trước được khi đưa ra cam kết trong khuôn khổ WTO.

Như vậy, trong trường hợp khẩn cấp, khi cần đối phó với tình trạng một mặt hàng nông sản nào đó nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nông sản đó của Việt Nam.

********

Hỏi: Hạn ngạch thuế quan đối với nông sản (TRQ) được áp dụng như thế nào?

Trả lời: Nội dung của biện pháp này là việc một nước cho phép nhập khẩu một lượng nông sản nhất định với mức thuế thấp (đáp ứng quyền lợi của nước xuất khẩu) và áp dụng mức thuế cao đối với phần nông sản nhập vượt quá hạn mức nói trên (thỏa mãn lợi ích của nước nhập khẩu).

Trong nông nghiệp, biện pháp TRQ chỉ áp dụng với điều kiện:

– Loại nông sản áp dụng phải là loại mà nước nhập khẩu đã cam kết thuế hóa các biện pháp phi thuế đang áp dụng cho hàng nông sản này trước đó; và

– Nước nhập khẩu đã đàm phán trong khuôn khổ WTO và đạt được cam kết cho phép áp dụng biện pháp TRQ đối với hàng nông sản đó.