Bản tin TBT Tháng 2/2021

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Feb 25, 2021 | 9:13 - Lượt xem: 1356

I. TIN CẢNH BÁO

 Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về mật ong

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/493, G/TBT/N/BHR/591, G/TBT/N/KWT/562, G/TBT/N/OMN/427, G/TBT/N/QAT/583, G/TBT/N/SAU/1177, G/TBT/N/YEM/189 ngày 29/1/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật GCC về “Mật ong” (12 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật của UAE/GCC này liên quan đến tất cả mật ong do ong mật sản xuất và bao gồm tất cả các kiểu trình bày mật ong nhằm mục đích tiêu thụ trực tiếp. Quy chuẩn này cũng đề cập đến mật ong được đóng gói để bán trong các thùng chứa số lượng lớn, có thể được đóng gói lại thành các gói bán lẻ và không bao gồm mật ong sản xuất trong ngành (Mật ong của Baker).

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về thịt ướp lạnh

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/494, G/TBT/N/BHR/592, G/TBT/N/KWT/563, G/TBT/N/OMN/428, G/TBT/N/QAT/584, G/TBT/N/SAU/1178, G/TBT/N/YEM/190 ngày 29/1/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật GCC về “Thịt ướp lạnh” (11 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật của vùng Vịnh này liên quan đến các loại thịt ướp lạnh bao gồm thịt đỏ, thỏ, đà điểu, chim thuần hóa, (nguyên con và miếng) và không bao gồm các sản phẩm thịt được phủ với vụn bánh mì và bột nhào.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Argentina về sản phẩm từ sữa

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/407 ngày 06/1/2020, Argentina thông báo về Dự thảo Nghị quyết chung “Bộ luật Thực phẩm Argentina (CAA) – Chương VIII” Thực phẩm từ sữa “- Tiêu chí vi sinh đối với sữa” (16 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Dự thảo do Ủy ban Thực phẩm Quốc gia (CONAL) chuẩn bị là sản phẩm của việc sửa đổi các tiêu chí vi sinh được áp dụng đối với sữa nguyên chất tiệt trùng hoặc sữa nguyên kem tiệt trùng, sữa nguyên chất chọn lọc tiệt trùng hoặc sữa nguyên chất chọn lọc đã qua tiệt trùng, sữa nguyên kem tiệt trùng được chứng nhận hoặc Sữa nguyên chất tiệt trùng được chứng nhận, sữa tiệt trùng, sữa nguyên kem tiệt trùng.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Argentina về phương pháp phân tích vi sinh

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/409 ngày 06/1/2020, Argentina thông báo về Dự thảo Nghị quyết chung “Bộ luật Thực phẩm Argentina (CAA) – Chương XX” Phương pháp phân tích chính thức”: Chỉ tiêu hoạt động (7 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Bộ luật Thực phẩm Argentina được sửa đổi bằng cách kết hợp với Chương XX “Phương pháp phân tích chính thức” của điều 1413 bis quy định bổ sung việc sử dụng các phương pháp phân tích được đề cập trong các điều khác nhau của Bộ luật này, các phương pháp thay thế có thể được áp dụng khi phòng thí nghiệm chứng minh các đặc tính hiệu quả được dự kiến ​​trong Dự thảo này. Các quy định sẽ không được áp dụng cho các kỹ thuật xác định và/hoặc đếm vi sinh vật, các kỹ thuật này phải được áp dụng theo các quy định của tiêu chí vi sinh tương ứng và/hoặc quy định cụ thể của pháp luật. Các phương pháp phân tích được thiết lập bởi các Nghị quyết của Cộng đồng Thị trường Nam Mỹ (MERCOSUR) cũng bị loại trừ. Ngoài các tiêu chí thực hiện, việc tham gia vào các thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng thử nghiệm liên quan đến các phương pháp luận thay thế được áp dụng sẽ là tùy chọn.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Argentina về phương pháp phân tích gia vị

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/410 ngày 06/1/2020, Argentina thông báo về Dự thảo Nghị quyết chung “Bộ luật Thực phẩm Argentina (CAA) – Chương XX” Phương pháp phân tích chính thức”: Gia vị (7 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Bộ luật Thực phẩm Argentina được sửa đổi bằng cách kết hợp với Chương XX “Phương pháp phân tích chính thức” của điều 1414 h, thiết lập phương pháp phân tích xuyên suốt cho các loại gia vị oregano, ớt bột, quế, cỏ roi ngựa chanh, hạt tiêu trắng và đen, nhục đậu khấu, cỏ xạ hương.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Argentina về dược phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/412 ngày 21/1/2020, Argentina thông báo về Thành phần dược phẩm hoạt tính (IFA) – Ranitidine (3 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Việc tiếp thị các dược phẩm đặc trị có chứa Ranitidine dưới dạng Thành phần Dược phẩm Hoạt tính (IFA), dưới dạng thuốc đơn hoặc kết hợp với các IFA khác, ở dạng dược phẩm uống, ở tất cả các nồng độ và cách trình bày của chúng bị đình chỉ theo cách ngăn chặn trên toàn lãnh thổ quốc gia. (DI 2020-9209-APN-ANMAT # MS)

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Australia về sản phẩm trị liệu

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/AUS/127 ngày 06/1/2020, Australia thông báo về Quy định năm 2017 cập nhật đề xuất cho tiêu chuẩn – sản phẩm trị liệu (Tiêu chuẩn cho cây gai dầu làm thuốc) (TGO 93)

Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đang đề xuất cập nhật quy định về ghi nhãn và đóng gói cây gai dầu làm thuốc. Đề xuất sửa đổi nhằm mục đích:

+ cung cấp sự rõ ràng cho nội dung đã nêu của các thành phần hoạt tính và thiết lập các yêu cầu ghi nhãn mới

+ đưa ra yêu cầu về việc đóng cửa chống trẻ em vì lợi ích an toàn công cộng

Việc cập nhật tiêu chuẩn không nhằm tạo ra gánh nặng pháp lý đáng kể hoặc tạo ra rào cản đối với việc cung cấp sản phẩm gai dầu ở Úc.

Tham vấn cộng đồng về dự thảo thay đổi tiêu chuẩn hiện đang mở và đóng vào ngày 29 tháng 1 năm 2021. TGA sẽ xem xét tất cả các bản đệ trình nhận được và sẽ thực hiện các thay đổi đối với tiêu chuẩn dự thảo và hướng dẫn liên quan khi xem xét phản hồi này. Dự kiến ​​sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp để có đủ thời gian cho các nhà cung cấp sản phẩm cây gai dầu làm thuốc tuân thủ bất kỳ cập nhật nào đối với tiêu chuẩn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Burundi về hạt cacao

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/86 ngày 06/1/2020, Burundi thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi về Hạt cacao – Đặc điểm kỹ thuật (18 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với hạt ca cao (Theobroma cacao L.) dùng cho người.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo yêu cầu về an ninh quốc gia; Thông tin người tiêu dùng, các yêu cầu ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Burundi về cacao bột

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/87 ngày 06/1/2020, Burundi thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi về Bột ca cao và hỗn hợp bột ca cao – Đặc điểm kỹ thuật (12 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bột ca cao và hỗn hợp bột ca cao dùng cho người.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo yêu cầu về an ninh quốc gia; Thông tin người tiêu dùng, các yêu cầu ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Burundi về bơ cacao

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/88 ngày 06/1/2020, Burundi thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi về Bơ ca cao cho ngành thực phẩm – Đặc điểm kỹ thuật (10 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bơ ca cao dùng cho người.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo yêu cầu về an ninh quốc gia; Thông tin người tiêu dùng, các yêu cầu ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Burundi về Sô cô la

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/89 ngày 06/1/2020, Burundi thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi về Sô cô la và các sản phẩm sô cô la – Đặc điểm kỹ thuật (12 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với sô cô la và các sản phẩm sô cô la dùng cho người.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo yêu cầu về an ninh quốc gia; Thông tin người tiêu dùng, các yêu cầu ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Baranh về chai đựng nước  

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRH/590 ngày 06/1/2020, Baranh thông báo về Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng về việc cấm sản xuất, nhập khẩu và tiếp thị các chai nước đóng chai có thể tích nhỏ hơn 200 ml tại thị trường Baranh (1 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Mục đích của Quyết định Bộ trưởng này là cấm sản xuất, nhập khẩu, tiếp thị và sử dụng các chai nước đóng chai có thể tích nhỏ hơn 200 ml.

Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng về việc cấm sản xuất, nhập khẩu và tiếp thị các chai nước đóng chai có thể tích nhỏ hơn 200 ml tại thị trường Baranh.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Braxin về mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1116 ngày 18/1/2020, Braxin thông báo về Dự thảo Nghị quyết số 971, ngày 15 tháng 12 năm 2020 áp dụng đối với sản phẩm mỹ phẩm (5 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo nghị quyết này thiết lập các yêu cầu kỹ thuật đối với việc sử dụng chì axetat, pyrogallol, formaldehyde và para formaldehyde trong các sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và nước hoa.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 28 tháng 1 năm 2021.

Thông báo của Braxin về ghi nhãn thuốc

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1118 ngày 18/1/2020, Braxin thông báo về Dự thảo Nghị quyết số 989, ngày 15 tháng 12 năm 2020 (3 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo nghị quyết này thay đổi Nghị quyết – RDC số 47, ngày 8 tháng 9 năm 2009, thiết lập các yêu cầu kỹ thuật đối với việc phát triển, hài hòa, cập nhật, xuất bản và cung cấp các tờ rơi thuốc cho bệnh nhân và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Một nghiên cứu được thực hiện ở Montes Claros-MG cho thấy tầm quan trọng của việc tham khảo các tờ rơi về THE MIPs khi xem xét hiện tượng sử dụng chúng một cách bừa bãi. Trong nghiên cứu này, dipyrone, paracetamol và axit acetylsalicylic là nguyên nhân chính gây ra các phản ứng có hại và độc tính, và 75,74% dân số được phỏng vấn có thói quen mua MIP trong các gói chính. Có thể kết luận rằng việc thiếu thông tin cho việc sử dụng các loại thuốc này có thể dẫn đến sai sót trong quản lý. Một nghiên cứu khác cho thấy thông tin bằng văn bản về thuốc đã được công nhận là một công cụ quan trọng để giáo dục sức khỏe. Trong số 28.427 cá nhân, 59,6% trả lời rằng họ thường đọc tờ rơi và 98,4% cho rằng chúng cần thiết. Do tầm quan trọng của tờ rơi trong bao gói đối với bệnh nhân, đề xuất nhằm mục đích thay đổi kịp thời điều 26 của RDC số 47/2009 để cho phép tờ rơi trong bao gói được cung cấp thông qua một cơ chế kỹ thuật số được in trên tài liệu chính và bao bì thứ cấp của thuốc, có thể được đọc qua điện thoại di động hoặc các ứng dụng đọc trên internet miễn phí, cho phép truy cập đầy đủ vào các tờ rơi chăm sóc sức khỏe cập nhật nhất của bệnh nhân có trong Tờ rơi Gói hàng Điện tử của Anvisa;

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 12 tháng 2 năm 2021.

Thông báo của Braxin về thuốc bảo vệ thực vật

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1119 ngày 18/1/2020, Braxin thông báo về Dự thảo Nghị quyết số 987, ngày 15 tháng 12 năm 2020 (6 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo nghị quyết này thiết lập các hướng dẫn cho việc đánh giá rủi ro khi tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật của người vận hành, người lao động, người dân và người chứng kiến ​​với mục đích ủy quyền thị trường, thay đổi ủy quyền sau thị trường, quy trình đánh giá lại, giám sát và kiểm tra.

Trước đây, các hướng dẫn về đánh giá độc tính của thuốc bảo vệ thực vật đã được công bố thông qua Pháp lệnh SNVS/MS số 03 ngày 16 tháng 1 năm 1992. Kể từ đó, kiến ​​thức khoa học đã có những tiến bộ đáng kể, dẫn đến nhu cầu xem xét lại các tiêu chí và yêu cầu của nó để cập nhật và điều chỉnh quá trình đánh giá với các thông lệ tốt nhất được quốc tế áp dụng. Sắc lệnh này không thiết lập các tiêu chí đánh giá rủi ro đối với các cá nhân tiếp xúc với thuốc trừ sâu do các hoạt động công việc, tức là đánh giá rủi ro nghề nghiệp. Cần phải đánh giá rủi ro sức khỏe của người lao động nông thôn xử lý và/hoặc sử dụng thuốc trừ sâu, bao gồm cả những người chỉ vào khu vực nông nghiệp nơi thực hiện ứng dụng (ví dụ, thu hoạch thực phẩm được xử lý bằng thuốc trừ sâu). Ngoài ra, những người sống gần đó hoặc những người có thể ở gần các khu vực được điều trị nên được đánh giá nguy cơ. Kết quả của những đánh giá này, các biện pháp cần thiết có thể được áp dụng nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe của những quần thể này.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Thông báo của Braxin về thuốc mắt

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1121 ngày 21/1/2020, Braxin thông báo về Dự thảo Nghị quyết số 458, ngày 21 tháng 12 năm 2020 (4 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Nghị quyết này thiết lập các yêu cầu kỹ thuật đối với quy trình đăng ký thị trường của nước mắt nhân tạo và thuốc nhỏ mắt bôi trơn và thay thế Nghị quyết – RDC số 185, ngày 22 tháng 10 năm 2001, quy định quy trình đăng ký thị trường của trang thiết bị y tế.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/1/2021.

Thông báo của Braxin về cốc nhựa dùng 1 lần

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1126 ngày 21/1/2020, Braxin thông báo về Sắc lệnh số 394, ngày 23 tháng 12 năm 2020 (11 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

Sắc lệnh này phê duyệt Quy định hợp nhất đối với cốc nhựa dùng một lần, dưới dạng êu cầu đánh giá sự phù hợp và thông số kỹ thuật cho con dấu nhận dạng hợp quy, được thiết lập tương ứng trong Phụ lục I và II.

Bãi bỏ vào ngày Pháp lệnh này có hiệu lực các văn bản sau:

I – Pháp lệnh Inmetro số 453, ngày 01 tháng 12 năm 2010, đăng Công báo ngày 03 tháng 12 năm 2010, mục 01, trang 135;

II – Sắc lệnh Inmetro số 125, ngày 15 tháng 3 năm 2011, được đăng trên Công báo Liên bang ngày 17 tháng 3 năm 2011, mục 01, trang 82 và 83;

III – Pháp lệnh Inmetro số 386 ngày 03 tháng 10 năm 2011, đăng Công báo ngày 05 tháng 10 năm 2011, mục 01, trang 84; và

IV – mục XIII của điều. 18 và mục IX của điều. 19 của Sắc lệnh Inmetro số 258, ngày 06 tháng 8 năm 2020, được đăng trên Công báo Liên bang ngày 7 tháng 8 năm 2020, mục 01, trang 25.

Mục đích ban hành Sắc lệnh này nhằm thiết lập các tiêu chí và quy trình đánh giá sự phù hợp của cốc nhựa dùng một lần, tập trung vào tính an toàn, thông qua cơ chế chứng nhận, nhằm ngăn ngừa tai nạn khi sử dụng; mục đích khác.

Sắc lệnh này dự kiến thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/2/2021.

Thông báo của Braxin về thùng chứa hàng nguy hiểm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1127 ngày 21/1/2020, Braxin thông báo về Sắc lệnh số 395, ngày 28 tháng 12 năm 2020 (11 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

Sắc lệnh này phê duyệt Quy định hợp nhất dành cho Công ty Kiểm định các thùng chứa hàng rời trung gian (IBC) để Vận chuyển các sản phẩm nguy hiểm trên đất liền, dưới dạng Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng về Các yêu cầu đánh giá sự phù hợp và các thông số kỹ thuật cho Dấu hiệu nhận biết sự phù hợp, được nêu trong Phụ lục I, II và II, tương ứng.

Bãi bỏ vào ngày Pháp lệnh này có hiệu lực các văn bản sau:

I – Sắc lệnh Inmetro số 280, ngày 5 tháng 8 năm 2008, đăng trên Công báo Liên bang ngày 6 tháng 8 năm 2008, mục 01, trang 54, ngày 13 tháng 2 năm 2021;

II – Điều 2, 3 và 4 của Pháp lệnh Inmetro số 347, ngày 3 tháng 10 năm 2008, đăng Công báo ngày 6 tháng 10 năm 2008, mục 01, trang 68, về ngày Pháp lệnh này có hiệu lực;

III – Pháp lệnh Inmetro số 456, ngày 22 tháng 12 năm 2008, đăng Công báo ngày 30 tháng 12 năm 2008, mục 01, trang 94 đến trang 95, kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực;

IV – đoạn của điều. 6 và mục IX của điều. 8 của Sắc lệnh Inmetro số 282, ngày 26 tháng 8 năm 2020, được đăng trên Công báo Liên bang ngày 28 tháng 8 năm 2020, mục 01, trang 323 đến trang 325, vào ngày Pháp lệnh này có hiệu lực; và

V – Sắc lệnh Inmetro số 338, ngày 27 tháng 10 năm 2020, được đăng trên Công báo Liên bang ngày 13 tháng 11 năm 2020, mục 01, trang 58, vào ngày Pháp lệnh này có hiệu lực.

Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng này thiết lập các yêu cầu bắt buộc đối với các công ty kiểm định container rời trung gian (IBC) dùng để vận chuyển các sản phẩm nguy hiểm, phải được tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ quốc gia tham gia; Không được chỉ định.

Sắc lệnh này dự kiến thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/2/2021.

Thông báo của Ecuador về truy xuất nguồn gốc

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ECU/498 ngày 11/1/2020, Ecuador thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh thay thế Quy định về các hướng dẫn để kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc của thuốc, sản phẩm sinh học và thiết bị y tế. (23 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Mục đích của Quy chuẩn kỹ thuật này là thiết lập các hướng dẫn thực hiện, giám sát và kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc thuốc, sinh phẩm và trang thiết bị y tế trong nước. Các quy chuẩn kỹ thuật y tế này là bắt buộc áp dụng và tuân thủ đối với tất cả các thể nhân hoặc pháp nhân, quốc gia hay nước ngoài, theo luật công hoặc tư có can thiệp vào chuỗi phân phối thuốc, sản phẩm sinh học hoặc thiết bị y tế từ khi sản xuất hoặc nhập khẩu cho đến khi phân phối sản phẩm cho bệnh nhân tại các hiệu thuốc của Mạng lưới y tế công cộng toàn diện (RPIS), Mạng lưới y tế bổ sung tư nhân (RPC) và tại các hiệu thuốc tư nhân. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho tất cả các loại thuốc, sản phẩm sinh học và thiết bị y tế trong nước hoặc nhập khẩu được bán trên thị trường trên lãnh thổ quốc gia và có cơ quan đăng ký vệ sinh của Ecuador.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Ngăn ngừa các hành vi có thể gây hiểu lầm và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Quy chuẩn này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2021.

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm hữu cơ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/769 ngày 20/1/2020, Liên minh Châu Âu thông báo ban hành Dự thảo Quy chế thực hiện của Ủy ban sửa đổi Quy định (EC) số 1235/2008 liên quan đến ngày nhận được yêu cầu công nhận cơ quan kiểm soát và cơ sở kiểm soát với mục đích tương đương theo thỏa thuận nhập khẩu sản phẩm hữu cơ dựa trên Quy định của Hội đồng (EC) số 834/2007 (3 trang, bằng tiếng Anh)

Đạo luật này đặt ra các quy tắc cho các cơ quan kiểm soát và các cơ sở kiểm soát phải nộp đơn xin công nhận theo Điều 33 (3) của Quy định 834/2007 bằng cách sửa đổi điều 11 của Quy định 1235/2008 để đặt ra thời hạn loại bỏ dần các đơn đăng ký.

Quy định 2018/848, bãi bỏ Quy định (EC) số 834/2007, ban đầu được lên kế hoạch áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Vì lý do này, cơ quan kiểm soát và cơ sở kiểm soát có khả năng được công nhận chứng nhận sản phẩm hữu cơ trong các nước thứ ba theo Điều 33 (3) của Quy định 834/2007 đã bị loại bỏ vào tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng liên quan, ngày áp dụng Quy định (EU) 2018/848 đã bị hoãn lại một năm (theo Quy định (EU) 2020/1693). Do đó, cần phải mở lại khả năng cho các cơ quan kiểm soát và cơ quan kiểm soát nộp đơn xin công nhận theo Điều 33 (3) của Quy định 834/2007 bằng cách sửa đổi Điều 11 của Quy định 1235/2008 để đặt ra thời hạn mới cho việc loại bỏ dần các đơn đăng ký. Để đảm bảo có đủ năng lực hành chính cần thiết để thiết lập kế hoạch nhập khẩu mới theo Quy định 2018/848, thời hạn nộp đơn được ấn định vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Quy chế này dự kiến được thông qua trong tháng 2/2020.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm bảo vệ thực vật

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/770 ngày 22/1/2020, Liên minh Châu Âu thông báo ban hành Dự thảo Quy định của Ủy ban về rút lại việc phê duyệt hoạt chất alpha-cypermethrin theo Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến việc đưa các sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường và sửa đổi Quy định Thực hiện của Ủy ban ( EU) số 540/2011 (4 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định Thực hiện của Ủy ban này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất alpha-cypermethrin sẽ bị rút lại theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các Quốc gia Thành viên EU sẽ rút lại giấy phép cho các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất alpha-cypermethrin. Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa chất này vào thị trường và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa nó. Sau khi thu hồi và hết thời hạn gia hạn đối với các kho sản phẩm có chứa chất này, hành động riêng biệt có thể sẽ được thực hiện đối với giới hạn dư lượng tối đa (MRL) và một thông báo riêng sẽ được thực hiện theo quy trình SPS (Hiệp định về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động vật).

Để một hoạt chất được phê duyệt theo Quy định (EC) số 1107/2009 (liên quan đến việc đưa sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường), chất đó phải được chứng minh rằng nó không gây hại cho sức khỏe con người, động vật hoặc môi trường. Các tiêu chí được liệt kê trong Điều 4 của Quy định (và cũng được nêu chi tiết trong Phụ lục II kèm theo đó) phải được đáp ứng để cho phép phê duyệt. Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2019/1690 đã gia hạn việc phê duyệt hoạt chất alpha-cypermethrin là ứng cử viên thay thế theo các điều kiện mà người nộp đơn phải nộp cho Ủy ban, các Quốc gia thành viên EU và Cơ quan thông tin xác nhận liên quan đến hồ sơ độc chất của một số chất chuyển hóa nhất định trước ngày 30 tháng 10 năm 2020. Ngoài ra, thông tin xác nhận đã được yêu cầu cho ba điểm khác theo thời hạn khác. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, người nộp đơn đã thông báo cho Ủy ban, Quốc gia thành viên báo cáo viên và EFSA rằng họ sẽ không gửi bất kỳ dữ liệu xác nhận nào, do đó, do thông tin cần thiết theo Điều 6 (f) không được gửi, sự chấp thuận cho alpha-cypermethrin phải bị thu hồi theo Điều 21 (3) của Quy định (EC) số 1107/2009. Các ủy quyền hiện tại sẽ cần được thu hồi; Các nước thành viên EU phải thu hồi các sản phẩm bảo vệ thực vật hiện có chứa alpha-cypermethrin chậm nhất là 6 tháng kể từ ngày có hiệu lực. Cho phép một khoảng thời gian gia hạn theo Điều 46 của Quy định 1107/2009 và sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ khi có hiệu lực (cho phép sử dụng vào mùa cuối cùng);

Mục đích của Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/773 ngày 22/1/2020, Liên minh Châu Âu thông báo ban hành Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ lục II, III và V của Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến việc sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm một số chất được phân loại là gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại cho sinh sản (4 trang, bằng tiếng Anh)

Biện pháp đề xuất trong dự thảo ban hành lệnh cấm sử dụng làm thành phần mỹ phẩm các chất được phân loại là gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại cho sinh sản (CMR) theo Quy định của Ủy ban (EU) số 2020/1182, đã được thông qua dựa trên Quy định (EC) số 1272 / 2008 (Quy định CLP) và sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Do đó, việc thông qua dự thảo Quy định này là cần thiết để phản ánh trong Quy định (EC) số 1223/2009 (Quy định về mỹ phẩm) phân loại CMR mới được cung cấp bởi Quy định của Ủy ban ( EU) Số 2020/1182, nhằm đảm bảo tính chắc chắn về mặt pháp lý và mức độ bảo vệ sức khỏe con người cao.

Mục đích của Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Liên minh Châu Âu về pin

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/775 ngày 26/1/2020, Liên minh Châu Âu thông báo đề xuất về Quy định của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến pin và pin thải, bãi bỏ Chỉ thị 2006/66 / EC và sửa đổi Quy định (EU) số 2019/1020 (COM (2020) 798) (130 trang, trong Tiếng Anh; 28 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy định này liên quan đến các yêu cầu về tính bền vững, an toàn, ghi nhãn và thông tin đối với việc đưa pin vào thị trường Liên minh cũng như các yêu cầu về trách nhiệm giải trình đối với các nhà khai thác kinh tế và các yêu cầu về xử lý pin thải cuối tuổi thọ. Các yêu cầu của sản phẩm liên quan cụ thể: hạn chế các chất độc hại (tất cả các loại pin), báo cáo, ghi nhãn và – sẽ được quy định trong luật tiếp theo – mức khí thải carbon tối đa trong suốt vòng đời (xe điện và pin công nghiệp), mức coban tái chế tối thiểu, chì, lithium và niken (ô tô, xe điện và pin công nghiệp), hiệu suất và độ bền (di động, xe điện và pin công nghiệp), khả năng tháo lắp và thay thế (pin di động), an toàn (hệ thống lưu trữ năng lượng pin cố định), ghi nhãn (tất cả các loại pin), thông tin về tình trạng sức khỏe và tuổi thọ dự kiến ​​(xe điện và ắc quy công nghiệp), và hộ chiếu ắc quy (xe điện và ắc quy công nghiệp). Quy định cũng bao gồm yêu cầu đối với các nhà khai thác kinh tế khi đưa xe điện và pin công nghiệp vào thị trường EU phải thiết lập các chính sách thẩm định chuỗi cung ứng liên quan đến nguồn cung cấp coban, than chì tự nhiên, lithium và niken, và các hợp chất hóa học dựa trên những điều này cần thiết cho sản xuất các vật liệu hoạt động của pin.

Các yêu cầu đối với việc quản lý hết tuổi thọ của pin bao gồm: đăng ký nhà sản xuất, mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất, thu gom pin thải, các yêu cầu liên quan đến xử lý, tái chế, tái sử dụng và tái sản xuất, cung cấp thông tin về thời hạn sử dụng và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền các cơ quan chức năng.

Pin là một nguồn năng lượng quan trọng và là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, di chuyển xanh, năng lượng sạch và trung hòa với khí hậu. Để các chính sách sản phẩm của EU có thể đóng góp vào các mục tiêu này, cần phải đảm bảo rằng pin được kinh doanh và bán tại Liên minh có nguồn gốc và được sản xuất theo cách bền vững. Để giải quyết toàn bộ vòng đời của pin được đưa vào thị trường EU đòi hỏi phải thiết lập các yêu cầu về sản phẩm và tiếp thị hài hòa, bao gồm cả các quy trình đánh giá sự phù hợp. Chính sách thẩm định chuỗi cung ứng được đề xuất nhằm giải quyết các rủi ro xã hội và môi trường có thể liên quan đến việc khai thác, chế biến và kinh doanh một số nguyên liệu thô nhất định cho mục đích sản xuất pin. Việc tăng cường sử dụng các vật liệu thu hồi sẽ hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế vòng tròn và cho phép sử dụng vật liệu hiệu quả hơn về mặt tài nguyên. Đảm bảo lượng khí thải carbon thấp của pin giải quyết được thực tế là biến đổi khí hậu là tác động môi trường lớn thứ hai trong vòng đời của pin (sau việc sử dụng khoáng chất và kim loại) và là cần thiết để đảm bảo rằng mục tiêu của Liên minh là khử carbon trong tính di động và lưu trữ năng lượng. các lĩnh vực đạt được, phù hợp với các mục tiêu quốc tế đã thống nhất về biến đổi khí hậu. Hơn nữa, pin phải được thiết kế và sản xuất để tối ưu hóa hiệu suất, độ bền và độ an toàn của chúng. Việc sử dụng các chất độc hại trong pin nên được hạn chế để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường và giảm sự hiện diện của các chất này trong chất thải. Các yêu cầu liên quan đến giai đoạn cuối của vòng đời là cần thiết để giải quyết các tác động môi trường của pin và hỗ trợ việc tạo ra thị trường tái chế cho pin và thị trường cho nguyên liệu thô thứ cấp từ pin để đóng vòng lặp nguyên liệu. Để phản ánh tốt hơn những phát triển mới trong việc sử dụng pin, đề xuất phân biệt giữa các loại pin khác nhau phù hợp với thiết kế và cách sử dụng của chúng, không phụ thuộc vào hóa chất của pin. Sự phân loại này chỉ được sử dụng để áp dụng một số yêu cầu nhất định cho những phân khúc thị trường của pin sẽ có tác động nhiều nhất đến các khía cạnh bền vững liên quan. Nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát việc thu gom và tái chế các loại pin khác nhau; Bảo vệ môi trường

Hạn góp ý cuối cùng: 90 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Vương Quốc Anh về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GBR/37 ngày 20/1/2020, Vương Quốc Anh thông báo Quy định về Thực phẩm (Quảng cáo và Vị trí) (Anh) 2021 (13 trang, bằng tiếng Anh)

Khía cạnh liên quan đến TBT của biện pháp này nằm trong Quy định 5 hạn chế việc quảng cáo thực phẩm giàu chất béo, muối và đường theo giá khối lượng, ví dụ như ưu đãi “mua một tặng một” hoặc “miễn phí thêm 50%” trong các cửa hàng và trực tuyến ở Anh.

Quy định này áp dụng cho các chương trình khuyến mại được ghi trên bao bì thực phẩm cũng như các chương trình khuyến mại được truyền tải đến người tiêu dùng thông qua các phương tiện khác.

Quy định chỉ áp dụng đối với thực phẩm và đồ uống có nhiều chất béo, muối hoặc đường thuộc các danh mục sau: nước ngọt, đồ uống làm từ sữa có thêm đường, đồ uống làm từ nước trái cây có thêm đường, bánh ngọt, bánh kẹo sô cô la, bánh kẹo có đường, kem, hàng sáng (ví dụ: bánh ngọt), bánh pudding, bánh quy ngọt, ngũ cốc ăn sáng, sữa chua, bánh pizza, bữa ăn sẵn, trung tâm bữa ăn, sản phẩm tẩm bột và tẩm bột, đồ ăn nhẹ mặn, khoai tây chiên và các sản phẩm khoai tây tương tự.

Chỉ các sản phẩm thuộc các danh mục trên được coi là có nhiều chất béo, muối hoặc đường, như được xác định bởi Mô hình lập hồ sơ dinh dưỡng 2004/2005 mới được áp dụng.

Các hạn chế sẽ được áp dụng từ tháng 4 năm 2022 nhưng trong trường hợp bao bì thực phẩm có khuyến mãi giá theo khối lượng, nhà bán lẻ vừa hoặc lớn (hơn 50 nhân viên) có thể tiếp tục cung cấp thực phẩm cụ thể để bán cho đến ngày 5 tháng 4 năm 2023.

Các nhà bán lẻ nhỏ và siêu nhỏ (dưới 50 nhân viên) không nằm trong phạm vi của các hạn chế.

Việc tiêu thụ quá mức thường xuyên thực phẩm và đồ uống có nhiều calo, đường và chất béo có thể dẫn đến tăng cân và theo thời gian, béo phì, do đó gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tinh thần và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì. Bằng chứng cho thấy rằng việc quảng cáo thực phẩm giàu chất béo, muối và đường theo giá khối lượng, chẳng hạn như ưu đãi “mua một tặng một” hoặc “3 tặng 2”, khuyến khích mọi người mua nhiều hơn mức họ muốn, dẫn đến tiêu thụ quá mức các lựa chọn lành mạnh. Béo phì là một trong những vấn đề sức khỏe lớn nhất mà Vương quốc Anh phải đối mặt, với hơn 6 trên 10 người lớn và 1 trong 3 trẻ em từ 10 hoặc 11 tuổi cao hơn cân nặng bình thường. Quy định này sẽ không ngăn cản việc bán bất kỳ sản phẩm nào, nhưng mục đích của chính sách là bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách chuyển các chương trình khuyến mãi sang các lựa chọn lành mạnh hơn, để người tiêu dùng không bị nhắm đến liên tục với các chương trình khuyến mại các sản phẩm nhiều chất béo, muối và đường; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 20/3/2021.

Thông báo của Georgia về thịt gia cầm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GEO/113 ngày 06/1/2020, Georgia thông báo Quy chuẩn kỹ thuật về “Yêu cầu tiếp thị thịt gia cầm” được phê duyệt bởi Nghị định của Chính phủ Georgia ngày 18 tháng 7 năm 2019 (31 trang, bằng tiếng Georgia)

Quy chuẩn này xác định các yêu cầu tiếp thị đối với thịt gia cầm như hàm lượng nước, chủng loại, trọng lượng và loại sản xuất, v.v… Ngoài ra, các phương pháp điều tra khác nhau về hàm lượng nước và các thủ tục kiểm soát cho các cơ quan có thẩm quyền. Được xây dựng theo “Quy định của Ủy ban (EC) số 543/2008 ngày 16 tháng 6 năm 2008 đưa ra các quy tắc chi tiết để áp dụng Quy định của Hội đồng (EC) số 1234/2007 liên quan đến các yêu cầu về tiêu chuẩn tiếp thị đối với thịt gia cầm”.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Quy chuẩn này được thông qua ngày 18/7/2019.

Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/183 ngày 06/1/2020, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định Sửa đổi Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Bổ sung cho Thực phẩm), năm 2020. (1 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định sửa đổi về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (bổ sung cho thực phẩm), năm 2020 để bắt buộc bổ sung vi chất cho dầu ăn và sữa ở Ấn Độ. Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ trong dự thảo đề xuất để bắt buộc phải bổ sung vi chất cho dầu ăn và sữa ở Ấn Độ.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm bổ sung

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/196 ngày 25/1/2020, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi về An toàn & Thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, Nutraceuticals, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn uống đặc biệt, Thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt, Thực phẩm chức năng và Thực phẩm mới), năm 2020. (98 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, Thực phẩm chức năng, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn uống đặc biệt, Thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt, Thực phẩm chức năng và Thực phẩm mới) liên quan đến việc sửa đổi Danh mục các thành phần thực vật hoặc thực vật, Danh mục phụ gia thực phẩm cho các chất bổ sung sức khỏe, Danh mục các thành phần như Nutraceuticals, Danh mục các chủng là chế phẩm sinh học, Danh mục các hợp chất prebiotic, FSDU cho người thể thao và biểu tượng tương tự, Tiêu chuẩn về thành phần (Psyllium husk) và một số ký sinh trùng khác.

Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ sửa đổi Danh mục các thành phần thực vật hoặc thực vật, Danh mục các chất phụ gia thực phẩm cho các chất bổ sung sức khỏe, Danh mục các thành phần như Nutraceuticals, Danh mục các chủng làm men vi sinh, Danh mục các hợp chất prebiotic, FSDU cho các loài sinh vật và biểu tượng tương tự, Tiêu chuẩn cho thành phần (Psyllium husk) và một số ký sinh trùng khác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ấn Độ về an toàn và tiêu chuẩn thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/197 ngày 25/1/2020, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi về An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm (Cấp phép và Đăng ký Kinh doanh Thực phẩm), năm 2020. (67 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định sửa đổi về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Cấp phép và đăng ký kinh doanh thực phẩm), năm 2020 đề cập đến các tài liệu và điều kiện cấp phép, cấp phép và đăng ký cho các nhà kinh doanh thực phẩm thương mại điện tử, các yêu cầu vệ sinh tối thiểu để thành lập một cơ sở giết mổ nhỏ, và sửa đổi Phụ lục 4. Các tiêu chuẩn mới được đề xuất sửa đổi các tài liệu, văn bản và điều kiện của giấy phép quy định tại Phụ lục-2 & Phụ lục-3 của Quy định về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Cấp phép và đăng ký kinh doanh thực phẩm), 2011, yêu cầu vệ sinh tối thiểu để thành lập một cơ sở giết mổ nhỏ, sửa đổi Phụ lục 4, cấp phép và đăng ký Cơ sở Kinh doanh thực phẩm thương mại điện tử.

Mục đích của Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ấn Độ về bao bì

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/198 ngày 28/1/2020, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Bao bì), năm 2021. (2 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Bao bì), năm 2021 quy định cụ thể việc cung cấp vật liệu đóng gói không trong suốt cho nước.

Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ trong dự thảo được đề xuất quy định rằng các vật liệu đóng gói cấp thực phẩm khác tương thích với nước được đóng gói cũng có thể được sử dụng. Trong những trường hợp như vậy, yêu cầu về chai trong suốt sẽ không được áp dụng.

Mục đích của quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của I-xra-en về hóa chất

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1182 ngày 06/1/2020, I-xra-en thông báo về Luật Đăng ký Hóa chất Công nghiệp, 5781-2020 (72 trang, bằng tiếng Do Thái)

Bộ Bảo vệ Môi trường của Israel thúc đẩy việc thiết lập cơ chế đăng ký các hóa chất công nghiệp và xuất bản bản ghi nhớ về luật có tiêu đề “Luật Đăng ký Hóa chất Công nghiệp, 5781-2020”. Luật thiết lập một cơ chế mới nhằm giảm thiểu tác hại đối với con người và môi trường từ các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu thô trong ngành công nghiệp địa phương. Luật bao gồm những điều sau đây:

+ Thiết lập Cơ quan đăng ký kiểm kê hóa chất;

+ Cung cấp các hướng dẫn để thực hiện đánh giá rủi ro đối với các hóa chất đã chọn;

+ Cung cấp các hướng dẫn để thực hiện quản lý rủi ro bằng cách đặt ra các quy tắc hạn chế việc sử dụng hóa chất và hoặc tiếp xúc với chúng;

+ Đặt các thẩm quyền và quyền lực được trao cho cơ quan đăng ký và cho Ủy ban Tư vấn Đánh giá Hóa chất.

Israel có một quy định rộng rãi liên quan đến việc thực hành, nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, bảo trì và vận chuyển các chất hóa học. Tuy nhiên, các quy định hiện hành được phân cấp và phân bổ giữa các bộ của chính phủ và thường không bao gồm việc đánh giá một cách có hệ thống về các hóa chất và ảnh hưởng của chúng đối với con người hoặc tác động môi trường của chúng. Dự thảo luật mới đặt ra một cơ chế thống nhất để đăng ký hóa chất công nghiệp, chịu sự quản lý và điều tiết của một cơ quan trong Bộ Bảo vệ Môi trường.

Các nhà sản xuất và nhập khẩu một lượng đáng kể hóa chất công nghiệp (trên 10 tấn mỗi năm hóa chất tự nhiên hoặc nhân tạo được sử dụng làm nguyên liệu trong ngành) sẽ phải báo cáo cho Cơ quan đăng ký hóa chất trực tuyến mới tại Bộ Bảo vệ Môi trường. Thông tin cần thiết là dữ liệu chính và một Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) đầy đủ. Thông tin này sẽ được công khai, tuân theo các hạn chế cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại. Sẽ đặc biệt chú ý đến việc giảm gánh nặng quan liêu và sử dụng các cơ sở dữ liệu chính thức có liên quan.

Các nghĩa vụ áp dụng đối với các nhà sản xuất và nhập khẩu sẽ áp dụng đối với các chất hóa học được tìm thấy trong một hỗn hợp được sử dụng làm nguyên liệu thô trong ngành công nghiệp, nhưng không áp dụng cho các hỗn hợp hóa chất có trong thành phẩm. Số lượng hóa chất yêu cầu báo cáo sẽ được kiểm tra theo lượng hóa chất thực tế chứ không phải theo tổng số hỗn hợp. Có bốn điều kiện để miễn yêu cầu đăng ký hóa chất công nghiệp, như được định nghĩa trong các phần khác nhau của Phụ lục thứ hai của Luật:

+ Phần 1: Hóa chất được điều chỉnh bởi các luật khác nhau;

+ Phần 2: Một chất hóa học với mức độ rủi ro đã biết;

+ Phần 3: Một chất hóa học có nguồn gốc tự nhiên;

+ Phần 4: Polyme, ngoại trừ monome tự do có nồng độ khối lượng từ 2 trở lên trong hỗn hợp.

Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 và việc thành lập Cơ quan đăng ký kiểm kê hóa chất sẽ được hoàn thành và ra mắt trước ngày 1 tháng 9 năm 2024.

Mục đích của Luật nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của I-xra-en về rau quả đông lạnh

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1183 ngày 29/1/2020, I-xra-en thông báo về Tiêu chuẩn quốc gia SI 877 Phần 1 – Rau và trái cây đông lạnh: Chung (50 trang, bằng tiếng Anh; 17 trang, bằng tiếng Do Thái).

Sửa đổi Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 877 phần 1, liên quan đến rau và trái cây đông lạnh. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua Tiêu chuẩn Codex Alimentarius CXS 320 2015 (Đã sửa đổi vào năm 2017) ngoại trừ các Phụ lục của nó, với một số thay đổi và sai lệch quốc gia xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Những thay đổi chính được giới thiệu trong dự thảo này như sau:

+ Thay đổi phương pháp phân tích và lấy mẫu và cho phép tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc quy định ISO, EN, ASTM, hoặc FCC. Trong trường hợp có tranh chấp, các phương pháp được khuyến nghị của Tiêu chuẩn Codex Alimentarius CXS 234 1999 sẽ được áp dụng (Phần 11);

+ Thay thế các tiêu chí vi sinh được nêu chi tiết trong phần 7.2 của tiêu chuẩn Codex đã được thông qua và áp dụng thay thế các phương pháp kiểm tra vi sinh được mô tả trong Tiêu chuẩn Bắt buộc của Israel SI 885 phần 1.1;

+ Bổ sung yêu cầu quốc gia mới về đánh dấu tên thành phần và hàm lượng (%) trong hỗn hợp rau quả có tối đa 3 thành phần (Phần 9.4);

+ Thêm một phương pháp lấy mẫu mới (Phần 11). Việc có hiệu lực và thời gian chuyển tiếp của bản sửa đổi này phụ thuộc vào hiệu lực của bản sửa đổi trước đó vẫn đang được tiến hành (được thông báo trong G/TBT/N/ISR/823). Trong giai đoạn chuyển tiếp, nếu một người chọn tuân thủ các yêu cầu của bản sửa đổi mới này, anh ta cũng phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn mới.

Mục đích của quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Nhật Bản về hóa chất

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/685 ngày 29/1/2020, Nhật Bản thông báo về Sửa đổi “Lệnh thực thi Luật Đánh giá các chất hóa học và Quy định sản xuất hóa chất, v.v.” (2 trang, bằng tiếng Anh)

Căn cứ vào Điều 17 và 22 của Luật Đánh giá các chất hóa học và Quy định sản xuất hóa chất, v.v. (sau đây gọi là “Luật”), những chất sau đây sẽ được chỉ định là Các chất hóa học được chỉ định Loại I cần được phép sản xuất hoặc nhập khẩu.

 1. 2,2,2-Trichloro-1- (2-chlorophenyl) -1- (4-chlorophenyl) etanol (còn được gọi là o, p’-Dicofol)
 2. Axit perfluorooctanoic (PFOA) và/hoặc muối của nó

Dựa trên Điều 24 của Luật, những sản phẩm sau đây sẽ được chỉ định là sản phẩm bị cấm nhập khẩu khi axit Perfluorooctanoic (PFOA) và/hoặc muối của nó được sử dụng trong đó.

 1. Giấy chịu nước và giấy chống dầu
 2. Vải dệt thấm nước và vải dệt thấm dầu
 3. Chất làm sạch
 4. Chất chống phản xạ được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn
 5. Sơn và vecni
 6. Chống thấm nước và chống thấm dầu
 7. Chất kết dính và chất độn làm kín
 8. Bình chữa cháy, chất chữa cháy và bọt chữa cháy
 9. Trống mực máy in
 10. Quần áo chống nước và quần áo chống dầu
 11. Tấm trải sàn chống thấm nước và tấm trải sàn không thấm dầu
 12. Sáp đánh sàn
 13. Giấy ảnh

Lưu ý: etanol 2,2,2-trichloro-1,1-bis (4-chlorophenyl), là đồng phân của p, p’-Dicofol, đã được chỉ định là Chất hóa học được chỉ định loại I theo Đạo luật năm 2005.

Để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường bằng etanol “2,2,2-trichloro-1- (2-chlorophenyl) -1- (4-chlorophenyl) (còn được gọi là o, p’-Dicofol)” và “Perfluorooctanoic acid (PFOA) và / hoặc muối của nó “, là những chất có khả năng gây nguy hiểm vì tính không phân hủy sinh học, khả năng tích lũy sinh học ở mức độ cao và độc tính mãn tính, và do đó được chỉ định là Chất hóa học được chỉ định loại I theo Luật. Việc sửa đổi này dựa trên các quyết định tại cuộc họp lần thứ 9 của Công ước Stockholm vào năm 2019. Ngoài ra, để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, một số sản phẩm, trong đó axit perfluorooctanoic (PFOA) và / hoặc muối của nó được sử dụng sẽ bị cấm nhập khẩu; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Kenya về lúa giống

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KEN/1050 ngày 11/1/2020, Kenya thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia  DEAS 1036: 2020: Lúa giống – Yêu cầu đối với chứng nhận (17 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu chứng nhận đối với hạt giống lúa nguyên chủng, cơ bản và giống xác nhận (Oryza sativa L.). Tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu đối với các giống đủ điều kiện, yêu cầu thực địa, kiểm tra thực địa, lấy mẫu hạt giống, yêu cầu phòng thí nghiệm, chứng chỉ, đóng gói và dán nhãn, và các thử nghiệm sau kiểm soát

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 2/3/2021.

Thông báo của Hàn Quốc về sản phẩm gỗ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/938 ngày 06/1/2020, Hàn Quốc thông báo về Dự thảo sửa đổi một phần tiêu chuẩn chỉ định cơ quan nước ngoài kiểm tra tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm gỗ (19 trang, bằng tiếng Hàn Quốc).

 1. Thiết lập các thủ tục sàng lọc tài liệu và điều tra tại chỗ và các tiêu chí để đánh giá sự phù hợp đối với việc chỉ định.
 2. Xóa thông báo kết quả kiểm tra và các điều khoản liên quan đến việc thay đổi chỉ định.
 3. Thay đổi tên các sản phẩm gỗ và sửa đổi danh sách thiết bị phân tích thử nghiệm.

Mục đích sửa đổi nhằm quản lý chất lượng sản phẩm gỗ.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Malawi về xi măng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MWI/40 ngày 29/1/2020, Malawi thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia DMS 29-1: 2018, Xi măng – Phần 1: Thành phần, thông số kỹ thuật và tiêu chí phù hợp cho các loại xi măng thông dụng (30 trang, bằng tiếng Anh)

Tiêu chuẩn Dự thảo Malawi này xác định và đưa ra các thông số kỹ thuật của 27 loại xi măng phổ biến khác nhau, 7 loại xi măng thông thường chống sulphat cũng như 3 loại xi măng lò cao cường độ sớm khác biệt và 2 loại sunphat chống lại xi măng lò cao cường độ sớm thấp và các thành phần của chúng. Định nghĩa của mỗi loại xi măng bao gồm tỷ lệ các thành phần được kết hợp để tạo ra các sản phẩm riêng biệt này trong một loạt chín cấp độ bền. Tiêu chuẩn này không bao gồm các loại xi măng sau đây đã được đề cập trong các tiêu chuẩn khác: Xi măng đặc chủng chịu nhiệt rất thấp; Xi măng pha loãng; Xi măng aluminat canxi và xi măng nề.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Slovenia về dấm ăn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SVN/112 ngày 11/1/2020, Slovenia thông báo ban hành Quy tắc về chất lượng của giấm và axit axetic loãng (5 trang, bằng tiếng Anh).

Quy tắc này đưa ra các điều kiện để đáp ứng chất lượng, nhãn mác và phân loại tối thiểu trên thị trường của giấm lên men tự nhiên và axit axetic pha loãng.

Mục đích của Quy tắc này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Đài Loan về ghi nhãn thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/450 ngày 07/1/2020, Đài Loan thông báo về Dự thảo Quy định quản lý việc ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn loại nhỏ (1 trang bằng tiếng Anh; 1 trang bằng tiếng Trung).

Dựa trên các quy định tại Điều 23 của Luật Quản lý vệ sinh và an toàn thực phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất công bố yêu cầu ghi nhãn đối với thực phẩm đóng gói sẵn có diện tích bề mặt lớn nhất dưới 10 cm2 và được bán trên thị trường, có thể miễn một phần ghi nhãn theo yêu cầu của Điều 22 của Luật quản lý vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Mục đích của quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hoa Kỳ về ghi nhãn thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1686 ngày 08/1/2020, Hoa Kỳ thông báo về Quy định Ghi nhãn Thực phẩm – Ngày tuân thủ thống nhất (3 trang, bằng tiếng Anh)

Quy tắc cuối cùng – Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sẽ quy định ngày 1 tháng 1 năm 2024, làm ngày tuân thủ thống nhất cho các quy định ghi nhãn thực phẩm được công bố vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2021 và vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. FDA định kỳ công bố thống nhất ngày tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn thực phẩm mới để giảm thiểu tác động kinh tế của việc thay đổi nhãn.

Mục đích của quy định này nhằm Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 08/3/2021

 (Lê Thành Kông dịch từ thông báo của WTO)

II. THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

********

Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị định này quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình xây dựng bảo đảm an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.

Nghị định áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng thuộc đối tượng phải chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Đánh giá sự phù hợp về nguồn nguyên liệu sản xuất của dự án so với quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án thông qua các chỉ tiêu về tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, tác động môi trường.

Bên cạnh đó, Chính phủ khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn khác.

Ngoài ra, chỉ sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng để sản xuất tấm lợp, khuyến khích sử dụng các loại sợi thay thế sợi amiăng trong sản xuất tấm lợp. Môi trường trong khu vực sản xuất phải đảm bảo nồng độ sợi amiăng trắng nhóm serpentine không vượt quá 0,1 sợi/ml không khí tính trung bình 08 giờ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

********

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2021/TT-BTC về việc quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Thông tư được áp dụng đối với người khai hải quan; Cơ quan hải quan, công chức hải quan; Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hoá nhập khẩu.

Theo đó, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, người khai hải quan phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký.

Bên cạnh đó, trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ sau thời hạn hiệu lực quy định vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc các trường hợp xuất trình muộn khác, Bộ Tài chính xem xét, quyết định việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA đối với các trường hợp cụ thể.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2021.

Hướng dẫn về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

********

Ngày 22/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư này bao gồm: Người nộp thuế, cơ quan hải quan, công chức hải quan, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế.

Theo đó, người nộp thuế tạm nộp thuế theo mã số khai báo trước khai giải phóng hàng đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để xác nhận chính xác số tiền thuế phải nộp. Trường hợp kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến tăng số tiền thuế phải nộp, thời hạn nộp số tiền thuế thiếu là 05 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế nhận được yêu cầu khai bổ sung của cơ quan hải quan.

Ngoài ra, thời hạn nộp thuế đối với trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện như sau: Người nộp thuế phải tạm nộp thuế theo giá khai báo trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng; Trường hợp có giá chính thức người nộp thuế phải khai bổ sung, nộp số tiền thuế chênh lệch tăng thêm trong thời hạn là 05 ngày làm việc kể từ thời điểm có giá chính thức.

Bên cạnh đó, thời hạn chuyển tiền vào ngân sách Nhà nước đối với trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng hải đảo, vùng đi lại khó khăn quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Quản lý thuế là 03 ngày làm việc theo quy định.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2021. Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

********

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì loại và cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư.

Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng nhưng không thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định này thì không tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nguyễn Thị Thắng

 

III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu thương mại tại thị trường Hoa Kỳ

********

Nhãn hiệu thương mại được coi là tài sản vô cùng quan trọng của doanh nghiệp. Nhãn hiệu thương mại gắn với thị trường. Mất đi nhãn hiệu thương mại là doanh nghiệp mất đi thị trường. Bởi vậy việc bảo vệ thương hiệu cần được đặc biệt chú trọng, không chỉ ở trong nước mà tại bất kỳ thị trường nào doanh nghiệp đã hoặc đang có ý định xuất khẩu hàng hóa.

Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Bởi thế việc tìm hiểu quy trình, thủ tục và các quy định bảo vệ thương hiệu là rất thiết thực và cần thiết đối với các doanh nghiệp đã xuất khẩu hoặc đang có kế hoạch xuất khẩu và kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu Việt vào thị trường này. Đây là một bước cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp có chiến lược phát triển kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Thực tế cho thấy đã có không ít các nhãn hiểu nổi tiếng của Việt Nam đã bị đăng ký trước ở Mỹ, và việc lấy lại thương hiệu sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Có nhiều trường hợp doanh nghiệp phải bỏ tiền ra mua lại thương hiệu của chính mình với giá cao, hoặc chấp nhận sử dụng một thương hiệu khác trên đất Mỹ, hay tốn rất nhiều chi phí luật sư cho việc khởi kiện lấy lại thương hiệu.

Theo số liệu từ Cục sáng chế và bảo vệ thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO), hiện Việt Nam mới chỉ có 2.460 thương hiệu được đăng ký với USPTO trong đó chỉ 1.415 thương hiệu hiện đang trong tình trạng tồn tại. Trong khi đó, một số nước xếp sau Việt Nam về kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ lại có số lượng thương hiệu đăng ký lớn hơn Việt Nam nhiều lần, ví dụ Đài Loan là 35.979 thương hiệu được đăng ký, Singapore là 12.550; Malaysia là 2908 (số liệu đến tháng 9 năm 2020). Việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu thương mại nói riêng sẽ giúp doanh nghiệp an toàn tiếp cận thị trường cũng như tránh được các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để bảo vệ thương hiệu và thị phần của mình.

 1. Nhãn hiệu thương mại là gì?

Nhãn hiệu thương mại (Trademark) là một từ, cụm từ, ký hiệu và/hoặc thiết kế để xác định và phân biệt hàng hóa/dịch vụ của một bên với các bên khác. Nhãn hiệu thương mại có thể bao gồm tên thương hiệu (brand name), khẩu hiệu(slogans) và logo.

Nhãn hiệu thương mại cùng với bản quyền (copyright) và phát minh sáng chế (patents) là các sản phẩm trí tuệ vô cùng quan trọng được luật pháp tôn trọng và bảo vệ. Tại Việt Nam nhãn hiệu thương mại được bảo vệ bởi Luật Sở hữu Trí tuệ. Hoa Kỳ có riêng một đạo luật riêng về nhãn hiệu thương mại là Đạo luật Nhãn hiệu thương mại Trademark Act 1946 và Đạo luật bổ sung sửa đổi Đạo luật 1946 mang tên Đạo luật liên bang về sự lu mờ nhãn hiệu hàng hóa (The Federal Trademark Dilution Act). Pháp luật về nhãn hiệu thương mại của Hoa Kỳ bảo vệ các dấu hiệu, biểu tượng, logo, từ ngữ hoặc âm thanh đã được sử dụng trong hoạt động thương mại để phân biệt sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.

 1. Các cam kết quốc tế của Hoa Kỳ liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu thương mại

Hoa Kỳ là Thành viên của các Hiệp định về nhãn hiệu thương mại sau:

– TRIPs: là hiệp định về sở hữu trí tuệ trong Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trong đó đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu đối với bảo vệ sở hữu trí tuệ (bao gồm nhãn hiệu thương mại) cho tất các các thành viên WTO. Các quốc gia thành viên WTO đều phải có một số các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nội luật. Hoa Kỳ và Việt Nam đều là thành viên WTO. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ tìm thấy một số điểm tương đồng giữa luật pháp Hoa Kỳ và các thủ tục thực thi với những quy định có hiệu lực ở Việt Nam.

– Công ước Paris (Paris Convention): theo công ước này, bất kỳ cá thân/doanh nghiệp nào từ một quốc gia tham gia Công ước đều có thể xin cấp bằng sáng chế hoặc Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ 64 nhãn hiệu thương mại ở bất kỳ quốc gia ký kết nào khác, và sẽ được trao quyền và tư cách thực thi như người có quốc tịch của quốc gia đó. Hoa Kỳ và Việt Nam đều là thành viên của công ước Paris. Công ước Paris còn quan tâm đến việc bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng, theo đó các nước thành viên có trách nhiệm từ chối hoặc hủy bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng một nhãn hiệu có tính chất sao chép, mô phỏng hoặc dịch nghĩa mà có khả năng gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền coi là nhãn hiệu nổi tiếng trước đó, bất kể nhãn hiệu này có được sử dụng hay đăng ký ở nước của bên vi phạm hay không.

– Nghị định thư Madrid(The Madrid Protocol): Nghị định thư Madrid thiết lập một hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho các quốc gia thành viên, tuy thể chế khác nhau nhưng thông qua một một thủ tục đăng ký chung. Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên ký kết Nghị định thư.

 1. Quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ được quy định như thế nào?

Quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ thuộc về doanh nghiệp đầu tiên sử dụng nhãn hiệu đó vào mục đích thương mại. Quyền này được bảo vệ bởi luật chung (common law), bất kể doanh nghiệp đó có đăng ký nhãn hiệu thương mại hay không. Ở hầu hết các quốc gia, nhãn hiệu thương mại được thiết lập thông qua đăng ký theo nguyên tắc nộp-đơn-đầu-tiên “First to File”, nghĩa là nhãn hiệu thương mại sẽ thuộc về người/doanh nghiệp đầu tiên nộp đơn đăng ký, bất kể ngày hình thành thực tế thương hiệu đó. Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam tuân theo nguyên tắc này. Nhưng, tại Hoa Kỳ, quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại được thiết lập bởi người đầu tiên sử dụng nó trong thương mại. Điều này được biết đến theo nguyên tắc sử-dụng-đầu-tiên (First to use). Nguyên tắc này đòi hỏi cá nhân/doanh nghiệp muốn được bảo vệ nhãn hiệu thương mại của mình phải thực sự đã sử dụng nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ đó trong thương mại. Do đó, nếu có tranh chấp với doanh nghiệp khác về nhãn hiệu thương mại, thì doanh nghiệp nào sử dụng nhãn hiệu thương mại đó đầu tiên sẽ sở hữu quyền sử dụng, ngay cả khi họ không đăng ký.

Với cách tiếp cận đó, việc đăng ký nhãn hiệu thương mại là không bắt buộc về mặt pháp lý tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhãn hiệu thương mại được bảo vệ theo luật chung (tức là có sử dụng trong thương mại mà không đăng ký) có một số nhược điểm sau:

– Bị giới hạn về địa lý: nếu doanh nghiệp của bạn có hàng hóa/dịch vụ bán tại một vùng địa lý nhất định, ví dụ bang Texas, thì nhãn hiệu thương mại này chỉ được bảo vệ tại Texas, và luật chung chỉ có thể ngăn cản các doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu thương mại tương tự tại Texas, ngay cả khi các doanh nghiệp đối thủ đó có đăng ký bảo hộ toàn quốc, tuy nhiên không thể ngăn đối thủ của doanh nghiệp bạn sử dụng nhãn hiệu tương tự tại New York, California hay các tiểu bang khác. Và nếu đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp bạn là bên đầu tiên sử dụng nhãn hiệu tương tự đó tại bang khác ngoài Texas, thì chính luật chung sẽ không cho phép doanh nghiệp của bạn mở rộng thị trường sang bang đó với nhãn hàng hóa tương tự.

– Khó có bằng chứng công khai về thời điểm doanh nghiệp bắt đầu sử dụng nhãn hiệu đó trong thương mại, và do đó khó để bảo vệ nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp theo thông luật khi xảy ra tranh chấp.

– Không có trong cơ sở dữ liệu của Cục sáng chế và bảo vệ thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO), và điều này có thể dẫn đến các doanh nghiệp khác sử dụng tên, logo, hay loại hình nhãn hiệu thương mại khác tương tự với doanh nghiệp của bạn Bởi vậy, để bảo vệ một cách hiệu quả nhãn hiệu thương mại của mình tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam vẫn nên đăng ký nhãn hiệu thương mại cho hàng hóa và dịch vụ của mình thông qua USPTO. Việc đăng ký nhãn hiệu thương mại còn cung cấp một số lợi ích khác, bao gồm:

– Tuyên bố công khai quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại;

– Nhãn hiệu đã đăng ký được liệt kê trong cơ sở dữ liệu của USPTO nên có khả năng ngăn cản các doanh nghiệp khác sử dụng một nhãn hiệu tương tự;

– Nhãn hiệu đăng ký được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Mỹ một khi doanh nghiệp đã sử dụng nhãn hiệu đó trong thương mại;

– Giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc đăng ký nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp ở các quốc gia khác;

– Giúp doanh nghiệp đưa bất kỳ vi phạm hay tranh chấp pháp lý nào lên tòa án Liên bang;

– Ngăn chặn hàng hóa vi phạm nhãn hiệu thương mại được nhập khẩu vào Hoa Kỳ;

– Cho phép doanh nghiệp sử dụng ký hiệu nhãn hiệuthương mại đã đăng ký với biểu tượng chữ (®) kèm với nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp, như một tuyên bố nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ toàn liên bang.

Bởi vì đăng ký nhãn hiệu thương mại là không bắt buộc, nên không có giới hạn về thời gian của nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ, miễn là có sự tiếp tục sử dụng nhãn hiệu thương mại, thì quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại vẫn được duy trì.

 1. Đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ

Bảo hộ nhãn hiệu thương mại có tính chất vùng/lãnh thổ. Bởi vậy, nhãn hiệu thương mại dù đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam thì vẫn phải đăng ký tại Hoa Kỳ, và mặc dầu việc đăng ký nhãn hiệu thương mại không phải là một yêu cầu pháp lý tại Hoa Kỳ, vẫn khuyến cáo doanh nghiệp Việt nam đang kinh doanh hoặc có ý định kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ nên đăng ký nhãn hiệu thương mại để bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp mình và tận dụng tối đa các quyền lợi mà việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại mang lại như đã đề cập tại phần trên. Có hai cách đăng ký để đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ:

(i) Thứ nhất, doanh nghiệp có thể đăng ký trực tiếp với Cục sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ USPTO

(ii) Thứ hai, doanh nghiệp có thể đăng ký thông qua hệ thống sử dụng Nghị định thư Madrid (do Việt Nam và Hoa Kỳ cùng là thành viên) cho văn phòng quốc tế Cục sởhữu trí tuệ Việt Nam.

Với cách thứ nhất, doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký online hoặc gửi hồ sơ trực tiếp tới USPTO. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp Việt Nam không có pháp nhân hoạt động tại Hoa Kỳ mà chỉ xuất khẩu hàng hóa, thì việc đăng ký bắt buộc phải thông qua luật sư Hoa Kỳ có giấy phép hành nghề. Đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ có thể là một quá trình phức tạp, vì vậy doanh nghiệp nên tìm kiếm tư vấn pháp lý trước khi tiến hành.

Nếu doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu thương mại của mình với USPTO, thì việc đăng ký này cũng có thể được sao lưu tại Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), thuộc Bộ An ninh Nội địa. Điều này sẽ giúp cơ quan chức năng Hoa Kỳ ngăn chặn hàng giả và hàng lậu được nhập khẩu vào Mỹ. Và do đó sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, chống lại các vi phạm nhãn hàng của doanh nghiệp có thể nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Nhãn hiệu thương mại không có giới hạn về mặt thời gian, miễn là nhãn hiệu đó vẫn đang được sử dụng trong thương mại. Tuy nhiên để duy trì việc đăng ký với USPTO, chủ sở hữu thương hiệu phải nộp “Tuyên bố sử dụng – Declaration of Use” giữa năm thứ năm và năm thứ sáu sau khi đăng ký, chứng thực việc tiếp tục sử dụng hoặc không sử dụng nhãn hiệu trên. Doanh nghiệp trong thời hạn 10 năm phải nộp bổ sung thêm đơn gia hạn và cứ sau 10 năm, doanh nghiệp phải gia hạn một lần để nhãn hiệu thương mại được đăng ký bảo hộ với USPTO.

 1. Thực thi bảo hộ nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ

Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại của chính doanh nghiệp mình, cho dù các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ có thể giúp doanh nghiệp thực hiện các biện pháp để ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm. Doanh nghiệp nên chủ động theo dõi để phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép thương hiệu. Nếu doanh nghiệp cho rằng một cá nhân hay một doanh nghiệp khác đã sử dụng trái phép thương hiệu của doanh nghiệp mình, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý trước khi liên hệ với bên vi phạm hoặc theo đuổi bất kỳ vụ kiện nào. Luật sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu thương mại nói riêng ở Hoa Kỳ rất phức tạp và chỉ nên được sử dụng khi các phương pháp thực thi khác không thể ngăn chặn hành vi xâm phạm. Nếu việc kiện tụng là cần thiết, thì doanh nghiệp nên sử dụng một luật sư chuyên về luật nhãn hiệu thương mại.

Nếu nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký, thì nhãn hiệu thương mại đó có thể được lưu hồ sơ tại CBP. CBP có thể sử dụng các quy trình thực thi để ngăn chặn ngừa việc nhập cảnh của hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vào Hoa Kỳ. Đây là một biện pháp đơn giản và hiệu quả, tiết kiệm để bảo vệ và thực thi quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp. Nếu phát hiện vi phạm, với sự giúp đỡ của một luật sư, doanh nghiệp có thể sử dụng một lá thư yêu cầu chấm dứt việc vi phạm. Việc này cảnh báo người vi phạm và yêu cầu họ dừng mọi hoạt động có thể gây ra vi phạm.

Ngoài ra còn có một số phương pháp giải quyết tranh chấp thay thế có thể được sử dụng. Đó là các việc liên quan đến hòa giải hoặc dàn xếp và thường rẻ hơn và nhanh hơn so với kiện tụng. Doanh nghiệp cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các hiệp hội kinh doanh và các hiệp hội ngành nghề để đại diện cho doanh nghiệp trong bất kỳ tranh chấp liên quan đến việc sử dụng trái phép nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp mình.

 1. Bảo vệ nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp mình

Có nhiều phương thức doanh nghiệp có thể làm để bảo vệ nhãn hiệu thương mại của mình tại thị trường Hoa Kỳ. Đó là:

– Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại tại thị trường Hoa Kỳ nếu doanh nghiệp đã xuất khẩu hàng hóa hoặc có ý định xuất khẩu hay kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ;

– Định kỳ kiểm tra sự tồn tại của nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp mình trong cơ sở dữ liệu của USPTO để có thể gia hạn hay làm những thủ tục cần thiết đúng hạn với Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu thương mại để nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp bạn tiếp tục được đăng ký bảo hộ với USPTO;

– Thường xuyên kiểm tra để có thể phát hiện các hành vi sử dụng nhãn hiệu thương mại trái phép, tư vấn luật sư để có các biện pháp ứng phó thích hợp;

– Khi xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ, nếu chưa kịp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại hoặc thủ tục đăng ký chưa hoàn tất, doanh nghiệp nên kèm ký hiệu “TM” đối với nhãn hiệu hàng hóa và “SM” đối với dịch vụ. Biểu tượng “TM” thể hiện rằng doanh nghiệp của bạn có quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hóa này, nhãn hiệu đó được bảo vệ bởi luật chung nhưng chưa có đăng ký với liên bang (với USPTO). Bằng cách thông báo này, doanh nghiệp có thể ngăn cản và hạn chế các đối thủ cạnh tranh sử dụng và sao chép trái phép nhãn hiệu thương mại của mình.

– Đối với các nhãn hiệu đã được đăng ký với USPTO, doanh nghiệp có thể sử dụng biểu tượng ® kèm theo nhãn hiệu hàng hóa. Biểu tượng này là một cách tuyên bố nhãn hiệu thương mại của bạn đã được đăng ký bảo hộ với Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ USPTO. Việc này cũng làm giảm và ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sử dụng trái phép thương hiệu của doanh nghiệp bạn.

Các doanh nghiệp cần lưu ý, mặc dù luật pháp có những cơ chế để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, nhưng chính bản thân doanh nghiệp phải có ý thức để bảo vệ thương hiệu của chính doanh nghiệp mình.

Hỗ trợ các vấn đề pháp lý về nhãn hiệu thương mại tại thị trường Hoa Kỳ, cho dù bạn là cư dân, kinh doanh tại Hoa Kỳ, hay bạn là thương nhân giao dịch quốc tế với Hoa Kỳ, thì luôn có có một số tổ chức chuyên nghiệp có thể cung cấp cho bạn lời khuyên và hỗ trợ:

– Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cung cấp bằng sáng chế và nhãn hiệu thương mại chính thức tại Hoa Kỳ. (www.uspto.gov);

– Cục sởhữu trí tuệ Việt Nam (http://www.noip.gov.vn/): Hoa Kỳ và Việt Nam đều là thành viên của một số tổ chức/Hiệp ước quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu thương mại như WTO, Công ước Paris, Nghị định thư Madrid.

Bởi vậy, khi có bất kỳ xảy ra tranh chấp nào về thương hiệu, các doanh nghiệp Việt Nam nên tìm kiếm sự giúp đỡ và tư vấn của các chuyên gia về nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để nhận những lời khuyên và tư vấn bổ ích.

Lê Thành Kông

IV. TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Hỏi: Cơ quan nào giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về mã số, mã vạch và các công nghệ dựa trên nền tảng mã số, mã vạch?

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Điều 19a Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cụ thể như sau:

– Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về mã số, mã vạch và các công nghệ dựa trên nền tảng mã số, mã vạch, có nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Xây dựng chiến lược, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật về mã số, mã vạch;

+ Hướng dẫn các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai áp dụng mã số, mã vạch.

– Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực giúp Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về mã số, mã vạch, có nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Hướng dẫn áp dụng mã số, mã vạch, tổ chức phổ biến, triển khai áp dụng mã số, mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổ chức mã số, mã vạch quốc tế GS1;

+ Cấp và quản lý các loại mã số, mã vạch của tổ chức mã số, mã vạch quốc tế GS1; quản lý và triển khai các dịch vụ do tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1 ủy quyền; khai thác tài nguyên và cơ sở dữ liệu mã số, mã vạch quốc gia;

+ Đại diện của Việt Nam tại tổ chức mã số, mã vạch quốc tế GS1 và thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về mã số, mã vạch;

+ Thu, quản lý và sử dụng phí mã số, mã vạch theo quy định của pháp luật;

+ Nghiên cứu phát triển ứng dụng, cung cấp các dịch vụ và giải pháp về mã số, mã vạch và các công nghệ khác liên quan;

+ Chủ trì thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về mã số, mã vạch.

– Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai ứng dụng mã số, mã vạch trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.

– Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng quy định và hướng dẫn về thu, quản lý và sử dụng phí và lệ phí về mã số, mã vạch.

********

Hỏi: Để được cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch, tổ chức cần phải thực hiện các thủ tục như thế nào?

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Điều 19c Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cụ thể như sau:

*/ Hồ sơ:

– Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

*/ Hình thức nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục mã số, mã vạch, lập 01 bộ hồ sơ tương ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới cơ quan thường trực về mã số, mã vạch. Trường hợp nộp trực tiếp thì phải có bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện phải nộp bản sao được chứng thực hoặc bản sao y bản chính có ký tên, đóng dấu.

*/ Trình tự giải quyết thủ tục:

– Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung;

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đóng các khoản phí theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Mẫu số 14 Phụ lục kèm theo Nghị định này;

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận không quá 03 năm kể từ ngày cấp.

********

Hỏi: Tổ chức sử dụng mã số, mã vạch theo chuẩn của tổ chức mã số, mã vạch quốc tế GS1 và có tiền tố mã quốc gia Việt Nam “893” có trách nhiệm gì theo quy định của pháp luật?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 19b, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trách nhiệm của các tổ chức này là:

– Đăng ký sử dụng mã số, mã vạch với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Tạo và gắn mã số, mã vạch cho các đối tượng thuộc quyền sở hữu của tổ chức theo quy định;

– Khai báo, cập nhật và cung cấp thông tin liên quan về tổ chức và các đối tượng sử dụng mã số, mã vạch với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng;

– Chịu trách nhiệm về tính đơn nhất của mã số, mã vạch khi sử dụng và không buôn bán sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng mã số, mã vạch theo quy định của pháp luật;

– Không bán, chuyển nhượng quyền sử dụng mã số, mã vạch cho tổ chức khác;

– Trường hợp ủy quyền cho đối tác liên doanh hoặc gia công, chế biến sử dụng mã số, mã vạch phải có văn bản ủy quyền;

– Nộp phí cấp và phí duy trì quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định;

– Thực hiện đăng ký cấp mới hoặc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch;

– Thông báo bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi tổ chức không có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch hoặc chấm dứt hoạt động.

********

Hỏi: Tổ chức phân phối, lưu thông và buôn bán sản phẩm, hàng hóa có trách nhiệm gì trong việc sử dụng mã số, mã vạch theo quy định của pháp luật?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 19b, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trách nhiệm của các tổ chức này là:

– Kiểm tra, kiểm soát chất lượng và tính hợp pháp của mã số, mã vạch trên hàng hóa trước khi đưa vào lưu thông;

– Không phân phối, lưu thông và buôn bán sản phẩm, hàng hóa hoặc đối tượng có sử dụng mã số, mã vạch không đúng quy định.

Nguyễn Thị Thắng