Viết bởi admin | 25 November, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khóa đào tạo Quản lý an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000:2018. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 November, 2022 | 0 Bình luận |

Đảm bảo đo lường là tập hợp các nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện tăng cường, đổi mới kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thử nghiệm, kiểm tra, phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra, lượng của hàng đóng gói sẵn nhằm đảm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 November, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 10/11/2022, Đoàn công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Tân – Chi cục trưởng – làm trưởng đoàn và đại diện các phòng nghiệp vụ đã có buổi làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 November, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đối […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 November, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, ngày 03/11/2022 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tập huấn các quy định của pháp luật về đo lường tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, chuyên cung cấp các dịch vụ về môi trường. Tại hội nghị, báo cáo viên của Chi cục […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 2 November, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 5755/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang năm 2022; Kế hoạch số 1789/KH-UBND ngày 25/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022; Kế hoạch 64/KH-KHCN […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 October, 2022 | 0 Bình luận |

TRONG SỐ NÀY ****** TIN CẢNH BÁO  Thông báo của Liên minh Châu Âu về thực phẩm Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn thực phẩm Thông báo của Philippines về thực phẩm Thông báo của Đài Loan về thực phẩm Thông báo của Singapore về […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 October, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, ngày 25/10/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Nam phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tổ chức Tập huấn phổ biến, tuyên truyền một số […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 October, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-KHCN ngày 16/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh năm 2022 Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 October, 2022 | 0 Bình luận |

Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng là hoạt động cần thiết. Do xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, có ảnh hưởng tới hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, là mặt hàng kinh doanh có điều kiện.  Nhận thức được […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 22,600,117
  • 3,543,859
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp