Chi cục TCĐLCL tỉnh Quảng Ninh trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Chi cục TCĐLCL tỉnh Bắc Giang

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Nov 10, 2022 | 17:55 - Lượt xem: 6059

Ngày 10/11/2022, Đoàn công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Tân – Chi cục trưởng – làm trưởng đoàn và đại diện các phòng nghiệp vụ đã có buổi làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang.

Tham dự và đón tiếp Đoàn công tác, về phía Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang có đồng chí Hoàng Công Bình – Chi cục trưởng – cùng toàn thể lãnh đạo, công chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Ảnh: Trao đổi học tập kinh nghiệm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng giữa Chi cục TCĐLCL tỉnh Quảng Ninh và Chi cục TCĐLCL tỉnh Bắc Giang

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Công Bình bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh đến học tập và trao đổi kinh nghiệm về triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Bắc Giang, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng của 2 địa phương. Đồng chí Hoàng Công Bình cũng nêu khái quát cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng thuộc Chi cục sau khi sắp xếp lại theo chỉ đạo của Chính phủ; chia sẻ các kinh nghiệm về triển khai công tác quản lý nhà nước cũng như việc triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Hoàng Công Bình – Chi cục trưởng – đã đưa Đoàn công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh thăm quan 02 mô hình điểm về năng suất chất lượng: 01 mô hình điểm về triển khai áp dụng Chương trình 5S trong trường học tại trường THPT số 1 huyện Lạng Giang; 01 mô hình điểm về triển khai năng suất chất lượng trong lĩnh vực y tế tại Bệnh viện Sản nhi.

Ảnh: Thăm quan mô hình 5S tại trường THPT số 1 huyện Lạng Giang

Lê Thành Kông – phòng HC&QLĐL