Đăng ký tham gia chương trình đảm bảo đo lường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Nov 10, 2022 | 8:24 - Lượt xem: 5387

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đối tượng triển khai là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường. Tham gia Chương trình đảm bảo đo lường giúp doanh nghiệp khi xây dựng, triển khai được hỗ trợ kinh phí tư vấn; tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ. Ngoài ra còn giúp doanh nghiệp tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đặc biệt còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh để tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn cầu.

Với mục đích và ý nghĩa trên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời Quý tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang gửi đăng ký tham gia Chương trình đảm bảo đo lường năm 2023 (Tải mẫu đăng ký tại đây).

Các tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký trước ngày 31/3/2023 về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; Đường Lý Tự Trọng, Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Chi tiết liên hệ: ông Lê Thành Kông – Trưởng phòng Hành chính và Quản lý Đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, điện thoại: 0904174167./.