Tập huấn kỹ năng kinh doanh trực tuyến và kết nối tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn xã Hồng Giang năm 2022

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Nov 2, 2022 | 9:52 - Lượt xem: 3316

Thực hiện Kế hoạch số 5755/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang năm 2022; Kế hoạch số 1789/KH-UBND ngày 25/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022; Kế hoạch 64/KH-KHCN ngày 20/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện mô hình chuyển đổi số cấp xã tại UBND xã Phúc Hòa (Tân Yên) và UBND xã Hồng Giang (Lục Ngạn).

Ngày 02/11/2022, Tại hội trường xã Hồng Giang, Sở Khoa học và Công nghệ, Viettel Bắc Giang phối hợp với UBND xã Hồng Giang tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng kinh doanh trực tuyến và kết nối tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn xã Hồng Giang năm 2022.

Ảnh: Đại diện Ban chỉ đạo chuyển đổi số phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu: Đại diện BCĐ Tổ chuyển đổi số theo Quyết định số 146/QĐ-KHCN ngày 29/4/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang; Đại diện Phòng KTHT huyện Lục Ngạn; Đại diện Vietel; Lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND xã Hồng Giang; Thành viên các Tổ công nghệ cộng đồng của xã, thôn và đại biểu đại diện các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn xã Hồng Giang.

Ảnh: Tập huấn kỹ năng thanh toán trực tuyến.

Hội nghị nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng chuyển đổi số; Trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị, UBND xã Hồng Giang, Tổ chuyển đổi số cộng đồng các thôn trên địa bàn xã. Nâng cao tỷ lệ không dùng tiền mặt; hướng dẫn kiến thức về xu hướng phát triển Chuyển đổi số; hướng dẫn người dân xây dựng hình ảnh (như chụp hình, viết bài, xây dựng video,clip,…) trên các trang thương mại điện tử; Kỹ năng kinh doanh, bán hàng trực tuyến; Kỹ năng thanh toán điện tử; Kết nối tham gia các sàn thương mại điện tử đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX và người dân; tích cực quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình và cung cấp thương hiệu chung của xã trên môi trường mạng./.

Ảnh: Hỗ trợ người dân tạo lập tài khoản thanh toán điện tử và tham gia sàn thương mại điện tử.

Lê Thành Kông – phòng HC&QLĐL