Đào tạo Quản lý an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Nov 25, 2022 | 13:44 - Lượt xem: 6863

Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khóa đào tạo Quản lý an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, phát biểu khai mạc lớp đào tạo.

Tham dự khóa đào tạo về phía Sở Khoa học và Công nghệ có Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ; Đại diện các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; An toàn vệ sinh thực phẩm; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Đại diện Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thành phố; và Đại diện một số doanh nghiệp, HTX có liên quan.

Ảnh: Chuyên gia Năng suất chất lượng Ths. Đặng Khánh Hào truyền đạt tại lớp đào tạo.

Khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức cho các chuyên gia tham gia chương trình Năng suất chất lượng về:

– Tổng quan về an toàn thực phẩm: Thực trạng và giải pháp.

– Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2018: Vai trò ý nghĩa của việc áp dụng ISO 22000 đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Các nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000; Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu.

– Các điều kiện đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm áp dụng ISO 22000.

– Hướng dẫn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000.

Khóa đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cho cán bộ các sở, ngành, doanh nghiệp, HTX có liên quan nhằm tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng của tỉnh.