Huyện Lục Nam tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định pháp luật về khoa học và công nghệ năm 2022

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Oct 25, 2022 | 16:25 - Lượt xem: 4276

Thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, ngày 25/10/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Nam phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tổ chức Tập huấn phổ biến, tuyên truyền một số văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống năm 2022.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lục Nam; đại diện Trung tâm Dịch vụ – Kỹ thuật nông nghiệp huyện; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Bắc Giang; thành viên Ban quản lý các chợ, các hộ kinh doanh; thành viên Ban quản trị, thành viên viên các HTX; các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về đo lường, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Qua hội nghị này trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực công thương và khoa học công nghệ các xã, thị trấn; trách nhiệm quản lý, kiểm soát các thiết bị đo lường tại chợ của Ban Quản lý/ Tổ quản lý chợ; việc thực hiện các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm trong quá trình mua- bán hàng hóa của các HTX, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa của huyện.

Lê Thành Kông – phòng HC&QLĐL