Bản tin TBT Tháng 7/2021

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jul 23, 2021 | 15:15 - Lượt xem: 4254

I. DANH MỤC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MỚI

 
STT Loại văn bản/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Nội dung chi tiết (mã QA code)
1  Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản – Sửa đổi 1:2021 30/6/2021
2 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về Xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy – Yêu cầu an toàn trong sản xuất 8/6/2021
3 Thông tư số  Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 2/6/2021
4 Thông tư 03/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư 19/5/2021
5 Thông tư 01/2021/TT- BXD của Bộ Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng 19/5/2021
6 Thông tư 02/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình 19/5/2021

II. TIN CẢNH BÁO

* Lĩnh vực thực phẩm – dược phẩm

Thông báo của Liên minh châu Âu về sản phẩm hữu cơ

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/EU/804 ngày 16/6/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban (EU)… / … của XXX bổ sung Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về kiểm soát chính thức đối với các lô hàng sản phẩm hữu cơ và sản phẩm chuyển đổi dự định nhập khẩu vào Liên minh và kèm theo giấy chứng nhận kiểm tra (14 trang, bằng tiếng Anh; 7 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo quy định này đưa ra các quy tắc về giấy chứng nhận kiểm tra, một tài liệu phải kèm theo mỗi lô hàng sản phẩm hữu cơ nhập khẩu vào EU và các biện pháp kiểm soát chính thức do các Quốc gia thành viên EU thực hiện trước khi xuất xưởng miễn phí các sản phẩm hữu cơ có xuất xứ từ các nước thứ ba nhập khẩu vào Liên minh. Ngoài ra, dự thảo quy định thiết lập thông tin mà cơ quan có thẩm quyền, cơ quan kiểm soát hoặc cơ quan kiểm soát ở nước thứ ba phải cung cấp trong trường hợp các lô hàng bị phát hiện là không tuân thủ trước khi phát hành để lưu hành tự do các sản phẩm liên quan. Hơn nữa, quy định bao gồm các thỏa thuận dự phòng nhất định áp dụng cho các cơ quan kiểm tra và cơ quan kiểm soát cấp giấy chứng nhận kiểm tra trong trường hợp hệ thống công nghệ thông tin liên quan (TRACES) không khả dụng. Dự thảo quy định bao gồm các điều khoản chuyển tiếp cho việc sử dụng chứng chỉ giấy được ký tay cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 trước khi con dấu điện tử đủ điều kiện trở thành bắt buộc. Cuối cùng, dự thảo quy định bao gồm mẫu giấy chứng nhận kiểm tra.

Luật này cần được áp dụng cùng với dự thảo Quy chế thực hiện của Ủy ban (EU)… / … của XXX quy định các quy tắc về tài liệu và thông báo cần thiết cho các sản phẩm hữu cơ và chuyển đổi dự định nhập khẩu vào Liên minh, đồng thời được thông báo cho WTO.

Sau khi công bố Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 834/2007, cần phải thông qua Quy định được ủy quyền về kiểm tra xác nhận được thực hiện ở nước thứ ba và kiểm soát được thực hiện khi nhập cảnh vào EU đối với các sản phẩm hữu cơ có nguồn gốc từ các nước thứ ba và trước khi đưa chúng ra lưu thông tự do vào Liên minh châu Âu

Ngoài ra, mục đích của quy định cũng nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng.

Quy định dự kiến được thông qua vào tháng 9/2021 và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/1/2022.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Liên minh châu Âu về sản phẩm hữu cơ

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/EU/805 ngày 16/6/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định thực thi (EU)… /… của XXX đưa ra các quy tắc về tài liệu và thông báo cần thiết cho các sản phẩm hữu cơ và chuyển đổi nhằm mục đích nhập khẩu vào Liên minh (8 trang, bằng tiếng Anh; 4 trang, trong Tiếng Anh).

Dự thảo Quy định thực thi của Ủy ban đặt ra các quy tắc cho các doanh nghiệp cụ thể liên quan đến việc nhập cảnh và được phép lưu hành tự do vào Liên minh Châu Âu các sản phẩm hữu cơ có xuất xứ từ các nước thứ ba. Luật này bổ sung cho dự thảo Quy chế được ủy quyền của Ủy ban (EU)… / … của XXX bổ sung Quy chế (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu với các quy tắc về kiểm soát chính thức đối với các lô hàng sản phẩm hữu cơ và Các sản phẩm chuyển đổi dự định nhập khẩu vào Liên minh kèm theo giấy chứng nhận kiểm tra, đồng thời được thông báo cho WTO (tại Thông báo G/TBT/EU/804).

Sau khi công bố Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 834/2007, cần phải thông qua Quy định thực hiện liên quan đến các quy tắc nhất định liên quan đến việc nhập cảnh và được phép lưu hành tự do vào Liên minh Châu Âu các sản phẩm hữu cơ có nguồn gốc từ các nước thứ ba. Các quy tắc này được thiết lập để tổ chức một hệ thống kiểm soát chính thức đối với các lô hàng khi nhập cảnh vào lãnh thổ EU, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc, đưa ra các quy tắc chi tiết liên quan đến nội dung của trích lục chứng nhận kiểm tra và đảm bảo rằng các trường hợp không tuân thủ có thể xảy ra sẽ được theo dõi đúng cách.

Ngoài ra, mục đích của quy định cũng nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng.

Quy định dự kiến được thông qua vào tháng 9/2021 và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/1/2022.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Canada về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/CAN/647 ngày 29/6/2021, Canada thông báo Quy định sửa đổi Quy định Thực phẩm và Dược phẩm (Thực phẩm Bổ sung) (133 trang, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp).

Đề xuất quy định này nhằm mục đích thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho thực phẩm bổ sung ở Canada. Canada coi thực phẩm bổ sung là thực phẩm đóng gói sẵn có chứa một hoặc nhiều thành phần bổ sung, chẳng hạn như vitamin, chất dinh dưỡng khoáng, axit amin và các thành phần khác (ví dụ: caffeine, chất chiết xuất từ ​​thảo mộc), trước đây được bán trên thị trường là cung cấp các tác dụng sinh lý hoặc sức khỏe cụ thể. Điều này bao gồm đồ uống có bổ sung khoáng chất được bán trên thị trường để hydrat hóa, nước tăng lực có chứa caffein (CED) được bán trên thị trường để phục hồi tạm thời sự tỉnh táo của tinh thần và các thanh ăn nhẹ có bổ sung vitamin được bán trên thị trường để duy trì sức khỏe tốt. Hiện tại, những thực phẩm này tạm thời được phép lưu hành trên thị trường Canada theo từng trường hợp cụ thể.

Khung quy định được đề xuất sẽ bao gồm việc thiết lập các thành phần bổ sung được phép và điều kiện sử dụng của chúng, các loại thực phẩm được phép bổ sung, cũng như các yêu cầu liên quan đến ghi nhãn và công bố. Một số sửa đổi đối với Phần B và Phần D của Quy định Thực phẩm và Dược phẩm của Canada đang được đề xuất.

Quy định được đề xuất sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân Canada trong khi thiết lập một lộ trình quy định rõ ràng và có thể dự đoán được đối với thực phẩm bổ sung. Quy định được đề xuất sẽ tác động đến nhập khẩu; do đó, một khoảng thời gian góp ý là 60 ngày; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 25/8/2021.

Thông báo của Israel về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/ISR/1206 ngày 01/6/2021, Israel thông báo Quy định Bảo vệ sức khỏe cộng đồng (về thực phẩm) (Quy định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5781-2021 (43 trang, bằng tiếng Do Thái).

Dự thảo quy định mới do Bộ Y tế Israel công bố có tên “Quy định Bảo vệ sức khỏe cộng đồng (Thực phẩm) (Đặt mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5781-2021” và được xây dựng theo Quy định của Ủy ban Châu Âu (EC) số 1881/2006.

Quy định này thay thế các hướng dẫn hiện hành và đặt ra mức tối đa cho phép của 9 loại chất gây ô nhiễm trong thực phẩm khác nhau, bao gồm các hợp chất Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), Dioxin và PCB, Melamine và các chất tương tự của nó, Mycotoxin và kim loại, nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung và thêm tài liệu tham khảo cụ thể đến các nhóm dân số nhạy cảm như trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi.

Các quy định yêu cầu một sản phẩm thực phẩm có chứa chất gây ô nhiễm được liệt kê trong các phụ lục của quy định vượt quá mức cho phép không được sản xuất, nhập khẩu hoặc tiếp thị tại Israel. Hơn nữa, thực phẩm không tuân thủ mức tối đa quy định trong dự thảo quy định này sẽ không được sử dụng làm nguyên liệu thực phẩm, cũng như không được sử dụng để trộn với thực phẩm tuân thủ ở mức tối đa.

Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Israel về đồ uống có cồn

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/ISR/1209 ngày 22/6/2021, Israel thông báo Tiêu chuẩn quốc gia SI 1572 phần 1 – Đồ uống có cồn có nồng độ cồn tối thiểu là 15% theo thể tích (21 trang, bằng tiếng Do Thái).

Việc sửa đổi các Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1572 phần 1 và 2, liên quan đến đồ uống có cồn, sẽ được thay thế bằng tiêu chuẩn SI 1572 phần 1. Bản sửa đổi này khác đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn cũ và dựa trên những điều sau:

– Quy định châu Âu (EU) 2019/787 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 17 tháng 4 năm 2019 về định nghĩa, mô tả, trình bày và ghi nhãn đồ uống có cồn, việc sử dụng tên của đồ uống có cồn trong việc trình bày và ghi nhãn các thực phẩm khác, việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho đồ uống có cồn, việc sử dụng rượu etylic và các sản phẩm chưng cất có nguồn gốc nông nghiệp trong đồ uống có cồn, và bãi bỏ Quy định (EC) số 110/2008;

– Luật Liên bang Hoa Kỳ CFR Khoản 27, đoạn 5.22.

Tất cả các nội dung của dự thảo này sẽ được tuyên bố là bắt buộc sau khi bản sửa đổi này có hiệu lực. Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới sẽ được cùng áp dụng trong ít nhất hai năm sau khi bản sửa đổi có hiệu lực. Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được kiểm tra và dán nhãn theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Israel về vật dụng tiếp xúc với thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/ISR/1210 ngày 22/6/2021, Israel thông báo Tiêu chuẩn quốc gia SI 1003 phần 1.1 – Loại bỏ chì và cadimi khỏi các vật dụng tiếp xúc với thực phẩm: Đồ gốm sứ, đồ gốm thủy tinh và đồ ăn bằng thủy tinh – Phương pháp thử (32 trang, bằng tiếng Anh; 5 trang, bằng tiếng Do Thái).

Việc sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1003 1.1 đề cập đến việc loại bỏ chì và cadimi khỏi bộ đồ ăn bằng gốm và thủy tinh. Bản dự thảo sửa đổi này thông qua Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 6486-1 – Phiên bản thứ ba: 2019-08 với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

– Bổ sung vào phạm vi tiêu chuẩn bao gồm dụng cụ uống nước bằng thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm và đồ uống;

– Cập nhật các quy trình kỹ thuật và giới hạn cho phép đối với việc loại bỏ kim loại.

Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Israel về vật dụng tiếp xúc với thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/ISR/1211 ngày 22/6/2021, Israel thông báo Tiêu chuẩn quốc gia SI 1003 phần 1.2 – Loại bỏ chì và cadimi khỏi các vật dụng tiếp xúc với thực phẩm: Đồ gốm sứ, đồ gốm thủy tinh và đồ ăn bằng thủy tinh – Giới hạn cho phép (12 trang, bằng tiếng Anh; 6 trang, bằng tiếng Do Thái).

Việc sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1003 1.2 đề cập đến giới hạn cho phép giải phóng chì và cadimi từ bộ đồ ăn bằng gốm và thủy tinh. Dự thảo sửa đổi này thông qua Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 6486-2 – Phiên bản thứ hai: 1999-12-15 với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

– Bổ sung vào phạm vi tiêu chuẩn cũng có dụng cụ uống nước bằng thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm và đồ uống;

– Cập nhật các quy trình kỹ thuật và giới hạn cho phép đối với việc giải phóng kim loại;

– Xóa yêu cầu ghi dấu trên nhãn (mục 6.1 của tiêu chuẩn cũ).

Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hàn Quốc về thực phẩm chức năng

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/KOR/965 ngày 16/6/2021, Hàn Quốc thông báo Bản sửa đổi của “Tiêu chuẩn và Đặc tính kỹ thuật của Thực phẩm chức năng Y tế” (15 trang, bằng tiếng Hàn Quốc).

Các nội dung sửa đổi được đề xuất là:

– Phản ánh những thay đổi của “Chế độ ăn kiêng tham khảo cho người Hàn Quốc”

– Sửa đổi hệ số chuyển đổi và đơn vị lượng Vitamin A ăn vào hàng ngày

– Làm rõ phạm vi ứng dụng của các thông số kỹ thuật trong Dầu ăn có chứa EPA và DHA

– Sửa lại tên khoa học của men vi sinh và bổ sung thêm tiếng Hàn Quốc trong số men vi sinh.

Mục đích bản sửa đổi này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hàn Quốc về thực phẩm 

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/KOR/967 ngày 16/6/2021, Hàn Quốc thông báo Bản sửa đổi của “Tiêu chuẩn xác định việc ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm thiên vị” (9 trang, bằng tiếng Hàn).

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn xác định việc ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm thiên vị”. Những thay đổi chính được đề xuất là:

1) Hài hòa với tiêu chuẩn “không bổ sung đường” trong “Thông báo Tiêu chuẩn Ghi nhãn Thực phẩm” đang được sửa đổi;

2) Loại bỏ các nhãn hiệu được chỉ định theo Luật Nhãn hiệu và tên của các doanh nghiệp bao gồm các cụm từ như “thuộc về tự nhiên” hoặc “tự nhiên” khỏi việc dán nhãn và quảng cáo thiên vị.

Mục đích bản sửa đổi này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/KOR/968 ngày 16/6/2021, Hàn Quốc thông báo Bản sửa đổi của “Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm” (63 trang, bằng tiếng Hàn).

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn Ghi nhãn thực phẩm”. Những thay đổi chính được đề xuất là:

1) Phương pháp ghi nhãn “có chứa cồn” trong đồ uống không cồn được sửa đổi để cải thiện cho dễ đọc.

2) Các ví dụ về công bố số lượng vi khuẩn axit lactic trong thực phẩm mới được thiết lập.

3) Phương pháp ghi nhãn của thực phẩm ăn liền cho bữa ăn học đường được sửa đổi.

4) Miễn khai báo về số lượng điển hình của nhà sản xuất trứng trên vỏ trứng được thiết lập.

5) Việc miễn trừ công bố khối lượng tịnh trong thực phẩm chưa qua chế biến có bao bì trong suốt được thiết lập.

6) Tên của các loại thực phẩm được sửa đổi bằng cách phản ánh sự sửa đổi theo Luật Thực phẩm Hàn Quốc.

Mục đích bản sửa đổi này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hàn Quốc về thực phẩm chức năng

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/KOR/978 ngày 22/6/2021, Hàn Quốc thông báo Bản sửa đổi của “Tiêu chuẩn và Đặc tính kỹ thuật cho Thực phẩm Chức năng Y tế” (15 trang, bằng tiếng Hàn Quốc).

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn và Quy cách cho thực phẩm chức năng Y tế”. Những thay đổi chính được đề xuất là:

– Sửa đổi thông báo cảnh báo về việc tiêu thụ “Nhân sâm”, “Hồng sâm”, ‘tảo Chlorella”, “Chiết xuất cây kế sữa”, “Chiết xuất hoa cúc vạn thọ”, “Maltodextrin khó tiêu”, “Gel lô hội” và “Methylsulfonylmethane (MSM)”.

– Điều chỉnh lượng tiêu thụ hàng ngày của ”maltodextrin khó tiêu” và “gel lô hội”’.

– Sửa đổi thông số kỹ thuật của chì trong “tảo Chlorella”.

Mục đích bản sửa đổi này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hàn Quốc về Luật ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/KOR/979 ngày 22/6/2021, Hàn Quốc thông báo Bản sửa đổi của “Luật ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm” (4 trang, bằng tiếng Hàn).

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi “Luật ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”. Những thay đổi chính được đề xuất là:

– Nghiêm cấm ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm và các sản phẩm khác sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, bao bì, bao bì giống hoặc tương tự với các sản phẩm hóa chất gia dụng có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Mục đích bản sửa đổi này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Thái Lan về túi nhựa đựng thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/THA/618 ngày 09/6/2021, Thái Lan thông báo Dự thảo Quy định của Bộ trưởng về Tiêu chuẩn túi nhựa đựng thực phẩm (TIS 1027-2564 (2021)) (17 trang, bằng tiếng Thái).

Dự thảo quy định của Bộ trưởng bắt buộc túi nhựa đựng thực phẩm phải phù hợp với tiêu chuẩn đối với túi nhựa đựng thực phẩm (TIS 1027-2564 (2021)). Tiêu chuẩn này đề cập đến túi nhựa đựng thực phẩm làm bằng nhựa nguyên sinh. Tiêu chuẩn phân loại túi nhựa theo ứng dụng thành 3 loại, tức là cho thực phẩm nóng, lạnh và đông lạnh. Tiêu chuẩn cũng chỉ định hình dạng, chiều rộng, chiều dài, độ dày. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về ngoại quan, độ bền kéo, độ giãn dài, độ bền nhiệt độ, độ bền của đường nối, độ rò rỉ, các yêu cầu về an toàn (ví dụ: di chuyển tổng thể và di chuyển cụ thể, các chất trong vật liệu, v.v.). Tiêu chuẩn cũng bao gồm việc đóng gói, đánh dấu, ghi nhãn, lấy mẫu và các tiêu chí cho sự phù hợp và thử nghiệm.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Thông báo của Thái Lan về dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc với thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/THA/619 ngày 09/6/2021, Thái Lan thông báo Dự thảo Quy định của Bộ trưởng về Dụng cụ nhựa dùng cho Thực phẩm – Phần 1 Polyetylen, Polpropylen, Polystyrene, Poly (Ethlene Terephthalate), Poly (Vinyl Alcohol) và Poly (Methyl Pentene) (TIS 655 Phần 1-2553 (2010)) (17 trang ), bằng tiếng Thái).

Dự thảo quy định của Bộ trưởng yêu cầu các dụng cụ bằng nhựa dùng cho thực phẩm phải tuân theo tiêu chuẩn đối với Đồ dùng bằng nhựa dùng cho Thực phẩm – Phần 1 Polyetylen, Polpropylen, Polystyrene, Poly (Ethlene Terephthalate), Poly (Vinyl Alcohol) và Poly (Methyl Pentene) (TIS 655 Phần 1 -2553 (2010)). Tiêu chuẩn này đề cập đến các hộp đựng và dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc với thực phẩm, sử dụng một lần hoặc tái sử dụng, được làm từ một vật liệu hoặc nhiều vật liệu, một lớp hoặc nhiều lớp được sử dụng để chuẩn bị, bảo quản hoặc tiêu dùng, và bao gồm thành phần của vật chứa tiếp xúc với thực phẩm, ví dụ: nắp, khoảng trắng, hoặc nắp trong. Tiêu chuẩn này phân biệt đồ dùng bằng nhựa theo khả năng sử dụng trong 3 điều kiện, tức là nhiệt độ cao, nhiệt độ bình thường và nhiệt độ lạnh. Tiêu chuẩn phân loại đồ dùng bằng nhựa cho thực phẩm theo loại nhựa thành 6 loại, tức là polyetylen, polypropylen, polystyren, poly (ethylene terephthalate), poly (rượu vinyl) và poly (metyl pentene). Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung, ví dụ: khả năng chịu nhiệt độ, mùi và vị, chịu va đập, yêu cầu an toàn. Tiêu chuẩn cũng bao gồm việc đóng gói, đánh dấu và dán nhãn, lấy mẫu và các tiêu chí cho sự phù hợp và thử nghiệm.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Thông báo của Thái Lan về dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc với thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/THA/621 ngày 09/6/2021, Thái Lan thông báo Dự thảo Quy định của Bộ trưởng về Đồ dùng bằng nhựa cho Thực phẩm – Phần 3 Acrylonitrile-butadiene-styrene và Styrene-acrylonitrile (TIS 655 Phần 3-2554 (2011)) (16 trang, bằng tiếng Thái).

Dự thảo quy định của Bộ trưởng bắt buộc các dụng cụ bằng nhựa dùng cho thực phẩm phải tuân theo tiêu chuẩn đối với Đồ dùng bằng nhựa dùng cho Thực phẩm – Phần 3 Acrylonitrile-butadiene-styrene và Styrene-acrylonitrile (TIS 655 Phần 3-2554 (2011)). Tiêu chuẩn này đề cập đến đồ đựng và đồ dùng bằng nhựa tiếp xúc với thực phẩm làm từ Acrylonitrile-butadien-styren và Styren-acrylonitril dùng để chuẩn bị, bảo quản hoặc tiêu dùng, và bao gồm thành phần của đồ đựng tiếp xúc với thực phẩm, ví dụ: nắp, khoảng trắng, hoặc nắp trong. Tiêu chuẩn này phân biệt đồ dùng bằng nhựa theo khả năng sử dụng trong 2 điều kiện tức là nhiệt độ cao và nhiệt độ bình thường. Tiêu chuẩn phân loại đồ dùng bằng nhựa cho thực phẩm theo loại nhựa thành 2 loại, tức là acrylonitrile-butadiene-styrene và styrene-acrylonitrile. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung, ví dụ: khả năng chịu nhiệt độ, mùi và vị, chịu va đập, yêu cầu an toàn. Tiêu chuẩn cũng bao gồm việc đóng gói, đánh dấu và ghi nhãn, lấy mẫu và các tiêu chí cho sự phù hợp và thử nghiệm.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Thông báo của Thái Lan về túi nhựa đựng thực phẩm dùng trong lò vi sóng

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/THA/622 ngày 09/6/2021, Thái Lan thông báo Dự thảo Quy định của Bộ trưởng về Túi nhựa đựng thực phẩm dùng cho lò vi sóng để hâm nóng (TIS 3022-2563 (2020)) (16 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo quy định của Bộ trưởng yêu cầu túi nhựa đựng thực phẩm dùng cho lò vi sóng để hâm nóng phải phù hợp với tiêu chuẩn cho Túi nhựa đựng thực phẩm dùng cho lò vi sóng để hâm nóng (TIS 3022-2563 (2020)). Tiêu chuẩn này bao gồm túi nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Khả năng chịu nhiệt độ của túi không được nhỏ hơn 80°C và được dùng để đựng thức ăn và hâm nóng bằng lò vi sóng. Tiêu chuẩn này cũng quy định loại, kích thước, vật liệu, đặc điểm kỹ thuật, bao gói, đánh dấu và ghi nhãn, lấy mẫu và tiêu chí cho sự phù hợp và thử nghiệm.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Thông báo của Malaysia về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/MYS/104 ngày 09/6/2021, Malaysia thông báo về các sửa đổi đối với đoạn 11 (1) (e) và Biểu A thứ năm (Bảng I và Bảng III) của Quy định Thực phẩm 1985 [P.U. (A) 437/1985]. (2 trang, bằng tiếng Anh).

Các đề xuất sửa đổi đối với Quy định Thực phẩm 1985 [P.U. (A) 437/1985] liên quan đến những điều sau:

 1. Sửa đổi yêu cầu ghi nhãn tại đoạn 11 (1) (e) bằng cách đưa yêu cầu công bố nước được bổ sung vào danh sách các thành phần trên mỗi bao bì chứa thực phẩm để bán;
 2. Sửa đổi Bảng I thành Bảng A thứ năm bằng cách xóa công bố hàm lượng dinh dưỡng là “axit béo chuyển hóa thấp” và các điều kiện của nó, đồng thời thêm công bố hàm lượng dinh dưỡng là “axit béo chuyển hóa tự do” và các điều kiện của nó;
 3. Sửa đổi Bảng III thành Bảng A Thứ năm bằng cách thêm lượng tối thiểu cần thiết cho các công bố về chức năng dinh dưỡng của thành phần giàu Kali và Tocotrienol (TRF).

Mục đích bản sửa đổi này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Philippines về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/PHL/254 ngày 08/6/2021, Philippines thông báo Cập nhật Hướng dẫn đánh giá chất lượng vi sinh của sản phẩm thực phẩm chế biến bãi bỏ Thông tư FDA số 2013-010 “Hướng dẫn Sửa đổi về Đánh giá Chất lượng Vi sinh của Thực phẩm Chế biến” (24 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Thông tư nhằm cung cấp các hướng dẫn cập nhật về đánh giá chất lượng vi sinh của một số sản phẩm thực phẩm chế biến và giúp đảm bảo rằng các nhà sản xuất thực phẩm tuân thủ Thực hành sản xuất tốt (GMP). Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở thực phẩm sản xuất, kinh doanh, đóng gói lại, bán buôn, nhập khẩu và phân phối sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến.

Mục đích của Hướng dẫn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ả rập Saudi về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/SAU/1202 ngày 28/6/2021, Ả rập Saudi thông báo Hướng dẫn về yêu cầu tiếp thị thực phẩm dành cho trẻ em (8 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Hướng dẫn này áp dụng để kiểm soát việc Tiếp thị thực phẩm dành cho trẻ em (các bữa ăn đóng gói sẵn và thực phẩm được cung cấp tại các cơ sở thực phẩm) thuộc tiêu chí “giá trị dinh dưỡng thấp” dựa trên Hồ sơ chất dinh dưỡng của quốc gia.

Mục đích của Hướng dẫn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Đài Loan về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/TPKM/458 ngày 31/5/2021, Đài Loan thông báo Dự thảo sửa đổi Điều 6, Điều 9 và Phụ lục 2 Điều 8 của Quy định về Ghi nhãn dinh dưỡng cho sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn (3 trang, bằng tiếng Anh; 3 trang, bằng tiếng Trung).

Các sửa đổi chính của Quy định về Ghi nhãn dinh dưỡng cho sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn như sau:

 1. Sửa đổi cách ghi nhãn sản phẩm thủy hóa, thực phẩm dạng viên nén, viên nang;
 2. Sửa đổi các điều kiện ghi nhãn “0” đối với giá trị calo và chất dinh dưỡng;
 3. Sửa đổi định dạng dữ liệu.

Mục đích của quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Dominica về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/DMA/20 ngày 14/6/2021, Dominica thông báo Tiêu chuẩn về Phương pháp lấy mẫu lô hàng (31 trang, bằng tiếng Anh). Tiêu chuẩn này áp dụng đối với: Rau ăn được và một số loại củ, rễ, quả (HS 07); Trái cây và quả hạch ăn được; vỏ quả có múi hoặc dưa (HS 08).

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) trong việc lựa chọn phương pháp lấy mẫu thích hợp để kiểm tra hoặc thử nghiệm các lô hàng nhằm xác minh sự phù hợp với các yêu cầu kiểm dịch thực vật. Tiêu chuẩn này không đưa ra hướng dẫn về việc lấy mẫu tại hiện trường (ví dụ, theo yêu cầu cho các cuộc điều tra).

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Tiêu chuẩn dự kiến thông qua ngày 31/12/2021 và có hiệu lực sau 6 tháng.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 13/8/2021.

 

Thông báo của Canada về dược phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/CAN/644 ngày 17/6/2021, Canada thông báo Quy định đề xuất sửa đổi Quy định Thực phẩm và Dược phẩm (Xuất khẩu và Vận chuyển Thuốc); (25 trang, có sẵn bằng tiếng Pháp và tiếng Anh).

Các sửa đổi được đề xuất đối với Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm sẽ áp dụng các yêu cầu đối với các loại thuốc được sản xuất tại Canada chỉ để xuất khẩu được miễn áp dụng Luật Thực phẩm và Dược phẩm cũng như Các Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm theo mục 37 của Luật Thực phẩm và Dược phẩm. Các nhà sản xuất, đóng gói/ghi nhãn, kiểm nghiệm, phân phối và bán buôn thuốc chỉ để xuất khẩu phải có giấy phép kinh doanh dược phẩm và tuân thủ thực hành sản xuất tốt. Các sửa đổi được đề xuất cũng sẽ làm rõ rằng thuốc vận chuyển qua Canada phải có mối liên hệ với nhau.

Mục đích của đề xuất này là cải thiện việc giám sát các loại thuốc được sản xuất, đóng gói/ghi nhãn, thử nghiệm, phân phối hoặc bán buôn ở Canada chỉ để xuất khẩu và điều chỉnh các quy định của Canada về thuốc được xuất khẩu với các đối tác quốc tế. Các quy định được đề xuất cũng nhằm mục đích làm rõ các yêu cầu đối với thuốc được vận chuyển qua Canada; Mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 26/8/2021.

 

* Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Thông báo của Canada về thức ăn chăn nuôi

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/CAN/645 ngày 17/6/2021, Canada thông báo Quy định về thức ăn chăn nuôi năm 2022 (115 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Pháp).

Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc và thức ăn chăn nuôi gia cầm ở Canada và nước ngoài đã phát triển đáng kể kể từ lần xem xét toàn diện cuối cùng đối với Quy định về thức ăn chăn nuôi năm 1983, hoạt động trong một môi trường bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố thay đổi như: nhận thức về dinh dưỡng, sản xuất và phân phối thức ăn, toàn cầu hóa thương mại thức ăn chăn nuôi là một thành phần không thể thiếu làm nền tảng cho sản xuất thực phẩm, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm và sự xuất hiện của các mầm bệnh và tác nhân gây bệnh mới (ví dụ, bệnh não xốp ở bò).

Các sửa đổi được đề xuất sẽ bãi bỏ và thay thế các Quy định về thức ăn chăn nuôi năm 1983 và được yêu cầu thiết lập một khuôn khổ quy định về thức ăn chăn nuôi bao gồm phân tích mối nguy, kiểm soát phòng ngừa, truy xuất nguồn gốc, tăng cường yêu cầu lưu giữ hồ sơ và cấp phép. Những thay đổi này sẽ phù hợp hơn với các khuôn khổ quy định quốc tế và các thông lệ tốt nhất. Điều này sẽ cho phép Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) và các doanh nghiệp được quản lý hiểu và quản lý tốt hơn các rủi ro mà thức ăn chăn nuôi gây ra đối với sức khỏe động vật, sức khỏe con người và môi trường, đồng thời sẽ hỗ trợ các phương pháp chủ động để quản lý những rủi ro đó.

Các sửa đổi được đề xuất bao gồm:

– Kết hợp theo tham chiếu (IbR) của hầu hết các tiêu chuẩn thành phần và an toàn. Các tài liệu IbR sẽ được điều chỉnh theo thời gian để phản ánh bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với các tiêu chuẩn thành phần và an toàn. Các tài liệu IbR này bao gồm danh sách các loại thức ăn thành phần đơn lẻ, nguyên liệu làm thuốc và các sản phẩm không phải thức ăn chăn nuôi được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; bảo đảm chất dinh dưỡng và các điều kiện cho phép trên nhãn thức ăn chăn nuôi, giá trị dinh dưỡng tối đa trong thức ăn, hạt cỏ dại tối đa trong thức ăn; mức độ ô nhiễm tối đa trong thức ăn; danh mục công bố được phép ghi trên nhãn thức ăn chăn nuôi; và danh sách các chất có hại theo quy định.

– Mở rộng quy mô các loài vật nuôi

– Tiêu chuẩn chung và an toàn

– Kế hoạch kiểm soát phòng ngừa

– Yêu cầu ghi nhãn

– Các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và lưu trữ hồ sơ

– Phê duyệt nguồn cấp dữ liệu một thành phần và đánh giá đăng ký sản phẩm và các quy trình

– Yêu cầu cấp phép

Các sửa đổi đối với Quy định về thức ăn chăn nuôi được yêu cầu để thiết lập khuôn khổ về thức ăn chăn nuôi dựa trên kết quả và rủi ro nhiều hơn (bao gồm xác định mối nguy, kiểm soát phòng ngừa, truy xuất nguồn gốc, tăng cường yêu cầu lưu trữ hồ sơ, cấp phép kinh doanh) sẽ cho phép CFIA và các doanh nghiệp được quản lý hiểu và quản lý các rủi ro mà thức ăn chăn nuôi gây ra đối với sức khỏe cộng đồng, động thực vật và môi trường phù hợp với các khuôn khổ quốc tế và các thông lệ tốt nhất. Cơ sở cho các đề xuất và tham vấn cho đến nay đã tuân theo mục tiêu phát triển một khuôn khổ quy định dựa trên rủi ro và kết quả được hiện đại hóa cho thức ăn chăn nuôi mà đã:

– bảo vệ thức ăn chăn nuôi và sự liên tục của sản xuất thực phẩm

– tạo ra một thị trường cạnh tranh và công bằng; và

– giảm thiểu gánh nặng quy định không cần thiết, nếu có thể

Ngoài ra mục đích của quy địnhBảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường.

Quy định dự kiến thông qua vào đầu năm 2022.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 09/9/2021.

Thông báo của Ả rập Saudi về thức ăn chăn nuôi

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/SAU/1200 ngày 23/6/2021, Ả rập Saudi thông báo Quy chuẩn kỹ thuật về Chất gây ô nhiễm trong Thức ăn chăn nuôi (20 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với mức tối đa các chất gây ô nhiễm, độc hại trong thức ăn chăn nuôi.

Mục đích quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn;  Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

* Lĩnh vực công nghiệp

Thông báo của Liên minh châu Âu về thiết bị điện và điện tử

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/EU/808 ngày 29/6/2021, nhằm mục đích thích ứng với tiến bộ khoa học và kỹ thuật, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Chỉ thị do Ủy ban ủy nhiệm sửa đổi Phụ lục IV của Chỉ thị 2011/65/EU của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến việc miễn trừ việc sử dụng các chất bis (2-ethylhexyl) phthalate ( DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP) và diisobutyl phthalate (DIBP) trong các phụ tùng thay thế được thu hồi và sử dụng để sửa chữa hoặc tân trang thiết bị y tế (7 trang, bằng tiếng Anh; 2 trang bằng tiếng Anh).

Dự thảo Chỉ thị được Ủy ban này liên quan đến việc nộp đơn xin cấp phép miễn trừ tạm thời và cụ thể mới đối với việc hạn chế các chất theo Chỉ thị 2011/65/EU (RoHS 2).

Mục đích của Chỉ thị nhằm đảm bảo sự thích ứng của pháp luật hiện hành với tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Dự thảo Chỉ thị được Ủy ban của Ủy ban liên quan đến việc miễn trừ mới đối với các hạn chế về chất sẽ được áp dụng từ ngày 22 tháng 7 năm 2021. Thời gian thông báo ngắn hơn là cần thiết để tránh các tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với các cơ sở y tế, có thể do sự chậm trễ của việc cấp phép miễn trừ có mục tiêu vượt quá các hạn chế ‘ngày có hiệu lực.

Ngoài ra, Chỉ thị ban hành cũng nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Chỉ thị dự kiến được thông qua vào tháng 7/2021 và có hiệu lực thi hành sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên công báo.

Hạn góp ý cuối cùng: 15 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hàn Quốc về Luật An toàn sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/KOR/981 ngày 28/6/2021, Hàn Quốc thông báo Dự thảo sửa đổi một phần “Quy tắc thực thi của Luật An toàn sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn” (11 trang, bằng tiếng Hàn).

Các nội dung sửa đổi bao gồm:

 – Tên: Dự thảo sửa đổi một phần sửa đổi một phần “Quy tắc thực thi của Luật An toàn sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn”.

– Nội dung chính: Dự thảo sửa đổi một phần Quy tắc thực thi quy định:

1) Yêu cầu dữ liệu bổ sung để áp dụng cho việc xác nhận Sản phẩm hóa chất tiêu dùng được kiểm tra an toàn; (Điều 5 (1) và Phụ lục số 1)

2) Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về vật chứa và đóng gói an toàn đối với các sản phẩm diệt khuẩn; (Điều 19)

3) Quy định chặt chẽ hơn về nhãn mác và quảng cáo sản phẩm; (Điều 34)

4) Các tiêu chí tính toán hợp lý để tính từng hành vi vi phạm để áp dụng biện pháp xử lý hành chính tăng nặng. (Lịch trình 3)

Mục đích bản sửa đổi này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Philippines về sản phẩm gỗ

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/PHL/256 ngày 17/6/2021, Philippines thông báo Lệnh DENR DAO 2021-06 “Các quy định sửa đổi quản lý việc nhập khẩu và xử lý các sản phẩm gỗ nhập khẩu” (9 trang, bằng tiếng Anh).

Lệnh này áp dụng đối với Gỗ nhiên liệu, ở dạng gỗ tròn, phôi, cành cây, gỗ dổi hoặc các dạng tương tự; gỗ ở dạng dăm hoặc hạt; mùn cưa và phế liệu gỗ và mảnh vụn, đã hoặc chưa kết thành các khúc gỗ, viên, viên hoặc các dạng tương tự (HS 4401); Than gỗ, bao gồm than vỏ hoặc hạt, đã hoặc chưa kết khối (trừ than củi dùng làm thuốc chữa bệnh, than củi trộn hương, than hoạt tính và than củi ở dạng bút chì màu) (HS 4402); Gỗ ở dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dát gỗ, hoặc cắt thô (trừ gỗ xẻ thô làm gậy chống, ô, trục công cụ và các loại tương tự; gỗ dạng tà vẹt đường sắt; gỗ xẻ thành ván hoặc dầm , v.v.) (HS 4403); gỗ vòng; chia đôi cực; cọc, cuốc và cọc bằng gỗ, có đầu nhọn nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã được đẽo thô nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, dùng để sản xuất gậy chống, ô dù, tay cầm dụng cụ hoặc các loại tương tự; gỗ dăm, thanh và dải bằng gỗ và các loại tương tự (trừ gỗ dăm được cắt theo chiều dài và vát mép; bao quanh bàn chải và cây đóng giày) (HS 4404); Len gỗ; bột gỗ “bột gỗ lọt qua rây mịn”, cỡ lưới 0,63 mm, có lượng bã <= 8% khối lượng (HS 4405); Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện “thanh ngang” bằng gỗ (HS 4406); Gỗ xẻ hoặc đẽo theo chiều dọc, lát hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, đánh nhám hoặc ghép đầu, có độ dày> 6 mm (HS 4407); Tấm phủ veneering, incl. những loại thu được bằng cách cắt lát gỗ nhiều lớp, làm ván ép hoặc gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, được xẻ dọc, cắt lát hoặc bóc vỏ, đã hoặc chưa bào, đánh nhám, ghép hoặc ghép đầu, có độ dày <= 6 mm (HS 4408 ); Gỗ, bao gồm dải và đường diềm dùng cho ván sàn gỗ, chưa lắp ráp, được tạo hình liên tục “có rãnh, có rãnh, dát lại, vát mép, kết cườm chữ V, đúc, làm tròn hoặc tương tự” dọc theo bất kỳ cạnh, đầu hoặc mặt nào của nó, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối cuối (HS 4409); Ván dăm, ván sợi định hướng “OSB” và các loại ván tương tự “ví dụ: ván xốp” bằng gỗ hoặc các vật liệu liên kết khác, đã hoặc chưa kết tụ với nhựa hoặc các chất liên kết hữu cơ khác (không bao gồm ván sợi, ván dăm lạng, tấm gỗ tế bào và ván ligneous vật liệu kết tụ với xi măng, thạch cao hoặc các chất liên kết khoáng khác) (HS 4410); Ván sợi bằng gỗ hoặc các vật liệu phối trộn khác, đã hoặc chưa kết tụ với nhựa hoặc các chất liên kết hữu cơ khác (trừ ván dăm, đã hoặc chưa liên kết với một hoặc nhiều tấm ván sợi; gỗ ghép với một lớp ván ép; tấm ghép có lớp ngoài bằng ván sợi; bìa; các thành phần đồ nội thất có thể nhận dạng được như vậy) (HS 4411); Ván ép, ván lạng và các loại gỗ ghép tương tự (trừ tấm gỗ nén, tấm gỗ tế bào, tấm hoặc tấm lát gỗ, gỗ dát và các tấm có thể nhận dạng như các thành phần đồ nội thất) (HS 4412); Gỗ kim loại và gỗ đã đông đặc khác ở dạng khối, tấm, dải hoặc dạng hình (HS 4413); Bột gỗ cơ học, chưa qua xử lý hóa học (HS 4701); Bột gỗ hóa học, loại hòa tan (HS 4702); Bột gỗ hóa học, soda hoặc sulphat (không bao gồm các lớp hòa tan) (HS 4703); Bột gỗ hóa học, sulphit (không bao gồm các lớp hòa tan) (HS 4704); Bột gỗ thu được bằng sự kết hợp của quá trình nghiền bột cơ học và hóa học (HS 4705); CÔNG NGHỆ GỖ (ICS 79)

Mục tiêu chung của Lệnh này là hợp lý hóa các yêu cầu và thủ tục nhập khẩu các sản phẩm gỗ vào trong nước.

Mục đích của thông báo này nhằm bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe của động vật, thực vật.

Lệnh này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2021.

Thông báo của Trinidad và Tobago về dây cáp điện

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/TTO/130 ngày 14/6/2021, Trinidad và Tobago thông báo Tiêu chuẩn quốc gia về cáp điện – Nhiệt độ cáp cách nhiệt, cáp bọc có điện áp 600/1000 V và 1900/3300 V d (7 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu bắt buộc đối với cấu tạo và hoạt động của cáp điện bọc thép, cách điện nhiệt rắn dùng cho điện áp 600/1000 V và 1900/3300 V. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cáp điện để lắp đặt cố định trong các khu công nghiệp, tòa nhà hoặc các ứng dụng tương tự, thuộc các loại sau:

 1. Cáp 600/1000 V, dây bọc thép và bọc ngoài, có ruột đồng bện một lõi, hai, ba, bốn và năm lõi;
 2. Cáp phụ nhiều lõi 600/1000 V, dây bọc thép và bọc ngoài, ruột đồng bện;
 3. Cáp 1900/3300 V, dây bọc thép và bọc ngoài, có ruột đồng một lõi hoặc ba lõi.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cáp điện được thiết kế cho nhiệt độ ruột dẫn duy trì tối đa là 90°C và cho nhiệt độ ruột dẫn ngắn mạch tối đa là 250°C (trong thời gian tối đa là 5 giây).

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ về sản phẩm mỹ phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/TUR/185 ngày 17/6/2021, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Dự thảo Quy định quản lý Sản phẩm mỹ phẩm (22 trang, bằng tiếng Anh) và Thông báo về Thành phần mỹ phẩm (299 trang, bằng tiếng Anh).

Quy định thực hiện đối với các sản phẩm mỹ phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lĩnh vực mà việc hài hòa với Luật 1223/2009 (EC) đang được tiếp tục theo yêu cầu của Hiệp định Liên minh thuế quan EU-Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, do Quy định về mỹ phẩm 1223/2009/EC thường xuyên được cập nhật, các nhóm sản phẩm mỹ phẩm được liệt kê trong phạm vi của Quy định này cũng thường xuyên thay đổi. Vì lý do này, để đảm bảo sự hài hòa với Pháp luật 1223/2009 (EC), các Phụ lục của Quy định thực thi được sắp xếp lại và sẽ được tuân theo Thông báo về Thành phần mỹ phẩm. Về vấn đề này, trước tiên, Thông báo về Thành phần mỹ phẩm sẽ có hiệu lực và sau đó Quy chế thực hiện sẽ có hiệu lực tương ứng. Thông báo về Thành phần mỹ phẩm áp dụng cho các sản phẩm mỹ phẩm thuộc phạm vi áp dụng Quy chế thực hiện đối với các sản phẩm mỹ phẩm được đăng trên Công báo ngày 23.05.2005 và số 25823. Quy định thực thi được áp dụng cho các sản phẩm mỹ phẩm và Quy định Thực thi này không áp dụng cho một chất hoặc hỗn hợp được dùng để uống, hít, tiêm hoặc cấy vào cơ thể con người cho các mục đích nêu tại điểm (ö) của Điều (4) (1).

Mục tiêu của Quy định thực thi này là xác định các nguyên tắc và quy trình liên quan đến các sản phẩm mỹ phẩm được cung cấp trên thị trường nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ sức khỏe con người cao. Mục tiêu của Thông báo là xác định các loại sản phẩm mỹ phẩm được bán trên thị trường và đặc tính của các thành phần chứa chúng;

Ngoài ra, mục đích của cả hai văn bản này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

* Lĩnh vực khác

Thông báo của Braxin về sản phẩm đóng gói sẵn

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/BRA/1196 ngày 18/6/2021, Braxin thông báo Sắc lệnh Inmetro số 265, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (6 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO) quy định loại thước đo (số lượng) chỉ định định lượng hàm lượng danh nghĩa của một số hàng đóng gói sẵn phải bắt buộc áp dụng cũng như miễn trừ nghĩa vụ bắt buộc.

Mục đích của việc đưa ra quy định này thực hiện theo Nghị định 10.139 ngày 28 tháng 11 năm 2019 quy định nhu cầu sửa đổi và hợp nhất các quy phạm pháp luật bên dưới nghị định. Quy định nhằm mục đích cập nhật và củng cố các hành vi quy định, loại bỏ các quy định lỗi thời đã hết tác dụng trong thời gian hoặc không xác định được nhu cầu. Do đó, hàng tồn kho và sự phức tạp của các quy trình quản lý sẽ được giảm bớt. Sự cần thiết phải thiết lập loại thước đo (số lượng) của hàm lượng định lượng chỉ định của một số hàng hóa đóng gói sẵn, theo cách thức bắt buộc cũng như các trường hợp miễn trừ bắt buộc. Sự cần thiết phải nội bộ hóa các Nghị quyết số 38/05, số 2/01, số 50/00 và số 49/93 của Nhóm thị trường chung – MERCOSUR GMC.

Ngoài ra, mục đích của quy định này cũng nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Quy định này dự kiến thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 02/8/2021.

Thông báo của Ai Cập về bao gói sản phẩm

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/EGY/293 ngày 07/6/2021, Ai Cập thông báo Dự thảo tiêu chuẩn ES 2254 của Ai Cập về “bao tải giấy đựng thạch cao”. (17 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập này quy định các yêu cầu và kích thước phải được đáp ứng trong các túi giấy được sử dụng để đóng gói thạch cao. Dự thảo tiêu chuẩn này đã được xây dựng theo các Nghiên cứu Quốc gia.

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn, yêu cầu chất lượng và bảo vệ môi trường; vì các mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ai Cập về khăn ướt

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/EGY/294 ngày 07/6/2021, Ai Cập thông báo Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập ES 4160 cho “khăn ướt” (12 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập này quy định các yêu cầu của khăn ướt được sử dụng cho mục đích phục hồi, khử trùng, làm sạch tay và cơ thể, hoặc tẩy trang, và chúng có thể được tạo mùi thơm. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho khăn ướt dành cho trẻ em.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho khăn ướt cho mục đích điều trị như điều trị mụn trứng cá hoặc các bệnh ngoài da khác, với điều kiện mục đích sử dụng được ghi rõ trên bao bì sản phẩm. Tiêu chuẩn dự thảo này tuân thủ:

– Tiêu chuẩn quốc tế ISO 17516/2014 (xác nhận năm 2020).

– Quy định (EC) số 1223/2009 về Sản phẩm Mỹ phẩm.

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn, yêu cầu chất lượng và bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; vì các mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hàn Quốc về thử nghiệm, kiểm tra

*******

Theo tin cảnh báo G/TBT/KOR/969 ngày 16/6/2021, Hàn Quốc thông báo Bản sửa đổi của “Quy định về Đánh giá cơ quan thử nghiệm và kiểm tra Thực phẩm và Dược phẩm” (35 trang, bằng tiếng Hàn Quốc).

Đối với các hệ thống vận hành hài hòa quốc tế của các cơ quan thử nghiệm và kiểm tra, việc sửa đổi các thuật ngữ và định nghĩa, điều khoản và tiêu chí đánh giá đối với các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của các cơ quan kiểm tra và thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO 17025 sẽ được thực hiện.

Mục đích của bản sửa đổi này nhằm đảm bảo sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 (Lê Thành Kông dịch từ các Thông báo TBT của WTO)

III. THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Hỗ trợ mức thu một số khoản phí, lệ phí cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid

********

Ngày 24/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo Thông tư kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, giảm 50% mức thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí sau: Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng; Lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Phí thẩm định thiết kế cơ sở;Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; Phí thẩm định dự toán xây dựng; Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và rất nhiều phí, lệ phí khác được hỗ trợ 50%.

Ngoài ra có một số mức phí, lệ phí được giảm 70%, 80%, 90%  như: Phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải; Phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Cách xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

********

Ngày 23/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Thông tư  áp dụng đối với: 

– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp I) bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp cấp I đầu tư 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp II).

– Cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Theo Thông tư có 09 nguyên tắc về xử lý tài chính khi thực hiện cổ phần hóa. Trong đó đáng lưu ý khi doanh nghiệp cổ phần hóa không thực hiện điều chỉnh số liệu trong sổ sách kế toán, báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định và công bố; Trường hợp sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp theo quy định mà giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các khoản phải trả thì xử lý theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên trong Quá trình xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp không chấp hành đúng chế độ quy định, gây ra tổn thất hoặc thất thoát tài sản nhà nước thì tổ chức, cá nhân đó chịu trách nhiệm hành chính, bồi thường vật chất hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; Trường hợp phát hiện kiểm kê thiếu hoặc bỏ sót các tài sản, công nợ trong quá trình kiểm kê tài sản, đối chiếu xác nhận công nợ dẫn đến giảm giá trị doanh nghiệp và vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa được xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

Riêng các khoản phải nộp ngân sách nhà nước ngay sau khi phát hiện kê khai thiếu, bị bỏ sót kể từ khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần thì công ty cổ phần có trách nhiệm thực hiện kê khai và nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Việc xử lý vi phạm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/8/2021.

 

Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

********

Ngày 18/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Thông tư áp dụng đối với các Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai, thực hiện giao dịch với các bên có quan hệ liên kết và có đề nghị với cơ quan thuế về việc áp dụng APA. Các bên có quan hệ liên kết được quy định tại Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP; Tổng cục Thuế và Cục Thuế (sau đây gọi là cơ quan thuế); Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc áp dụng APA trong quản lý thuế.

Tại Thông tư nêu người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA theo quy  tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị áp dụng APA được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp hồ sơ đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương thì có thêm bản tiếng Anh. Người nộp thuế đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch. Đối với hồ sơ đề nghị áp dụng APA song phương hoặc APA đa phương, người nộp thuế chịu trách nhiệm về tính đồng nhất của nội dung giữa hồ sơ nộp cho cơ quan thuế Việt Nam và hồ sơ do bên liên kết thuộc phạm vi đề nghị áp dụng APA nộp cho cơ quan thuế đối tác.

Sau đó Tổng cục Thuế tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế nhằm kiểm tra, đối chiếu, xác định và đánh giá tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các thông tin, dữ liệu do người nộp thuế cung cấp để đưa ra bản đánh giá về phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, đối tượng so sánh được lựa chọn phù hợp cho việc xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bố lợi nhuận đối với các giao dịch thuộc phạm vi đề nghị áp dụng APA

APA đã ký kết sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với cơ quan thuế và người nộp thuế. Thời gian có hiệu lực của APA đã ký kết tối đa là 03 năm tính thuế nhưng không vượt quá số năm thực tế người nộp thuế đã hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/08/2021.

Nguyễn Thị Thắng

 

IV. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Một số quy định về nông sản và thực phẩm tại thị trường Israel

********

Israel là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, sau Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ, có nhu cầu nhập khẩu lớn các mặt hàng nông – thủy – hải sản và nhóm hàng lương thực thực phẩm, đồ khô chế biến sẵn của Việt Nam. Do trong nước sản xuất không đủ, hàng năm, Israel phải nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa, trong đó có nhóm hàng nông sản và thực phẩm các loại, từ các nước trên thế giới để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở trong nước. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp Israel đang quan tâm tới mở rộng hợp tác kinh doanh với thị trường và doanh nghiệp Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những nguồn cung cấp quan trọng tại Châu Á, nhất là các nhóm hàng nêu trên. Để giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có thêm thông tin liên quan đến thị trường Israel, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang giới thiệu một số quy định liên quan đến mặt hàng nông sản và thực phẩm của thị trường này.

I. QUY ĐỊNH VỀ BAO BÌ VÀ ĐÓNG GÓI

 1. Quy định về vật liệu đóng gói thực phẩm

Quy định về vật liệu đóng gói yêu cầu sử dụng các vật liệu cụ thể để đóng gói thực phẩm ở Israel. Quy định này cấm việc sử dụng các vật liệu độc hại để đóng gói thực phẩm. Các yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo việc đóng gói bằng chất liệu nhựa dẻo có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và đồ uống phải tuân thủ với các quy định về y tế như nêu trong Tiêu chuẩn số 5113 của Viện Tiêu chuẩn hóa. Tiêu chuẩn này được cập nhật lần cuối cùng vào tháng 01/2019.

 1. Quy định về kiểm soát đóng gói bằng chất liệu thực vật

Các quy định của Cục Kiểm soát và Bảo vệ thực vật (PPIS), đặc biệt là phần 12, đặt ra những hướng dẫn cho các vật liệu đóng gói. Quy định yêu cầu tất cả các vật liệu đóng gói bằng gỗ phải được đánh ký hiệu theo các Tiêu chuẩn quốc tế về các Biện pháp Kiểm dịch thực vật (ISPM) của Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC). Những vật liệu đóng gói này bao gồm gỗ, tấm pallet, dầm hỗtrợ. Toàn văn quy định này có sẵn bằng tiếng Anh và được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Israel.

 1. Luật ký thác về bao bì của đồ uống

Luật ký thác về bao bì của đồ uống, có hiệu lực từ năm 2001, yêu cầu các nhà sản xuất, nhập khẩu và bán lẻ thu 30 agorot (xấp xỉ 8 cent Mỹ) đặt cọc đối với các bao bì của sản phẩm đồ uống lớn hơn 0,1 lít và nhỏ hơn 1,5 lít, ngoại trừ các bao bì làm bằng túi hoặc giấy. Quy định chi tiết về hệ thống đặt cọc vỏ chai và Luật bao bì của đồ uống được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Bảo vệ Môi trường Israel.

 1. Luật quản lý đóng gói

Luật quản lý đóng gói của Israel quy định trách nhiệm trực tiếp đối với nhà sản xuất và nhà nhập khẩu ở Israel để thu hồi và tái chế các vật liệu đóng gói đã sử dụng sản phẩm của họ. Luật cũng quy định việc sản xuất và xử lý đóng gói và các chất liệu đóng gói đã sử dụng. Luật được xây dựng nhằm làm giảm chất thải, giảm hàm lượng rác thải, và khuyến khích tái sử dụng để giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Nội dung chi tiết về luật có thể xem trên thông tin điện tử của Bộ Bảo vệ Môi trường Israel.

II. QUY ĐỊNH VỀ CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM

 1. Quy định về chất phụ gia thực phẩm

Quy định về chất phụ gia thực phẩm điều chỉnh việc sử dụng các loại chất phụ gia thực phẩm ở Israel. Quy định này đặt ra yêu cầu về các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng, số lượng được phép, ghi ký mã hiệu bắt buộc hoặc dán nhãn chất phụ gia thực phẩm. Quy định này được đăng tải sẵn trên mạng bằng tiếng Do Thái.

 1. Danh mục chất phụ gia

Trên cơ sở các quy định nói trên, Cục Kiểm soát thực phẩm quốc gia (FCS) công bố một danh mục tích cực các chất phụ gia đã được phê duyệt, bao gồm mức độ hợp lý đối với các chất phụ gia được phép sử dụng. Danh mục này được cập nhật vào tháng 7/2020. Đểtham khảo lần cập nhật gần đây nhất, có thể xem tại trang thông tin điện tử của FCS.

 1. Việc bổ sung chất phụ gia thực phẩm mới vào danh mục

* Quá trình phê duyệt để bổ sung chất phụ gia thực phẩm mới và cập nhật các điều kiện sử dụng của chất phụ gia hiện có được thực hiện như sau:

– Người xin phê duyệt phải nộp đơn xin kèm theo các tài liệu hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ phải được gửi trực tiếp tới Phòng quản lý chất phụ gia thực phẩm, Cục Quản lý thực phẩm Quốc gia, 12 Ha’arba’a Street, Tel Aviv, Israel, PO Box 20301, 61203. Ngoài ra, người xin phê duyệt cũng phải đồng thời nộp hồ sơ qua mạng bằng tiếng Do Thái.

– Ủy ban về chất phụ gia thực phẩm sẽ xem xét hồ sơ và nghiên cứu đề nghị, sau đó đề xuất này được trình lên Cục trưởng Cục Kiểm soát thực phẩm Quốc gia để quyết định.

– Người xin phê duyệt sẽ được thông báo về quyết định của Cục trưởng FCS, phù hợp với quy định hiện hành, và danh mục bổ sung sẽ được cập nhật.

* Hồ sơ xin phép phải bao gồm những giấy tờ sau đây:

– Đơn xin phép theo mẫu

– Báo cáo về vị trí pháp lý, giải thích chất phụ gia thực phẩm đã được Ủy ban chuyên gia của FAO/WHO về chất phụ gia thực phẩm (JECFA), Hoa Kỳ hoặc EU cùng thẩm định và cũng có thể bao gồm thông tin tài liệu tham chiếu.

-Thông tin bổ sung phù hợp với Phụ lục C, chỉ bằng tiếng Do Thái về các hướng dẫn quy trình.

– Đơn xin phép theo mẫu gửi qua mạng

* Thông báo tiếp nhận sẽ được gửi trong vòng 14 ngày nhận đơn. Các nhà quản lý Israel sẽ cân nhắc, xem xét các phê duyệt từ các nước khác. Trong trường hợp này, nếu có một sự phê duyệt tương tự được sử dụng ở Hoa Kỳ, EU hoặc Tổ chức tiêu chuẩn Codex sẽ tạo thuận lợi nhanh chóng cho quá trình xử lý ở Israel. Nếu một chất phụ gia được hai hoặc ba nguồn nêu trên thông qua, thời gian xử lý tối đa là 6 tháng. Nếu chất phụ gia thực phẩm chỉ đáp ứng một tiêu chuẩn hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn nào, quá trình xử lý tối đa là 1 năm. Thủ tục và các mẫu đơn được đăng trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Do Thái.

III. THUỐC TRỪ SÂU VÀ CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM KHÁC

 1. Quy định về dư lượng thuốc trừ sâu

Bộ Y tế Israel quản lý việc sử dụng thuốc trừ sâu trong các sản phẩm thực phẩm và mức độ giới hạn dư lượng có thể áp dụng tối đa (MRLs). Quy định về dư lượng thuốc trừ sâu được cập nhật thường xuyên do sự thay đổi trong hỗn hợp các chất liệu được cấp phép trong sản xuất thực phẩm, cùng với kết quả nghiên cứu về chất độc tố đang diễn ra và các đánh giá rủi ro được thực hiện mới nhất. Quy định này được sửa đổi lần cuối cùng vào năm 2017.

 1. Quy định về quản lý độc tố vi nấm trong thực phẩm

Bộ Y tế Israel quản lý nội dung độc tố vi nấm trong sản phẩm thực phẩm. Quy định này được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng tiếng Do Thái.

 1. Quy định về quản lý kim loại nặng trong thực phẩm

Bộ Y tế Israel giám sát giới hạn dư lượng tối đa đối với nhiều loại kim loại nặng trong thực phẩm. Quy định này được cập nhật lần cuối cùng vào tháng 5/2016 và được đang tải trang thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng tiếng Do Thái.

IV. QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TIÊU CHUẨN CỤ THỂ KHÁC

Chính sách của Chính phủ Israel là chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế nếu có thể áp dụng và để thực hiện các tiêu chuẩn bắt buộc liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường. Trong thực tế, một số tiêu chuẩn bắt buộc có thể có lợi cho các nhà sản xuất nội địa hơn là đối với các nhà nhập khẩu. Ví dụ, sáng kiến dán nhãn đóng gói (FOP) có lợi cho các nhà sản xuất trong nước hơn là các nhà nhập khẩu, bởi vì các nhà nhập khẩu đối mặt với các chi phí phụ khi họ cần thay đổi việc đóng gói của mình để đáp ứng tiêu chuẩn này. Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn của Israel, các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ với Viện Tiêu chuẩn Israel, địa chỉ:

42 Levanon Street,Tel Aviv 69977,

Tel: +972-3-6465154, Fax: +972-3-6419683,

Website: http://www.sii.org.il.

 1. Các tiêu chuẩn hữu cơ

Luật hữu cơ của Israel tương tự các yêu cầu và tiêu chuẩn hữu cơ của EU. Giấy chứng nhận theo các tiêu chuẩn của Israel không phải là một đòi hỏi đối với nhập khẩu thực phẩm hữu cơ vào Israel. Tuy nhiên, nếu một nhà nhập khẩu muốn gắn con dấu hữu cơ của Israel lên sản phẩm, khi đó nhà nhập khẩu phải xuất trình các thông tin cụ thể chỉ dẫn cho thấy sản phẩm đó đáp ứng các yêu cầu của Israel tới Cục PPIS. Theo luật, người tiêu dùng có thể nhận dạng biểu tượng hữu cơ thống nhất của Israel trên các sản phẩm hữu cơ như là một sự xác thực là sản phẩm được trồng và sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ định 3 công ty tư nhân giám sát sản xuất thực phẩm hữu cơ. Các công ty này bao gồm: Agrior, Skal Israel, và Viện Chất lượng và Kiểm soát (IQC). Tiêu chuẩn hữu cơ của Israel có thể tham khảo trong Luật về quản lý các sản phẩm hữu cơ bằng tiếng Do Thái.

 1. Chứng nhận Kosher

Thức ăn Kosher là những ẩm thực món ăn và đồ ăn thức uống phù hợp với các quy định về luật ăn uống của người Do Thái gọi là kashrut, xuất phát từ lề luật Do Thái trong sách Lê vi và Sách Đệ Nhị Luật.

Chứng nhận Kosher không phải là một yêu cầu pháp lý để nhập khẩu thực phẩm vào Israel, ngoại trừ đối với thịt bò, gia cầm, và các sản phẩm thịt khác (theo Luật nhập khẩu thịt Kosher năm 1994). Tuy nhiên, các sản phẩm không phải là Kosher có thị phần nhỏ hơn nhiều, vì hầu hết các siêu thị và khách sạn từ chối sử dụng chúng. Trong những năm gần đây đã có sự gia tăng về nhu cầu đối với các thực phẩm không phải là Kosher. Các nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm Kosher phải có khả năng làm hài lòng nhu cầu của các giáo sỹ Do Thái ở Israel mà tất cả các thành phần và quá trình sản xuất của sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn Kosher. Theo Luật Ngăn chặn gian lận Kosher năm 1983, chỉ có Giáo chủ Do Thái giáo của Israel có thể thông qua một sản phẩm là Kosher để được tiêu dùng ở Israel. Giáo chủ cũng có thể ủy quyền cho cơ quan khác thay mặt ông để thực hiện việc này. Trong trường hợp quan tâm, các nhà xuất khẩu cần phối hợp chặt chẽ với nhà nhập khẩu để có được giấy chứng nhận Kosher.

Nguyễn Thị Thắng 

V. TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Hỏi: Thế nào là  tranh chấp về sở hữu công nghiệp?

Trả lời: Tranh chấp, như một số từ điển đã định nghĩa “ Là giành nhau một cách giằng co cái không rõ thuộc về bên nào; Đấu tranh giằng co khi có ý kiến bất đồng thường là trong vấn đề quyền lợi của giữa hai bên “(Từ điển Tiếng Việt trang 898, Trung tâm từ điển học, 1994)”; “Tranh chấp dân sự là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự” (“Tạp chí Dân chủ và Pháp luật”); “Tranh chấp là những mâu thuẩn, bất hoà về quyền và nghĩa vụ hợp pháp giữa các chủ thể tham gia vào một quan hệ pháp luật, trong đó có tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”. (“Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng, trang 382, Nhà xuất bản Giáo dục, 1996”).

Tranh chấp về sở hữu công nghiệp chủ yếu là các tranh chấp trong việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp, quyền ưu tiên, sử dụng trước một số đối tượng sở hữu công nghiệp, tranh chấp quyền tác giả, các nghĩa vụ giữa chủ sở hữu và tác giả một số đối tượng sở hữu công nghiệp và một số tranh chấp khác.

*******

Hỏi: Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp?

Trả lời: Quyền sở  hữu công nghiệp thuộc lĩnh vực dân sự. Vì vậy, việc giải quyết tranh chấp về sở hữu công nghiệp cũng theo những nguyên tắc của gỉải quyết tranh chấp dân sự, gồm:

Thương lượng, tự dàn xếp giữa các bên tranh chấp tại nơi phát sinh tranh chấp.

Hoà giải trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của nhà nước, của các bên, tôn trọng lợi ích  chung của xã hội về sở hữu công nghiệp, tuân theo quy định về sở hữu công nghiệp và pháp luật dân sự.

Đảm bảo công khai, khách quan, kịp thời, đúng pháp luật, có thể có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.

Trường hợp không tự thương lượng, hoà giải được và một bên có đơn yêu cầu giải quyết, hoặc một bên từ chối thương lượng, hoà giải thì việc giải quyết tranh chấp về sở hữu công nghiệp được tiến hành tại Toà án.

*******

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ  của các bên tham gia tranh chấp về sở hữu công nghiệp?

Trả lời: Trong quá trình giải quyết tranh chấp về sở hữu công nghiệp, các bên tranh chấp có quyền và nghĩa vụ:

Trực tiếp hoặc thông qua tổ chức, hoặc người đại diện của mình để tham gia quá trình giải quyết tranh chấp.

Cung cấp chứng cứ chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, yêu cầu cá nhân, tổ chức, cơ quan lưu giữ chứng cứ cung cấp mình để giao nộp tòa án. Đề nghị tòa án xác minh, thu thập chứng cứ mà mình không tự thu thập, được ghi chép, sao chụp tư liệu chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc toàn án thu thập. Đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạo thời, tự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, tham gia hoà giải do tòa án thi hành và nhiều quyền hạn khác. (Điều 58.2 Bộ luật tố tụng dân sự).

*******

Hỏi: Nghĩa vụ chứng minh của các chủ thể tham gia tranh chấp thể hiện như thế nào?

Trả lời: Để thực hiện nghĩa vụ chứng minh, các chủ thể tham gia tranh chấp về sở hữu công nghiệp cần phải gửi cho cơ quan có trách nhiệm giải quyết tranh chấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Các tài liệu, chứng cứ này phải đảm bảo chính xác, sự thật và bên cung cấp phải chịu trách nhiệm về các tài liệu này.

*******

Hỏi: Trong quá trình nộp đơn, bị từ chối chấp nhận đơn có quyền khiếu nại không?

Trả lời: Trong quá trình tiếp nhận, xét nghiệm đơn và xác lập quyền sở hữu các đối  tượng sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đối chiếu với các quy định và có thể có quyền từ chối chấp nhận đơn.  Trong những trường hợp này, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại đối với những lý do mà Cục Sở hữu trí tuệ đã căn cứ để không chấp nhận đơn.

Người nộp đơn cũng có quyền khiếu nại liên quan đến việc từ chối yêu cầu bảo hộ, phê duyệt hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, gia hạn văn bằng bảo hộ, giấy phép đại diện (Điều 14 Nghị định 103/2006/NĐ-CP)

*******

Hỏi: Những người khác có quyền khiếu nại, yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ liên quan đến sở hũu công nghiệp không?

Trả lời: Trong suốt thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, bất kỳ người nào cũng có thể gửi đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị xem xét huỷ bỏ văn bằng nếu có chứng cứ cho rằng văn bằng đó không đảm bảo các điều kiện theo quy định với điều kiện phải nộp lệ phí (Điều 96 Luật SHTT).

Cá nhân, tổ chức bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ vì lý do trùng, hoậc tương tự với đốí tượng sở hữu công nghịêp đang được bảo hộ thường khiếu nại, đề nghị huỷ bỏ văn bằng đã cấp. Việc đề nghị huỷ bỏ sẽ tạo điều kiện cho họ đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của mình.

Nguyễn Thị Thắng