Quy định về Thực phẩm của Đạo Hồi (Halal) tại thị trường Indonesia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Feb 8, 2022 | 10:44 - Lượt xem: 527649

Bản tin TBT Tháng 1/2022 (bản đầy đủ/full PDF – quét mã QR):

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IDN/139 ngày 01/12/2021, Indonesia thông báo Dự thảo của Quy định của Bộ trưởng Bộ Tôn giáo về Hợp tác Quốc tế đảm bảo Sản phẩm Halal (18 trang, bằng tiếng Indonesia).

Dự thảo này giải thích việc thực hiện hợp tác quốc tế sẽ được áp dụng dựa trên các thỏa thuận giữa các quốc gia bao gồm phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng để đảm bảo các sản phẩm halal, đồng thời chấp nhận và công nhận kết quả đánh giá sự phù hợp. Các tổ chức Halal nước ngoài phải tuân thủ các yêu cầu để có thể hợp tác với Cơ quan quản lý đảm bảo sản phẩm Halal (viết tắt là BPJPH).

Mục đích của Thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu về ghi nhãn; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.