Tuyên truyền, triển khai chương trình nâng cao năng suất và chất lượng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022- 2025

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, May 26, 2022 | 8:15 - Lượt xem: 2550

Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, ngày 26/5/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai chương trình nâng cao năng suất và chất lượng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022- 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện các sở Y tế, sở Giáo dục và Đào tạo, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Công Thương, sở Thông tin và Truyền thông; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Các KCN tỉnh, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Một số cơ sở khám chữa bệnh; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt một số quy định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021- 2030 và nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; triển khai chương trình năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Giới thiệu một số hệ thống quản lý chất lượng, mô hình, công cụ quản lý tiên tiến áp dụng tại cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở khám chữa bệnh như ISO 9001, ISO 15189, ISO 14000, ISO 22000, 5S… góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Lê Thành Kông – phòng HC&QLĐL