Viết bởi admin | 6 March, 2023 | 0 Bình luận |

Nhằm khuyến khích các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cho sản phẩm hàng hoá, đạt giải thưởng chất lượng, áp dụng hệ thống truy suất nguồn gốc, ngày 9/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ban […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 November, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, ngày 26/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng. Tham dự […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 October, 2022 | 0 Bình luận |

Nhằm thống nhất thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 ban hành tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15 tháng 10 năm 2022 Bộ trưởng Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 August, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch số 408 ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về “Nâng cao năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”, năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) triển khai mô hình điểm áp dụng mô hình 5S tại 12 cơ sở giáo dục. Dù mới tiếp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 May, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, ngày 26/5/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai chương trình nâng cao năng suất và chất […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 February, 2022 | 0 Bình luận |

(BGĐT) – Từ duy trì hiệu quả mô hình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng) tại các doanh nghiệp (DN) đã góp phần cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, hình thành những thói quen tốt cho người lao động. Qua thực hiện […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 21,848,351
  • 3,512,561
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp