Chi cục TCĐCL Bắc Giang đào tạo cho cán bộ quản lý về đo lường đối với các phương tiện đo trong lĩnh vực y tế

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 27, 2022 | 14:32 - Lượt xem: 2553

Trang thiết bị y tế (TTBYT) là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương và nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý về đo lường đối với trang thiết bị trong lĩnh vực y tế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam tổ chức lớp đào tạo cho cán bộ quản lý về đo lường đối với các phương tiện đo trong lĩnh vực y tế trong 2 ngày 27 và 28/6/2022.

Các học viên tham gia lớp đào tạo đến từ 23 bệnh viện, trung tâm y tế và các phòng khám trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Các học viên tham dự lớp đào tạo.

Chương trình đào tạo được tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trang thiết bị trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang về hoạt động quản lý đo lường đối với các phương tiện đo như: kiến thức cơ sở về đo lường học, quản lý đo lường trong lĩnh vực y tế, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường.

Qua chương trình đào tạo này, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trang thiết bị trong lĩnh vực y tế bảo đảm hoạt động có hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý nhà nước về đo lường nhằm đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân được chính xác, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả góp phần thực hiện tốt vai trò chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Phòng HC&QLĐL