Tập huấn về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho công chức xã, ban quản lý chợ

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jul 8, 2022 | 17:29 - Lượt xem: 2077

Ảnh: Hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn huyện Yên Dũng

Thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, ngày 08/7/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng tổ chức hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Tham dự hội nghị có đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tham gia báo cáo viên tại Hội nghị); Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng; Cán bộ, công chức các xã, thị trấn làm nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực công thương, Ban quản lý và Tổ quản lý các chợ trên địa bàn huyện; Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên của Chi cục TCĐLCL truyền đạt, phổ biến nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật gồm: lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; quản lý đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa; mã số mã vạch; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Lê Thành Kông – phòng HC&QLĐL