Hội nghị triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jul 13, 2022 | 17:57 - Lượt xem: 2055

Lãnh đạo Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì hội nghị.

Ngày 13/7/2022, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị “Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP” trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) – Hiệp định thương mại tự do được 10 nước ASEAN và 05 đối tác: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân ký kết ngày 15 tháng 11 năm 2020 – đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Ngày 04/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP, trong đó giao Bộ Công thương chủ trì theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đồng chủ tọa Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo và đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; các tỉnh/thành phố trên cả nước; các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và Thương vụ của Việt Nam tại các nước tham gia Hiệp định RCEP.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ ký bàn giao Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam ( https://vntr.moit.gov.vn/ ) giữa Lãnh đạo Bộ Công thương và đại diện Chính phủ Vương Quốc Anh.

Hội nghị này được tổ chức nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khai thác tối đa và hiệu quả các cơ hội do Hiệp định RCEP đem lại nhằm thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế của đất nước.

Lê Thành Kông – Phòng Hành chính & Quản lý Đo lường