Hội nghị đào tạo duy trì, cải tiến, chấm điểm ISO năm 2022

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Oct 12, 2022 | 16:57 - Lượt xem: 3018

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH -BCĐ ngày 28/2/2022 của Trưởng Ban chỉ đạo ISO tỉnh về hoạt động của Ban chỉ đạo ISO tỉnh năm 2022, ngày 12/10/2022, Ban chỉ đạo ISO tỉnh tổ chức khóa đào tạo duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 cho Lãnh đạo; thư ký ISO, phụ trách công tác ISO của các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo ISO tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan hành chính để giúp công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan ngày càng phát huy hiệu quả.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được hướng dẫn kiến thức duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (áp dụng quy trình, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo…); Hướng dẫn công tác chấm điểm theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Qua Hội nghị này, các đại biểu sử dụng kiến thức tiếp thu được để thực hiện tham mưu công tác chấm điểm việc áp dụng Hệ thống chất lượng năm 2022 của cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, cũng như công tác cải cách hành chính của mỗi cơ quan nói riêng, của tỉnh Bắc Giang nói chung.

Lê Thành Kông – Phòng HC&QLĐL