Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2022

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Oct 10, 2022 | 16:30 - Lượt xem: 4488

Vào ngày 14 tháng 10 hàng năm, các thành viên của 3 tổ chức Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, đây là một cách để tri ân những nỗ lực hợp tác của hàng nghìn chuyên gia trên toàn thế giới, những người đã phát triển các thỏa thuận kỹ thuật tự nguyện được công bố dưới dạng Tiêu chuẩn Quốc tế.

Yinbiao Shu

Chủ tịch IEC

Ulrika Francke

Chủ tịch ISO

Houlin Zhao

Tổng thư ký ITU

 

Thông điệp của Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2022

14/10/2022

“Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn”

Nhằm giải quyết sự mất cân bằng xã hội, phát triển nền kinh tế bền vững và làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu, Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là một dự án có nhiều tham vọng. Để đạt được những mục tiêu đó sẽ cần sự hợp tác của nhiều đối tác thuộc lĩnh vực nhà nước và tư nhân, đồng thời sử dụng tất cả các công cụ sẵn có, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.

Cuộc chiến căng thẳng chống lại một đại dịch toàn cầu dai dẳng cho thấy sự cần thiết tuyệt đối của việc giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững theo cách bao trùm, nhằm củng cố các xã hội của chúng ta, làm cho chúng trở nên bền vững hơn và công bằng hơn. Hôm nay, chúng tôi đề nghị các bạn tham gia cùng chúng tôi trong một sứ mệnh khẳng định tầm quan trọng của các mục tiêu phát triển bền vững để xây dựng tốt hơn. Trong quá trình theo đuổi này, các tiêu chuẩn trở nên phù hợp hơn bao giờ hết.

Toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên sự hợp tác. Đó là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và niềm tin rằng chúng ta luôn mạnh hơn về tổng thể. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta đang trao quyền cho mọi người các giải pháp trong thế giới thực để đối mặt trực tiếp với các thách thức về tính bền vững.

Chính trên tinh thần đó, chúng ta đang tham gia vào một hành trình kéo dài nhiều năm của Ngày Tiêu chuẩn Thế giới nhằm giới thiệu nhiều cách thức mà các tiêu chuẩn quốc tế đóng góp vào sự thành công của các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng ta hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh Chương trình nghị sự 2030, với các tiêu chuẩn cho các mục tiêu phát triển bền vững và “Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn” của chúng ta.

Lê Thành Kông – theo worldstandardday.org