Viết bởi admin | 23 July, 2021 | 0 Bình luận |

I. DANH MỤC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MỚI   STT Loại văn bản/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Nội dung chi tiết (mã QA code) 1  Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi – Hàm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2021 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO * Lĩnh vực lương thực- thực phẩm Thông báo của Liên minh châu Âu về sản phẩm hữu cơ ******* Theo tin cảnh báo G/TBT/EU/802 ngày 20/5/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế thực hiện của Ủy ban đưa ra các quy tắc liên quan đến giấy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 May, 2021 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Liên minh Châu Âu về lưu trữ hồ sơ sản xuất hữu cơ ******* Theo tin cảnh báo G/TBT/EU/795 ngày 15/4/2021, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo về Dự thảo Quy định do Ủy ban ủy quyền sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 của […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 May, 2021 | 0 Bình luận |

Từ kết quả của chương trình đánh giá hàng năm đối với Hiệp định Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) năm 2020, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã phát hành cuốn sổ tay nêu bật 10 kết quả chính của công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn năm 2020. Sổ tay […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 April, 2021 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh về sản phẩm cá đông lạnh ******* Theo tin cảnh báo G/TBT/N/ARE/495, G/TBT/N/BHR/593, G/TBT/N/KWT/564, G/TBT/N/OMN/429, G/TBT/N/QAT/585, G/TBT/N/SAU/1179, G/TBT/N/YEM/192  ngày 11/3/2021, Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh  thông báo về dự thảo Quy chuẩn kỹ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/2/2020, Nghị viện Châu Âu đã chính thức phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (gọi tắt là Hiệp định EVFTA). Hiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ. Các lĩnh vực cam kết chính trong EVFTA bao gồm: Thương mại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 March, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO  Thông báo của Hoa Kỳ về sản phẩm dệt ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1584 ngày 19/2/2020, Hoa Kỳ thông báo về Các quy tắc và quy định theo Luật xác định sản phẩm sợi dệt (3 trang, bằng tiếng Anh). Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 February, 2020 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GBR/34 ngày 14/01/2020, Vương quốc Anh thông báo ban hành Quy định về bảo vệ môi trường năm 2020, áp dụng đối với ống hút nhựa, tăm bông và que khuấy. Quy định này nghiêm cấm việc cung cấp và kinh doanh ống hút nhựa, que khuấy nước uống bằng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 February, 2020 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO Thông báo của Albania về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ALB/94 ngày 09/01/2020, Albania thông báo về Dự thảo quyết định về “Phê duyệt các quy tắc ghi nhãn thức ăn chăn nuôi; các sản phẩm thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 February, 2020 | 0 Bình luận |

Tại cuộc họp của Ủy ban Hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong hai  ngày 12 và 13/11/2019, các thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã tổ chức các cuộc thảo luận về những cách thức rõ ràng để kiểm tra, đo lường và chứng minh sự an toàn và […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 6,382,687
  • 433,362
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp