Cộng hòa Pháp quy định ghi nhãn chỉ số khả năng sửa chữa trên thiết bị điện và điện tử

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Dec 16, 2020 | 3:40 - Lượt xem: 104

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/FRA/195 ngày 30/10/2020, Pháp thông báo Nghị định liên quan đến chỉ số khả năng sửa chữa của thiết bị điện và điện tử.

Chỉ số khả năng sửa chữa bao gồm điểm trên 10 dự định sẽ được hiển thị tại thời điểm mua hàng để thông báo cho người tiêu dùng về các loại sản phẩm điện và điện tử. Điểm này có được bằng cách chia điểm tổng thể 100 điểm cho 10 theo năm tiêu chí, mỗi tiêu chí được chấm 20 và có trọng số bằng nhau, giúp đánh giá khả năng sửa chữa của các sản phẩm liên quan. Các tiêu chí này như sau: tài liệu do nhà sản xuất cung cấp, tính dễ tháo lắp của sản phẩm, tính sẵn có của phụ tùng thay thế, mối quan hệ giữa giá của phụ tùng thay thế đắt nhất và giá của sản phẩm gốc, bộ đếm sử dụng (tùy chọn) hoặc các tiêu chí khác cụ thể cho danh mục sản phẩm liên quan. Nghị định bao gồm tất cả các thiết bị điện và điện tử dành cho người tiêu dùng. Đối với từng loại thiết bị điện và điện tử, lệnh của Bộ trưởng Bộ Môi trường và Bộ trưởng Bộ Kinh tế – Tài chính quy định cụ thể tất cả các tiêu chí và tiêu chí phụ, bao gồm các tiêu chí cụ thể cho từng loại cũng như phương pháp tính chỉ số. Tuy nhiên, Nghị định quy định việc thực hiện từng bước, bắt đầu với các danh mục sản phẩm sau: máy giặt, điện thoại thông minh, máy tính xách tay, tivi, máy cắt cỏ chạy điện (pin, có dây, rô bốt). Nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc các bên khác đưa thiết bị điện và điện tử ra thị trường phải tính toán chỉ số cho các loại sản phẩm liên quan và cung cấp thông tin này. Nghị định bao gồm ngày và thủ tục có hiệu lực. Lệnh thực thi sẽ được ban hành để chỉ rõ phương pháp trình bày, ký hiệu và các thông số chung để tính chỉ số khả năng sửa chữa. Lệnh sẽ được ban hành để chỉ rõ các phương pháp áp dụng cụ thể hơn cho từng loại sản phẩm.

Chỉ thị (EU) 2018/851 về chất thải khuyến khích các Quốc gia Thành viên thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc phát sinh chất thải. Ngoài ra, một trong những mục tiêu của kế hoạch hành động Châu Âu về nền kinh tế tuần hoàn (COM (2020) 98) là nâng cao độ bền và khả năng sửa chữa của sản phẩm. Tham vấn các bên liên quan được tổ chức trong bối cảnh Lộ trình cho nền kinh tế tuần hoàn do Chính phủ trình vào ngày 23 tháng 4 năm 2018, dẫn đến biện pháp số 10, cung cấp thông tin bắt buộc về khả năng sửa chữa của các sản phẩm điện và điện tử. Biện pháp này nhằm mục đích thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm bằng cách cải thiện thông tin người tiêu dùng thông qua việc thiết lập và hiển thị bắt buộc chỉ số khả năng sửa chữa đơn giản cho một số sản phẩm này. Chỉ số này nhằm mục đích thông báo cho người tiêu dùng về mức độ dễ dàng sửa chữa sản phẩm liên quan. Do đó, biện pháp này một mặt nhằm bù đắp cho sự bất cân xứng về thông tin giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất hoặc nhà phân phối liên quan đến khả năng sửa chữa của sản phẩm và mặt khác, khuyến khích các nhà sản xuất tích hợp các tiêu chí về khả năng sửa chữa vào thiết kế sản phẩm của họ, do đó có xu hướng sản phẩm bền hơn vì chúng chắc chắn hơn vì chúng được ‘thiết kế sinh thái’. Với biện pháp này, một tham vọng hợp lý là giảm sự cố hỏng hóc của các sản phẩm điện và điện tử gây ra việc sửa chữa trong mạng lưới thợ sửa chữa của Pháp xuống 60%, trong vòng 5 năm, so với khoảng 40% hiện nay. Từ quan điểm môi trường, biện pháp này sẽ cho phép Pháp theo đuổi mục tiêu quốc gia về giảm tiêu thụ tài nguyên liên quan đến tiêu dùng của Pháp: giảm tiêu thụ tài nguyên so với GDP 30% so với năm 2010, vào năm 2030 (Luật số 2015-992). Các sản phẩm có khả năng sửa chữa cao hơn và do đó bền hơn sẽ dẫn đến hiệu quả là giảm tiêu thụ tài nguyên (giảm nhu cầu về sản phẩm mới), giảm lượng rác thải các sản phẩm điện và điện tử và giảm phát thải khí nhà kính.

Nghị định này dự kiến thông qua tháng 12/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Hits: 1