Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 28, 2020 | 15:30 - Lượt xem: 3689

– Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.

Điều 5. Mức hỗ trợ

1. Đối với tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến:

a) Hỗ trợ 40 triệu đồng (bốn mươi triệu đồng) cho tổ chức lần đầu được cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14000;

b) Hỗ trợ 30 triệu đồng ( ba mươi triệu đồng) cho tổ chức lần đầu được cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9000, GMP, TQM, SA 8000, ISO 17025, OHSAS 18000, ISO 22000, 5S, KAIZEN, SIX SIGMA, QCC;

c) Hỗ trợ 10 triệu đồng (mười triệu đồng) sau mỗi lần tổ chức được đánh giá cấp lại giấy chứng nhận; số lần hỗ trợ đánh giá để cấp lại không quá 3 lần.

2. Đối với tổ chức đạt giải thưởng chất lượng:

a) Hỗ trợ 20 triệu đồng (hai mươi triệu đồng) đối với tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương;

b) Tổ chức đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia:

– Hỗ trợ 15 triệu đồng (mười năm triệu đồng) đối với tổ chức đạt giải vàng chất lượng Quốc gia;

– Hỗ trợ 10 triệu đồng (mười triệu đồng) cho tổ chức đạt giải bạc chất lượng Quốc gia;

Trong trường hợp một tổ chức cùng đạt nhiều loại giải thưởng thì chỉ được nhận hỗ trợ cho giải có giá trị cao nhất.

3. Đối với tổ chức có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn thì mức hỗ trợ cho một loại sản phẩm, hàng hóa như sau:

a) Hỗ trợ 8 triệu đồng (tám triệu đồng) cho tổ chức có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế;

b) Hỗ trợ 6 triệu đồng (sáu triệu đồng) cho tổ chức có hàng hóa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia;

Trong trường hợp tổ chức có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp nhiều tiêu chuẩn thì chỉ được nhận hỗ trợ mức có giá trị cao nhất.

– Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.

Danh sách các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến

 
Tên công ty Địa chỉ Nội dung Kinh phí cấp lần đầu/năm

(.tr=1000.000)

Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Bắc Giang

 

Đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 20.tr /(2006)
Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang Xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang -Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000. 20.tr/ (2010)
Công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang

 

Số 2,đường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 20. tr /(2007)
Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 20. tr /(2007)
Công ty cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang

 

Số 3,đường thái tổ,phường trần phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang – Áp dụng HTQLCL

HACCP

 

20. tr /(2007)
Công ty TNHH Việt Thắng Số 398, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 20. tr /(2007)
Công ty thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang Áp dụng HTQLCL HACCP 20. tr /(2007)
Công ty cổ phần Tân Xuyên Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000
Công ty cổ phần BAGICO Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL

ISO 22000:2005/HACCP

20. tr /2008
Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất thương mại Phú thịnh C5-C6, khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. – Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000. 20. tr /2008
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc giang Số 1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 20. tr /2008
Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Giang 386 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 20. tr /2008
Công ty Điện lực Bắc Giang Số 22, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 20. tr /2008
Công ty cổ phần xi măng Sông Cầu

 

Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 20. tr /2008
Công ty TNHH Hương Thịnh Cụm CN thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 20. tr /2008
Công ty cổ phần dược phẩm- thực phẩm Thăng Long lô E1,E2 KCN  Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 20. tr /2009
Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO/IEC 17025:2005 20. tr /2009 (Vilas)
Công ty cổ phần nhựa Bắc Giang

 

km1,Hoàng Hoa Thám, P. Đa Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 20. tr /2009
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Bắc Giang Tầng 2, số 1, đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 20. tr /2009
Công ty cổ phần ALPHA

 

Lô E5, KCN  Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 20. tr /2010
Công ty cổ phần Hoàn Hảo

 

Km10,quốc lộ 31,thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 20. tr /2010
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương thôn Đạo Ngạn, Quang Châu, huyện Việt yên, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 20. tr /2010
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Giang

 

số 392, đường Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 20. tr /2010
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiệp Hưng

 

cụm công nghiệp thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 20. tr/2010
Công ty cổ phần thực phẩm H&M

 

Cụm CN Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 20. tr /2010
Công ty TNHH Bình định

 

Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 20. tr /2010
Công ty cổ phần gạch Bích Sơn TT Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2011
Công ty cổ phần Văn Chiến Số 30, Đ Xương Giang, P. Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2011
Công ty TNHH ASIABOLT VINA lô B10 – B12, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ISO 14001:2004 40. tr /2011
Công ty TNHH thể thao Thành Công cụm Công nghiệp Dĩnh Trì- xã Dĩnh Trì – Tp Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2012
Công ty cổ phần GOC Cụm công nghiệp Tân Xuyên- xã Tân Dĩnh- huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2012
Công ty Cổ phần Clever thôn Dĩnh Cầu- xã Tân Dĩnh- huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2012
Công ty xây dựng CPT Hiệp Hòa Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2012
Công ty vật tư nông nghiệp TP. Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2012
Công ty Thịnh phát Ocen TP. Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2012
Công ty cổ phần dược phẩm- thực phẩm thăng long lô E1,E2 KCN  Đình Trám,Việt Yên, Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008
Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 14000 40. tr /2013
Vina Nano Hightech KCN Đình Trám Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2013
Ct TNHH Kỹ thuật điện HTT Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2013
Chi nhánh Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên KCN Quang Châu, huyện Việt Yên,  tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2013
Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Gia Thái Cụm công nghiệp Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 22000 30. tr /2013
Công ty cổ phần dây và cáp điện Hàn Quốc KCN Đình Trám,  huyện Việt Yên,  tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2013
Công ty TNHH Việt thắng Số 398, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, tp Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 14000 40. tr /2013
Công ty TNHH Việt thắng Số 398, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000
Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO/IEC 17025:2005
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiệp Hưng cụm công nghiệp thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008
Công ty TNHH Bình định

 

Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008
Công ty TNHH ASIABOLT VINA lô B10 – B12, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ISO 14001:2004
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương Thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008  
Công ty TNHH XNK Thương Mại Tấn Đạt số 1017, cụm công nghiệp Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2014
Công ty TNHH MTV sản xuất sơn Senkopec Việt Nam

 

số 8, đường Phạm Liêu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2014
Công ty cổ phần Xây lắp điện Bắc Giang

 

xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2014
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam

 

Tổ 6A, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nhà máy: lô D9-D10, khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2014
Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Bắc Giang

 

Đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Giang số 392, đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; HTQLCL ISO 9001:2008
Công ty TNHH sản xuất sơn Luxda Việt Nam  số 167- đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2014
Công ty TNHH Bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam  lô A2, A3, khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 14000 40. tr /2014
Công ty Cổ phần xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình – Yên Dũng Yên Dũng HTQLCL ISO 14000 40. tr /2014
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Bắc Giang Thọ Xương – BG HTQLCL ISO 9001:2008 30. tr /2014
Công ty cổ phần Hoàn Hảo Km 10 quốc lộ 31, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Công ty Cổ phần Ngôi Sao Bắc Giang Xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2015
Công ty cổ phần phân bón miền bắc Đường Giáp Hải, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2015
Công ty TNHH Thanh Hoàn TT. Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2015
Công ty TNHH một thành viên Hoàng Phúc

 

thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2015
Công ty TNHH Novar Số 24- Trần Đăng Tuyển, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2015
Công ty TNHH Hoàng Tùng CCN Xương Giang,  thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2015
Công ty Cổ phần xây dựng và cơ khí G8 thôn Đông Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2015
Công ty TNHH Ngân Giang Lục Ngạn số 53, Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 22000 30 tr/2016
Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương  lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2016
Công ty cổ phần Hòa Sơn

 

Thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2016
Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại 668 Thôn Hữu Định, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2016
Chi nhánh Công ty cổ phần gốm xây dựng Hiệp Hòa-Nhà máy gạch Tuynel Hiệp Hòa thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2017
Công ty Cổ phần công nghệ Đại Toàn Quang

 

Cụm công nghiệp Việt Tiến, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2015 30 tr/2017
Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Bắc Giang

 

số 131, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2015 30 tr/2017
Công ty cổ phần Bãi Dâu Mỹ Tượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2015 30 tr/2017
Công ty TNHH sản xuất sơn Quốc tế số 167, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2008 30 tr/2017
Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, tiêu thụ mỳ Chũ Thuận Hưởng thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2015 30 tr/2017
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Lục thôn Ngoài, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2015 30 tr/2017
Công ty cổ phần kỹ thương Thiên Hoàng- Nhà máy gạch Cotto Mikado Thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2015 30 tr/2017
Công ty TNHH Văn Lương thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2015 30 tr/2017
Công ty Cổ phần E Moss Việt Nam KCN Song Khê  – Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2015 30 tr/2017
Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2015

ISO 14001

ISO/IEC 17025

30 tr/2017
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hà Nội – Bắc Giang – Chi nhánh Công ty CP Y dược Tân Trường Sinh Tổ dân phố Phú Mỹ II, Phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang 5S 40tr
Công ty TNHH Công nghệ Francool (Việt Nam) lô CN 10, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang HTQLCL ISO 9001:2015 21.tr
Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet lô B5-B6 KCN Song Khê -Nội Hoàng, TP. Bắc Giang ISO 9001:2015, ISO 14001

OHSAS 18001

37.tr
cho Công ty TNHH JA SOLAR Việt Nam Lô G, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang 5s 40.tr
Công ty điện lực Bắc Giang số 22 đường Nguyễn Khắc Nhu, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 5s 40.tr
Công ty CP XNK thực phẩm Toàn Cầu Thôn Kim 3, xã Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang ISO 22000:2005 40.tr
Công ty CP Sunpla Lô E1-E2 KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang 5S 15.tr

 

 

Hits: 1