Đo lường hợp pháp là gì?

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Jul 30, 2020 | 14:37 - Lượt xem: 186

Đo lường hợp pháp là việc áp dụng các yêu cầu pháp lý cho các công cụ đo lường và phép đo.

Các phép đo chiếm một phần lớn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đến nỗi chúng ta thường coi chúng là điều hiển nhiên và có thể là không để ý. Ví dụ:

  • chúng ta theo dõi tốc độ khi lái xe để đảm bảo di chuyển an toàn và do đó giảm thương vong trên đường,
  • chúng ta trải qua kiểm tra y tế để đảm bảo chúng ta vẫn khỏe mạnh,
  • chúng ta sử dụng thời gian để luôn đúng giờ trong các cuộc hẹn và hệ thống định vị vệ tinh để xác định vị trí của chúng ta,
  • chúng ta tiêu thụ điện, khí đốt và nước được tính hóa đơn dựa trên các phép đo,
  • chúng ta mua thịt, cá, trái cây và rau quả theo trọng lượng,
  • chúng ta đổ đầy xe bằng nhiên liệu theo thể tích,
  • chúng ta kiểm tra xe của mình để theo dõi mức phát thải,
  • và như thế.

Rất thường xuyên, các lỗi nhỏ trung bình thường xảy ra vượt quá số lượng lớn các phép đo. Nhưng các lỗi thiên vị có thể tạo ra định kiến tài chính đáng kể – ví dụ, các phép đo dầu không chính xác tại mỗi điểm giao dịch từ giếng dầu đến người tiêu dùng cuối có thể gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Một ví dụ khác về tầm quan trọng của đo lường, liều bức xạ không chính xác trong điều trị ung thư có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta.

Pháp luật về các phép đo và dụng cụ đo lường được yêu cầu trong tất cả các trường hợp này, cũng như khi có nhu cầu bảo vệ cả người mua và người bán trong giao dịch thương mại hoặc khi sử dụng phép đo để áp dụng chế tài. Hầu như tất cả các quốc gia đều cung cấp sự bảo vệ như vậy bằng cách luật hóa hoạt động đo lường trong luật pháp của mình – do đó, hình thành nên thuật ngữ “Đo lường hợp pháp”.

Tạo các tiêu chuẩn toàn cầu để sử dụng trong pháp luật đo lường hợp pháp là vai trò của Tổ chức Đo lường Hợp pháp Quốc tế (gọi tắt là OIML).