Đo lường hợp pháp và thương mại

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jul 31, 2020 | 8:39 - Lượt xem: 179

Thương mại hàng hóa và dịch vụ trên toàn thế giới là rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, vì sự thịnh vượng của người dân và để duy trì sự ổn định tài chính trên toàn thế giới.

Các phép đo liên quan đến hầu hết các giao dịch thương mại và để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các bên, chúng phải được coi là “chấp nhận được”.

Ngoài việc đại diện cho giá trị công bằng đối với tiền, hàng tiêu dùng cũng phải an toàn. Ví dụ:

  • thực phẩm phải không có hàm lượng độc hại (độc tố, thuốc trừ sâu, kháng sinh, hormone, v.v.);
  • sản phẩm phải được xử lý an toàn và được ghi nhãn chính xác;
  • trọng lượng của hàng hóa phải được xác định chính xác để đảm bảo các giao dịch tài chính công bằng.

Rất nhiều tiền có thể được dùng vào một giao dịch dựa trên việc đo khối lượng dầu chảy qua một đường ống, trong đó sai số đo của một phần trăm có thể dẫn đến sự khác biệt rất lớn trong số tiền được lập hóa đơn. Nếu không có khả năng thực hiện các phép đo chính xác, một hoặc các bên khác sẽ bị thiệt thòi và nhà nước cũng có thể mất doanh thu từ thuế.

Các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật được chính phủ thông qua và có hiệu lực thi hành để bảo vệ cả người sản xuất và người tiêu dùng ở cấp quốc gia và quốc tế. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính rằng khoảng 80% thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn hoặc quy định. Tuy nhiên, nếu không có hệ thống đo lường phù hợp, các quy định và tiêu chuẩn này có thể trở thành rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT) có thể dẫn đến tăng chi phí, ức chế lưu chuyển hàng hóa tự do hoặc yêu cầu thử nghiệm nhiều lần.

Ngay cả trong các lĩnh vực thương mại không được điều chỉnh, nhu cầu về tính tương thích của các thành phần và hệ thống đòi hỏi sự nhất quán và thống nhất trong cách chúng ta đo lường. Các thành phần thường được sản xuất tại một quốc gia và sau đó được lắp ráp với các bộ phận hoặc hệ thống được sản xuất tại một quốc gia khác. Ngoài ra, có một xu hướng ngày càng tăng để sản xuất một phần linh kiện ở một quốc gia và hoàn thành sản xuất tại một quốc gia khác. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể nếu một hệ thống đo lường toàn cầu thống nhất được áp dụng.

Một hệ thống đo lường phù hợp là một yếu tố cần thiết để đạt được kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn được chấp nhận trên toàn cầu. Các yếu tố cần thiết cho một hệ thống như vậy gồm:

  • truy xuất nguồn gốc đối với Hệ thống đơn vị quốc tế, hoặc SI (Hệ đo lường quốc tế),
  • các phép đo và dụng cụ đo lường được quy định (đo lường hợp pháp)
  • sự tin tưởng về kết quả thử nghiệm và đo lường thông qua chứng nhận, tiêu chuẩn hóa, công nhận và hiệu chuẩn (đo lường công nghiệp).

Do vai trò quan trọng của các phép đo trong đánh giá sự tuân thủ và đánh giá sự phù hợp, Ủy ban Trọng lượng và Đo lường (CIPM) đã tạo ra Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (CIPM MRA) và Tổ chức đo lường hợp pháp quốc tế (OIML) đã tạo ra Hệ thống chứng nhận OIML (OIML-CS) trong đó có thể chứng minh tính nhất quán quốc tế về đo lường và thử nghiệm.

CIPM MRA đảm bảo sự tương đương của các tiêu chuẩn đo lường quốc gia và chứng nhận hiệu chuẩn và đo lường do Viện Đo lường Quốc gia cấp. OIML-CS tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận quốc tế đối với Chứng chỉ OIML và/hoặc báo cáo đánh giá loại OIML liên quan của họ làm cơ sở để ban hành phê duyệt loại quốc gia hoặc khu vực cho các công cụ đo lường được quy định.

Do đó, mục tiêu của phương châm “đo một lần, được chấp nhận ở mọi nơi” có thể được đảm bảo và các cơ quan quản lý thương mại có thể dựa vào các phép đo chính xác được thực hiện trong bối cảnh của CIPM MRA và OIML-CS là bằng chứng tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Cục Trọng lượng và Đo lường Quốc tế (BIPM) và Tổ chức Đo lường Hợp pháp Quốc tế (OIML) điều phối mạng lưới quốc tế của các viện đo lường quốc gia và cơ quan đo lường hợp pháp quốc gia. Mạng lưới này cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo rằng các phép đo chất lượng cho thương mại luôn sẵn có.