Bản tin TBT Tháng 10/2020

Người viết: admin - Ngày viết: Sunday, Oct 25, 2020 | 15:55 - Lượt xem: 824

TIN CẢNH BÁO

 

Thông báo của Argentina về sản phẩm điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/404 ngày 14/9/2020, Argentina thông báo về Hệ thống giám sát chương trình chứng nhận bắt buộc đối với các sản phẩm điện hạ áp. Ghi nhãn hiệu quả năng lượng. Đình chỉ (5 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Nghị quyết được thông báo đình chỉ hiệu lực của Nghị quyết 319/1999 cũ của Bộ trưởng Bộ Công thương và Khai thác mỏ và Nghị quyết 169/2018 đối với khung thời gian cho các hệ thống giám sát và tất cả các hồ sơ giám sát đã được cấp chứng chỉ, có trạng thái là “chính quy” và “theo thứ tự”, đã hết hạn hoặc sắp hết hạn vào hoặc trước ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Các khung thời gian sẽ được kéo dài trong thời gian tình trạng khẩn cấp về sức khỏe được tuyên bố do tình hình dịch tễ học của Covid-19, phù hợp với Nghị định số 297/2020 và các sửa đổi của Nghị định đó.

Để áp dụng cho các lợi ích nêu trên, các tổ chức chứng nhận kỹ thuật sẽ nộp đơn cho Thứ trưởng phụ trách Chính sách thị trường nội địa thông qua nền tảng thực hiện “thủ tục từ xa”, theo các yêu cầu được nêu trong Phụ lục của Nghị quyết được thông báo (trang 5).

Mục đích đưa ra hệ thống này nhằm đáp ứng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe được tuyên bố là do tình hình dịch tễ học của dịch Covid-19; Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Khác.

 

Thông báo của Australia về mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/AUS/122 ngày 25/8/2020, Australia thông báo về Tiêu chuẩn Thông tin Hàng tiêu dùng (Mỹ phẩm) 2020 (12 trang) (12 trang, bằng tiếng Anh).

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (gọi tắt là ACCC) đang xem xét Quy định Thực hành Thương mại – Tiêu chuẩn Thông tin Sản phẩm Tiêu dùng (Mỹ phẩm) năm 1991 (tiêu chuẩn thông tin). Tiêu chuẩn thông tin yêu cầu các sản phẩm được cung cấp như mỹ phẩm phải cung cấp, trên bao bì hoặc hộp đựng mỹ phẩm, danh sách các thành phần có trong sản phẩm theo thứ tự giảm dần theo thể tích hoặc khối lượng. Danh sách này cho phép người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sáng suốt về nội dung của sản phẩm để đảm bảo sử dụng an toàn.

Các chất rửa và chà tay được phân loại là mỹ phẩm theo tiêu chuẩn thông tin. Dung dịch rửa tay và thuốc xoa có chứa cồn chỉ có tác dụng loại bỏ vi khuẩn và vi sinh vật nếu chúng chứa tối thiểu 60% cồn. Hiện tại không có yêu cầu bắt buộc nào đối với nhà cung cấp để liệt kê nồng độ cồn của sản phẩm. Ngoài ra, các sản phẩm làm từ cồn này có một số rủi ro an toàn nhất định do khả năng dễ bắt lửa và nguy cơ nuốt phải hoặc sử dụng (đặc biệt là đối với trẻ em), nên các cảnh báo liên quan đến các vấn đề an toàn này được coi là mong muốn.

Các yêu cầu bổ sung này sẽ không áp dụng đối với chất rửa tay được sản xuất theo công thức của Tổ chức Y tế Thế giới, hoặc nơi chất rửa tay được Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu phân loại là sản phẩm trị liệu, hoặc chất rửa tay không chứa cồn.

Công cụ lập pháp mới sẽ sửa đổi tiêu chuẩn thông tin và bao gồm các yêu cầu đối với thông tin về nồng độ cồn và cảnh báo sử dụng. Đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn thông tin sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thêm thông tin về cả hiệu quả có thể có của các loại nước rửa tay và chà xát bằng cồn cũng như việc sử dụng an toàn và bảo quản các sản phẩm này. Ngoài mục đích trên việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Baranh về sản phẩm nicotine điện tử

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BHR/580 ngày 17/9/2020, Baranh thông báo về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật BH.UAE “Sản phẩm nicotine điện tử (thuốc thay thế thuốc lá)” (12 trang, bằng tiếng Anh).

Tài liệu này quy định các yêu cầu đối với các sản phẩm nicotine điện tử được sử dụng làm sản phẩm thay thế hoặc thuốc lá truyền thống bao gồm:

 1. Các sản phẩm hút điện tử không chứa thuốc lá (và có thể có hoặc không chứa nicotine) và các gói nạp lại của chúng, ví dụ: hộp đựng chất lỏng điện tử
 2. Sản phẩm thuốc lá đã được gia nhiệt có chứa thuốc lá (đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến) được làm nóng bằng thiết bị điện tử (không đốt).

Quy chuẩn cũng quy định các yêu cầu đối với nhập khẩu, sản xuất, đóng gói, trưng bày và xử lý, trọng lượng và ghi nhãn giải thích. Quy chuẩn không bao gồm các sản phẩm được tiêu thụ qua ánh sáng và hút bằng đốt hoặc bất kỳ sản phẩm nào có chứa nicotine như miếng dán nicotine và các sản phẩm thuốc lá được tiêu thụ bằng miệng.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Braxin về bao bì đựng thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1071 ngày 02/9/2020, Braxin thông báo về Dự thảo Nghị quyết số 897, ngày 17/8/2020. (13 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo nghị quyết này đề xuất sửa đổi Nghị quyết – RDC số 105, ngày 19/5/1999 – thiết lập các yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì và hộp nhựa tiếp xúc với thực phẩm; Nghị quyết – RDC số 56, ngày 16/11/2012 – thiết lập danh sách các monome, chất ban đầu và polyme dương tính được phép sản xuất bao bì và hộp nhựa tiếp xúc với thực phẩm; và Nghị quyết – RDC số 88, ngày 29/6/2016 – thiết lập các vật liệu, bao bì và vật liệu xenlulo được sử dụng để tiếp xúc với thực phẩm; để cập nhật các yêu cầu về sức khỏe của vật liệu tiếp xúc với thực phẩm.

Dự thảo Nghị quyết này cũng sẽ được thông báo cho ủy ban SPS.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 26/10/2020.

 

Thông báo của Braxin về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1072 ngày 02/9/2020, Braxin thông báo về Dự thảo Nghị quyết số 898, ngày 18/8/2020. (4 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo nghị quyết này thiết lập các hướng dẫn sử dụng và bảo quản bắt buộc trong việc ghi nhãn thịt lợn sống và các sản phẩm thịt gia cầm.

Dự thảo nghị quyết này cũng sẽ được thông báo cho ủy ban SPS.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 02/11/2020.

 

Thông báo của Braxin về sản phẩm vệ sinh

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1073 ngày 02/9/2020, Braxin thông báo về Dự thảo Hướng dẫn Quy phạm số 896, ngày 12/8/2020. (4 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo hướng dẫn quy chuẩn này thiết lập các yêu cầu kỹ thuật đối với việc bao gồm hoặc thay đổi các chất trong danh sách các chất bảo quản được phép sản xuất các sản phẩm vệ sinh.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 26/10/2020.

 

Thông báo của Braxin về sản phẩm mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1075 ngày 02/9/2020, Braxin thông báo về Dự thảo Chỉ thị Quy phạm Chung số 909, ngày 25/8/2020. (3 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo nghị quyết này thiết lập các khu vực sản xuất chung dành cho việc sản xuất các sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và nước hoa dùng cho người và sản xuất các sản phẩm vệ sinh thú y và làm đẹp.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 16/10/2020.

 

Thông báo của Chile về dược phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHL/531 ngày 08/9/2020, Chile thông báo về các Sắc lệnh tối cao của Bộ Y tế số 54/2019 và số 65/2019: Quy trình đăng ký vệ sinh đối với dược phẩm (3 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha; 2 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Mục đích của các Sắc lệnh tối cao số 54/2019 và số 65/2019 của Bộ Y tế đã được thông báo là đơn giản hóa các quy trình liên quan đến thủ tục hành chính để đăng ký vệ sinh các sản phẩm dược phẩm dùng cho người ở Chile và đối phó với việc chứng minh tính tương đương trong điều trị. Cả hai sắc lệnh tối cao đều sửa đổi Sắc lệnh số 3 năm 2010 của Bộ Y tế và vì lý do khẩn cấp, đã được xuất bản trên Tạp chí Chính thức của Chile vào ngày 21/8/2020.

Mục đích ban hành các sắc lệnh này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Quy định này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 21/8/2020.

 

Thông báo của Trung Quốc về thiết bị điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1463 ngày 22/9/2020, Trung Quốc thông báo về Tiêu chuẩn quốc gia của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Quy phạm kỹ thuật an toàn quốc gia cho thiết bị điện (43 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn cơ bản đối với các loại thiết bị điện cầm tay, di động và cố định dùng trong nhà và ngoài trời có điện áp xoay chiều danh định nhỏ hơn 1000V (1140V) và điện áp một chiều danh định nhỏ hơn 1500V.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm hoặc linh kiện và thiết bị điện chống cháy nổ trong phạm vi ứng dụng của năng lượng điện được chuyển hóa bằng năng lượng hóa học, năng lượng ánh sáng và năng lượng gió.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với: (1) Vật liệu và vật liệu phụ, ngoại trừ được quy định trong tiêu chuẩn này; (2) Sản phẩm bán thành phẩm hoặc sản phẩm sơ cấp không thể sử dụng độc lập; (3) Thiết bị điện cho mục đích chữa bệnh; (4) Thang máy; (5) Máy phát điện hàng rào; (6) Các thiết bị đặc biệt được sử dụng trên tàu thủy, máy bay và đường sắt.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về thuốc diệt côn trùng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1464 ngày 23/9/2020, Trung Quốc thông báo về Tiêu chuẩn quốc gia của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đặc tính kỹ thuật an toàn chung cho thuốc diệt côn trùng vệ sinh trong gia đình (29 trang, bằng tiếng Trung).

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu và phương pháp thử đối với các sản phẩm diệt côn trùng vệ sinh nội địa. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các yêu cầu chung liên quan đến sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và an toàn của các sản phẩm diệt côn trùng vệ sinh nội địa.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về ghi nhãn thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1468 ngày 23/9/2020, Trung Quốc thông báo về Tiêu chuẩn An toàn thực phẩm Quốc gia – các Quy tắc chung về ghi nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm đóng gói sẵn (28 trang, bằng tiếng Trung Quốc)

Tiêu chuẩn này quy định việc mô tả và giải thích thông tin và đặc điểm dinh dưỡng thực phẩm trên nhãn dinh dưỡng của thực phẩm bao gói sẵn.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Sự hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Cộng hòa Séc về hóa học

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CZE/251 ngày 9/9/2020, Cộng hòa Séc thông báo Dự thảo Nghị định thi hành về việc thực hiện một số biện pháp liên quan đến cấm vũ khí hóa học (16 trang, bằng tiếng Séc; 14 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Nghị định thực hiện thay thế Nghị định thực hiện số 208/2008 hiện có và trình bày chi tiết, cụ thể là về các lĩnh vực sau đây được điều chỉnh bởi Đạo luật số 19/1997:

– nội dung của báo cáo về các hoạt động vì mục đích bảo vệ,

– các cơ sở có thể xử lý các chất theo Bảng 1,

– báo cáo về việc xử lý các chất trong Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3,

– điều kiện để chuyển các chất trong Bảng 2 và Bảng 3,

– lưu trữ hồ sơ về các chất theo lịch trình,

– báo cáo về việc sản xuất một số hóa chất hữu cơ.

Dự thảo luật không có bất kỳ tham chiếu nào đến các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, tài liệu kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn công ty, hoặc các tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn hài hòa, hoặc các tiêu chuẩn hoặc khuyến nghị quốc tế.

Dự thảo luật không có bất kỳ tham chiếu nào đến luật pháp Châu Âu. Dự thảo Nghị định thi hành thực hiện Luật số 19/1997 liên quan đến việc sửa đổi Luật này thông qua Luật số 336/2020 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021) và đồng thời, thay thế hoàn toàn Nghị định thi hành hiện hành (số 208/2008) cho Luật này. Từ quan điểm nội dung, dự thảo đưa ra một số lượng sửa đổi hạn chế mà liên quan đến, đặc biệt, một phần mở rộng nhỏ về phạm vi các cơ sở mà các chất trong Bảng 1 có thể được xử lý, xóa bỏ các lịch trình (được liệt kê trực tiếp trong Công ước và được áp dụng trực tiếp) và các sửa đổi đối với việc lưu trữ hồ sơ của các chất đã được lên lịch với trọng tâm nhiều hơn vào dạng kỹ thuật số. Tuy nhiên, từ quan điểm chính thức, đây là một bản sửa đổi toàn diện của Nghị định thi hành cần thiết bởi sự thay đổi thuật ngữ để xác định các chất theo lịch trình và nhu cầu hiện đại hóa văn bản phù hợp với xu hướng lập pháp và kỹ thuật hiện nay;

Mục đích của dự thảo này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 30/11/2020.

 

Thông báo của Dominica về sản phẩm phân hủy sinh học

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/DMA/16 ngày 8/9/2020, Dominica thông báo về tiêu chuẩn Sản phẩm phân hủy sinh học – Thông số kỹ thuật (20 trang, bằng tiếng Anh)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc xác định các vật liệu có thể phân hủy sinh học và có thể ủ được. Tiêu chuẩn cũng quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhãn các sản phẩm này. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu và sản phẩm được sử dụng trong (a) Túi sử dụng một lần; (b) Các sản phẩm dùng trong dịch vụ ăn uống, bao gồm cả bao bì và bộ đồ ăn.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ môi trường.

Quy định dự kiến thông qua vào tháng 6/2022.

 

Thông báo của Ecuador về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ECU/490 ngày 8/9/2020, Ecuador thông báo về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh thay thế của Ecuador đối với thực phẩm chế biến, nhà máy chế biến, cơ sở phân phối, tiếp thị và vận chuyển thực phẩm đã qua chế biến và cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống đại trà (97 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Mục đích của Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh được thông báo là thiết lập các yêu cầu về thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với các nhà máy chế biến thực phẩm, cũng như các yêu cầu đối với sản xuất, sản xuất, chế biến, chuẩn bị, đóng gói, đóng gói, lắp ráp, vận chuyển, bảo quản và tiếp thị thực phẩm chế biến cho người. Quy chuẩn cũng đưa ra các yêu cầu về: xin giấy chứng nhận vệ sinh cho thực phẩm chế biến trong và ngoài nước, đăng ký giấy chứng nhận GMP, phê duyệt giấy chứng nhận GMP, cho phép thực phẩm được chế biến trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP, xin giấy chứng nhận lưu hành, giấy chứng nhận xuất khẩu hợp vệ sinh, xin giấy phép hoạt động, điều kiện vệ sinh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống công cộng và việc tặng thực phẩm đã qua chế biến nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn.

Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh được thông báo áp dụng cho tất cả các thể nhân hoặc pháp nhân trong nước hoặc nước ngoài có liên quan hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, sản xuất, chế biến, chuẩn bị, đóng gói, đóng gói, lắp ráp, vận chuyển, bảo quản và tiếp thị thực phẩm chế biến cho người cũng như ở Ecuador đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống đại chúng. Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ai Cập về an toàn thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/267 ngày 21/9/2020, Ai Cập thông báo về Quyết định của Hội đồng quản trị Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số tháng 5/2019 về việc Đăng ký Cơ quan Chứng nhận cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm. (12 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Quyết định này quy định thủ tục đăng ký tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) với Cơ quan An toàn thực phẩm quốc gia (NFSA).

Các thủ tục quy định trong Quyết định này nhằm nâng cao uy tín trong việc sử dụng giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Quy định nhằm mục đích chống lại các hành vi bất hợp pháp trong việc cấp giấy chứng nhận như vậy để đạt được niềm tin của tất cả các bên liên quan và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng về tính an toàn của các sản phẩm thực phẩm có sẵn trên thị trường và hỗ trợ khả năng cạnh tranh của các sản phẩm thực phẩm của Ai Cập để tiếp cận thị trường toàn cầu.

Mục đích của quy định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/2/2020.

 

Thông báo của Ai Cập về an toàn thực phẩm nhập khẩu

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/269 ngày 21/9/2020, Ai Cập thông báo về Quyết định của Hội đồng quản trị Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 2/2020 về việc Đăng ký Cơ quan đánh giá sự phù hợp để cấp Giấy chứng nhận kiểm tra và sự phù hợp cho các lô hàng thực phẩm nhập khẩu. (6 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Quyết định này thiết lập cơ chế đăng ký các Cơ quan Đánh giá Sự phù hợp cấp giấy chứng nhận kiểm tra và sự phù hợp cho các lô hàng thực phẩm nhập khẩu vào Ai Cập. Quyết định này quy định các yêu cầu và thủ tục đăng ký, thực thi, nghĩa vụ kỹ thuật và tài chính của các Cơ quan đánh giá sự phù hợp cần thiết để tiến hành kiểm tra trước khi giao hàng hợp lệ.

Hơn nữa, quyết định này cho phép Chủ tịch Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) ký kết các Thỏa thuận và Bản ghi nhớ với các Cơ quan Quốc tế và Khu vực về việc thừa nhận lẫn nhau các hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm để đưa ra mức độ bảo vệ cần thiết.

Biện pháp này sẽ giảm thời gian kiểm tra tại cửa khẩu và đẩy nhanh thời gian giải phóng các lô hàng thực phẩm nhập khẩu vào Ai Cập, đồng thời đảm bảo uy tín trong các giấy chứng nhận đã cấp.

Đáng nói là quyết định này tuân thủ các Nguyên tắc và hướng dẫn quốc tế.

Mục đích của Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/2/2020.

 

Thông báo của Ai Cập về thực phẩm xuất khẩu

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/270 ngày 21/9/2020, Ai Cập thông báo về Quyết định của Hội đồng quản trị Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 1/2020 về việc Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quản lý việc cấp Giấy chứng nhận hợp lệ cho thực phẩm Xuất khẩu. (4 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Quyết định này quy định Giấy chứng nhận hợp lệ được cấp bởi Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA), theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại nước nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu các lô hàng thực phẩm, theo hình thức và thể thức đã thỏa thuận và phù hợp với các quy tắc và các thủ tục quy định trong Quyết định.

NFSA có thể xác minh mức độ mà các lô hàng thực phẩm xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu và các thủ tục và cơ chế khác được quy định trong các quy định của Quyết định này.

Mục đích của Quyết định này là đơn giản hóa quy trình cấp Giấy chứng nhận hợp lệ xuất khẩu và các tài liệu liên quan và ngăn chặn việc sử dụng các chứng chỉ gian lận. Ngoài ra, nó còn xúc tiến quá trình thông quan đồng thời đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu.

Chứng nhận đóng vai trò như một sự đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm của Ai Cập xuất khẩu tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu áp dụng tại quốc gia đến theo yêu cầu.

Đáng nói là quyết định này tuân thủ các Nguyên tắc quốc tế.

Mục đích của Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/2/2020.

 

Thông báo của Châu Âu về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/734 ngày 31/8/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Dự thảo Quy định do Ủy ban ủy quyền sửa đổi Phụ lục của Quy định (EU) số 609/2013 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến danh sách các chất có thể được thêm vào sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và tiếp theo, thức ăn trẻ em và thực phẩm chế biến từ ngũ cốc (4 trang bằng tiếng Anh; 2 trang bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định do Ủy ban ủy quyền này liên quan đến việc cấp phép bổ sung canxi-L-methylfolate, như một nguồn folate vào sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và giai đoạn tiếp theo, thực phẩm chế biến từ ngũ cốc và thức ăn cho trẻ em trong tương lai phù hợp với ( EFSA) ý kiến ​​khoa học có liên quan.

Biện pháp được đề xuất nhằm mục đích cho phép bổ sung calci-L-methylfolate, như một nguồn folate vào sữa công thức cho trẻ sơ sinh và tiếp theo, thực phẩm chế biến từ ngũ cốc và thức ăn cho trẻ em. Dự thảo biện pháp phản ánh kết quả thuận lợi từ hoạt động đánh giá an toàn của EFSA. Để cho phép bổ sung canxi-L-methylfolate, như một nguồn folate vào sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ tiếp theo, thực phẩm chế biến từ ngũ cốc và thức ăn cho trẻ em, cần phải sửa đổi Phụ lục của Quy định (EU) số 609/2013 thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thực phẩm cho các mục đích y tế đặc biệt và thực phẩm thay thế tổng thể để kiểm soát cân nặng;

Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Châu Âu về sản xuất hữu cơ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/738 ngày 08/9/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Quy định của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng sửa đổi Quy chế (EU) 2018/848 về sản xuất hữu cơ liên quan đến ngày áp dụng và một số ngày khác được đề cập trong Quy định đó (COM (2020) 483 cuối cùng) (7 trang ( s), bằng tiếng Anh)

Do đại dịch COVID-19, đề xuất hiện tại về Quy chế của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu sửa đổi Quy chế (EU) 2018/848 về sản xuất hữu cơ sẽ hạn chế một năm kể từ ngày áp dụng Quy định (EU) 2018 / 848 về sản xuất hữu cơ. Sau khi được thông qua, thay vì bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Quy định (EU) 2018/848 sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các ngày khác liên quan đến ngày bắt đầu áp dụng Quy định (EU) 2018/848 cũng là trả chậm một năm.

Sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 đặt ra một thách thức chưa từng có đối với các Quốc gia Thành viên EU và các nhà điều hành hữu cơ ở EU và ở các nước thứ ba; hiện tại, ưu tiên chính của các nhà khai thác hữu cơ là tìm giải pháp cho các vấn đề do đại dịch gây ra về sản xuất, kiểm soát và thương mại. Những trường hợp bất thường đó có tác động tiêu cực đến việc chuẩn bị của các nhà điều hành hữu cơ ở EU và ở các nước thứ ba để thực hiện Quy định (EU) 2018/848 trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Do đó Quy định xác định ngày bắt đầu áp dụng Quy định (EU ) 2018/848 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022; Khác

Quy định dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ tháng 10/2020.

 

Thông báo của Châu Âu về sản xuất hữu cơ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/746 ngày 18/9/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến các yêu cầu đối với nhóm người vận hành và mô hình chứng chỉ chứng nhận tuân thủ các quy tắc về sản xuất hữu cơ (7 trang, bằng tiếng Anh ; 5 trang, bằng tiếng Anh)

Luật này đưa ra các quy định về nhóm người vận hành và sửa đổi mẫu chứng chỉ được cung cấp cho người vận hành hoặc nhóm người điều hành.

Sau khi công bố Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 803/2007, cần phải thông qua Quy định được ủy quyền sửa đổi Quy định ( EU) 2018/848 liên quan đến các yêu cầu đối với các nhóm người vận hành và mô hình chứng chỉ chứng nhận việc tuân thủ các quy tắc về sản xuất hữu cơ. Khu vực hữu cơ cần có sự chắc chắn về mặt pháp lý về các quy tắc sẽ áp dụng cho hai vấn đề này và các Quốc gia Thành viên EU cần có đủ thời gian để tích hợp các quy tắc này vào luật pháp quốc gia của họ; Khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Châu Âu về sản xuất hữu cơ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/748 ngày 18/9/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Dự thảo Ủy ban thực hiện Quy định đưa ra các quy tắc chi tiết để thực hiện Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về các biện pháp kiểm soát và các biện pháp khác đảm bảo truy xuất nguồn gốc và tuân thủ trong sản xuất hữu cơ và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ (11 trang , bằng tiếng Anh; 9 trang, bằng tiếng Anh)

Đạo luật này đưa ra các quy tắc về các biện pháp phòng ngừa và điều tra trong trường hợp nghi ngờ không tuân thủ do sự hiện diện của các sản phẩm và chất không được phép, ghi nhãn, nhóm người vận hành, các biện pháp kiểm soát bổ sung tối thiểu, danh mục các biện pháp quốc gia và trao đổi thông tin giữa các tổ chức và cơ quan chức năng khác nhau đối với các chất hữu cơ.

Sau khi công bố Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 803/2007, cần phải thông qua luật thực hiện quy định chi tiết nêu trên. Các nhà sản xuất cần có đủ thời gian để thích ứng với các quy tắc mới và các Quốc gia Thành viên EU để tích hợp các quy tắc mới này vào luật pháp quốc gia của họ.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Grenada về ghi nhãn thiết bị điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GRD/29 ngày 09/9/2020, Grenada thông báo về Tiêu chuẩn quốc gia – Ghi nhãn thiết bị điện (7 trang, bằng tiếng Anh).

Đây là bản sửa đổi đầu tiên của Tiêu chuẩn GDS 1: Phần 8: 2001 – Ghi nhãn Thiết bị Điện Gia dụng.

Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia này quy định các yêu cầu đối với thông tin được ghi trên nhãn của các thiết bị điện được bán hoặc kinh doanh tại Grenada.

Tiêu chuẩn được ban hành nhằm ngăn chặn gian lận hoặc lừa dối phát sinh từ việc ghi nhãn gây hiểu nhầm.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 29/11/2020.

 

Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm biến đổi gien

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IDN/168 ngày 02/9/2020, Ấn Độ thông báo về Quy định liên quan đến yêu cầu về Giấy chứng nhận không biến đổi gen kiêm biến đổi gen kèm theo lô hàng thực phẩm nhập khẩu. (4 trang, bằng tiếng Anh)

Mỗi lô hàng thực phẩm nhập khẩu nêu trong Phụ lục – I theo quy định phải kèm theo Giấy chứng nhận xuất xứ không biến đổi gen và không có biến đổi gen, do Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp theo định dạng của Phụ lục II của quy định (theo các điều khoản của tiểu quy định 12 (2) của Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Nhập khẩu), 2017).

Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ ban hành quy định về yêu cầu nguồn gốc không biến đổi gen kiêm giấy chứng nhận không biến đổi gen, do Cơ quan có thẩm quyền quốc gia của nước xuất khẩu cấp cho các sản phẩm được đề cập trong Phụ lục – I của quy định, để đảm bảo rằng chỉ cây lương thực không biến đổi gen được nhập khẩu vào Ấn Độ.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ấn Độ về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IDN/170 ngày 23/9/2020, Ấn Độ thông báo về Dự thảo Quy định sửa đổi về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Thực phẩm hữu cơ), năm 2020. (3 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định sửa đổi về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Thực phẩm hữu cơ), năm 2020 quy định chi tiết việc miễn trừ cho Người tổng hợp hoặc Người trung gian thu thập thực phẩm hữu cơ từ nhà sản xuất ban đầu nhỏ hoặc tổ chức sản xuất và bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng và các quy định đối với các sản phẩm chuyển đổi.

Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ trong dự thảo được đề xuất chỉ rõ việc miễn trừ các quy định của hệ thống được nêu trong tiểu quy định (1) của Quy định Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Thực phẩm hữu cơ), năm 2017, đối với Người tổng hợp hoặc Người trung gian thu thập thực phẩm hữu cơ từ nhà sản xuất nhỏ ban đầu hoặc tổ chức sản xuất và bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. Quy định cũng chỉ rõ các điều khoản đối với các sản phẩm chuyển đổi.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Israel về rau

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1170 ngày 23/9/2020, Israel thông báo về Tiêu chuẩn quốc gia SI 58 – Rau đóng hộp: ngâm chua, hoặc axit hóa trong giấm hoặc axit thực phẩm (4 trang, bằng tiếng Do Thái)

Sửa đổi thứ ba đối với Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 58, đối với các loại rau ngâm đóng hộp. Dự thảo sửa đổi này loại bỏ dưa chuột khỏi phạm vi của tiêu chuẩn và khỏi tất cả các đoạn có liên quan khác. Ô liu sẽ được đưa vào Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 58 phần 2 trong tương lai.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Israel về dưa chuột muối

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1175 ngày 24/9/2020, Israel thông báo về Tiêu chuẩn quốc gia SI 58 phần 2 – Rau muối chua: dưa chuột muối (dưa chuột muối chua) (8 trang, bằng tiếng Anh; 36 trang, bằng tiếng Do Thái), cụ thể như sau:

 • Thêm một câu vào phần 3.4 giải quyết việc chấp nhận;
 • Thay thế phần 4 liên quan đến phụ gia thực phẩm và áp dụng các Quy định Y tế Công cộng của Israel (Thực phẩm) (Phụ gia Thực phẩm) 5761-2001;
 • Thay thế phần 5.1 xử lý độc tố nấm mốc và áp dụng Quy định Y tế Công cộng của Israel (Thực phẩm) (Độc tố nấm mốc trong thực phẩm) 5756-1996;
 • Thay thế phần 5.2 xử lý dư lượng thuốc trừ sâu và áp dụng Quy định Y tế Công cộng của Israel (Thực phẩm) (Dư lượng thuốc trừ sâu) 5751-1991;
 • Thay thế phần 5.3 xử lý kim loại nặng và áp dụng thay thế các hướng dẫn của Bộ Y tế về kim loại nặng và MRLs thiếc từ ngày 01-05-2016;
 • Thay thế phần 6 liên quan đến vệ sinh và áp dụng các Quy định Y tế Công cộng của Israel (Thực phẩm) 5775-2015;
 • Thay đổi một số yêu cầu trong phần 7.1 liên quan đến việc đổ đầy thùng chứa;
 • Thay thế tất cả các yêu cầu ghi nhãn xuất hiện trong phần 8 và áp dụng thay thế các yêu cầu của Tiêu chuẩn Bắt buộc Israel SI 1145, với một vài ngoại lệ;
 • Thay thế các yêu cầu của phần 9 liên quan đến các phương pháp phân tích và lấy mẫu và áp dụng thay thế các yêu cầu của Tiêu chuẩn Bắt buộc của Israel SI 143;
 • Thay thế tiêu đề của Phụ lục I;
 • Bổ sung hai phụ lục thông tin quốc gia mới A và B.

Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

 • Thêm một phương pháp mới về cho phép các Sai sót;
 • Thêm tham chiếu đến các sản phẩm không có phương tiện đóng gói lỏng phù hợp;
 • Thêm tham chiếu đến các sản phẩm không được tiệt trùng.

Tất cả các phần của tiêu chuẩn sửa đổi mới sẽ là bắt buộc ngoại trừ những điều sau:

 • Tham chiếu đến Tiêu chuẩn Israel SI 6471 áp dụng cho Silan (Mật ong ngày tháng) xuất hiện trong phần 1a;
 • Yêu cầu Silan (Mật ong ngày tháng) phải tuân theo Tiêu chuẩn SI 6471 của Israel, xuất hiện trong phần 3.1;
 • Yêu cầu ghi nhãn tên kích thước theo Phụ lục A, xuất hiện trong tiểu mục 8.1.2 (b);
 • Phụ lục A – Phân loại theo kích thước.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng, trên tất cả các khía cạnh liên quan đến dưa chuột, kể từ ngày có hiệu lực trong thời hạn hai năm. Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Nhật Bản về phụ gia thức ăn chăn nuôi

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/670 ngày 01/9/2020, Nhật Bản thông báo về Sửa đổi tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của Salinomycin natri (C42H69NaO11 ) (2 trang, bằng tiếng Anh)

Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) sẽ bổ sung các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của Salinomycin natri vào “Pháp lệnh của Bộ trưởng về Quy cách và Tiêu chuẩn của Thức ăn và Phụ gia Thức ăn chăn nuôi” (Sắc lệnh số 35 ngày 24 tháng 7 năm 1976 của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp).

Mục đích của việc sửa đổi này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe của động vật, thực vật.

 

Thông báo của Kenya về thịt và sản phẩm từ thịt

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KEN/1017 ngày 25/8/2020, Kenya thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia KS 2844: 2020 Sản phẩm thịt xay thô tươi – Đặc điểm kỹ thuật (12 trang, bằng tiếng Anh)

Tiêu chuẩn Kenya này quy định các yêu cầu về chất lượng và an toàn, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với các sản phẩm thịt xay/xay thô tươi. Các sản phẩm bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thịt viên, chả như bánh mì kẹp thịt cuộn thịt, bánh nướng nhân thịt và thịt nướng xay được dùng để chế biến thêm trước khi tiêu thụ.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Tiêu chuẩn dự kiến thông qua tháng 12/2020.

 

Thông báo của Kenya về màn chống muỗi

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KEN/1020 ngày 16/9/2020, Kenya thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia KS 1739-1: 2020 Đặc điểm kỹ thuật cho màn chống muỗi Phần 1: Màn chống muỗi không xử lý (14 trang, bằng tiếng Anh)

Phần một của Tiêu chuẩn Kenya này quy định các yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và lấy mẫu đối với màn chống muỗi chưa được xử lý.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Tiêu chuẩn dự kiến thông qua tháng 12/2020.

 

Thông báo của Hàn Quốc về thiết bị điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/913 ngày 27/8/2020, Hàn Quốc thông báo Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về tính tương thích điện từ (20 trang, bằng tiếng Hàn).

Quy định kỹ thuật về tính tương thích điện từ gồm các nội dung sau:

– Tính tương thích điện từ được chuẩn bị bằng cách bổ sung cho phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ áp dụng cho các thiết bị gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự (Điều 8, Phụ lục 5) để áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.

 • Mở rộng dải tần số đo đối với nhiễu bức xạ và miễn nhiễm bức xạ đối với cổng vỏ bọc (đo dưới 6 GHz phù hợp với tần số đồng hồ)
 • Thiết lập mới của sản phẩm Loại V và Cổng mạng có dây để miễn nhiễm điện từ
 • Thay đổi biên tập, v.v.

Mục đích sửa đổi quy chuẩn này nhằm đảm bảo sự hài hòa hóa.

Hạn góp ý cuối cùng 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/915 ngày 01/9/2020, Hàn Quốc thông báo Sửa đổi “Quy định về chứng minh công bố trong ghi nhãn hoặc quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm” (7 trang, bằng tiếng Hàn).

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm của Hàn Quốc (MFDS) đang sửa đổi một phần “Quy định về chứng minh công bố trong ghi nhãn hoặc quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm” (Thông báo công khai do MFDS ban hành) như sau:

– Thông báo công khai này nhằm mục đích quy định tài liệu về tác dụng phụ và phương pháp điều trị các tác dụng phụ để chứng minh các công bố trong ghi nhãn mỹ phẩm hoặc bồi thường quảng cáo.

– Ngay cả trước khi sửa đổi, các doanh nghiệp phân phối mỹ phẩm có trách nhiệm đã được yêu cầu phải có được sự đồng ý từ các đối tượng thử nghiệm dưới dạng văn bản để chứng minh các công bố được quảng cáo. Quy định đã quy định rằng các văn bản chấp thuận phải cung cấp các tác dụng phụ tiềm ẩn được quan sát thấy ở các đối tượng, phương pháp điều trị các tác dụng phụ và bồi thường trong trường hợp bị thương, trong số những người khác. Do đó, nghĩa vụ chứng minh các vấn đề liên quan đến việc điều trị các tác dụng phụ và bồi thường cho các đối tượng vẫn được giữ nguyên như trước đây.

– Bản sửa đổi không đặt ra bất kỳ nghĩa vụ mới nào để điều trị các tác dụng phụ hoặc bồi thường, mà chỉ quy định rằng tài liệu về các tác dụng phụ là cần thiết.

Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về quản lý hiệu quả năng lượng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/916 ngày 22/9/2020, Hàn Quốc thông báo Quy định về Thiết bị quản lý hiệu quả năng lượng (15 trang, bằng tiếng Hàn Quốc)

Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi “Quy định về thiết bị quản lý hiệu quả năng lượng”.

Những thay đổi chính được đề xuất là:

 1. Điều chỉnh tiêu chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả: Tủ lạnh, Điều hòa nhiệt độ, Bộ cửa sổ, Tivi.
 2. Nêu các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng mục tiêu trung và dài hạn: Tủ lạnh, Điều hòa nhiệt độ, Ti vi.
 3. Bất kỳ nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu máy điều hòa không khí phải chỉ ra Hệ số hiệu suất theo mùa làm mát (CSPF) trên nhãn hiệu suất năng lượng.

Mục đích của quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng và đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về bao gói

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/918 ngày 22/9/2020, Hàn Quốc thông báo Dự thảo sửa đổi một phần “Luật khuyến khích tiết kiệm và tái chế tài nguyên” (4 trang, bằng tiếng Hàn).

Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi “Luật khuyến khích tiết kiệm và tái chế tài nguyên”. Những thay đổi chính được đề xuất là:

Ghi nhãn bắt buộc của vật liệu và phương pháp đóng gói (bao gồm tỷ lệ không gian của bao bì và số lượng bao bì) trên bề mặt bao bì. Trong trường hợp không tuân thủ, bạn sẽ bị phạt không quá ba triệu won.

Việc bắt buộc ghi nhãn vật liệu đóng gói và phương pháp đóng gói để các nhà sản xuất sản phẩm và những người khác giảm lãng phí bao bì bằng cách cung cấp thông tin liên quan đến bao bì.

Mục đích của sửa đổi này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về bao gói

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/919 ngày 23/9/2020, Hàn Quốc thông báo Dự thảo sửa đổi một phần “Luật khuyến khích tiết kiệm và tái chế tài nguyên” (5 trang, bằng tiếng Hàn).

Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi “Luật khuyến khích tiết kiệm và tái chế tài nguyên”. Những thay đổi chính được đề xuất là:

Ghi nhãn bắt buộc của vật liệu và phương pháp đóng gói (bao gồm tỷ lệ không gian của bao bì và số lượng bao bì) trên bề mặt bao bì. Trong trường hợp không tuân thủ, sẽ bị phạt không quá ba triệu won. Hàng năm, các cuộc khảo sát và kiểm tra sản phẩm thường xuyên được tiến hành để xác nhận sự tuân thủ và ghi nhãn.

Cần bắt buộc dán nhãn vật liệu đóng gói và phương pháp đóng gói để làm cho các nhà sản xuất sản phẩm và những người khác giảm lãng phí bao bì bằng cách cung cấp thông tin liên quan đến bao bì.

Mục đích của sửa đổi này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về sản phẩm sinh học

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/921 ngày 23/9/2020, Hàn Quốc thông báo Dự thảo quy định về việc Phê duyệt dược phẩm sinh học tiên tiến và sự an toàn đối với các sản phẩm sinh học tiên tiến (37 trang, bằng tiếng Hàn Quốc).

Hàn Quốc đang đề xuất quy định về “Phê duyệt các dược phẩm sinh học tiên tiến và sự an toàn đối với các sản phẩm sinh học tiên tiến”. Nội dung chính là:

Khi Đạo luật về an toàn và hỗ trợ các sản phẩm sinh học tiên tiến được ra đời, các quy định về phê duyệt dược phẩm sinh học tiên tiến và quy định về an toàn đối với các sản phẩm sinh học đã được ban hành để quy định các yêu cầu tài liệu và tiêu chí đánh giá.

Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 20 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Myanmar về mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MMR/4 ngày 23/9/2020, Myanmar thông báo ban hành Quy định về Mỹ phẩm (1/2010) ngày 15 tháng 10 năm 2010 (11 trang, bằng tiếng Myanmar).

Theo Quy định về Mỹ phẩm (1/2010), những điều sau đây phải ghi trên nhãn mỹ phẩm (nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước):

 1. Tên của sản phẩm mỹ phẩm và tên thương hiệu;
 2. Danh sách thành phần đầy đủ;
 3. Tên công ty và nước sản xuất;
 4. Các nội dung được đưa ra theo trọng lượng hoặc thể tích;
 5. Số lô của nhà sản xuất;
 6. Ngày sản xuất và hạn sử dụng;
 7. Hướng hoặc Cách sử dụng;
 8. Thận trọng / Cảnh báo;
 9. Tên nhà phân phối công ty;
 10. Số đăng ký từ nước xuất xứ (sản xuất) hoặc nước đăng ký hoặc Số thông báo.

Thiết kế nhãn gốc hoàn chỉnh bao gồm cả bao bì bên ngoài và ngay lập tức là cần thiết.

Mục đích của quy định này nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

 

Thông báo của Myanmar về kem đánh răng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MMR/6 ngày 23/9/2020, Myanmar thông báo ban hành Khuyến nghị nhập khẩu và yêu cầu giấy chứng nhận sức khỏe đối với kem đánh răng nhập khẩu theo Quy định về Mỹ phẩm (1/2010) ngày 15 tháng 10 năm 2010. (11 trang, bằng tiếng Myanmar)

Theo Quy định về Mỹ phẩm (1/2010), các giấy chứng nhận sau được yêu cầu khi nhập khẩu kem đánh răng vào Myanmar:

 1. Đối với nhập khẩu kem đánh răng, Xác nhận Thông báo mỹ phẩm chỉ được yêu cầu để hài hòa Cuộc họp Ủy ban Quy định mỹ phẩm ASEAN trong tháng 5 năm 2015 như là biện pháp dự phòng để giảm các rào cản kỹ thuật bằng cách đưa ra Khuyến nghị nhập khẩu và Giấy chứng nhận sức khỏe.
 2. Đơn vị nhập khẩu chỉ cần nộp Phiếu xác nhận công bố mỹ phẩm đối với kem đánh răng trước khi đưa ra thị trường tại Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm.

Cần phải đính kèm xác nhận thông báo mỹ phẩm từ quốc gia xuất xứ hoặc bất kỳ quốc gia ASEAN nào khác và danh sách thành phần đầy đủ và tỷ lệ thành phần hạn chế.

Mục đích của quy định này nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ người tiêu dùng.

 

Thông báo của Liên bang Nga về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/RUS/105 ngày 24/8/2020, Liên bang Nga thông báo Dự thảo sửa đổi № 4 đối với Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan “Về an toàn thực phẩm”; và Dự thảo sửa đổi № 1 đối với Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan “Về an toàn của các loại sản phẩm thực phẩm chuyên biệt cụ thể bao gồm thực phẩm ăn kiêng chữa bệnh và phòng bệnh” (71 trang ), ở Nga).

 • Dự thảo sửa đổi № 4 đối với Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan “Về an toàn thực phẩm” (CU TR 021/2011) quy định loại trừ các yêu cầu đặc biệt đối với phụ gia thực phẩm có hoạt tính sinh học,
 • Dự thảo sửa đổi № 1 đối với Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan “Về an toàn của các loại sản phẩm thực phẩm chuyên dụng cụ thể bao gồm thực phẩm ăn kiêng chữa bệnh và phòng bệnh” (CU TR 027/2012) đặt ra các yêu cầu đặc biệt đối với phụ gia thực phẩm hoạt tính sinh học, sản xuất, phân phối và ghi nhãn.

Mục đích của các quy chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 02/11/2020

 

Thông báo của Ả rập Saudi về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SAU/1143 ngày 23/9/2020, Vương quốc Ả rập Saudi thông báo Quy chuẩn kỹ thuật về hạn sử dụng của các sản phẩm thực phẩm – Phần 1: Hạn sử dụng bắt buộc (11 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này liên quan đến thời hạn sử dụng tối đa cho phép đối với các sản phẩm thực phẩm có khả năng bị hư hỏng trong điều kiện đóng gói và bảo quản cụ thể thích hợp. Quy chuẩn cũng thiết lập các yêu cầu quan trọng nhất đối với việc ghi nhãn thời hạn sử dụng của tất cả các sản phẩm thực phẩm.

Mục đích của quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng và đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Thái Lan về trà

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/THA/580 ngày 02/9/2020, Thái Lan thông báo Dự thảo Quyết định của Bộ Y tế Công cộng, số… B.E. …. (….) Được ban hành theo Đạo luật Thực phẩm B.E. 2522 mang tên “Trà pha” (26 trang, bằng tiếng Thái).

Bộ Y tế (MOPH) cho rằng cần sửa đổi các Thông báo hiện có của Bộ Y tế về việc pha trà nhằm cập nhật danh sách các loại cây và bộ phận của cây được sử dụng làm nguyên liệu pha trà cũng như hạn chế chồng chéo các sản phẩm thảo dược dưới Đạo luật Sản phẩm Thảo dược BE 2562 (2019) để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và thực hành thương mại công bằng hiệu quả hơn.

Khoản 1 – Quyết định của Bộ Y tế Công cộng (Số 280) B.E. 2547 (2004) Re: Trà thảo mộc sẽ bị bãi bỏ.

Khoản 2 – “Trà pha” có nghĩa là các sản phẩm từ các bộ phận của thực vật được làm khô và có thể nghiền để tiêu thụ bằng cách đun sôi hoặc ngâm với nước nóng.

Khoản 3 – Thực vật và các bộ phận của thực vật được phép sử dụng để pha trà phải có trong danh sách của phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4 – Pha trà phải có các phẩm chất hoặc tiêu chuẩn sau:

(1) Độ ẩm không được quá 10% khối lượng;

(2) Các giới hạn vi sinh vật gây bệnh phải tuân theo Quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn đối với vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm;

(3) Giới hạn chất gây ô nhiễm phải tuân theo Quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn Thực phẩm chứa chất gây ô nhiễm;

(4) Giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân theo Quy định của Bộ Y tế về thực phẩm có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật;

(5) Trà pha không được chứa bất kỳ loại thuốc hiện đại hoặc Chất hướng thần hoặc chất ma tuý nào được quy định bởi luật của chúng, tuỳ từng trường hợp;

(6) Việc sử dụng phụ gia thực phẩm phải tuân theo Quy định của Bộ Y tế;

(7) Việc pha trà không được pha thêm hương liệu với các chất khác ngoại trừ những cây nêu trong danh sách phụ lục kèm theo thông báo này hoặc lá, ngọn và thân non của những cây thuộc họ Camellia;

Khoản 5 – Người sản xuất hoặc người nhập khẩu trà pha để bán phải tuân theo Quy định của Bộ Y tế về Quy trình sản xuất, Thiết bị sản xuất và Kho lưu trữ thực phẩm.

Khoản 6 – Việc sử dụng đồ đựng để pha trà phải tuân theo Quy định của Bộ Y tế về đồ đựng.

Khoản 7 – Việc sử dụng nhãn cho trà pha phải tuân theo Quy định của Bộ Y tế về việc Ghi nhãn đối với thực phẩm bao gói sẵn. Ngoài ra, tuyên bố cảnh báo như được liệt kê trong phụ lục của thông báo này sẽ được hiển thị.

Khoản 8 – Các nhà sản xuất hoặc nhập khẩu trà để bán, được cấp phép trước khi thực thi Quyết định này sẽ tuân theo trong vòng 2 năm sau khi Quyết định này có hiệu lực, tùy từng trường hợp:

1) Trà pha hiện có trong danh sách phụ lục của Quyết định này được phép theo Quyết định của Bộ Y tế Công cộng (Số 280) B.E. 2547 (2004) Re: Trà thảo mộc;

2) Trà pha hiện có trong danh mục phụ lục của Quyết định này được phép theo Quyết định của Bộ Y tế đối với đồ uống trong bao bì kín.

Khoản 9 – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày đăng trên Công báo Chính phủ.

Dự thảo Quyết định này của Bộ Y tế Công cộng này cũng đã được thông báo trong Thông báo về SPS.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng và đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Đài Loan về dệt may

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/426 ngày 19/8/2020, Đài Loan thông báo Đề xuất sửa đổi các yêu cầu kiểm tra đối với hàng dệt may (5 trang, bằng tiếng Anh; 8 trang, bằng tiếng Trung).

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của hàng dệt may, hiện đang phải kiểm tra bắt buộc, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Giám định (BSMI) đề xuất cập nhật các tiêu chuẩn kiểm tra CNS 15290 và CNS 15291 cho phiên bản hiện tại (phát hành vào ngày 14/11/2019 và ngày 12/7/2019). Tuy nhiên, phương án kiểm tra hàng dệt may vẫn không thay đổi, đó là kiểm tra giám sát hoặc kiểm tra ngẫu nhiên bằng cách lấy mẫu mua ngoài thị trường.

Tiêu chuẩn CNS 15290: 2019, ”An toàn của hàng dệt may (Yêu cầu chung)” đã thêm yêu cầu về giới hạn perfluorooctane sulfonate (PFOS) thấp hơn 1 μg/m2 hàng hóa hoặc vật liệu tráng. Tiêu chuẩn này cũng đã sửa đổi nonylphenolethoxylate (NPEO) và nonylphenol (NP) ở các nồng độ thấp hơn 1.000 mg/kg (0,1%).

Tiêu chuẩn CNS 15291: 2019, ”An toàn của quần áo trẻ em- Dây và dây rút trên quần áo trẻ em- Thông số kỹ thuật”, là phiên bản sửa đổi của Tiêu chuẩn BS EN 14682: 2014, đã mở rộng phạm vi độ tuổi từ 12 lên 14, đồng thời sửa đổi đặc điểm kỹ thuật của các loại dây và dây rút.

Mục đích của các đề xuất này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Đài Loan về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/428 ngày 31/8/2020, Đài Loan thông báo Dự thảo Quy định về yêu cầu hạn chế sử dụng và ghi nhãn lá cà phê (Coffea arabica, Coffea canephora) làm nguyên liệu thực phẩm (1 trang, bằng tiếng Anh; 1 trang, bằng tiếng Trung)

Dự thảo này quy định việc hạn chế sử dụng và yêu cầu ghi nhãn đối với lá cà phê (Coffea arabica, Coffea canephora) cho mục đích thực phẩm.

Mục đích của các đề xuất này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Đài Loan về thực phẩm đóng gói sẵn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/429 ngày 31/8/2020, Đài Loan thông báo Dự thảo sửa đổi Quy định về ghi nhãn dinh dưỡng cho các sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn (15 trang, bằng tiếng Anh; 13 trang, bằng tiếng Trung)

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đề xuất sửa đổi Quy định về Ghi nhãn dinh dưỡng cho sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn. Sửa đổi lớn liên quan đến việc bổ sung các quy định về ghi nhãn dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đóng gói sẵn và sữa bột theo dõi và sữa công thức cho một số bệnh nhất định.

Mục đích của Quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, và đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Đài Loan về ghi nhãn sản phẩm thịt lợn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/430 ngày 02/9/2020, Đài Loan thông báo Dự thảo Quy định ghi nhãn về quốc gia xuất xứ cho các sản phẩm đóng gói chứa thịt lợn và các bộ phận ăn được khác của lợn (1 trang, bằng tiếng Anh; 2 trang, bằng tiếng Trung).

Phù hợp với các quy định tại điểm 10 của khoản 1 Điều 22 của Luật Quản lý an toàn và vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi (MOHW) đề xuất quy định yêu cầu ghi nhãn ở nước xuất xứ đối với các sản phẩm có chứa thịt lợn và các loại thực phẩm khác các bộ phận của lợn để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng lựa chọn.

Mục đích của Quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, và đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Quy định này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021.

 

Thông báo của Đài Loan về ghi nhãn thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/431 ngày 09/9/2020, Đài Loan thông báo Sửa đổi Điều 5 của Quy định về Ghi nhãn thực phẩm số lượng lớn (1 trang bằng tiếng Anh; 3 trang bằng tiếng Trung)

Phù hợp với các quy định tại khoản 2 Điều 25 của Luật Quản lý an toàn và vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi (MOHW) đề xuất quy định yêu cầu ghi nhãn ở quốc gia xuất xứ đối với thực phẩm số lượng lớn có chứa thịt lợn và các bộ phận ăn được khác của lợn để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng lựa chọn.

Mục đích của Quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, và đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Quy định này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021.

 

Thông báo của Uganda về ghi nhãn hàng hóa

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1227 ngày 09/9/2020, Uganda thông báo Các Quy tắc về trọng lượng và đo lường (Bán và Ghi nhãn hàng hóa): Đề xuất sửa đổi (13 trang, bằng tiếng Anh)

Các sửa đổi bao gồm các quy tắc về việc bán hàng hóa theo trọng lượng tịnh, đo lường hoặc số lượng; hàng đóng gói sẵn; phân loại trứng để bán; tuyên bố có trên mọi gói hàng; khai báo số lượng trên bao bì; đơn vị sử dụng trong khai báo số lượng; yêu cầu đo lường; tính phù hợp của dụng cụ đo lường; các gói đóng gói sẵn khác với những gói được tạo thành để bán bằng cách sử dụng công cụ thích hợp tại các cơ sở bán lẻ mà từ đó chúng được bán; sản phẩm đóng gói sẵn có phụ cấp đặc biệt khi mất số lượng; thực phẩm đóng gói sẵn có ghi khối lượng ráo nước; các yêu cầu áp dụng để kiểm tra bao gói sẵn; gói lừa đảo; thay đổi, loại bỏ khai báo; và Quy trình xác định số lượng trong bao bì.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Uganda về chứng nhận

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1228 ngày 18/9/2020, Uganda thông báo Quy định của Cục Tiêu chuẩn (Chứng nhận) Quốc gia Uganda, năm 2020 (12 trang, bằng tiếng Anh).

Các quy định bao gồm các điều khoản về quy trình chứng nhận bao gồm cả việc xin giấy phép; kiểm toán; lấy mẫu sản phẩm và thử nghiệm mẫu; xem xét chứng nhận và quyết định cấp phép sử dụng Dấu hợp chuẩn/Dấu hiệu phân biệt; cấp giấy phép; điều khoản sử dụng giấy phép; từ chối cấp phép; kiểm tra giám sát; gia hạn giấy phép; đăng ký sản phẩm được chứng nhận; thu hồi, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép; và hủy bỏ giấy phép.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Uganda về nhãn hiệu

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1229 ngày 21/9/2020, Uganda thông báo Quy định của Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda (Sử dụng Dấu hiệu phân biệt), năm 2020 (13 trang, bằng tiếng Anh)

Các quy định dự thảo này bao gồm các điều khoản về hàng hóa sẽ mang nhãn hiệu riêng; thủ tục đăng ký nhãn hiệu phân biệt; phí nhãn hiệu phân biệt; điều khoản sử dụng nhãn hiệu phân biệt; áp dụng nhãn hiệu phân biệt cho hàng hóa; nơi để dán nhãn hiệu phân biệt; sự trở lại của các dấu hiệu phân biệt; trách nhiệm giải trình đối với các nhãn hiệu phân biệt; Hệ thống quản lý nhãn hiệu phân biệt; miễn trừ áp dụng Nhãn hiệu phân biệt; thu giữ các Nhãn hiệu, thiết bị hoặc hàng hóa khác biệt; xử phạt hành chính; các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng Dấu hiệu phân biệt.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ukraine về ghi nhãn năng lượng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UKR/168 ngày 09/9/2020, Ukraine thông báo Dự thảo Quyết định của Bộ Năng lượng Ukraine “Phê duyệt Quy chuẩn kỹ thuật về dán nhãn năng lượng của máy sưởi không gian, máy sưởi kết hợp, gói máy sưởi không gian, kiểm soát nhiệt độ và thiết bị năng lượng mặt trời và các gói máy sưởi kết hợp, kiểm soát nhiệt độ và thiết bị năng lượng mặt trời” (118 trang, bằng tiếng Ukraina)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thiết lập các yêu cầu đối với việc dán nhãn năng lượng và cung cấp thông tin bổ sung về sản phẩm đối với máy sưởi không gian và máy sưởi kết hợp có công suất nhiệt định mức ≤70 kW, các gói máy sưởi không gian ≤70 kW, điều khiển nhiệt độ và thiết bị năng lượng mặt trời và các gói của lò sưởi kết hợp ≤ 70 kW, kiểm soát nhiệt độ và thiết bị năng lượng mặt trời.

Việc dán nhãn năng lượng sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về mức độ tiêu thụ năng lượng của các sản phẩm năng lượng khác và các nguồn lực thiết yếu khác, cũng như các thông tin bổ sung, giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tiết kiệm năng lượng nhất.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ukraine về thiết bị điện và điện tử

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UKR/170 ngày 21/9/2020, Ukraine thông báo Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng Ukraine “Về việc sửa đổi Phụ lục 3 và 4 của Quy chuẩn kỹ thuật về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử” (4 trang, bằng tiếng Ukraine).

Dự thảo Nghị quyết quy định việc bổ sung các ngoại lệ đối với việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử và thiết lập thời hạn cụ thể để áp dụng các hạn chế này (đối với chì trong hệ thống điều khiển động cơ điện và điện tử, cũng như như đối với cảm biến hàn, bộ truyền động và bộ điều khiển động cơ, v.v.)

Dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng nhằm đưa các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với các tiêu chuẩn của Chỉ thị EU bằng cách thực hiện các thay đổi thích hợp đối với các Phụ lục.

Mục đích của Nghị quyết nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ukraine về ghi nhãn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UKR/173 ngày 23/9/2020, Ukraine thông báo Dự thảo Quyết định của Bộ Năng lượng Ukraine “Về việc phê duyệt Quy chuẩn kỹ thuật về ghi nhãn năng lượng cho các tủ bảo quản lạnh chuyên nghiệp” (28 trang, bằng tiếng Ukraine)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật đưa ra các yêu cầu đối với việc ghi nhãn và cung cấp thông tin bổ sung về sản phẩm đối với tủ bảo quản lạnh chuyên nghiệp, bao gồm cả tủ lạnh được bán để làm lạnh thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Việc ghi nhãn năng lượng sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về mức độ tiêu thụ năng lượng của các sản phẩm năng lượng khác và các nguồn lực thiết yếu khác, cũng như thông tin bổ sung, giúp người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng nhất.

Mục đích của Quyết định nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ukraine về ghi nhãn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UKR/175 ngày 23/9/2020, Ukraine thông báo Dự thảo Luật của Ukraine “Về việc sửa đổi một số luật của Ukraine về việc hài hòa hóa pháp luật Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với các yêu cầu của luật pháp EU” (9 trang, bằng tiếng Ukraine)

Dự thảo Luật của Ukraine “Về việc sửa đổi một số luật của Ukraine về hài hòa hóa pháp luật Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với các yêu cầu của pháp luật EU” quy định các sửa đổi đối với Luật của Ukraine “Về các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm”,”Về thông tin cho người tiêu dùng về sản phẩm thực phẩm”,”Kiểm soát của nhà nước đối với việc tuân thủ pháp luật về thực phẩm, thức ăn, phụ phẩm động vật, sức khỏe và phúc lợi động vật”,”Về nguyên tắc cơ bản của pháp luật về chăm sóc sức khỏe của Ukraine” bằng cách bổ sung các điều khoản của họ với các định mức liên quan đến thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng như việc hủy bỏ hiệu lực của Luật Ukraine “Về dinh dưỡng trẻ em “.

Đặc biệt, những sửa đổi đó liên quan đến các điều khoản của các loại sản phẩm thức ăn cho trẻ em và định nghĩa của chúng theo mục đích và thành phần của chúng, các yêu cầu đối với các sản phẩm thức ăn trẻ em, các yêu cầu về thông tin về thức ăn trẻ em, các yêu cầu về nhãn mác, v.v.

Dự thảo Luật này cũng được thông báo theo các tiêu chuẩn của Hiệp định SPS, việc thông qua Luật của Ukraine sẽ góp phần điều chỉnh pháp luật về các vấn đề sản xuất, lưu thông, ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm trẻ em, trách nhiệm vi phạm các yêu cầu đã được thiết lập; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Luật dự kiến thông qua vào tháng 12/2020.

(Lê Thành Kông dịch từ thông báo của WTO)

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 

Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

********

Ngày 21/9/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

Quyết định này quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, được áp dụng đối với:

– Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

– Cơ quan hải quan, công chức hải quan và lực lượng chức năng liên quan.

– Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Theo Quyết định này, hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan gồm:

+ Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam (24.02.20)

+ Rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có xuất xứ Việt Nam (22.08.30.00)

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

 

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

********

Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 28 là Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Ngoài ra, Quyết định này quy định về lộ trình đối với một số loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất đến hết ngày 31/12/2021 như sau:

+ Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại (mã HS 4707.90.00);

+ Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hạt lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) (mã HS 2618.00.00).

Cần lưu ý điều khoản chuyển tiếp: Các loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài theo Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật được tiếp tục nhập khẩu đến hết hiệu lực của Giấy xác nhận.

Quyết định 28/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/11/2020.

 

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

********

Ngày 18/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 – 2022.

Nghị định 111/2020/NĐ-CP áp dụng cho: Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Cơ quan hải quan, công chức hải quan; Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại Nghị định 111/2020/NĐ-CP quy định hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Được nhập khẩu vào các lãnh thổ theo quy định tại Hiệp định EVFTA, bao gồm:

– Lãnh thổ thành viên Liên minh Châu Âu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len.

– Có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện đích đến là các lãnh thổ theo quy định tại Hiệp định EVFTA;

– Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào các lãnh thổ theo quy định tại Hiệp định EVFTA (bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ khai không phải là tiếng Anh).

Nghị định 111/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 18/9/2020.

 

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 200 tỷ

********

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Nghị định này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định.

Đồng thời, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đối hình thức sở hữu, hợp nhất,… trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì:

Tổng doanh thu 2020  =  tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế TNDN 2020 (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động  (x) với 12 tháng.

Nghị định 114/2020/NĐ-CP có hiệu lực 03/08/2020.

 

Quy định về hóa đơn, chứng từ

********

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Theo Nghị định này, các hành vi bị cấm đối với tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan, gồm:

+ Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

+ Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, cụ thể các hành vi cản trở gây tổn hại sức khỏe, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;

+ Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

+ Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan hóa đơn, chứng từ nhằm mưu lợi bất chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

 

 

 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

 

Các yêu cầu đối với rau quả và trái cây đã chế biến khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu (phần 1)

********

Tất cả các loại thực phẩm được bán ở châu Âu phải bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Mục đích của các yêu cầu khác nhau đều để cấm các chất có hại gây ô nhiễm. Thông tin nhãn mác trên bao bì thực phẩm cũng được kiểm soát chặt chẽ. Hơn nữa, các yêu cầu riêng đang trở nên quan trọng không kém các yêu cầu bắt buộc. Các nhà xuất khẩu cần theo dõi các yêu cầu của thị trường thường xuyên, vì chỉ riêng năm 2019 đã có sự thay đổi đối với dư lượng gần 80 loại thuốc bảo vệ thực vật khác nhau.

 1. Yêu cầu bắt buộc

Ngoài thủ tục hải quan, hầu hết các yêu cầu bắt buộc liên quan đến nhập khẩu rau quả đã qua chế biến (và thực phẩm nói chung) đều liên quan đến an toàn thực phẩm. Luật Thực phẩm chung quy định khung pháp lý về an toàn thực phẩm ở châu Âu. Luật Thực phẩm chung quy định việc thành lập Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA). EFSA chịu trách nhiệm phát triển Luật An toàn thực phẩm cụ thể và tạo ra khuôn khổ cho các biện pháp kiểm soát thực phẩm chính thức.

Luật này dựa trên cách tiếp cận “từ trang trại đến bàn ăn”. Điều này có nghĩa là tất cả thực phẩm phải được truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm cả các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển. Để đạt được điều này, tất cả các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm cần phải triển khai hệ thống Phân tích mối nguy của các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) trong hoạt động hàng ngày của họ.

Một số nội dung của yêu cầu an toàn thực phẩm quan trọng nhất, gồm:

1.1 Kiểm soát biên giới chính thức đối với thực phẩm nhập khẩu vào Liên minh châu Âu

Nếu một quốc gia cụ thể không tuân thủ Luật Thực phẩm châu Âu nhiều lần có thể dẫn đến các điều kiện nhập khẩu khắt khe hơn hoặc thậm chí đình chỉ nhập khẩu từ quốc gia đó. Những điều kiện nghiêm ngặt hơn thường bao gồm giấy chứng nhận sức khỏe và báo cáo kiểm tra phân tích cho một tỷ lệ phần trăm nhất định của lô hàng từ các quốc gia cụ thể. Các sản phẩm từ các quốc gia có biểu hiện không tuân thủ nhiều lần sẽ được đưa vào danh sách trong Phụ lục của Quy định về việc tăng mức độ kiểm soát chính thức đối với hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, chỉ một số lượng nhỏ các sản phẩm được nhập khẩu và tiếp thị ở châu Âu phải chịu sự kiểm soát chính thức (vật lý), vì trách nhiệm đầu tiên về sự an toàn thực phẩm thuộc về các nhà nhập khẩu. Do đó, các nhà nhập khẩu sẽ tiến hành hầu hết các hoạt động kiểm tra cần thiết để đảm bảo một sản phẩm là an toàn, và cũng có thể yêu cầu chứng nhận và các bằng chứng khác về chất lượng và an toàn.

Ngoài kiểm soát biên giới, kiểm soát thực phẩm chính thức bao gồm kiểm tra thường xuyên có thể được thực hiện ở tất cả các khâu từ nhập khẩu đến bán lẻ. Trong trường hợp không tuân thủ Luật Thực phẩm của châu Âu, các trường hợp riêng lẻ được báo cáo thông qua Hệ thống Cảnh báo nhanh về thực phẩm (RASFF), hệ thống này có thể truy cập miễn phí cho công chúng.

Trong năm 2018, RASFF đã báo cáo 3.699 trường hợp không tuân thủ được phát hiện qua các cuộc thanh tra chính thức, trong đó 1.404 trường hợp từ chối tại biên giới. Tuy nhiên, người ta ước tính rằng con số không tuân thủ lớn hơn nhiều, vì kết quả của nhiều hoạt động kiểm soát do các công ty tư nhân thực hiện không được RASFF ghi nhận.

1.2 Kiểm soát chất gây ô nhiễm

Chất gây ô nhiễm thực phẩm là những chất không mong muốn và có hại trong thực phẩm có thể gây bệnh cho người tiêu dùng. Những chất này có thể có trong thực phẩm phát sinh trong các giai đoạn sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc bảo quản khác nhau hoặc chúng có thể đến từ môi trường bên ngoài. Liên minh châu Âu đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt và rộng rãi để giảm thiểu chất gây ô nhiễm trong thực phẩm. Quy định của Ủy ban châu Âu đặt ra mức tối đa đối với một số chất gây ô nhiễm trong thực phẩm. Quy định này thường xuyên được cập nhật và ngoài các giới hạn đặt ra cho thực phẩm nói chung còn có một số giới hạn ô nhiễm cụ thể đối với các sản phẩm cụ thể.

Các yêu cầu phổ biến nhất liên quan đến chất gây ô nhiễm trong trái cây và rau chế biến liên quan đến chất gây ô nhiễm vi sinh, độc tố nấm mốc và dư lượng thuốc trừ sâu.

1.3 Giảm nguy cơ ô nhiễm vi sinh

Các lý do chính của việc từ chối tại biên giới đối với trái cây và rau quả chế biến nhập khẩu liên quan đến ô nhiễm vi sinh. Các loại ô nhiễm vi sinh phổ biến nhất trong trái cây và rau quả chế biến là Salmonella, Escherichia Coli, Listeria và các loại vi rút như Norovirus và vi rút viêm gan A.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng Norovirus là nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh do thực phẩm ở châu Âu với gần 15 triệu ca mỗi năm, khiến hơn 400 ca tử vong. Ngoài ra, có 100.000 trường hợp nhiễm viêm gan A ở khu vực châu Âu mỗi năm, khiến 200 người tử vong.

Trong lĩnh vực chế biến rau quả, nguồn ô nhiễm có thể là nước bẩn được sử dụng để tưới tiêu hoặc để làm sạch và hoạt động chế biến. Ngoài ra, tay bẩn  và xử lý bị nhiễm trùng có thể truyền vi khuẩn hoặc vi rút sang sản phẩm. Thậm chí có trường hợp nguồn lây nhiễm là một phương tiện vận chuyển trái cây đã được sử dụng để vận chuyển động vật.

1.4 Kiểm soát độc tố nấm mốc

Mycotoxin là những chất độc hại do nấm sinh ra thường được gọi là nấm mốc. Các chất độc này rất ổn định và có thể tồn tại trong các quá trình khắc nghiệt như xử lý nhiệt. Các loại độc tố nấm mốc phổ biến nhất trong lĩnh vực rau quả chế biến là Aflatoxin, Ochratoxin A, và Patulin.

Aflatoxin là loại độc tố nấm mốc phổ biến nhất được tìm thấy trong các loại hạt ăn được, đặc biệt là trong quả lạc, quả hồ trăn và quả phỉ. Chúng cũng thường được tìm thấy trong quả sung khô. Các giới hạn đã được thiết lập đối với Aflatoxin trong hầu hết các loại hạt ăn được và trái cây khô. Ochratoxin A là một loại độc tố nấm mốc phổ biến nhất trong trái cây sấy khô, đặc biệt là nho, nhưng cũng có trong nước ép nho. Ochratoxin A không dễ ngăn ngừa vì sự xuất hiện của nó liên quan đến điều kiện khí hậu. Patulin đặc biệt liên quan đến nhiều loại trái cây và rau quả bị mốc. Đặc biệt là táo thối và sung. Đối với các loại nước trái cây khác nhau, áp dụng giới hạn từ 10 đến 50 μg/kg. Tuy nhiên, Patulin không phải là lý do phổ biến cho việc từ chối ở biên giới, có thể là do bản thân ngành công nghiệp đang giám sát đầy đủ.

Việc kiểm soát độc tố nấm mốc đạt được tốt nhất bằng các thực hành tốt sau thu hoạch, chẳng hạn như thu hoạch kịp thời hoặc phơi khô một cách thích hợp sau khi thu hoạch. Điều kiện độ ẩm và nhiệt độ thích hợp trong quá trình bảo quản và vận chuyển, đồng thời phát hiện và loại bỏ kịp thời nguyên liệu bị ô nhiễm khỏi chuỗi cung ứng thực phẩm cũng là các biện pháp kiểm soát quan trọng. Ví dụ, phân loại màu sắc thường được sử dụng để loại bỏ các loại hạt bị mốc khỏi các lô hàng số lượng lớn.

1.5 Giới hạn về lượng kim loại nặng

Kim loại nặng có thể tồn tại dưới dạng dư lượng trong thực phẩm do sự hiện diện của chúng trong môi trường, do kết quả của các hoạt động của con người như nông nghiệp, công nghiệp hoặc khói xe, hoặc do ô nhiễm trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm. Quy định của Liên minh châu Âu về chất gây ô nhiễm thực phẩm đặt ra các hạn chế đối với chì (trái cây, nước ép trái cây, các loại rau), Cadmium (trái cây và rau), thủy ngân (thực phẩm bổ sung) và thiếc (thực phẩm và đồ uống đóng hộp).

Đối với rau quả đã qua chế biến, lượng chì hoặc Cadimi cao có thể được tìm thấy trong rau quả đông lạnh, cũng như các màu được sử dụng trên vật liệu đóng gói bằng thủy tinh. Nồng độ thiếc cao hơn từng được tìm thấy trong trái cây và rau đóng hộp do sự hòa tan của lớp phủ thiếc hoặc hộp thiếc. Tuy nhiên, vì đồ hộp thiếc hiện nay thường có một lớp phủ khác bên trong, nên không có nhiều cảnh báo gần đây về thiếc được tìm thấy trong các sản phẩm đồ hộp.

*/ Các chất gây ô nhiễm khác phải được kiểm soát trong trái cây và rau quả chế biến

Có một số chất gây ô nhiễm khác thường được kiểm soát thông qua các xét nghiệm vật lý và phòng thí nghiệm, gồm:

1.6 Các vấn đề bên ngoài

Nhiễm bẩn bởi các vật lạ như các bộ phận kim loại (ví dụ từ máy móc và dụng cụ nông nghiệp), côn trùng chết và các hạt thủy tinh hoặc nhựa là mối đe dọa khi các quy trình an toàn thực phẩm không được tuân thủ cẩn thận. Khuyến cáo sử dụng máy dò quang học, kim loại và các máy dò tương tự để ngăn ngừa loại nhiễm bẩn này. Tuy nhiên, phân loại vật lý và kiểm soát bằng mắt luôn được khuyến khích, ngay cả khi đã lắp đặt máy dò.

1.7 Chiếu xạ

Chiếu xạ là một cách để chống lại sự ô nhiễm vi sinh nhưng việc sử dụng nó bị giới hạn bởi luật của Liên minh châu Âu đối với trái cây và rau đã chế biến và các loại hạt ăn được. Luật Bảo vệ bức xạ của châu Âu và Luật Ô nhiễm phóng xạ quy định mức ô nhiễm phóng xạ tối đa cho phép trong thực phẩm. Các thử nghiệm chiếu xạ thường được người mua châu Âu yêu cầu đối với nhiều sản phẩm thực phẩm.

Đối với một số sản phẩm, chẳng hạn như nấm khô thu hái trong tự nhiên, việc kiểm soát này thậm chí còn thường xuyên hơn. Nấm thu hái trong tự nhiên dễ dàng hấp thụ bức xạ, vì vậy người mua ở châu Âu thường xuyên yêu cầu kiểm tra độ nhiễm phóng xạ đối với nấm nhập khẩu.

1.8 Este glycidyl

Các sản phẩm gốc Glycerol là chất gây ô nhiễm được tìm thấy trong dầu thực vật và với số lượng nhỏ hơn trong một số thực phẩm chế biến, chẳng hạn như các chế phẩm sấy khô cho súp, sản phẩm ngũ cốc ăn sáng, đồ ăn nhẹ và sản phẩm khoai tây. Vào năm 2018, Liên minh Châu Âu đã công bố mức tối đa mới đối với Glycidyl este trong thực phẩm cho các mục đích y tế đặc biệt và/hoặc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

1.9 Hydrocacbon thơm đa vòng

Một vấn đề cụ thể liên quan đến sản xuất chuối chiên là sự xuất hiện của Benzo (a) pyrene và Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH). Những hợp chất hữu cơ độc hại đó có thể được hình thành trong quá trình chiên các lát chuối trong dầu dừa. Quy định về chất gây ô nhiễm của châu Âu đã sửa đổi mức tối đa của các hydrocacbon thơm đa vòng đặc biệt cho chuối bào kể từ năm 2015.

1.10 Độc tố thực vật cụ thể

Sự hiện diện của các chất Ancaloit tropan được kiểm soát đối với hạt mơ nguyên hạt, xay, nứt, cắt nhỏ chưa qua chế biến được đưa ra thị trường cho người tiêu dùng cuối cùng. Hạt mơ sống có chứa chất Amygdalin tự nhiên – một Glycoside cyanogenic dẫn đến giải phóng Xyanua trong quá trình tiêu hóa hạt trong ruột người. Hạt mơ thô, chưa qua chế biến, cả loại đắng và ngọt, không được bán cho người trừ khi mức Xyanua tuân theo ML là 20 mg/kg được quy định trong luật.

1.11 Nitrat

Mức Nitrat được kiểm soát trong rau Bina đông lạnh.

1.12 Yêu cầu thành phần sản phẩm

Người mua và các cơ quan chức năng châu Âu có thể từ chối sản phẩm nếu chúng có các thành phần phụ gia không được công bố, trái phép hoặc quá mức. Có luật cụ thể cho các chất phụ gia (như chất bảo quản, màu, chất làm đặc), hương liệu và Enzym liệt kê những chất và số E nào được phép sử dụng.

Các chất phụ gia được phép được liệt kê trong Phụ lục II của Quy định về Phụ gia thực phẩm. Việc sử dụng phụ gia được phép được liệt kê tùy theo loại thực phẩm mà chúng có thể được thêm vào. Các phụ lục khác của quy định liệt kê các Enzym, hương liệu và chất tạo màu thực phẩm. Lưu ý rằng Pectin có nguồn gốc từ táo, trái cây họ cam quýt hoặc quả mộc qua (được sử dụng trong sản xuất mứt và mứt cam) không được coi là phụ gia thực phẩm.

Vitamin và khoáng chất có thể được thêm vào nước hoa quả và mật hoa quả. Mức tối đa vẫn chưa được thiết lập, nhưng Ủy ban châu Âu đang làm việc trên một đề xuất cho những mức đó.

Luật sản phẩm cụ thể về thành phần áp dụng cho nước ép trái cây và mứt trái cây, thạch, mứt cam và hạt dẻ ngọt. Các chỉ thị chỉ ra những nguyên liệu thô và phụ gia nào có thể được sử dụng. Trong lĩnh vực rau quả chế biến, các vấn đề thường xảy ra do không khai báo hoặc sử dụng quá nhiều chất bảo quản.

Ví dụ về các vấn đề thường xuyên xảy ra với trái cây và rau quả đã qua chế biến là Sulphite được sử dụng làm chất bảo quản trong các sản phẩm từ trái cây và dừa khô, và Axit Benzoic trong một số sản phẩm rau muối. Một vấn đề thường xuyên khác là sử dụng màu thực phẩm quá mức hoặc không được khai báo. Ví dụ điển hình là màu E110 (màu vàng hoàng hôn) được sử dụng trong trái cây sấy khô hoặc trái cây xay nhuyễn hoặc màu E102 (Tartrazine), cũng tạo ra màu vàng và được sử dụng trong gia vị, đồ phết, sản phẩm ngâm và nước giải khát.

1.13 Bao bì an toàn và ghi nhãn  

Bao bì xuất khẩu phải phù hợp với luật châu Âu về trọng lượng, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Bao bì làm bằng gỗ hoặc vật liệu thực vật phải được kiểm dịch thực vật. Việc ghi nhãn sản phẩm đóng gói phải có các thông tin liên quan đến người tiêu dùng.

1.14 Yêu cầu đóng gói an toàn, được đo lường tốt và thân thiện với môi trường

Nội dung bao bì phải tương ứng với số lượng ghi trên nhãn (trọng lượng hoặc thể tích). Các nhà nhập khẩu sẽ kiểm tra kích thước và trọng lượng bao bì để đảm bảo rằng các sản phẩm đóng gói sẵn nằm trong giới hạn sai sót có thể chấp nhận được.

Các biện pháp kiểm soát sức khỏe cụ thể được áp dụng cho các vật liệu đóng gói tiêu dùng tiếp xúc với thực phẩm (như lon, lọ). Vật liệu tiếp xúc với thực phẩm không được chuyển các thành phần của chúng vào thực phẩm với số lượng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, thay đổi thành phần của thực phẩm theo cách không thể chấp nhận được hoặc làm xấu đi mùi và vị.

Một chất cần lưu ý là Bisphenol A (BPA). BPA được biết đến với việc sử dụng trong chai nhựa, nhưng đôi khi cũng được sử dụng trong lớp phủ bên trong của nắp lọ. Việc sử dụng BPA hiện vẫn được cho phép, nhưng việc sử dụng nó đang được xem xét.

Liên minh châu Âu đã công bố ban hành luật mới liên quan đến bao bì nhựa. Từ năm 2021 trở đi, một số loại nhựa sử dụng một lần sẽ bị cấm và hạn chế sử dụng các loại khác. Các mặt hàng trong danh sách cấm bao gồm nhựa phân hủy Oxo và hộp đựng thực phẩm và đồ uống mang đi bằng Polystyrene mở rộng. Từ năm 2029, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ thu gom 90% số chai nhựa vứt đi của họ. Đến năm 2030, tất cả các chai ở Liên minh Châu Âu phải được làm từ ít nhất 30% vật liệu tái chế. Cần nhận thức rõ luật này và thích ứng kịp thời với các vật liệu đóng gói xuất khẩu mới.

1.15 Yêu cầu ghi nhãn đối với các sản phẩm thực phẩm bán lẻ

Tại Liên minh châu Âu, các quy tắc ghi nhãn đảm bảo người tiêu dùng nhận được thông tin đầy đủ về nội dung và thành phần của các sản phẩm thực phẩm. Ghi nhãn giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sáng suốt khi mua thực phẩm.

Quy chế cung cấp thông tin thực phẩm cho người tiêu dùng quy định các nghĩa vụ như:

+ Ghi nhãn giá trị năng lượng và số lượng chất béo, bão hòa, carbohydrate, protein, đường và muối.

+ Cách thức trình bày các chất gây dị ứng (như đậu nành, các loại hạt hoặc gluten) đối với thực phẩm đóng gói sẵn trong danh sách thành phần.

+ Thông tin bắt buộc về chất gây dị ứng đối với thực phẩm không đóng gói sẵn, kể cả trong nhà hàng và quán cà phê.

+ Kích thước phông chữ tối thiểu cho thông tin bắt buộc là 1,2 mm

Một số nghĩa vụ (chẳng hạn như kích thước phông chữ tối thiểu) chỉ liên quan đến các sản phẩm đóng gói dành cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, là nhà cung cấp các sản phẩm số lượng lớn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan về chất gây dị ứng và thành phần.

Các tuyên bố về dinh dưỡng và sức khỏe của châu Âu rất quan trọng đối với các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển nhằm bán các sản phẩm bán lẻ có nhãn trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. Nó không áp dụng cho giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Luật Ghi nhãn của châu Âu cấm gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Các tuyên bố rằng bất kỳ thực phẩm nào có tác dụng ngăn ngừa, điều trị hoặc chữa bệnh cho người đều không được ghi trên nhãn ở Liên minh châu Âu. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên tránh những tuyên bố về sức khỏe hoặc dinh dưỡng không được chứng minh bằng bằng chứng khoa học.

Có thể sẽ mở rộng quy định liên quan đến việc ghi nhãn bắt buộc của nước xuất xứ cho các thành phần đại diện cho hơn 50% thực phẩm. Trong trường hợp này, nước xuất xứ sẽ được nêu cho mỗi thành phần chính.

1.16 Thực phẩm mới phải được ủy quyền trước khi vào thị trường Châu Âu

Thực phẩm mới đề cập đến tất cả các loại thực phẩm không được tiêu thụ ở Liên minh châu Âu ở một mức độ đáng kể trước tháng 5/1997. Thực phẩm mới có thể là thực phẩm mới được phát triển, thực phẩm sáng tạo, thực phẩm được sản xuất bằng công nghệ và quy trình sản xuất mới, cũng như thực phẩm truyền thống được ăn bên ngoài Liên minh châu Âu. Thực phẩm mới phải được phê duyệt, an toàn cho tiêu dùng và được dán nhãn phù hợp.

Kể từ ngày 1/1/2018, Quy định mới (EU) 2015/2283 về thực phẩm mới  được áp dụng. Luật mới này cải thiện các điều kiện để các doanh nghiệp thực phẩm có thể dễ dàng đưa thực phẩm mới và sáng tạo vào thị trường châu Âu, đồng thời duy trì mức độ an toàn thực phẩm cao cho người tiêu dùng châu Âu.

Quy định mới đơn giản hóa quy trình ủy quyền thông báo thực phẩm truyền thống từ các nước thứ ba, bằng cách yêu cầu bằng chứng về việc sử dụng an toàn ở ít nhất một quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu trong thời hạn 25 năm. Một thông báo được gửi đến Ủy ban châu Âu và sau đó được chuyển tiếp đến tất cả các quốc gia thành viên và EFSA. Trong vòng bốn tháng kể từ khi nhận được thông báo hợp lệ, một quốc gia thành viên hoặc EFSA có thể gửi phản đối về an toàn đối với thực phẩm truyền thống được đề cập.

Trong lĩnh vực rau quả chế biến, các loại thực phẩm mới thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là trong phân ngành nguyên liệu “siêu quả” hoặc “siêu thực phẩm”. Thực phẩm mới lạ được ủy quyền bao gồm các sản phẩm được ăn theo truyền thống ở các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu như nước ép trái nhàu và bao báp, bột maca, aswaganda hoặc thực phẩm được sản xuất bằng các cải tiến công nghệ mới nhất như nước trái cây áp suất cao (là một ví dụ về thực phẩm có nguồn gốc từ quy trình sản xuất mới).

 

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

 

Hỏi: Nếu Hiệp định EVFTA có hiệu lực, dự kiến ngành nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất và ngành nào sẽ chịu sức ép nhiều nhất từ Hiệp định này?

Trả lời: Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố từ chiến tranh thương mại, việc Anh rời khỏi EU (Brexit), sự thay đổi chính sách của các nước…, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ được cải thiện trong cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Kết quả tính toán chỉ ra rằng EVFTA dự kiến sẽ góp phần làm GDP tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18 đến 3,25% (cho giai đoạn 05 năm đầu thực hiện), 4,57-5,30% (cho giai đoạn 05 năm tiếp theo) và 7,07-7,72% (cho giai đoạn 05 năm sau đó).

Về xuất khẩu, EVFTA dự kiến giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có Hiệp định.

Xét theo ngành hàng, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của một số ngành sang EU dự kiến sẽ đạt kết quả tăng trưởng cao đối với các ngành như sau:

– Ngành nông thủy sản: EVFTA sẽ đem lại tiềm năng thị trường lớn cho xuất khẩu nông thủy sản tại Việt Nam, cụ thể là gạo (tăng thêm 65% vào năm 2025), đường (8%), thịt lợn (4%), lâm sản (3%), thịt gia súc gia cầm (4%), đồ uống và thuốc lá (5%) và thủy sản (2% trong giai đoạn 2020-2030).

– Ngành chế biến chế tạo: Đối với ngành dệt may, dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU sẽ tăng nhanh với mức khoảng 67% đến năm 2025 so với kịch bản không có Hiệp định. Về sản lượng, nhìn chung EVFTA có tác động tích cực tới sản lượng với tốc độ tăng 6% (với ngành dệt) và 14% (với ngành may) vào năm 2030. Đối với ngành da giầy, Hiệp định khi có hiệu lực sẽ góp phần làm gia tăng đáng kể xuất khẩu giày da vào EU. Tốc độ tăng xuất khẩu vào EU dự báo sẽ gấp đôi vào 2025, và tổng xuất khẩu giày da cũng sẽ tăng khoảng 34%, sản lượng của toàn ngành tăng ở mức 31,8%.

Ở chiều ngược lại, các cam kết trong Hiệp định EVFTA cũng sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh lớn hơn cho ta trong một số ngành như sau:

– Ngành dược phẩm: Cam kết của EVFTA về thuế quan đối với dược phẩm có thể không tạo ra thay đổi gì lớn trong tương lai gần đối với việc xuất, nhập khẩu dược phẩm giữa Việt Nam và EU. Tuy nhiên, các cam kết liên quan tới dược phẩm ở các khía cạnh khác sẽ có tác động đáng kể tới thị trường và doanh nghiệp dược Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực, theo hướng: (1) dược phẩm từ EU sẽ vào Việt Nam thuận lợi, dễ dàng và trực tiếp hơn; (2) mức độ bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm sẽ được tăng cường, khiến một số loại dược phẩm có thể chậm được giảm giá hơn; (3) cạnh tranh gay gắt hơn trong các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện Việt Nam (trong nhóm đã cam kết mở cửa cho nhà thầu EU). Tác động này rõ rệt hơn với các loại biệt dược, thuốc chuyên dụng (nhóm thuốc có bảo hộ độc quyền, Việt Nam chưa sản xuất được). Đối với các sản phẩm thuốc thông thường, thuốc generic mà Việt Nam đã sản xuất được, các tác động không quá lớn.

– Ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm: EVFTA mở ra cơ hội cho việc thúc đẩy tự do hóa ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm của Việt Nam. Tác động của mở cửa dịch vụ với nhóm ngành này là tích cực trên các góc độ cầu về dịch vụ, cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp từ EU. Đến năm 2025, xuất khẩu dịch vụ tài chính, bảo hiểm của Việt Nam sẽ tăng khoảng 21%, nhập khẩu sẽ tăng 9,65%. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh là rất lớn, đồng thời, áp lực ổn định vĩ mô cũng lớn hơn do mở cửa dịch vụ này làm cho Việt Nam dễ nhạy cảm hơn với các cú sốc từ bên ngoài.

– Ngành logistics: EVFTA có thể ảnh hưởng đến triển vọng phát triển ngành logistics ở 2 góc độ: (1) cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và EU trong lĩnh vực vận tải và phục vụ vận tải; (2) cam kết trong các lĩnh vực ảnh hưởng đến dung lượng thị trường dịch vụ logistics trên các góc độ quy mô, chất lượng dịch vụ, nhu cầu mở rộng công suất, thực hiện dịch vụ.

Tuy nhiên, đây lại chính là những ngành huyết mạch của nền kinh tế mà ta đang cần phát triển nhằm nâng cao năng lực phục vụ các ngành sản xuất kinh doanh trong nước như dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics hoặc các ngành phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đời sống sức khỏe của người dân như dược phẩm. Do đó, sức ép cạnh tranh trong các ngành này tuy có nhưng là cần thiết và tất yếu để giúp ta có cơ hội hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài có trình độ, vốn, công nghệ và kinh nghiệm để tạo đà tăng trưởng và phát triển lên một tầm cao mới.

 

Hỏi: Hiệp định EVFTA sẽ có những tác động như thế nào đến người nông dân và ngành nông nghiệp Việt Nam?

Trả lời: Ngành nông nghiệp được dự báo là một trong những ngành được hưởng lợi lớn nhất từ Hiệp định EVFTA. Khi EVFTA có hiệu lực, nhiều mặt hàng của Việt Nam sẽ được giảm thuế về 0% như: gạo tấm, các sản phẩm từ hạt… Đối với mặt hàng rau củ quả, EU cũng cam kết xóa bỏ thuế khi EVFTA có hiệu lực. Đối với thuỷ sản, khoảng 50% số dòng thuế sẽ được xoá bỏ, 50% dòng thuế còn lại cũng sẽ được xoá bỏ trong lộ trình 5 – 7 năm. Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của một số ngành nông sản sẽ tăng đáng kể cho tới năm 2025 nhờ EVFTA, ví dụ như gạo (tăng thêm 65% vào năm 2025), đường (8%), thịt lợn (4%), lâm sản (3%), thịt gia súc gia cầm (4%), đồ uống và thuốc lá (5%). Ở một khía cạnh khác, hội nhập cũng tạo thêm việc làm giúp người nông dân chuyển đổi từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác, góp phần cải thiện đời sống cho người nông dân.

Một cơ hội khác mà Hiệp định EVFTA mang lại cho ngành nông nghiệp Việt Nam là việc thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp chuyển giao công nghệ, cách thức tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đó giúp tăng sản lượng, chất lượng nông sản, giúp nông sản Việt Nam tiến dần tới các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, để nắm bắt được các cơ hội này không phải là dễ dàng. Cửa đã mở nhưng để có thể thông hành, hàng nông sản của ta còn cần phải vượt qua nhiều rào cản như hàng rào kỹ thuật của EU về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hay vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ… Với tính chất sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, người nông dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp lại càng phải chủ động đẩy mạnh nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản Việt Nam.

 

Hỏi: Mức độ bảo hộ sở hữu trí tuệ trong Hiệp định CPTPP và EVFTA có những điểm giống và khác nhau như thế nào?

Trả lời: Cả hai Hiệp định EVFTA và CPTPP đều có mức bảo hộ cao đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên cơ sở Hiệp định TRIPS của WTO. Về mức độ cam kết cụ thể, có một số điểm khác biệt chính như:

Hiệp định EVFTA: Về sáng chế, Hiệp định yêu cầu phải có cơ chế bù đắp thỏa đáng cho trường hợp thời gian khai thác bằng sáng chế đã có hiệu lực bị rút ngắn vì chậm trễ trong khâu xử lý đơn xin cấp phép lưu hành thuốc. Về kiểu dáng công nghiệp, thời hạn bảo hộ ít nhất là 15 năm. Về chỉ dẫn địa lý, chỉ áp dụng đối với các chỉ dẫn địa lý về rượu vang, rượu mạnh, sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm. Việt Nam cam kết công nhận và bảo hộ 169 chỉ dẫn địa lý của EU (chủ yếu là chỉ dẫn địa lý dùng cho rượu và thực phẩm), và EU công nhận và bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam.

Hiệp định CPTPP: Về sáng chế, cam kết về đền bù thời gian khai thác bằng sáng chế do chậm trễ trong khâu xử lý đơn xin cấp phép lưu hành thuốc đã được tạm hoãn. Về kiểu dáng công nghiệp, thời hạn bảo hộ là 10 năm. Về chỉ dẫn địa lý, Hiệp định CPTPP không yêu cầu các bên phải bảo hộ một danh sách các chỉ dẫn địa lý nhất định như Hiệp định EVFTA. Thay vào đó, các bên có thể bảo hộ chỉ dẫn địa lý qua hệ thống nhãn hiệu hoặc một hệ thống riêng. Về biện pháp thực thi, Hiệp định CPTPP có yêu cầu xử lý hình sự đối với một số hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Hiệp định EVFTA không yêu cầu chế tài hình sự.