Bản tin TBT Tháng 7/2022

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jul 25, 2022 | 8:47 - Lượt xem: 3175

TRONG SỐ NÀY

******

TIN CẢNH BÁO 

 • Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm
 • Thông báo của Liên minh châu Âu về sản phẩm hữu cơ
 • Thông báo của Thụy sĩ về sản phẩm hữu cơ
 • Thông báo của Hàn Quốc về tiêu chuẩn ghi nhãn
 • Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn thực phẩm
 • Thông báo của Ấn Độ về đồ uống có cồn
 • Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm
 • Thông báo của I-xra-en về thực phẩm
 • Thông báo của I-xra-en về cà chua bảo quản
 • Thông báo Hội đồng hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh về phụ gia thực phẩm
 • Thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ về phụ gia thực phẩm
 • Thông báo của Liên minh châu Âu về phân bón
 • Thông báo của Canada về sản phẩm kiểm soát sâu bệnh
 • Thông báo của Thụy sĩ về các chất và chế phẩm nguy hiểm

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 • Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • Quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

 • Liên minh châu Âu tăng cường kiểm tra mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL) trong thực phẩm
 • Liên minh châu Âu sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

 • Một số hướng dẫn mới về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

I. TIN CẢNH BÁO 

* Lĩnh vực thực phẩm, nông sản

Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/906, ngày 06/7/2022, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép một số công bố về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm, ngoại trừ những công bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật và ảnh hưởng đối với sự phát triển và sức khỏe của trẻ em; (4 trang, bằng tiếng Anh), (2 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy định của Ủy ban này liên quan đến việc từ chối cho phép một số công bố về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm, ngoại trừ những tuyên bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật và sự phát triển và sức khỏe của trẻ em theo Điều 18 của Quy định (EC) số 1924/2006 của Châu Âu Nghị viện và Hội đồng ngày 20 tháng 12 năm 2006 về các công bố dinh dưỡng và sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm.

Mục đích của thông báo: Biện pháp được đề xuất là dự thảo Quy định của Ủy ban đối với bốn công bố về sức khỏe như đã đề cập ở trên theo điểm 6 đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đánh giá với kết quả không phù hợp. Do đó, các công bố về sức khỏe có trong dự thảo Quy định của Ủy ban này không tuân thủ các điều kiện quy định trong Quy định (EC) số 1924/2006, và sẽ không được phép sử dụng trên thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Liên minh châu Âu về sản phẩm hữu cơ

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/913, ngày 15/7/2022, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế thực thi của Ủy ban sửa đổi Quy chế Thực thi số (EU) 2021/2325 liên quan đến việc công nhận một số cơ quan và tổ chức kiểm soát nhằm mục đích nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ vào Liên minh; (5 trang, bằng tiếng Anh), (2 trang, bằng tiếng Anh).

Điều này sẽ sửa đổi Quy chế thực hiện của Ủy ban (EU) 2021/2325, với mục tiêu cập nhật danh sách các nước thứ ba (Phụ lục I) và các cơ quan kiểm soát/cơ quan kiểm soát (Phụ lục II) được công nhận cho nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ vào EU.

Mục đích của thông báo: EU chỉ nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ từ danh sách các cơ quan kiểm tra/cơ quan kiểm soát được ủy quyền và các nước thứ ba. Mục đích của sửa đổi pháp lý này là thực hiện một số cập nhật nhất định về danh sách kiểm soát, liên quan đến việc kinh doanh các sản phẩm hữu cơ.

Quy định thực hiện (EU) 2021/2325 đưa ra danh sách các nước thứ ba và danh sách các cơ quan kiểm tra và cơ quan kiểm soát đã được công nhận theo Điều 33 (2) và (3) của Quy định Hội đồng (EC) số 834/2007 cho mục đích nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ vào Liên minh. Theo thông tin và yêu cầu mới mà Ủy ban nhận được kể từ khi thông qua Quy chế thực hiện (EU) 2021/2325, cần thực hiện một số thay đổi nhất định đối với các danh sách đó. Việc cập nhật các phụ lục là cần thiết để có thông tin chính xác liên quan đến các cơ quan kiểm soát và các nước thứ ba được công nhận nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ vào EU; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Thụy sĩ về sản phẩm hữu cơ

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHE/271, ngày 28/6/2022, Thụy Sĩ thông báo việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Pháp lệnh canh tác hữu cơ ngày 22 tháng 9 năm 1997 (RS 910.18) và Dự thảo sửa đổi Pháp lệnh canh tác hữu cơ của Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu (gọi tắt là Pháp lệnh EAER) ngày 22 tháng 9 năm 1997 (910.181); (15 trang, bằng tiếng Đức, Pháp và Ý).

Đề xuất sửa đổi cho Pháp lệnh về canh tác hữu cơ ngày 22 tháng 9 năm 1997 (RS 910.18) bao gồm các quy định sau:

 1. a) mở rộng phạm vi đối với thức ăn của vật nuôi;
 2. b) các quy định rõ ràng hơn về việc cấm trồng cây trong nước, kết hợp nguyên tắc canh tác trong đất và quy định về các trường hợp ngoại lệ (ví dụ: trồng rau mầm, trồng trong chậu);
 3. d) cấm sử dụng vật liệu nano;
 4. e) sửa đổi thủ tục cho phép các thành phần phi hữu cơ có nguồn gốc nông nghiệp;
 5. f) yêu cầu tối thiểu đối với chứng chỉ hữu cơ;

Đề xuất sửa đổi cho Pháp lệnh EAER về Canh tác Hữu cơ (RS 910.181) bao gồm các quy định sau:

 1. a) sử dụng, ghi nhãn đối với hương liệu và tinh dầu;
 2. b) hạn chế sử dụng các quá trình trao đổi ion và nhựa hấp thụ (sau giai đoạn chuyển tiếp 2 năm);
 3. c) chỉ được phép sử dụng chiết xuất nấm men thông thường hoặc tự phân giải trong sản xuất nấm men hữu cơ cho đến ngày 31.12.2023;
 4. d) Cập nhật các tài liệu tham khảo khác nhau.

Mục đích của những quy định này nhằm: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu về nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về tiêu chuẩn ghi nhãn

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/1083 ngày 06/7/2022, Hàn Quốc thông báo Đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”; (28 trang, bằng tiếng Hàn).

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đề nghị sửa đổi Tiêu chuẩn Ghi nhãn Thực phẩm như sau:

1) Chỉ định các điều kiện để được miễn trừ đối với các gói ghi nhãn được bán trực tuyến dưới dạng gói sản phẩm

2) Sửa đổi các tuyên bố ghi nhãn cho phù hợp với những thay đổi được thực hiện trong phân loại gia vị

3) Phản ánh bản sửa đổi được thực hiện đối với hệ thống phân loại phụ gia thực phẩm được sử dụng trong sản xuất các hợp chất gốc kẹo cao su như Este axit béo Glycerin.

Mục đích của quy định nhằm: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 29/8/2022.

Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/1084 ngày 11/7/2022, Hàn Quốc thông báo Đề xuất sửa đổi “Luật ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”; (4 trang, bằng tiếng Hàn).

Các nội dung sửa đổi nhằm:

– thiết lập định nghĩa về “Hạn tốt nhất trước ngày”;

– dán nhãn “Ngày cấp đông” hoặc “Ngày tái cấp đông” trên các sản phẩm thực phẩm đông lạnh hoặc tái cấp đông.

Mục đích của thông báo này nhằm: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ấn Độ về đồ uống có cồn

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/230, ngày 04/7/2022, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Đồ uống có cồn), 2022; (3 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Hindi)

Quy định sửa đổi tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Đồ uống có cồn), năm 2022 nêu rõ định nghĩa, rượu mạch nha đơn hoặc rượu hạt đơn và ghi nhãn tự nguyện đối với hàm lượng năng lượng theo đơn vị K. Cal.

Mục đích của thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/232, ngày 12/7/2022, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định về An toàn và Tiêu chuẩn thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, thực phẩm có chứa các chất phụ gia có lợi cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh, thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, và thực phẩm lợi khuẩn và tiền sinh học), 2022; (28 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Hindi)

Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm năm 2022 nêu rõ các tiêu chuẩn của Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, thực phẩm có chứa các chất phụ gia có lợi cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh, thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, và thực phẩm lợi khuẩn và tiền sinh học.

Mục đích của thông báo: Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm của Ấn Độ đề xuất Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm năm 2022 để thay thế Quy định về An toàn và Tiêu chuẩn thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe , Thực phẩm dinh dưỡng, Thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, Thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, Thực phẩm chức năng và Thực phẩm mới) năm 2016; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1255 ngày 20/6/2022, I-xra-en thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia SI 411 – Muối thực phẩm (natri clorua); (15 trang, bằng tiếng Do Thái), (8 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo sửa đổi này thông qua Tiêu chuẩn Codex Alimentarius Codex Stan 150-1985 (Được thông qua vào năm 1985; Sửa đổi vào năm 1997; 2012. Sửa đổi vào năm 1999; 2001; 2006). Tiêu chuẩn được đề xuất bao gồm một số sai lệch quốc gia xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn, như sau:

 • Thêm phần mới 1a. xử lý các tài liệu tham khảo quy chuẩn;
 • Thay thế phần 2 liên quan đến mô tả;
 • Thêm một yêu cầu mới đối với hàm lượng NaCl tối thiểu xuất hiện trong phần 3.1;
 • Những thay đổi trong phần 3.4 về vấn đề i-ốt hóa muối cấp thực phẩm;
 • Bổ sung phần 3.5 mới liên quan đến việc làm giàu muối bằng các chất dinh dưỡng thực phẩm khác ngoài i-ốt;
 • Thay đổi phần 4, phụ gia thực phẩm và yêu cầu tuân thủ các quy định quốc gia;
 • Thay đổi phần 5, chất gây ô nhiễm và yêu cầu tuân thủ tài liệu chính thức do Bộ Y tế Israel ban hành;
 • Thay đổi phần 6, vệ sinh thực phẩm, và yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc gia;
 • Thay đổi các yêu cầu ghi nhãn được nêu chi tiết trong phần 7 và trong các tiểu mục của nó;
 • Thêm các yêu cầu đóng gói mới vào tiểu mục 8.1;
 • Xóa tiểu mục 8.2;
 • Thêm giải thích rõ về phương pháp thử nghiệm được phép vào phần 9.

Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

 • Cũng áp dụng cho muối làm giàu i-ốt;
 • Thay đổi hàm lượng NaCl tối thiểu;
 • Cập nhật các phương pháp kiểm tra.

Tất cả các phần của tiêu chuẩn được đề xuất sẽ được tuyên bố là bắt buộc khi bản sửa đổi này có hiệu lực.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn mới sẽ được áp dụng kể từ khi bản sửa đổi này có hiệu lực trong ít nhất hai năm. Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Mục đích của thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của I-xra-en về cà chua bảo quản

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1261 ngày 20/6/2022, I-xra-en thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia SI 730 – Sản phẩm cà chua bảo quản; (8 trang, bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh).

Dự thảo sửa đổi này thông qua Tiêu chuẩn Codex Alimentarius 13-1981 (Được thông qua vào năm 1981. Đã được sửa đổi vào năm 2007. Sửa đổi vào năm 2013, 2017), với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

 • Thêm tham chiếu đến tiêu chuẩn chung của Codex cho nước ép trái cây và mật hoa (CODEX STAN 247-2005);
 • Thay thế tham chiếu đến Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 52 của I-xra-en về nước trái cây và trái cây cô đặc;
 • Bổ sung vào phần 3.2.2 đề cập đến kích thước hoặc độ nguyên vẹn, một nhận xét liên quan đến việc tính toán trọng lượng sản phẩm sau khi lọc;
 • Bổ sung vào phần 3.2.3 xử lý các khuyết tật và phụ cấp, làm rõ liên quan đến khả năng chịu các khuyết tật;
 • Thay đổi tham chiếu quy chuẩn để áp dụng luật và quy định của Israel;
 • Các thay đổi trong phần 7.1.4 liên quan đến trọng lượng rút nước tối thiểu, yêu cầu về trọng lượng của sản phẩm sau khi rút nước.

Mục đích của thông báo: Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo Hội đồng hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh về phụ gia thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/542, G/TBT/N/BHR/634, G/TBT/N/KWT/601, G/TBT/N/OMN/470, G/TBT/N/QAT/621, G/TBT/N/SAU/1249, G/TBT/N/YEM/228, ngày 29/6/2022, Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (gọi tắt là GSO) thông báo về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đối với hương liệu được phép sử dụng trong thực phẩm và hướng dẫn sử dụng (178 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này liên quan đến hương liệu tự nhiên, nhân tạo và chất điều vị được phép sử dụng trong sản phẩm thực phẩm, kèm theo hướng dẫn sử dụng an toàn và dùng cho người.

Mục đích của quy chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ về phụ gia thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TUR/200 ngày 23/6/2022, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Quy định Codex về phụ gia thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ; (355 trang, bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ), cụ thể như sau:

(a) Danh sách các chất phụ gia thực phẩm đã được phê duyệt như được nêu trong Phụ lục II và III,

(b) điều kiện sử dụng phụ gia trong thực phẩm, bao gồm cả phụ gia thực phẩm và enzym thực phẩm theo Quy định về enzym thực phẩm (OG: 24.2.2017 – 29989), và hương liệu thực phẩm theo Quy định về hương liệu và một số thành phần thực phẩm có hương liệu đặc tính để sử dụng trong và trên thực phẩm (OG: 29.12.2011 – 28157 nhắc lại số 3)

(c) các quy tắc về ghi nhãn phụ gia thực phẩm được bán.

Mục đích của quy định: đảm bảo sự hài hòa; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 22/8/2022.

* Lĩnh vực khác

Thông báo của Liên minh châu Âu về phân bón

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/914, ngày 15/7/2022, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) số 2019/1009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến hàm lượng tối thiểu của canxi oxit trong phân bón dinh dưỡng đa lượng vô cơ rắn dạng thẳng; (4 trang, bằng tiếng Anh).

Hàm lượng tối thiểu của canxi oxit trong phân bón dinh dưỡng đa lượng rắn dạng thẳng giảm từ 12% xuống 9%.

Mục đích của thông báo: Việc sửa đổi là cần thiết để tính đến những thay đổi đối với Quy định (EC) số 2003/2003 về Phân bón của EC sau khi thông qua Quy định (EU) 2019/1009 về các sản phẩm sử dụng phân bón của EU. Luật của EU có nhiều mục tiêu khác nhau là đạt được mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe con người, động vật và thực vật, an toàn và môi trường. Dự thảo biện pháp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường phân bón đơn lẻ bằng cách giảm hàm lượng canxi oxit tối thiểu cần thiết; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Canada về sản phẩm kiểm soát sâu bệnh

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/676, ngày 28/6/2022, Canada thông báo ban hành Quy định Sửa đổi Quy định sản phẩm Kiểm soát sâu bệnh (Bảo vệ dữ liệu Thử nghiệm); (28 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Pháp).

Theo thẩm quyền của Luật Sản phẩm Kiểm soát Dịch hại, Cơ quan Điều tiết Quản lý sâu bệnh của Bộ Y tế Canada (gọi tắt là PMRA) đang đề xuất sửa đổi Quy định về Sản phẩm Kiểm soát sâu bệnh để làm rõ các điều khoản bồi thường dữ liệu trong bối cảnh hậu thị trường (đánh giá lại và đánh giá đặc biệt).

Những sửa đổi được đề xuất này sẽ cung cấp sự rõ ràng cho các bên được quy định về các vấn đề mà họ quan tâm, chẳng hạn như: bên nào có thể kích hoạt thương lượng chính thức và quy trình trọng tài ràng buộc; khi nào và làm thế nào để kích hoạt các quá trình đó; và khi nào và như thế nào danh sách dữ liệu có thể phải trả sẽ được cung cấp. Các thay đổi nhỏ cũng đang được đề xuất đối với các quy định để làm rõ các điều khoản bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn như để phân biệt người đăng ký nắm giữ dữ liệu có thể được bồi thường với người đăng ký đang dựa vào dữ liệu của họ, định nghĩa được đề xuất về “người giữ dữ liệu” được đưa vào.

Mục tiêu chính của các sửa đổi quy định được đề xuất là làm rõ các điều khoản bảo vệ dữ liệu để đánh giá lại và đánh giá đặc biệt bằng cách chỉ định một quy trình mà theo đó những người đăng ký là chủ sở hữu dữ liệu và những người đăng ký đang dựa vào dữ liệu của chủ sở hữu dữ liệu có thể thiết lập khoản bồi thường phải trả, bằng cách làm rõ dữ liệu nào phải được bồi thường, và khi nào bắt đầu đàm phán và phân xử ràng buộc (nếu cần).

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 25/8/2022.

Thông báo của Thụy sĩ về các chất và chế phẩm nguy hiểm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHE/272, ngày 28/6/2022, Thụy Sĩ thông báo việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các Phụ lục 2, 3, 4 và 7 của Pháp lệnh Bảo vệ chống lại các chất và chế phẩm nguy hiểm (Pháp lệnh Hóa chất); (7 trang, bằng tiếng Đức)

Phụ lục 2: Các quy định kỹ thuật về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và chế phẩm sẽ được cập nhật và do đó điều chỉnh cho phù hợp với tiến bộ kỹ thuật ở của Liên minh châu Âu (EU) (ATP thứ 18 của Quy chế CLP của EU; có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11 năm 2023).

Dự thảo sửa đổi này cập nhật danh sách các phân loại hài hòa:

 • bao gồm 39 chất;
 • sửa đổi 17 mục hiện có;
 • một mục hiện có được chia thành hai.

Với dự thảo sửa đổi này, những phát triển mới nhất về phương pháp thử nghiệm đối với các chất và chế phẩm (OECD) được thông qua.

Phụ lục 3: Bốn chất được đưa vào danh sách là chất cần quan tâm rất cao. Danh sách này kích hoạt các nghĩa vụ cung cấp thông tin theo chuỗi cung ứng.

Phụ lục 4 (Hồ sơ kỹ thuật để thông báo): Các yêu cầu được cập nhật phù hợp với các thông số kỹ thuật cho đăng ký ở EU.

Phụ lục 7 (Danh sách các chất mới không cần thông báo): Ba mục nhập bị loại.

Mục đích của thông báo này nhằm: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu về nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Sự hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Văn bản này dự kiến được thông qua ngày 29/7/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2022.

(Lê Thành Kông dịch từ các Thông báo TBT của WTO)

 

(Ghi chú: Thông tin chi tiết về các thông báo, vui lòng liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang để được hỗ trợ.)

 

II. THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

*******

Ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 451/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong đó quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này bao gồm:

 1. a) Các hành vi vi phạm các quy định về đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường;
 2. b) Các hành vi gây ô nhiễm môi trường;
 3. c) Các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải;
 4. d) Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (sau đây gọi chung là cơ sở) và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng sản xuất công nghiệp của khu kinh tế (sau đây gọi chung là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung), cụm công nghiệp, làng nghề;

đ) Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, phế liệu; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản;

 1. e) Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy;
 2. g) Các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố chất thải; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn;
 3. h) Các hành vi vi phạm về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học bao gồm: các quy định về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền;
 4. i) Các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện quan trắc môi trường; quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; cung cấp, công khai thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường;
 5. k) Các hành vi cản trở trong hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm quy định khác về bảo vệ môi trường được quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này.

Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt cảnh cáo, phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung.

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 02 năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2022. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

*******

Ngày 30/6/2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Về nguyên tắc quản lý, Thông tư quy định rõ việc các sản phẩm, hàng hóa quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II đều phải được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định trước khi thông quan hoặc trước khi đưa ra thị trường.

Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này phải được đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 và thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu có ngày cập cảng, về đến cửa khẩu hoặc ngày mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan; sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lắp ráp có ngày xuất xưởng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

                                                                                                                (Lê Thành Kông)

III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

Liên minh châu Âu sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm  

*******

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Ủy ban châu Âu ban hành Quy định thi hành luật số (EU) 2022/1219 (Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1219) về việc sửa đổi mẫu giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm đối với các Lô hàng sản phẩm hỗn hợp có chứa thành phần nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật được nhập khẩu và quá cảnh vào Liên minh châu Âu (chủ yếu liên quan đến sản phẩm hỗn hợp có chứa sữa).

Cụ thể Liên minh châu Âu (EU) sửa đổi mẫu Chứng nhận an toàn thực phẩm hỗn hợp được quy định tại Chương 50  và Chương 52 Phụ Lục III Quy định của EU số 2020/2235 về quy định Mẫu giấy chứng nhận An toàn thực phẩm đối với sản phẩm hỗn hợp nhập khẩu và quá cảnh vào EU.

Mẫu Giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm hiện tại  đối với các Lô hàng thực phẩm hỗn hợp quy định tại Chương 50 và 52 Quy định số số 2020/2235 vẫn tiếp tục được áp dụng đến ngày 15/4/2023 với điều kiện các Giấy chứng nhận kèm theo các Lô hàng đó được cấp trước ngày 15/1/2023.

(Lê Thành Kông dịch từ nguồn Liên minh châu Âu)

 

Liên minh châu Âu tăng cường kiểm tra mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL) trong thực phẩm

*******

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Liên minh châu âu (EU) đã ban hành Quy định (EU) 2022/741 liên quan đến chương trình phối hợp kiểm soát nhiều năm của Liên minh trong năm 2023, 2024 và 2025 để đảm bảo các sản phẩm nhập khẩu vào EU tuân thủ mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa và để đánh giá mức độ phơi nhiễm của người tiêu dùng đối với dư lượng thuốc trừ sâu trên và trong thực phẩm có nguồn gốc động vật, đồng thời bãi bỏ Quy định (EU) 2021/601.

Theo đó, các quốc gia thành viên sẽ lấy mẫu và phân tích đối với các tổ hợp thuốc trừ sâu được nêu trong Phụ lục I của Quy định (EU) 2022/741. Các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật và động vật sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra gồm: cam, táo, chuối, kiwi, bưởi, hành tây, cà rốt, bông cải xanh, cải bắp, đậu, ớt, gạo xát vỏ, mỡ gia cầm, sữa bò, trứng gà….

Hiện nay, không chỉ EU mà các nước Bắc Âu không thuộc EU (như Na Uy, Iceland) đang tăng cường các chương trình kiểm tra theo quy định này. Gạo là mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Bắc Âu bị kiểm tra nhiều nhất theo chương trình này. Hexaconazole và Tricyclazole thường vượt ngưỡng trong các sản phẩm vi phạm.

Ngoài việc kiểm tra tại cửa khẩu đối với các lô hàng mới, cơ quan an toàn thực phẩm của các nước sẽ lấy mẫu kiểm tra trên thị trường với các lô hàng cũ (có lô hàng được nhập khẩu từ đầu năm 2021). Nếu sản phẩm vi phạm dư lượng, doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối bắt buộc phải thông tin việc thu hồi rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, truyền hình. Tiếp theo, các mặt hàng tương tự của doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối sẽ bị kiểm tra tại kho và doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này vào EU sẽ bị tăng tần suất kiểm tra tại cửa khẩu với các lô hàng tiếp theo.

Việc thu hồi sản phẩm vi phạm và đăng tin rộng rãi sẽ ảnh hưởng uy tín không chỉ của doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu, mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu hàng Việt Nam.

Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá vào khu vực EU nói chung và Bắc Âu nói riêng cần hết sức lưu ý tránh các rủi ro không đáng có bằng việc thường xuyên cập nhật thông tin và liên hệ với các thương vụ của Việt Nam tại thị trường EU để xuất khẩu thuận lợi, tránh các rào cản thương mại.

(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển)

 

Đài Loan sẽ siết chặt quản lý sản phẩm thịt nhập khẩu

*******

Cơ quan quản lý Y tế và phúc lợi Đài Loan đã ban hành thông báo về Quy định nhập khẩu sản phẩm từ thịt vào Đài Loan, theo đó sản phẩm cần đính kèm các tài liệu/ chứng thư chứng nhận chính thức của nước xuất khẩu.

Thông cáo báo chí của phía Đài Loan cho biết, theo quy định tại Điều 35 Luật Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, từ năm 2014 Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan đã triển khai việc kiểm tra, đánh giá tính hệ thống các sản phẩm thịt nhập khẩu. Sau khi kiểm tra đánh giá, hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm của nước xuất khẩu xác nhận tương đương như của Đài Loan mới mở cửa thị trường cho phép xuất khẩu.

Biện pháp mới này của Đài Loan tùy theo loại sản phẩm sẽ dành thời gian quá độ để thi hành. Khi đó, các sản phẩm từ thịt gia súc gia cầm đã được Đài Loan phê chuẩn, bắt buộc phải kèm theo chứng từ chứng nhận chính thức của nước xuất khẩu đã được thống nhất với phía Đài Loan, qua kiểm tra đúng chuẩn mới được phép nhập khẩu vào Đài Loan. Trong đó, giai đoạn đầu các sản phẩm thịt động vật tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh, chế biến và bảo quản (Mã HS 02, 0504 và 1601) sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 01/10/2022 (ngày cấp); giai đoạn thứ hai, các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm đóng hộp (Mã HS 1602) sẽ thực hiện từ ngày 01/7/2023 (ngày cấp).

(Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc) 

IV. TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Một số hướng dẫn mới về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

*******

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), cụ thể:

 1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ những nội dung gì?

Theo Thông tư, nội dung hỗ trợ gồm: Tư vấn; phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; nội dung quản lý các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

 1. Những doanh nghiệp nào thì được hỗ trợ?

Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng các quy định tại Chương II Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về tiêu chí xác định DNNVV.

 1. Các đối tượng doanh nghiệp nào được ưu tiên hỗ trợ ?

Thông tư nêu rõ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ các DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ, DNNVV là doanh nghiệp xã hội; căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP để lựa chọn tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, đảm bảo doanh nghiệp được hưởng mức hỗ trợ có lợi nhất.

 1. Lưu ý khi nộp hồ sơ hỗ trợ là gì?

DNNVV có thể đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ trong một hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ. Tại cùng một thời điểm với cùng một nội dung hỗ trợ, DNNVV chỉ được gửi đến một cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV.

 1. Số lần doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ là bao nhiêu lần?

DNNVV không bị hạn chế số lần hỗ trợ hoặc số lượng hợp đồng hỗ trợ đối với các nội dung hỗ trợ quy định tính theo triệu đồng/năm/doanh nghiệp hoặc triệu đồng/năm nhưng phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ, định mức hỗ trợ tối đa quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

 1. Doanh nghiệp có bắt buộc phải nộp hồ sơ bản chứng thực không?

Tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ trợ DNNVV quy định nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV là bản sao hoặc bản chụp từ bản gốc, bản chính và không cần chứng thực. Trường hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV đề nghị DNNVV cung cấp bản chính hoặc bản gốc để đối chiếu thông tin.

 1. Việc hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được quy định thế nào?

Thông tư nêu rõ, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ theo nội dung và mức hỗ trợ quy định tại Điều 22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Thông tư này và một số quy định cụ thể như hỗ trợ học viên của DNNVV tham gia đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài, gồm: học phí, tài liệu, ăn, ở, đi lại (bao gồm vé máy bay).

 1. Nội dung các khóa đào tạo huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài gồm những gì?

Các khóa đào tạo huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài  gồm xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp và các nội dung khác theo nhu cầu của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

 1. Các nội dung Hỗ trợ DNNVV tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo, gồm những gì ?

Phí, lệ phí tham gia cuộc thi; ăn, ở tại nước sở tại; đi lại (bao gồm vé máy bay); vận chuyển tài liệu, sản phẩm, trang thiết bị phục vụ tham gia cuộc thi.

 1. Các hình thức liên kết giữa DNNVV với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành gồm những gì?

Hình thức liên kết bao gồm: Liên kết theo hình thức hợp đồng mua chung nguyên liệu đầu vào (DNNVV và tối thiểu một doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành có hợp đồng mua nguyên vật liệu đầu vào từ một bên cung cấp); theo hình thức hợp đồng bán chung sản phẩm (DNNVV và tối thiểu một doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành có hợp đồng bán sản phẩm cho một bên thu mua); theo hình thức hợp đồng mua, bán, hợp tác; theo hình thức cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu.

 1. Thời điểm có hiệu lực của thông tư là khi nào?

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022.

 (Mạc Thị Kim Thoa)