Bản tin TBT Tháng 8/2022

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Aug 25, 2022 | 17:21 - Lượt xem: 2597

TRONG SỐ NÀY

******

TIN CẢNH BÁO 

 • Thông báo của Trung Quốc về thực phẩm đóng gói sẵn
 • Thông báo Hội đồng hợp tác vùng Vịnh về sữa chua
 • Thông báo của Ai Cập về thực phẩm
 • Thông báo của I-xra-en về phụ gia thực phẩm
 • Thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ về thực phẩm chức năng
 • Thông báo Ukraina về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
 • Thông báo Liên ban Đông Phi về khoai tây
 • Thông báo Liên ban Đông Phi về khoai lang
 • Thông báo của Rwanda về hạt bí ngô
 • Thông báo của Rwanda về nước ép chuối
 • Thông báo của Baranh về thuốc lá
 • Thông báo của Chi Lê về gỗ thông
 • Thông báo của Chi Lê về gỗ
 • Thông báo của Mexico về ván gỗ
 • Thông báo của Uganda về phân bón sinh học

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 • Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025
 • Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

 • EU sửa đổi Quy định 396/2005 về giá trị giới hạn thuốc trừ sâu trong thực phẩm
 • Một số thông tin về sản phẩm gốm sứ nhập khẩu vào thị trường Bắc Âu

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

 • Những điều cần biết về Chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp

 

I. TIN CẢNH BÁO 

* Lĩnh vực thực phẩm, nông sản

Thông báo của Trung Quốc về thực phẩm đóng gói sẵn

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1688, ngày 20/7/2022, Trung Quốc thông báo về việc Gia hạn thời hạn sử dụng các vật liệu đóng gói còn lại cho các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát dạng rắn (1 trang, bằng tiếng Trung).

Để giảm thiểu lãng phí và giúp các doanh nghiệp giải quyết khúc mắc, Trung Quốc ban hành Thông báo về việc Gia hạn thời hạn sử dụng các vật liệu đóng gói còn lại cho các doanh nghiệp nước giải khát (sau đây gọi là Thông báo) đã được ban hành. Thông báo quy định rằng các vật liệu đóng gói hiện có của đồ uống thể rắn chưa được sử dụng hết trước ngày 1.2022 tháng 6 có thể được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Mục đích của Thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu về nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo Hội đồng hợp tác vùng Vịnh về sữa chua

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/546, G/TBT/N/BHR/639, G/TBT/N/KWT/604, G/TBT/N/OMN/473, G/TBT/N/QAT/624, G/TBT/N/SAU/1253, G/TBT/N/YEM/231, ngày 11/8/2022, Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (gọi tắt là GSO) thông báo về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật của UAE đối với sữa chua; (16 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Quy chuẩn kỹ thuật này liên quan đến các yêu cầu phải đáp ứng đối với sữa chua được chế biến để tiêu thụ trực tiếp.

Mục đích của quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ai Cập về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/326, ngày 04/8/2022, Ai Cập thông báo Quyết định của Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 6/2022 liên quan đến quy tắc kỹ thuật ràng buộc về giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm hóa học trong thực phẩm; (136 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Quyết định này cho phép các nhà sản xuất và nhập khẩu một khoảng thời gian 12 tháng chuyển tiếp liên quan đến quy tắc kỹ thuật ràng buộc về giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm hóa học trong thực phẩm. Quyết định điều chỉnh cách tiếp cận của Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia Ai Cập để quản lý các rủi ro liên quan đến chất gây ô nhiễm và xác định giới hạn tối đa của chất gây ô nhiễm hóa học trong thực phẩm nhằm mục đích kiểm soát và tuân thủ các mức độ ô nhiễm hóa học theo tiêu chuẩn Codex và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan nhằm đạt được mục tiêu chính của NFSA đảm bảo rằng các yêu cầu về an toàn thực phẩm được đáp ứng để duy trì sức khỏe và sự an toàn của con người.

Mục đích của quy định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Quy định này được thông qua ngày 9/3/2022 và có hiệu lực từ ngày 17/5/2022.

Thông báo của I-xra-en về phụ gia thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1266, ngày 20/7/2022, I-xra-en thông báo Quy định Y tế Công cộng về Phụ gia thực phẩm số 5761-2001 – Bản sửa đổi; (1 trang, bằng tiếng Do Thái)

Phụ lục I của Quy định Y tế Công cộng về Phụ gia thực phẩm số 5761-2001 đã đưa ra một sự sửa đổi mới đối với danh sách các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng. Bản sửa đổi này loại bỏ chất E171 (Titanium dioxide) khỏi danh sách và cấm sử dụng nó trong thực phẩm. Hành động này tuân theo Quy định của Ủy ban Châu Âu (EU) 2022/63 ngày 14 tháng 1 năm 2022, sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 1333/2008 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến phụ gia thực phẩm titan dioxit (E 171) và khuyến nghị của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA).

Sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023 và cho phép kinh doanh tất cả thực phẩm được sản xuất trước ngày này cho đến khi hết hạn sử dụng.

Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ về thực phẩm chức năng

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TUR/203, ngày 03/8/2022, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Quy định về Thực phẩm chức năng; (48 trang, bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ).

Quy định này bao gồm:

(a) Danh sách các hoạt chất trong thực phẩm chức năng.

(b) Thủ tục đăng ký và phê duyệt của các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập khẩu, sản xuất, chế biến và đưa ra thị trường sản phẩm thực phẩm chức năng.

(c) Nhập khẩu, sản xuất, chế biến, quảng cáo, khuyến mại và đưa ra thị trường thực phẩm chức năng.

(d) Phê duyệt, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm tại nơi làm việc áp dụng đối với thực phẩm chức năng.

(e) Các quy định liên quan đến việc thành lập, quy trình làm việc và các nguyên tắc của Ủy ban quản lý thực phẩm chức năng.

(f) các quy tắc về ghi nhãn thực phẩm chức năng.

Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 22/9/2022.

Thông báo Ukraina về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UKR/218, ngày 9/8/2022, Ukraina thông báo dự thảo Nghị quyết của Nội các Bộ trưởng Ukraina “Về việc sửa đổi Nghị quyết của Nội các Bộ trưởng Ukraina ngày 9/3/2022 số 234”; (1 trang, bằng tiếng Ukraina)

Nghị quyết của Nội các Bộ trưởng Ukraina ngày 9/3/2022 số 234 “Về các biện pháp đảm bảo cung cấp liên tục các sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu theo chế độ thiết quân luật” quy định rằng trong thời gian thiết quân luật ở Ukraina, các nhà kinh doanh có thể bán các sản phẩm thực phẩm, thông tin được cung cấp bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức, trên lãnh thổ hải quan của Ukraina. Do đó, các lô hàng thực phẩm như vậy phải kèm theo thông tin bắt buộc về thực phẩm được cung cấp bằng ngôn ngữ chính thức của Ukraina. Đơn giản hóa các yêu cầu đối với việc ghi nhãn bắt buộc đối với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu bằng ngôn ngữ nhà nước đã được đưa ra nhằm đảm bảo cung cấp thực phẩm cho người dân không bị gián đoạn trong thời gian thiết quân luật.

Hiện nay, các doanh nghiệp thực phẩm trong nước có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Ukraina về các sản phẩm thực phẩm chất lượng và an toàn phù hợp với các yêu cầu của pháp luật về thực phẩm.

Do đó, dự thảo Nghị quyết dự kiến ​​loại trừ điều khoản về khả năng tạm thời trong thời kỳ thiết quân luật để bán các sản phẩm thực phẩm, thông tin được cung cấp bằng ngôn ngữ khác với tiếng Ukraina, trên lãnh thổ hải quan của Ukraina.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định rằng các sản phẩm thực phẩm, thông tin được cung cấp bằng ngôn ngữ khác quốc gia, nhập khẩu vào lãnh thổ Ukraina trước khi Nghị quyết này có hiệu lực, có thể được lưu hành cho đến ngày hết hạn.

Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo Liên bang Đông Phi về khoai tây

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/251, G/TBT/N/KEN/1272, G/TBT/N/RWA/681, G/TBT/N/TZA/805, G/TBT/N/UGA/1653, ngày 21/7/2022, Liên bang Đông Phi (gồm Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda) thông báo Tiêu chuẩn Đông Phi DEAS 775: 2022, Sản xuất và xử lý củ khoai tây – Quy chế thực hành, Tái bản lần thứ hai; (16 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này cung cấp các quy chế thực hành được khuyến nghị đối với hoạt động sản xuất, bảo quản, đóng gói và vận chuyển củ khoai tây (Solanum tuberosum L.) dùng cho người.

Tiêu chuẩn này tập trung vào các vấn đề cụ thể đối với quá trình sản xuất chính và đóng gói củ khoai tây để tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn và lành mạnh.

Tiêu chuẩn này đề cập đến Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Thực hành vệ sinh tốt (GHP) và Thực hành sản xuất tốt (GMP) sẽ giúp kiểm soát các mối nguy về vi sinh vật, hóa học và vật lý liên quan đến tất cả các giai đoạn sản xuất củ khoai tây từ sản xuất ban đầu đến đóng gói. Đặc biệt chú ý đến việc giảm thiểu thiệt hại và hư hỏng của củ khoai tây trước khi đưa ra thị trường.

Tiêu chuẩn này không cung cấp thông tin chi tiết được coi là áp dụng chung cho tất cả các loại trái cây và rau quả hoặc các sản phẩm thực phẩm nói chung. Các quy định như vậy có sẵn trong các tiêu chuẩn khác. Do đó, tiêu chuẩn này nên được áp dụng cùng với quy chế số EAS 39 và CAC/RCP 53, Quy chế thực hành vệ sinh đối với trái cây tươi và rau quả.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Sự hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo Liên bang Đông Phi về khoai lang

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/254, G/TBT/N/KEN/1275, G/TBT/N/RWA/684, G/TBT/N/TZA/808, G/TBT/N/UGA/1658, ngày 21/7/2022, Liên bang Đông Phi (gồm Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda) thông báo Tiêu chuẩn Đông Phi DEAS 771: 2022, Khoai lang tươi – Đặc điểm kỹ thuật, tái bản lần thứ hai; (14 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với khoai lang tươi (Ipomoea batatas (L.) Lam). được cung cấp tươi và được đóng gói hoặc bán rời cho con người.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Rwanda về hạt bí ngô

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/RWA/687, ngày 5/8/2022, Rwanda thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DRS 508: 2022, Hạt bí ngô – Đặc điểm kỹ thuật (13 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với hạt bí ngô từ các giống (Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima) dành cho người.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hạt bí ngô sống và hạt bí ngô rang.

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Rwanda về nước ép chuối

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/RWA/688, ngày 5/8/2022, Rwanda thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DRS 358: 2022, Nước ép chuối – Đặc điểm kỹ thuật (13 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với nước chuối dùng cho người.

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

* Lĩnh vực khác

Thông báo của Baranh về thuốc lá

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BHR/635, ngày 25/7/2022, Vương quốc Baranh thông báo Quy định về gắn tem kỹ thuật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá almeassel (thuốc lá chứa hương vị trái cây) ở Vương quốc Bahrain.

Theo đó, tất cả các sản phẩm thuốc lá almeassel nhập khẩu vào Vương quốc Bahrain phải có tem kỹ thuật số được gắn trên bao bì.

Vương quốc Bahrain cam kết tuân theo các hiệp định khu vực và quốc tế, như Hiệp định thuế tiêu thụ đặc biệt chung của các quốc gia thành viên Hội đồng hợp tác vùng Vịnh để truy vết và kiểm soát việc sử dụng hàng hóa tiêu thụ đặc biệt có hại cho sức khỏe con người và môi trường. Việc áp dụng Thuế tiêu thụ đặc biệt là một sáng kiến nhằm mục đích tiêu thụ các sản phẩm thay thế lành mạnh hơn và tránh dùng các sản phẩm có hại, cũng như đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác các sản phẩm có thể sử dụng này để tránh buôn bán bất hợp pháp, buôn lậu và giả mạo; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Chi Lê về gỗ thông

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHL/607, ngày 19/7/2022, Chi Lê thông báo ban hành Tiêu chuẩn Chile (NCh) số 1217: 2017: Thông Radiata, thông Oregon, thông Aoerosa – Phân loại trực quan để sử dụng trong kết cấu – Các đặc tính kỹ thuật phân cấp về chất lượng (22 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Tiêu chuẩn được thông báo thiết lập các yêu cầu phải đáp ứng đối với các tấm dạng khô (độ ẩm không quá 19%) là gỗ xẻ hoặc gỗ bào của thông radiata, thông Oregon hoặc thông aoerosa nhằm mục đích sử dụng trong kết cấu và được phân loại bằng mắt thường. Dung sai kích thước phải đáp ứng các thông số kỹ thuật quy định trong Tiêu chuẩn Chile (NCh) số 2824.

Tiêu chuẩn xác định ba cấp phân loại gồm: GS, G1 và G2.

– Loại GS: Thường được sử dụng như một phần của kết cấu hạng nặng.

– Loại G1: Đặc biệt thích hợp cho dầm, sàn và giàn mái.

– Loại G2: Đặc biệt thích hợp cho các vách ngăn kết cấu.

Các đặc tính cơ học được chấp nhận liên quan đến các cấp cơ học này được quy định trong Tiêu chuẩn Chile (NCh) số 1198.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Chi Lê về gỗ 

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHL/608, ngày 19/7/2022, Chi Lê thông báo ban hành Tiêu chuẩn Chile (NCh) số 755: 2019: Gỗ – Bảo quản – Đo lường sự xâm nhập của chất bảo quản trong gỗ (10 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Tiêu chuẩn được thông báo đưa ra các phương pháp đo độ thâm nhập của chất bảo quản vào gỗ. Tiêu chuẩn quy định khi chất bảo quản gỗ chứa nhiều hơn một thành phần hoạt tính, thì việc đo lường sự xâm nhập của một trong số chúng là đủ.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Mexico về ván gỗ 

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MEX/513, ngày 27/7/2022, Mê-hi-cô thông báo Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Mexico ký hiệu PROY-NOM-203-SE-2020 thiết lập các giới hạn tối đa cho phép đối với phát thải formaldehyde từ ván dăm gỗ và ván sợi gỗ được sản xuất bằng urê-formaldehyde và các sản phẩm được sản xuất bằng loại ván này (34 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha )

Quy chuẩn kỹ thuật được thông báo (dự thảo quy chuẩn chính thức của Mexico) thiết lập các giới hạn cho phép tối đa đối với phát thải formaldehyde và hàm lượng formaldehyde của ván dăm gỗ và ván sợi gỗ được sản xuất bằng cách sử dụng urê-formaldehyde làm chất kết dính, ngoài đồ nội thất và các bộ phận của chúng, và tất cả các sản phẩm khác được sản xuất bằng loại bảng này.

Điều này cũng áp dụng cho ván dăm và ván ép gỗ được sản xuất trong nước và nhập khẩu, trong quá trình sản xuất có sử dụng nhựa urê-fomanđehit, ngoài đồ nội thất và các bộ phận của chúng được sản xuất trong nước và nhập khẩu, và tất cả các sản phẩm được sản xuất bằng loại ván này.

Mục đích của quy chuẩn này nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Uganda về phân bón sinh học

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1654, ngày 21/7/2022, Uganda thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS 1576: 2022, Phân bón sinh học – Đặc điểm kỹ thuật, phát hành lần thứ hai; (18 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón sinh học. Tiêu chuẩn này không bao gồm các yêu cầu đối với phân bón hóa học thông thường.

Phân bón sinh học là các sản phẩm có chứa các vi sinh vật sống dựa trên chất mang (rắn hoặc lỏng) có ích trong nông nghiệp như cố định nitơ, hòa tan phốt pho hoặc huy động chất dinh dưỡng, để tăng năng suất của đất và/hoặc cây trồng. Phân bón sinh học thường được gọi là việc sử dụng các vi sinh vật trong đất để tăng khả năng cung cấp và hấp thụ các chất dinh dưỡng khoáng cho cây trồng.

Cho dù sự tồn tại của vi sinh vật làm tăng sự phát triển của thực vật bằng cách cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn hoặc thay thế chất dinh dưỡng trong đất hoặc tăng khả năng tiếp cận chất dinh dưỡng của thực vật, miễn là tình trạng dinh dưỡng của cây đã được tăng cường bởi vi sinh vật, chất được bón vào thực vật hoặc đất có chứa vi sinh vật, có thể được đặc trưng như một loại phân bón sinh học.

Phân bón sinh học, được gọi là các sản phẩm vi sinh, hoạt động như nhà cung cấp chất dinh dưỡng và chất điều hòa đất giúp giảm gánh nặng nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Điều kiện đất tốt là bắt buộc để tăng sản lượng cây trồng, cũng như phúc lợi cho sức khỏe con người và/hoặc động vật. Do đó, các vật liệu được sử dụng để duy trì tình trạng tốt của đất, được coi là các chất môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề gặp phải khi sử dụng chế phẩm vi sinh. Kiểm soát chất lượng chính xác hơn phải được thực hiện nhằm có lợi cho khách hàng. Với ý nghĩ này, Uganda sẽ cố gắng hết sức để phát triển các kỹ thuật sản xuất tốt hơn và cải tiến hệ thống quản lý các sản phẩm vi sinh.

Mặc dù tác động của phân bón sinh học của các quốc gia là khác nhau do sự khác biệt về điều kiện khí hậu và đất đai, nhưng tầm quan trọng của phân bón sinh học đối với việc bảo tồn môi trường trong thế kỷ 21 không thể bỏ qua. Tương tự như vậy, các công nghệ sinh học khác nhau nên được chấp nhận để tăng tác dụng của phân bón sinh học có liên quan đến môi trường.

Mục tiêu của tiêu chuẩn này là đảm bảo rằng các loại phân bón sinh học trên thị trường được kiểm tra một cách thích hợp thông qua các tiêu chí chất lượng được cung cấp đồng thời đảm bảo rằng người nông dân chỉ có được những sản phẩm được chứng nhận và cũng như hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất phân bón sinh học chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng sẽ thúc đẩy việc sử dụng an toàn phân bón sinh học và thúc đẩy thương mại công bằng; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

(Lê Thành Kông dịch từ các Thông báo TBT của WTO)

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết về các thông báo, vui lòng liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang để được hỗ trợ.

 

II. THÔNG TIN PHÁP LUẬT 

Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025

*******

Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 924/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025” với quan điểm cụ thể như sau:

– Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, phải phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 03 trụ cột: (i) Phát triển chính quyền số ở nông thôn; (ii) Phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn; (iii) Phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn.

– Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, trên cơ sở kế thừa, tiếp tục phát triển, hoàn thiện kết quả các chương trình, dự án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan đã và đang triển khai, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

– Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

– Từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân nông thôn chủ động áp dụng chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống của người dân nông thôn.

Về phạm vi thực hiện, Chương trình được triển khai ở khu vực nông thôn của cả nước (bao gồm cả các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các huyện nghèo).

Chương trình tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới; Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; Tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ngành chức năng xây dựng, tham mưu để ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình cấp tỉnh, nhất là lựa chọn, tổ chức triển khai hiệu quả các mô hình thí điểm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

 

Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

*******

Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Nghị định này quy định chi tiết điểm a, b, c, d, đ, g, i, k, l khoản 1 Điều 5, khoản 4 Điều 10, khoản 5 Điều 12, khoản 1 Điều 23, khoản 7 Điều 24, khoản 2, 4 Điều 26, khoản 5 Điều 36 Luật An ninh mạng, gồm các nội dung sau:

– Các biện pháp bảo vệ an ninh mạng: thẩm định an ninh mạng; đánh giá điều kiện an ninh mạng; kiểm tra an ninh mạng; giám sát an ninh mạng; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền.

– Căn cứ, trình tự, thủ tục xác lập và công tác phối hợp giữa các bộ, ngành chức năng có liên quan trong thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

– Điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

– Nội dung triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương.

– Trình tự, thủ tục kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 24.

– Việc lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với các doanh nghiệp được quy định tại khoản 3 Điều 26.

– Việc phân công, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng trong trường hợp nội dung quản lý nhà nước liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều bộ, ngành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

                                                                                                                (Lê Thành Kông)

III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

EU sửa đổi Quy định 396/2005 về giá trị giới hạn thuốc trừ sâu trong thực phẩm

*******

Ngày 01/8/2022, Uỷ ban Châu Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/1346 và 2022/1343 sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) 396/2005 liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với 1,4-dimethylnaphthalene, 8-hydroxyquinoline, pinoxaden và valifenalate trên và trong một số sản phẩm nhất định; và mức dư lượng tối đa của acequinocyl, chlorantraniliprole và emamectin trên và trong một số sản phẩm nhất định.

Quy định áp dụng đối với các sản phẩm như trái cây tươi và đông lạnh, các loại hạt, rau tươi và đông lạnh, dầu và trái cây có dầu, ngũ cốc, trà, cà phê, thảo dược, sản phẩm có nguồn gốc động vật…

Quy định 396/2005 sẽ tiếp tục được áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất trong Liên minh Châu Âu hoặc nhập khẩu vào Liên minh trước ngày 22 tháng 2 năm 2023.

Quy định này được áp dụng từ ngày 22 tháng 2 năm 2023.

 (Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển)

 

Một số thông tin về sản phẩm gốm sứ nhập khẩu vào thị trường Bắc Âu

*******

1. Nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm gốm sứ của các nước Bắc Âu

Mỗi năm, các nước Bắc Âu nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD các sản phẩm gốm sứ. Riêng năm 2021, có sự tăng đột biến, với kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng này đạt 1,23 tỷ USD.

Trong số các nước Bắc Âu, Thuỵ Điển nhập khẩu nhiều nhất, tiếp đến là Đan Mạch, và cuối cùng là Na Uy với kim ngạch nhập khẩu năm 2021 lần lượt là 495,7 triệu USD, chiếm 40,4% thị phần; 419,9 triệu USD, chiếm 34,3%, và 310,2 triệu USD, chiếm 25,3%.

Các sản phẩm gốm sứ nhập khẩu của các nước Bắc Âu chủ yếu chia làm 4 nhóm chính.

Nhóm 1: Bộ đồ ăn và đồ trang trí, chậu cây với trị giá nhập khẩu khoảng 420 triệu USD năm 2021, chiếm khoảng 34% tổng nhập khẩu các mặt hàng gốm sứ của các nước Bắc Âu.

Nhóm 2: Sản phẩm gạch lát nền và tường với trị giá nhập khẩu khoảng 254 triệu USD, chiếm khoảng 21% thị phần mặt hàng gốm sứ. Đối với nhóm này, nhập khẩu gạch lát nền và tường có tráng men chỉ được nhập khẩu từ năm 2016 đổ về trước. Kể từ năm 2017 trở đi, các sản phẩm này không được nhập khẩu nữa.

Nhóm 3: Sản phẩm thiết bị vệ sinh với trị giá nhập khẩu khoảng 202 triệu USD, chiếm 16% thị phần mặt hàng gốm sứ nhập khẩu năm 2021.

Nhóm 4: Sản phẩm gạch và ngói với trị giá nhập khẩu năm 2021 là 161 triệu USD, chiếm 13% thị phần mặt hàng gốm sứ nhập khẩu.

Các nước Bắc Âu chủ yếu nhập khẩu các mặt hàng gốm sứ từ các nước nội khối EU như Đức, Ý, Bồ Đào Nha và từ một số nước ngoài EU như Trung Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, và Việt Nam.

2. Một số quy định liên quan

Để gia nhập thị trường Bắc Âu nói riêng và thị trường Châu Âu nói chung, các sản phẩm gốm sứ phải tuân thủ các yêu cầu bắt buộc của thị trường cũng như các yêu cầu bổ sung mà người mua đặt ra. Đối với các sản phẩm gốm sứ, đồ trang trí nhà cửa, các quy định chủ yếu tập trung vào sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng. Các sản phẩm phải có chất lượng tốt, giảm thiểu rủi ro từ các hóa chất độc hại.

Chỉ thị An toàn sản phẩm chung

Chỉ thị An toàn sản phẩm chung số 2001/95/EC đặt ra yêu cầu an toàn chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm tiêu dùng được bán trên thị trường Châu Âu, trong đó có mặt hàng gốm sứ.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2021, Quy định giám sát thị trường của EU (EU 2019/1020) đã có hiệu lực. Điều này ảnh hưởng chủ yếu đến thương mại trực tuyến giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C), giữa các bên nằm ngoài EU và người tiêu dùng EU. Theo Quy chế giám sát này, các nhà sản xuất không thuộc EU phải có một nhà điều hành kinh tế (economic operator) ở EU, thường là nhà nhập khẩu. Trong bán hàng trực tuyến B2C, người tiêu dùng là người nhập khẩu, điều này khiến họ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của sản phẩm. Quy định mới đặt trách nhiệm cho các nhà điều hành kinh tế.

Tiêu chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm gốm, sứ dùng trong xây dựng

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, các sản phẩm dùng trong xây dựng chỉ có thể được đưa vào thị trường Liên minh Châu Âu nếu đáp ứng các yêu cầu theo Quy định (EU) 305/2011 ngày 9 tháng 3 năm 2011 về các điều kiện hài hoà trong việc tiếp thị các sản phẩm xây dựng.

Các yêu cầu cơ bản và các đặc tính cần thiết của sản phẩm dùng trong xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục I của Quy định này gồm:

Độ bền cơ học và độ ổn định;

An toàn trong trường hợp hoả hoạn;

Vệ sinh, sức khoẻ và môi trường;

Tiết kiệm năng lượng và giữ nhiệt;

Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển)

 

IV. TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Những điều cần biết về Chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp

*******

1. Mục tiêu cụ thể của chương trình là gì?

Tuỳ thuộc vào thực tế và nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của mình, doanh nghiệp lựa chọn một hoặc một số các mục tiêu sau đây để lựa  chọn và triển khai:

a) Chỉ tiêu định lượng về tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ.

b) Mức độ tăng cường kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, thử nghiệm, kiểm tra; phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra; lượng của hàng đóng gói sẵn; kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

c) Mức độ tăng cường kiểm soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

d) Mức độ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn cầu.

2. Nhiệm vụ của Chương trình là gì ?

– Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản triển khai thực hiện đảm bảo đo lường đang áp dụng.

– Rà soát, tăng cường thực hiện đảm bảo đo lường.

– Ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến, đổi mới tăng cường đảm bảo đo lường theo định hướng phát triển của sản xuất, kinh doanh.

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật và quản lý về đo lường cho nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp.

– Xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của các đơn vị, bộ phận sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa.

– Lập kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường.

3. Giải pháp thực hiện như thế nào ?

Doanh nghiệp dựa trên mục tiêu của chương trình để lựa chọn các giải pháp phù hợp:

– Giải pháp về tổ chức quản lý

– Tăng cường hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong nước hoặc nước ngoài

– Tuyên truyền, phổ biến

– Tăng cường thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa sản phẩm

4. Dự kiến hiệu quả thực hiện chương trình đảm bảo đo lường là gì?

 */ Hiệu quả kinh tế hằng năm

– Giảm tổn thất kinh tế của doanh nghiệp do rà soát, hoàn thiện, loại trừ, khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, sử dụng chuẩn đo lường, phương tiện, thiết bị đo, thử nghiệm, kiểm tra và việc thực hiện các phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra hiện đang áp dụng;

– Giảm chi phí nghiên cứu và vận hành quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do đổi mới, áp dụng phương pháp đo mới, sử dụng chuẩn đo lường, phương tiện, thiết bị đo, thử nghiệm, kiểm tra mới có chất lượng và công nghệ cao hơn;

– Đánh giá mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ;

– Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

*/ Hiệu quả xã hội được thực hiện thông qua ước định mức độ tăng cường kiểm soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

*/ Mức độ tăng cường hội nhập được thực hiện thông qua ước định mức độ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn cầu.

(Mạc Thị Kim Thoa)