Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp tại Bắc Giang năm 2022

Người viết: admin - Ngày viết: Saturday, Aug 27, 2022 | 16:13 - Lượt xem: 1908

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 27/8/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai khảo sát thực trạng đo lường tại Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang và Công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh. Qua khảo sát tại các doanh nghiệp, Tổ chuyên gia đã ghi nhận thực trạng đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp gồm các quá trình đo kiểm, thử nghiệm; các yêu cầu với quá trình kiểm tra; danh mục các phương tiện đo và phương pháp kiểm định; thực trạng, điều kiện và địa điểm thực hiện kiểm định; nhu cầu về chuẩn đo lường; nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực. Đây là các nội dung quan trọng để Tổ chuyên gia có căn cứ tư vấn những nội dung sát thực với nhu cầu và mong đợi của doanh nghiệp khi tham gia xây dựng và thực hiện chương trình đảm bảo đo lường.

Ảnh: Khảo sát các nội dung triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang.

Công ty CP Nước sạch Bắc Giang là doanh nghiệp có 51% vốn nhà nước. hiện đang cung cấp nước sạch cho toàn bộ thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, thị trấn Đồi Ngô và vùng lân cận của huyện Lục Nam. Ngoài ra, công ty còn cung cấp nước cho hai Khu công nghiệp là Đình Trám và Song Khê Nội Hoàng. Hiện nay Công ty đang thực hiện cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân với công suất 50.000 m3 / ngày đêm. Công ty có hai hoạt động chính gồm hoạt động kiểm định đồng hồ đo nước có đường kính từ Ø 15 mm đến Ø 25 mm và hoạt động kinh doanh nước sạch cho các hộ dân theo địa bàn. Trong hoạt động kiểm định, tổ chuyên gia xác định doanh nghiệp cần tập trung vào 3 yếu tố để nâng cao hiệu quả hoạt động đảm  bảo đo lường gồm phương tiện kiểm định, phương pháp kiểm định (các quy trình kiểm định), và con người thực hiện. Chỉ khi ba yếu tố này được đảm bảo thì việc triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong hoạt động kinh doanh nước sạch, việc kiểm soát chỉ tiêu chất lượng nước đảm bảo, tỷ lệ thất thoát là những yếu tố cần kiểm soát. Hiện nay tỷ lệ thất thoát theo báo cáo là 12-14%, trong thời gian tới, với việc kiểm soát các yếu tố trong chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, hy vọng tỷ lệ này sẽ giảm xuống mức thấp nhất có thể.

Ảnh: Khảo sát các nội dung triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại Công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh.

Đối với Công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh, Tổ chuyên gia xác định: Ngoài việc tuân thủ các yêu cầu đối với tổ chức kiểm định hiệu chuẩn đồng hồ đo nước được chỉ định theo quy định của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản liên quan, Công ty thực hiện sản xuất, kinh doanh phương tiện đo nhóm 2 là đồng hồ nước lạnh kiểu PT 314, PT 315, PT 316 với đường kính Ø 15mm và kiểu PT 511 với đường kinh Ø 20 mm. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng hồ đo nước của Công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh, tổ chuyên gia cho rằng: doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh hiệu quả thì việc kiểm soát các yếu tố đầu vào bao gồm nguyên vật liệu, con người thực hiện, phương pháp thực hiện, thiết bị sử dụng phải được kiểm soát tốt.

Việc khảo sát kỹ các nội dung trên sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn sâu hơn về nội bộ hoạt động của đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả để nâng cao hoạt động của đơn vị.

Mạc Thị Kim Thoa – Phòng HC&QLĐL