Chi cục TCĐLCL triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã: cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt cho nhân dân

Người viết: admin - Ngày viết: Sunday, Sep 11, 2022 | 16:03 - Lượt xem: 2122

Theo đề xuất của nhân dân thôn Ngọt, trong 2 ngày từ 10/9/2022 đến 11/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị trực tiếp triển khai) phối hợp với UBND xã Hồng Giang, Vietel Bắc Giang chi nhánh Lục Ngạn triển khai cài đặt ứng dụng Vietel money (thanh toán điện tử không dùng tiền mặt) cho nhân dân tại nhà văn hóa thôn Ngọt.

Thôn Ngọt, xã Hồng Giang đã được Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn công nhận là thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu về con đường bích họa và mô hình vườn hộ gia đình trồng cây ăn quả” năm 2019. Nhân dân thôn Ngọt chủ yếu là người dân tộc Sán Dìu với 145 hộ dân làm vườn, trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế.

Sau 2 ngày được các nhân viên của Vietel hỗ trợ cài đặt ứng dụng Vietel Money và hướng dẫn cách sử dụng. Từ đây, người dân của thôn Ngọt sẽ thuận lợi hơn trong thanh toán và thực hiện các giao dịch trong đời sống kinh tế xã hội như: thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền học phí và các khoản thanh toán khác. Đây là bước đầu giúp người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận với chuyển đổi số, công nghệ số, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế của địa phương.

Một số hình ảnh triển khai cài đặt ứng dụng thanh toán điện tử.

Ảnh: Vietel Bắc Giang – chi nhánh Lục Ngạn triển khai cài đặt ứng dụng Vietel money.

Ảnh: Nhân dân thôn Ngọt, xã Hồng Giang đến cài đặt ứng dụng thanh toán điện tử.