Tập huấn văn bản pháp luật cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đảm bảo đo lường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, May 30, 2023 | 15:15 - Lượt xem: 1518

Ngày 26/5/2023, Chi cục Tiêu chuẩn đo lượng chất lượng tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi tập huấn các văn bản pháp luật cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đảm bảo đo lường. Tham dự lớp tập huấn có hơn 50 đại biểu tham dự là đại diện các doanh nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn “Cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực đo lường” được tổ chức nhằm cập nhật những nội dung tổng quan về Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2022-2025. Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp tập trung vào các nhiệm vụ chính gồm: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản triển khai thực hiện đảm bảo đo lường đang áp dụng; Rà soát, tăng cường thực hiện đảm bảo đo lường; Ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến, đổi mới tăng cường đảm bảo đo lường theo định hướng phát triển của sản xuất, kinh doanh; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật và quản lý về đo lường cho nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng của các đơn vị, bộ phận sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn- Phó Chi cục trưởng phát biểu khai mạc hội nghị

 

Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện khảo sát, xây dựng và triển khai nội dung Chương trình đảm bảo đo cho đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường. Tại hội nghị, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Quyết định tiếp nhận Chương trình đảm bảo đo lường cho 03 doanh nghiệp thực hiện năm 2022 ( Công ty CP Nước sạch Bắc Giang, Công ty TNHH Ngành nước Phú Thịnh, Công ty CP Xây dựng Thành Đô Bắc Giang).

Đồng chí Triệu Ngọc Trung- Phó Giám đốc Sở KH&CN trao Quyết định tiếp nhận Chương trình đảm bảo đo lường cho 03 doanh nghiệp thực hiện năm 2022

 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được tiếp cận rất nhiều kiến thức quan trọng liên quan đến lĩnh vực đo lường. Theo đó, việc đảm bảo đo lường chính xác tại doanh nghiệp cũng chính là đảm bảo chất lượng của sản phẩm, hàng hóa do tổ chức, doanh nghiệp cung cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp và thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế địa phương. Ngoài ra các học viên còn được phổ biến một số văn bản pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực về quy định về nhãn hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm hàng hóa.

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua hội các học viên đã được truyền đạt các nội dung hướng dẫn và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường và những lợi ích từ việc thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường mang lại cho doanh nghiệp. Hội nghị còn là kênh thông tin bổ ích giúp cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý hiểu rõ hơn về những nội dung quan trọng trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời gian tới để Chương trình đảm bảo đo lường thực sự là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế rất cần sự tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp, hợp tác xã; sự vào cuộc của các cấp, các ngành góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

 

Nguyễn Thị Hải Vân- Phòng Hành chính & Quản lý Đo lường