BẢN TIN TBT SỐ 6-2023

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Jun 22, 2023 | 15:50 - Lượt xem: 1587

 

 • Thông báo của Thái Lan về quy định xe động cơ cháy
 • Thông báo của Liên minh Châu Âu về sửa đổi quy định thực hiện EU
 • Thông báo của Thái Lan về dự thảo quy định về phương tiện cơ giới
 • Thông báo của Canada về quy định xe ngựa và xe đẩy
 • Thông báo của New Zeland về máy làm đá thương mại
 • Thông báo của Liên Bang Nga về quy chuẩn kỹ thuật
 • Thông báo của Thái Lan về khí thải do phương tiện giao thông vận tải
 • Thông báo của Canada về thông tin vô tuyến
 • Thông báo của Nhật Bản về dược phẩm
 • Thông báo của Úc về tôm và các sản phẩm từ tôm
 • Thông báo của Ấn Độ về dự thảo quy định TC&ATTP
 • Thông báo của Liên minh Châu Âu về mỹ phẩm
 • Thông báo của Đài Loan về chiếu xã thực phẩm
 • Thông báo của Úc về thuốc lá
 • Thông báo của Brazil về tạm dừng nhập khẩu khoai tây giống
 • Thông báo của Mỹ về chương trình tiết kiệm năng lượng
 • Thông báo của Ấn Độ về kiểm soát chất lượng
 • Thông báo của Brazil về môi trường
 • Thông báo của Brazil về bảo vệ sức khỏe
 • Thông báo của Ấn Độ về tiêu chuẩn
 • Thông báo của Thái Lan về gia cầm sống và xác gia cầm
 • Thông báo của Vương Quốc Ả Rập Saudi về thịt bò
 • Thông báo của Mỹ về nội thất ngăn vách
 • Thông báo của Mỹ về tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới
 • Thông báo của Thái Lan về dừng nhập khẩu gia súc từ Hàn Quốc
 • Thông báo của Canada về thuốc lá
 • Thông báo của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất về gia vị
 • Thông báo của Brazil về vật liệu nhân giống
 • Quy chuẩn Quốc Gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6KV phòng mổ sử dụng trong mỏ hầm lò
 • Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
 • Danh mục 20 tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam về thịt
 • Những hiểu biết về tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 •  ban tin so 6 (Xem chi tiết tại đây)