Hội nghị tập huấn quy định của pháp luật về Đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Saturday, Jun 17, 2023 | 15:22 - Lượt xem: 1034

Ngày 26/5/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về đo lường cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Dự hội nghị có Đồng chí Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở KH&CN; lãnh đạo, phòng chuyên môn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và hơn 80 đại biểu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn- Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nhấn mạnh, Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp là một trong số những chương trình chủ đạo trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trên cơ sở đó, Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 triển khai thực hiện Đề án 996 trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Hoàng Tuấn- Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2022, Sở KH&CN đã thực hiện khảo sát, xây dựng và triển khai nội dung Chương trình đảm bảo đo cho đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường. Kết quả, đã lựa chọn được 03 doanh nghiệp tham gia chương trình.

Năm 2023 và những năm tiếp theo, nhằm cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đảm bảo đo lường, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã được đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phổ biến các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường như: Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019 của Bộ KH&CN về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án; Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ KH&CN về việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần  tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ KH&CN về việc ban hành “ Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”; Quyết định số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và nhiều văn bản liên quan khác.

Bên cạnh đó, đại biểu được báo cáo viên chia sẻ những lợi ích từ việc thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường mang lại cho doanh nghiệp, cũng như được trao đổi, giải đáp trực tiếp các thắc mắc xung quanh việc thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng chương trình đảm bảo đo lường.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở KH&CN đã trao Quyết định tiếp nhận Chương trình đảm bảo đo lường cho 03 doanh nghiệp thực hiện năm 2022 gồm: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, Công ty TNHH Ngành nước Phú Thịnh, Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang.

Đ/c Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở KH&CN đã trao Quyết định tiếp nhận Chương trình đảm bảo đo lường cho 03 doanh nghiệp thực hiện năm 2022

Qua hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đảm bảo đo lường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; hội nghị là kênh thông tin bổ ích giúp cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý hiểu rõ hơn về những nội dung quan trọng trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình./.