Viết bởi admin | 25 March, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO  Thông báo của Hoa Kỳ về sản phẩm dệt ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1584 ngày 19/2/2020, Hoa Kỳ thông báo về Các quy tắc và quy định theo Luật xác định sản phẩm sợi dệt (3 trang, bằng tiếng Anh). Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 February, 2020 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GBR/34 ngày 14/01/2020, Vương quốc Anh thông báo ban hành Quy định về bảo vệ môi trường năm 2020, áp dụng đối với ống hút nhựa, tăm bông và que khuấy. Quy định này nghiêm cấm việc cung cấp và kinh doanh ống hút nhựa, que khuấy nước uống bằng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 February, 2020 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO Thông báo của Albania về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ALB/94 ngày 09/01/2020, Albania thông báo về Dự thảo quyết định về “Phê duyệt các quy tắc ghi nhãn thức ăn chăn nuôi; các sản phẩm thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 February, 2020 | 0 Bình luận |

Tại cuộc họp của Ủy ban Hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong hai  ngày 12 và 13/11/2019, các thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã tổ chức các cuộc thảo luận về những cách thức rõ ràng để kiểm tra, đo lường và chứng minh sự an toàn và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 February, 2020 | 0 Bình luận |

Trong Đăng bạ liên bang số 81 FR 33742 ngày 27/5/2016, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố một quy tắc cuối cùng có tiêu đề “Nhãn thực phẩm: Sửa đổi nhãn thành phần dinh dưỡng và bổ sung” (hay là “quy tắc cuối cùng”). Quy tắc cuối […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 January, 2020 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về gia vị thực phẩm ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/466, G/TBT/N/BHR/567, G/TBT/N/KWT/525, G/TBT/N/OMN/400, G/TBT/N/QAT/563, G/TBT/N/SAU/1117, G/TBT/N/YEM/167 ngày 11/12/2019, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 4
  • 22,599,527
  • 3,543,838
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp