Viết bởi admin | 24 December, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về thực phẩm ăn liền ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/487, G/TBT/N/BHR/584, G/TBT/N/KWT/556, G/TBT/N/OMN/418, G/TBT/N/QAT/577, G/TBT/N/SAU/1160, G/TBT/N/YEM/183 ngày 04/11/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 November, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về thức ăn chăn nuôi ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/404 G/TBT/N/ARE/485, G/TBT/N/BHR/582, G/TBT/N/KWT/554, G/TBT/N/OMN/416, G/TBT/N/QAT/575, G/TBT/N/SAU/1145, G/TBT/N/YEM/181 ngày 05/10/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 October, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Argentina về sản phẩm điện ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/404 ngày 14/9/2020, Argentina thông báo về Hệ thống giám sát chương trình chứng nhận bắt buộc đối với các sản phẩm điện hạ áp. Ghi nhãn hiệu quả năng lượng. Đình chỉ (5 trang, bằng tiếng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 September, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Argentina về thực phẩm từ sữa ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/400 ngày 17/7/2020, Argentina thông báo về Dự thảo Nghị quyết chung “Bộ luật Thực phẩm Argentina” – Chương VIII “Thực phẩm từ sữa” – Điều. 585 bis: Kem siêu thanh trùng (10 trang, bằng tiếng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 August, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Albania về Thực phẩm chế biến hữu cơ, thức ăn chăn nuôi và men ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ALB/96 ngày 16/7/2020, Albania thông báo về Dự thảo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng “Phê duyệt quy định chi tiết đối với sản xuất thực phẩm, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 July, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất về thiết bị chiếu sáng ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/475 ngày 08/6/2020, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE ) thông báo ban hành Quyết định số 34 của Nội các về Hệ thống kiểm soát […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 June, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Argentina về thực vật chế biến ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/388 ngày 22/4/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung thi hành “Luật thực phẩm Argentina – Dưa chua và các thực vật chế biến, ngâm trong chất lỏng có tính axit (Điều. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 May, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Canada về thuốc lá điện tử ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/611 ngày 28/4/2020, Canada thông báo ban hành Quy định tham vấn Dự thảo sửa đổi Quy định về luật tiếp cập và bán thuốc lá và thuốc lá điện tử (2 trang, bằng tiếng Anh). […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 April, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Ai Cập về bao bì dược phẩm ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/248 ngày 05/3/2020, Ai Cập thông báo về Dự thảo tiêu chuẩn số ES 445-2 của Ai Cập về “Bao bì và phụ kiện cho chế phẩm dược phẩm – Phần 2: Chai thủy tinh […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/2/2020, Nghị viện Châu Âu đã chính thức phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (gọi tắt là Hiệp định EVFTA). Hiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ. Các lĩnh vực cam kết chính trong EVFTA bao gồm: Thương mại […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 21,849,169
  • 3,512,588
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp