Viết bởi admin | 25 October, 2021 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO * Lĩnh vực thực phẩm Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm hữu cơ   ******* Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/834  ngày 07/9/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế thực hiện của Ủy ban đưa ra các quy tắc chi tiết về hồ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 September, 2021 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO * Lĩnh vực thực phẩm Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm ******* Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/829 ngày 05/8/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép công bố sức khỏe được đưa ra đối với […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 August, 2021 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO */ Lĩnh vực thực phẩm Thông báo của Canada về ghi nhãn dinh dưỡng – Bảng giá trị hàng ngày ******* Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/649 ngày 30/6/2021, Canada thông báo về Đề xuất cập nhật Tài liệu tham khảo được hợp nhất có tựa đề Ghi nhãn Dinh dưỡng – […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23 July, 2021 | 0 Bình luận |

I. DANH MỤC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MỚI   STT Loại văn bản/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Nội dung chi tiết (mã QA code) 1  Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi – Hàm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2021 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO * Lĩnh vực lương thực- thực phẩm Thông báo của Liên minh châu Âu về sản phẩm hữu cơ ******* Theo tin cảnh báo G/TBT/EU/802 ngày 20/5/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế thực hiện của Ủy ban đưa ra các quy tắc liên quan đến giấy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 May, 2021 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Liên minh Châu Âu về lưu trữ hồ sơ sản xuất hữu cơ ******* Theo tin cảnh báo G/TBT/EU/795 ngày 15/4/2021, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo về Dự thảo Quy định do Ủy ban ủy quyền sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 của […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 May, 2021 | 0 Bình luận |

Từ kết quả của chương trình đánh giá hàng năm đối với Hiệp định Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) năm 2020, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã phát hành cuốn sổ tay nêu bật 10 kết quả chính của công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn năm 2020. Sổ tay […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 April, 2021 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh về sản phẩm cá đông lạnh ******* Theo tin cảnh báo G/TBT/N/ARE/495, G/TBT/N/BHR/593, G/TBT/N/KWT/564, G/TBT/N/OMN/429, G/TBT/N/QAT/585, G/TBT/N/SAU/1179, G/TBT/N/YEM/192  ngày 11/3/2021, Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh  thông báo về dự thảo Quy chuẩn kỹ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 February, 2021 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO  Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về mật ong ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/493, G/TBT/N/BHR/591, G/TBT/N/KWT/562, G/TBT/N/OMN/427, G/TBT/N/QAT/583, G/TBT/N/SAU/1177, G/TBT/N/YEM/189 ngày 29/1/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 January, 2021 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về xà phòng ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/489, G/TBT/N/BHR/586, G/TBT/N/KWT/558, G/TBT/N/OMN/423, G/TBT/N/QAT/579, G/TBT/N/SAU/1164, G/TBT/N/YEM/185 ngày 01/12/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 22,601,222
  • 3,543,903
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp