Viết bởi admin | 26 November, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, ngày 26/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng. Tham dự […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 November, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khóa đào tạo Quản lý an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000:2018. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 November, 2022 | 0 Bình luận |

Đảm bảo đo lường là tập hợp các nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện tăng cường, đổi mới kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thử nghiệm, kiểm tra, phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra, lượng của hàng đóng gói sẵn nhằm đảm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 November, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 10/11/2022, Đoàn công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Tân – Chi cục trưởng – làm trưởng đoàn và đại diện các phòng nghiệp vụ đã có buổi làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 November, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đối […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 November, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, ngày 03/11/2022 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tập huấn các quy định của pháp luật về đo lường tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, chuyên cung cấp các dịch vụ về môi trường. Tại hội nghị, báo cáo viên của Chi cục […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 October, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, ngày 25/10/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Nam phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tổ chức Tập huấn phổ biến, tuyên truyền một số […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 October, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-KHCN ngày 16/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh năm 2022 Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 October, 2022 | 0 Bình luận |

Nhằm thống nhất thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 ban hành tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15 tháng 10 năm 2022 Bộ trưởng Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 October, 2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH -BCĐ ngày 28/2/2022 của Trưởng Ban chỉ đạo ISO tỉnh về hoạt động của Ban chỉ đạo ISO tỉnh năm 2022, ngày 12/10/2022, Ban chỉ đạo ISO tỉnh tổ chức khóa đào tạo duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 cho Lãnh đạo; thư […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 4
  • 17,273,882
  • 3,208,165
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp