Hội nghị kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang (23/9/1986 – 23/9/2021)

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Sep 24, 2021 | 16:27 - Lượt xem: 1250

Ngày 23/9/2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang (23/9/1986 – 23/9/2021). Tới dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng toàn thể công chức, người lao động của Chi cục.

Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL tỉnh Bắc Giang, ông Hoàng Công Bình, báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Công Bình, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã trình bày báo cáo ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Chi cục trong 35 năm qua. Qua các thời kỳ, Chi cục luôn nỗ lực không ngừng để thực hiện tốt chức năng quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Với những thành tích đạt được, Chi cục TCĐLCL Bắc Giang đã được Chủ tịch nước tặng Bằng khen và trao Huân chương lao động hạng 3, Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ KHCN, Tổng cục TCĐLCL tặng Bằng khen, UBND tỉnh Bắc Giang, tặng cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác TCĐLCL.

Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Thanh Bình, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã biểu dương những nỗ lực và thành tích đạt được của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường tỉnh Bắc Giang những năm qua đã góp phần tích cực vào đảm bảo đo lường chính xác, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện văn minh thương mại nhằm phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bước sang giai đoạn phát triển mới, khi Đất nước ta hội nhập toàn diện với thế giới và đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức trong bước đường phát triển như: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Hiệp định CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần tiếp tục nỗ lực phát huy sức sáng tạo hơn nữa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo.

Phóng sự: Kết quả hoạt động của Chi cục TCĐLCL tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2021

Sự ra đời của Chi cục TCĐLCL tỉnh Bắc Giang đã góp phần tô điểm mốc son đánh dấu vào sự hình thành và phát triển của hệ thống cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ Trung ương đến địa phương, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của ngành khoa học công nghệ và kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phòng Hành chính và Quản lý Đo lường