Bản tin TBT Tháng 9/2021

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Sep 24, 2021 | 17:18 - Lượt xem: 4120

I. TIN CẢNH BÁO

* Lĩnh vực thực phẩm

Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/829 ngày 05/8/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép công bố sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm và đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật (3 trang, bằng tiếng Anh; 2 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy định của Ủy ban liên quan đến việc từ chối cho phép một khiếu nại về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm và đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật theo Điều 17 (3) của Quy định (EC) số 1924/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 20/12/2006 liên quan đến các công bố về dinh dưỡng và sức khỏe đối với thực phẩm.

Mục đích của Quy định: Biện pháp được đề xuất là Quy định của Ủy ban đối với một yêu cầu về sức khỏe như đã đề cập ở trên theo điểm 6 đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đánh giá với kết quả không thuận lợi. Do đó, công bố về sức khỏe có trong Quy định của Ủy ban đó không tuân thủ các điều kiện được nêu trong Quy định (EC) số 1924/2006, và sẽ không được phép sử dụng trên thực phẩm. Ngoài ra, mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/991 ngày 26/8/2021, Hàn Quốc thông báo Bản sửa đổi của “Luật ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm” (6 trang, bằng tiếng Hàn).

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi ” Luật ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”. Những thay đổi chính được đề xuất là:

Thực phẩm, v.v. phải được dán nhãn chữ nổi, mã chuyển đổi giọng nói và mã chuyển đổi hình ảnh ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thị và người khiếm thính.

Mục đích của Quy định: Để cung cấp cho người tiêu dùng thông tin tốt hơn và nâng cao sức khỏe cộng đồng; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/994 ngày 26/8/2021, Hàn Quốc thông báo Bản sửa đổi của “Quy tắc thực thi của Luật ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm” (4 trang, bằng tiếng Hàn).

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) đang đề xuất sửa đổi ” Quy tắc thực thi của Luật ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm “. Bản sửa đổi chính cấm ghi nhãn hoặc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm, v.v. sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, vật chứa hoặc bao bì giống hoặc tương tự như sau:

  1. “Sản phẩm dành cho trẻ em phải được xác minh an toàn (chỉ dành cho văn phòng phẩm)” được định nghĩa theo Đạo luật Đặc biệt về An toàn sản phẩm dành cho Trẻ em (Điều 8.2)
  2. “Các sản phẩm hóa chất gia dụng phải xác minh tính an toàn” được định nghĩa theo Đạo luật về An toàn các sản phẩm hóa chất gia dụng và các sản phẩm diệt khuẩn (Điều 18).

Mục đích của Quy định: Để cung cấp cho người tiêu dùng thông tin tốt hơn và nâng cao sức khỏe cộng đồng; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

 

Thông báo của Braxin về rau quả

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1231 ngày 23/8/2021, Braxin thông báo về Sắc lệnh của Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung cấp Thực phẩm (MAPA) số 375, ngày 122021. (6 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha). Sắc lệnh này áp dụng đối với rau ăn được, thân và rễ của nó (HS 07); Trái cây, rau và các sản phẩm có nguồn gốc nói chung (ICS 67.080.01).

Sắc lệnh MAPA số 375 quy định các yêu cầu và tiêu chí để chứng nhận tự nguyện các sản phẩm có nguồn gốc thực vật.

Mục đích của Sắc lệnh: Quy định nhằm tạo thuận lợi và hài hòa các thủ tục kiểm soát sự phù hợp. Pháp lệnh áp dụng đối với các sản phẩm có nguồn gốc thực vật đã chính thức thiết lập các yêu cầu về nhận dạng và chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc tiêu chuẩn tư nhân được MAPA công nhận.

Sắc lệnh dự kiến được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

 

Thông báo của Braxin về sản phẩm thịt đóng gói sẵn

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1223 ngày 06/8/2021, Braxin thông báo về Sắc lệnh số 327 của Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO) đưa ra quy chuẩn kỹ thuật đối với trọng lượng tịnh của các sản phẩm thịt đóng gói sẵn. (1 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha). Quy chuẩn này áp dụng đối với các sản phẩm đóng gói sẵn, thịt, sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120), thực phẩm đóng gói sẵn và thực phẩm chuẩn bị (ICS 67.230).

Mục đích của Sắc lệnh: Nghị định số 10.139 ngày 28/11/2019 quy định nhu cầu sửa đổi và hợp nhất các quy phạm pháp luật bên dưới nghị định. Quy chuẩn nhằm mục đích cập nhật và củng cố các quy định, loại bỏ các quy định lỗi thời đã hết tác dụng trong thời gian hoặc không xác định được nhu cầu. Do đó, hàng tồn kho và sự phức tạp của các quy trình quản lý sẽ được giảm bớt; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Sắc lệnh dự kiến được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.

* Lĩnh vực khác

Thông báo của Liên minh châu Âu về hóa chất

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/826 ngày 02/8/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định do Ủy ban ủy quyền sửa đổi, nhằm mục đích thích ứng với tiến bộ khoa học và kỹ thuật, Quy định (EC) số 1272/2008 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp (7 trang bằng tiếng Anh; 16 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo đề xuất sửa đổi theo tiến bộ kỹ thuật của Quy định (EC) 1272/2008 về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp (Quy định CLP) là để sửa đổi Bảng 3 của Phần 3 của Phụ lục VI thành Quy định CLP, bằng cách giới thiệu các mục nhập mới và sửa đổi để phân loại và ghi nhãn hài hòa cho 56 chất và xóa 1 mục.

Mục đích của quy định: Đảm bảo hoạt động phù hợp của thị trường nội bộ EU; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; và mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo

 

Thông báo của Liên minh châu Âu về thuốc bảo vệ thực vật

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/827 ngày 02/8/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định thực hiện của Ủy ban liên quan đến việc không gia hạn phê duyệt hoạt chất indoxacarb, theo Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến việc đưa các sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường và sửa đổi việc thực hiện Quy định (EU) số 540/2011 (5 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy định thực thi của Ủy ban này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất indoxacarb không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các Quốc gia thành viên EU sẽ rút lại giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất indoxacarb. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất thuốc trừ sâu ở EU theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414 / EEC.

Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa chất này vào thị trường và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa chất này. Sau khi không được phê duyệt và hết thời gian gia hạn đối với các kho sản phẩm có chứa chất này, các hành động riêng biệt có thể sẽ được thực hiện đối với giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) và một thông báo riêng sẽ được thực hiện theo các thủ tục SPS.

Mục đích của Quy định: Để một hoạt chất được phê duyệt theo Quy định (EC) số 1107/2009 (liên quan đến việc đưa các sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường), chất đó phải được chứng minh rằng chất đó không gây hại cho sức khỏe con người, sức khỏe động vật hoặc môi trường. Các tiêu chí được liệt kê trong Điều 4 của Quy định (và cũng được nêu chi tiết trong Phụ lục II kèm theo đó) phải được đáp ứng để cho phép phê duyệt. Trong quá trình đánh giá và bình duyệt indoxacarb, một số mối quan tâm và các lĩnh vực chưa thể hoàn thiện đã được xác định. Những điều này được nêu chi tiết trong kết luận của Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA). EFSA đã xác định mối quan tâm nghiêm trọng liên quan đến rủi ro lâu dài cao đối với động vật có vú hoang dã đối với tất cả các mục đích sử dụng đại diện và ngoài ra, rủi ro cao đối với người tiêu dùng và công nhân khi sử dụng đại diện trong rau diếp và nguy cơ cao đối với ong đối với việc sử dụng đại diện trong ngô, ngô ngọt và xà lách để sản xuất giống. Hơn nữa, có một số lĩnh vực đánh giá rủi ro chưa được hoàn thiện do thiếu dữ liệu trong hồ sơ. Những lo ngại này có nghĩa là indoxacarb không đáp ứng các tiêu chí phê duyệt như được nêu trong Quy định (EC) số 1107/2009 và hiện không thể được phê duyệt. Các ủy quyền hiện tại sẽ cần được thu hồi; Các nước thành viên EU phải thu hồi các sản phẩm bảo vệ thực vật hiện có chứa indoxacarb chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày có hiệu lực. Cho phép một khoảng thời gian gia hạn theo Điều 46 của Quy định 1107/2009 và sẽ hết hạn sau 6 tháng kể từ khi có hiệu lực; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường.  

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Vương quốc Anh về sản phẩm nhựa dùng 1 lần

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GBR/41 ngày 23/8/2021, Vương quốc Anh  thông báo Quy định Bảo vệ Môi trường (Sản phẩm nhựa dùng một lần) (Scotland) năm 2021 (9 trang, bằng tiếng Anh).

Các quy định này đề xuất đưa ra các hạn chế thị trường – có hiệu lực là lệnh cấm – đối với các mặt hàng nhựa sử dụng một lần (gọi tắt là SUP) có vấn đề theo Điều 5 của Chỉ thị về nhựa sử dụng một lần của Liên minh Châu Âu (EU) 2019/904.

Quy định cấm cung cấp, trong quá trình kinh doanh và sản xuất:

+ cốc đựng đồ uống bằng polystyrene mở rộng bằng nhựa dùng một lần

+ hộp đựng đồ uống bằng polystyrene mở rộng bằng nhựa dùng một lần

+ hộp đựng thực phẩm bằng polystyrene mở rộng bằng nhựa dùng một lần

+ dao kéo bằng nhựa dùng một lần

+ tấm nhựa sử dụng một lần

+ máy khuấy đồ uống bằng nhựa dùng một lần

Các Quy định cấm cung cấp, trong quá trình kinh doanh và tuân theo các trường hợp miễn trừ cụ thể về:

+ ống hút nhựa dùng một lần

+ gậy bóng bay bằng nhựa dùng một lần.

Mục đích của Quy định: Biện pháp này được thiết kế dựa trên các quy tắc khác của các thành viên WTO nhằm ngăn ngừa và giảm tác động đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước và sức khỏe con người. Giải quyết tác động tiêu cực mà rác thải nhựa gây ra đối với cộng đồng, đại dương, sông ngòi và hệ sinh thái đất đai của chúng ta chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Không hành động để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn của chúng ta và giải quyết các thách thức kinh tế, xã hội và môi trường liên quan đến rác thải nhựa đơn giản không phải là một lựa chọn. Chúng ta phải hành động để giải quyết mô hình tiêu dùng tuyến tính cho các mặt hàng nhựa sử dụng một lần vẫn còn quá phổ biến. Văn hóa vứt bỏ hiện tại của chúng ta gây ra ô nhiễm hệ sinh thái, mất đa dạng sinh học, tăng lượng khí thải carbon và rác thải. Bằng cách đưa ra các hạn chế thị trường, Chính phủ Scotland mong muốn thấy các giải pháp sáng tạo hướng tới các mô hình kinh doanh bền vững hơn và ưu tiên sử dụng lại các giải pháp thay thế thay thế nguyên liệu. Những quy định này thể hiện một bước quan trọng tiếp theo trong nỗ lực giải quyết vấn đề nhựa của chúng tôi, cho phép chúng tôi duy trì tốc độ với các tiêu chuẩn quy định về môi trường hàng đầu trong khi tái khẳng định vị thế của Scotland với tư cách là quốc gia dẫn đầu thế giới trong nền kinh tế vòng tròn. ; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường.

Quy định dự kiến thông qua và có hiệu lực kể từ tháng 11/2021.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Braxin về sản phẩm đóng gói sẵn được bán hàng loạt

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1224 ngày 06/8/2021, Braxin thông báo Sắc lệnh Inmetro số 328, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (2 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha), áp dụng đối với sản phẩm đóng gói sẵn.

 Sắc lệnh Inmetro số 328 phê duyệt quy chuẩn kỹ thuật đo lường hợp nhất về kiểm soát đo lường đối với hàng hóa đóng gói sẵn được bán hàng loạt, có hàm lượng danh nghĩa không ngang nhau.

Mục đích của Sắc lệnh: Nghị định số 10.139 ngày 28 tháng 11 năm 2019 quy định nhu cầu sửa đổi và hợp nhất các quy phạm pháp luật bên dưới nghị định. Quy chuẩn nhằm mục đích cập nhật và củng cố các quy định, loại bỏ các quy định lỗi thời đã hết tác dụng trong thời gian hoặc không xác định được nhu cầu. Do đó, hàng tồn kho và sự phức tạp của các quy trình quản lý sẽ được giảm bớt; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Sắc lệnh dự kiến được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.

 

Thông báo của Braxin về sản phẩm đóng gói sẵn dạng bình xịt

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1225 ngày 06/8/2021, Braxin thông báo Sắc lệnh Inmetro số 329, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (1 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha), áp dụng đối với sản phẩm đóng gói sẵn.

 Sắc lệnh Inmetro số 329 của Inmetro quy định việc củng cố các quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa đóng gói sẵn được bán dưới dạng bình xịt.

Mục đích của Sắc lệnh: Nghị định số 10.139 ngày 28 tháng 11 năm 2019 quy định nhu cầu sửa đổi và hợp nhất các quy phạm pháp luật bên dưới nghị định. Quy chuẩn nhằm mục đích cập nhật và củng cố các quy định, loại bỏ các quy định lỗi thời đã hết tác dụng trong thời gian hoặc không xác định được nhu cầu. Do đó, hàng tồn kho và sự phức tạp của các quy trình quản lý sẽ được giảm bớt; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Sắc lệnh dự kiến được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.

 (Lê Thành Kông dịch từ các Thông báo TBT của WTO)

 

II. THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

*******

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định được áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định này; Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Nghị định các danh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đạt tiêu chí sẽ được hỗ trợ về nhiều lĩnh vực như:

– Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung:

+ Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;

+ Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ tối đa là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng.

– Hỗ trợ công nghệ:

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp

Ngoài ra còn được hỗ trợ Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu; Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định 80/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018.

 

Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

*******

Ngày 12/08/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Theo qui định xe cơ giới phải được kiểm định trên dây chuyền kiểm định. Trường hợp xe cơ giới quá khổ, quá tải không vào được dây chuyền kiểm định thì được kiểm tra sự làm việc và hiệu quả phanh trên đường thử ngoài dây chuyền. Đối với xe cơ giới hoạt động tại các vùng đảo không có đường bộ để di chuyển đến đơn vị đăng kiểm; xe cơ giới hoạt động tại các khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc phòng không đủ điều kiện đưa xe tới đơn vị đăng kiểm;

Ngoài ra xe cơ giới đang thực hiện các nhiệm vụ cấp bách (phòng chống thiên tai, dịch bệnh) thì được kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Thông tư.

Tại thông tư quy định rõ việc kiểm tra các khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới trong kiểm định được phân thành 3 mức. Với khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng là hư hỏng không gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi tham gia giao thông, xe cơ giới vẫn được cấp Giấy chứng nhận kiểm định. Trường hợp khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng là hư hỏng có thể gây mất an toàn kỹ thuât, ô nhiễm môi trường khi tham gia giao thông, xe cơ giới không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại. Đối với mức khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm là hư hỏng gây nguy hiểm trực tiếp và tức thời khi xe cơ giới tham gia giao thông, xe cơ giới sẽ không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, không được tham gia giao thông và phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

 

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

*******

Ngày 05/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 67/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công Thương và được áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

Tại Thông tư quy định mức thu phí tại biểu phí trong công tác an toàn thực phẩm như sau: Thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu (giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận y tế) là 1.000.000 đồng/lần/giấy chứng nhận; Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn là 700.000 đồng/lần/cơ sở.

Theo đó đối với việc kê khai, nộp phí chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/9/2021.

(Nguyễn Thị Thắng)

 

III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Vương quốc Anh

*******

I. Đăng ký nhãn hiệu thương mại

Doanh nghiệp có thể đăng ký thương hiệu để được bảo vệ, ví dụ như tên của sản phẩm hoặc dịch vụ. Khi đăng ký thương hiệu của mình, doanh nghiệp có thể:

– thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp mà không có sự cho phép của doanh nghiệp, trong đó có những người làm hàng giả hay hàng nhái;

– đặt biểu tượng ® bên cạnh thương hiệu của doanh nghiệp – để thể hiện rằng thương hiệu đó là của doanh nghiệp và cảnh báo những người khác không nên sử dụng nó;

– bán và cấp phép thương hiệu của doanh nghiệp;

II. Cách đăng ký nhãn hiệu

1. Kiểm tra thương hiệu có đủ điều kiện làm nhãn hiệu thương mại hay không

Những nội dung doanh nghiệp có thể và không thể đăng ký.

Thương hiệu của doanh nghiệp phải là duy nhất. Nó có thể bao gồm:

– từ ngữ

– âm thanh

– biểu tượng

– màu sắc

– sự kết hợp của các yếu tố trên

Thương hiệu của doanh nghiệp không thể:

– có nội dung xúc phạm, ví dụ như chứa các từ chửi thề hoặc hình ảnh khiêu dâm;

– mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ mà nó sẽ liên quan, ví dụ: từ “cotton” không thể là nhãn hiệu thương mại cho một công ty dệt bông;

– gây hiểu lầm, ví dụ: sử dụng từ “hữu cơ” cho hàng hóa không phải là hữu cơ;

– là hình ảnh 3 chiều được kết hợp với nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp, ví dụ như hình quả trứng đối với trứng;

– quá phổ biến và không khác biệt, chẳng hạn như một câu nói đơn giản như “chúng tôi dẫn đường – we lead the way “;

– trông quá giống với các biểu tượng quốc gia như cờ hoặc quốc huy theo các nguyên tắc của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới;

Kiểm tra xem thương hiệu của doanh nghiệp đã được đăng ký chưa

Trước khi nộp đơn, doanh nghiệp phải tìm trong cơ sở dữ liệu nhãn hiệu xem đã có ai đăng ký nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự cho hàng hóa hoặc dịch vụ của họ giống hoặc tương tự sản phẩm của doanh nghiệp hay không.

Doanh nghiệp cũng phải kiểm tra với Phòng đăng ký nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu trên trang web của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu để biết xem có bất kỳ đơn đăng ký nào ở Liên minh Châu Âu ‘đang chờ xử lý’ vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Những đơn đăng ký này được ưu tiên hơn Đơn đăng ký của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu hiện có cho phép đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp. Họ phải cung cấp cho doanh nghiệp một ‘thư đồng ý’ – doanh nghiệp phải gửi thư này cùng với Đơn đăng ký của mình.

Doanh nghiệp có thể sử dụng luật sư về nhãn hiệu thương mại để giúp doanh nghiệp xác minh các thông tin nêu trên và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

2. Nộp hồ sơ để đăng ký thương hiệu của doanh nghiệp.

– đăng ký hàng loạt

Nếu doanh nghiệp có các phiên bản tương tự của nhãn hiệu thương mại của mình, doanh nghiệp có thể đăng ký hàng loạt cho tối đa 6 nhãn hiệu.

– Tất cả các nhãn hiệu của doanh nghiệp phải:

+ nhìn giống nhau

+ âm thanh như nhau

+ có nội dung (ý nghĩa) giống nhau

Bất kỳ sự khác biệt nào nếu có phải là rất nhỏ.

Nộp hồ sơ đăng ký

– Doanh nghiệp không thể thay đổi thương hiệu của mình sau khi đã đăng ký và phí đăng ký không được hoàn lại.

– Doanh nghiệp sẽ nhận được phản hồi về đơn đăng ký của mình (được gọi là ‘báo cáo kiểm tra’) trong vòng 12 tuần (60 ngày làm việc).

– Trước khi doanh nghiệp nộp đơn

+ Doanh nghiệp phải kiểm tra xem thương hiệu của doanh nghiệp đã được ai đăng ký chưa.

+ Đọc hướng dẫn đối với các đơn đăng ký mới.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Doanh nghiệp sẽ cần:

+ cung cấp chi tiết về những gì doanh nghiệp muốn đăng ký, ví dụ: từ ngữ, hình minh họa hoặc khẩu hiệu.

+ các phân loại thương hiệu doanh nghiệp muốn đăng ký, ví dụ như dịch vụ ăn uống (nhóm 43) hoặc hóa chất (nhóm 1)

Đường link đăng ký online: https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-apply

Chi phí đăng ký

Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ “Bắt đầu ngay” nếu doanh nghiệp muốn kiểm tra xem hồ sơ của mình có đáp ứng các quy tắc đăng ký hay không.

Doanh nghiệp trả £100 chi phí ban đầu, cộng với £50 cho mỗi phân loại bổ sung. Sau đó, doanh nghiệp sẽ nhận được một báo cáo cho doanh nghiệp biết liệu hồ sơ của doanh nghiệp có đáp ứng các quy tắc hay không.

Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục, doanh nghiệp phải trả toàn bộ phí trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo.

Doanh nghiệp cũng có thể chọn tiếp tục việc nộp đơn của mình ngay cả khi nó có thể không đáp ứng các quy tắc đăng ký. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải chuẩn bị thuê luật sư thương hiệu để bảo vệ Đơn đăng ký của mình.

Mức phí đăng ký tiêu chuẩn (online) 170 Bảng; mỗi phân loại thêm 50 Bảng

Mức phí đăng ký bắt đầu ngay (online) 200 Bảng (Trả trước 100 bảng cộng thêm 100 bảng nếu doanh nghiệp tiếp tục đăng ký); mỗi phân loại thêm 50 Bảng

(Trả trước 25 bảng cộng thêm 25 bảng nếu doanh nghiệp tiếp tục đăng ký)

 Đơn đăng ký hàng loạt cho 3 nhãn hiệu trở lên sẽ phải trả thêm £ 50 cho mỗi nhãn hiệu.

Nếu doanh nghiệp muốn nộp đơn qua đường bưu điện. Phí phải trả gồm £200 cho mỗi loại cộng với £50 cho mỗi loại bổ sung.

Sau khi doanh nghiệp nộp đơn

Doanh nghiệp sẽ nhận được phản hồi về đơn đăng ký của mình (‘báo cáo kiểm tra’) trong tối đa 12 tuần (60 ngày làm việc). Sau đó, doanh nghiệp có 2 tháng để giải quyết mọi vấn đề phát sinh hay phản đối nếu có.

Nếu người thẩm định không phản đối, đơn đăng ký của doanh nghiệp sẽ được đăng trên tạp chí nhãn hiệu trong 2 tháng, trong thời gian đó bất kỳ ai cũng có thể phản đối nếu họ có lý do xác đáng.

Thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được đăng ký sau khi mọi phản đối được giải quyết – doanh nghiệp sẽ nhận được chứng chỉ để xác nhận điều này.

3. Trả lời bất kỳ phản đối nào.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp bị phản đối, doanh nghiệp có thể:

+ rút đơn đăng ký; hoặc

+ thương lượng với người phản đối; hoặc

+ bảo vệ hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp không thể đăng ký thương hiệu của mình cho đến khi mọi phản đối được giải quyết. Doanh nghiệp có thể phải trả chi phí pháp lý nếu doanh nghiệp muốn tranh tụng với bên phản đối.

Quá trình đăng ký mất khoảng 4 tháng nếu không có ai phản đối. Thương hiệu đã đăng ký được bảo hộ 10 năm.

Sau khi thương hiệu của doanh nghiệp được đăng ký

Doanh nghiệp phải báo cáo bất kỳ thay đổi nào đối với tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể phản đối các nhãn hiệu của người khác, chẳng hạn như nếu doanh nghiệp cho rằng chúng giống hoặc tương tự với nhãn hiệu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể bán, tiếp thị, cấp phép và thế chấp nhãn hiệu thương mại của mình.

Thương hiệu của doanh nghiệp sẽ tồn tại trong 10 năm – doanh nghiệp có thể gia hạn sau thời gian đó.

Thương hiệu chưa đăng ký

Doanh nghiệp có thể ngăn hay phản đối người khác sử dụng một thương hiệu tương tự với nhãn hiệu của doanh nghiệp trên hàng hóa và dịch vụ của họ ngay cả khi doanh nghiệp chưa đăng ký nhãn hiệu của mình. Tuy nhiên, việc này khó hơn nhiều việc bảo vệ một nhãn hiệu đã đăng ký. Trong các trường hợp như vậy, doanh nghiệp sẽ cần tư vấn pháp lý từ luật sư thương hiệu. Để bảo vệ thành công một nhãn hiệu thương mại chưa đăng ký, doanh nghiệp cần chứng minh rằng:

– nhãn hiệu đó là của doanh nghiệp;

– doanh nghiệp đã xây dựng sự tín nhiệm của khách hàng gắn với nhãn hiệu đó;

– doanh nghiệp đã bị tổn hại theo một cách nào đó bởi việc người khác sử dụng nhãn hiệu này.

Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Anh quốc có thể gửi email tới uk@moit.gov.vn để được hỗ trợ.

 (Nguyễn Thị Thắng)

 

IV. TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Câu hỏi: Phương tiện đo nhóm 2 là gì? được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào?

Trả lời: Theo khoản 2, Điều 16, Luật Đo lường quy định phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục phương tiện đo nhóm 2 tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN.

Theo Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN quy định về danh mục phương tiện đo, có 68 loại phương tiện đo phải áp dụng biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo.

******

Câu hỏi: Trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo được quy định như thế nào trong văn bản quy phạm pháp luật?

Trả lời: Theo khoản 3, Điều 1, Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN quy định:

  1. Bảo đảm các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất, yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.
  2. Thực hiện việc kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng theo quy định tại Chương IV Thông tư này.
  3. Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người sử dụng phương tiện đo khi thực hiện phép đo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.
  4. Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.
  5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”.

******

Câu hỏi: Hành vi vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định cụ thể các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt bằng tiền mức thấp nhất là 500.000 đồng và tối đa là 70.000.000 đồng, cụ thể như sau:

  1. Hành vi không có chứng chỉ kiểm định (tem, dấu, giấy chứng nhận) hoặc hiệu chuẩn theo quy định; Chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu chuẩn đã hết hiệu lực; Tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu chuẩn trên phương tiện đo; Không thực hiện kiểm định đối chứng theo quy định; Không bảo đảm các điều kiện vận chuyển, bảo quản, yêu cầu sử dụng phương tiện đo theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền.
  2. Hành vi sử dụng phương tiện đo bị sai, hỏng hoặc không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường.
  3. Hành vi làm thay đổi cấu trúc, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo; Tác động, điều chỉnh, lắp thêm, rút bớt, thay thế chức năng, cấu trúc kỹ thuật của phương tiện đo làm sai lệch kết quả đo hoặc sử dụng các thiết bị khác để điều chỉnh sai số của phương tiện đo vượt quá giới hạn sai số cho phép; Không thực hiện việc kiểm định hoặc hiệu chuẩn phương tiện đo trong thời hạn quy định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, Nghị định cũng quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

– Hình thức xử phạt bổ sung:

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP;

+ Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP.

– Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc thu hồi chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu chuẩn đã hết hiệu lực đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP;

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại khoản 3, các điểm b và c khoản 4 Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP.

(Nguyễn Thị Thắng)