Triển khai kế hoạch tập huấn áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL cho UBND cấp xã, thị trấn năm 2021

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Sep 29, 2021 | 9:27 - Lượt xem: 699

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo ISO tỉnh năm 2021, từ quý III/2021, Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh – đã tổ chức Hội nghị đào tạo kiến thức về duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND các xã, thị trấn tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đây là hoạt động thường niên của Ban chỉ đạo ISO tỉnh trong việc triển khai các Kế hoạch 278/KH-UBND ngày 13/12/2017 và Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã trên địa tỉnh Bắc Giang.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Thương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo và báo cáo viên của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức của UBND các xã, thị trấn của huyện Lạng Giang.

Tại hội nghị, các cán bộ và công chức chuyên môn sẽ được truyền đạt những nội dung cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng; công tác đánh giá nội bộ; công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; đào tạo, hướng dẫn xây dựng các quy trình ISO tương ứng với các hoạt động, thủ tục hành chính của đơn vị; và các nội dung có liên quan đến việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động hành chính công tại UBND cấp xã; chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức của UBND cấp xã.

Tập huấn trang bị kiến thức về ISO là một trong những hoạt động giúp cán bộ quản lý, công chức đảm nhiệm các công việc chuyên môn ở cơ sở nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và vai trò của việc áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như một công cụ hữu hiệu giúp quá trình giải quyết các thủ tục hành chính được hoạch định rõ về thời gian, trách nhiệm xử lý, đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn và khả năng truy xuất các tài liệu, hồ sơ, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh việc cải cách hành chính ở cơ sở, giúp Nhân dân được thụ hưởng dịch vụ công tốt hơn.

 Nguyễn Thị Thắng