Viết bởi admin | 24 December, 2020 | 0 Bình luận |

Kỷ yếu “25 năm thành lập WTO: Những dấu ấn lịch sử qua ảnh” ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kể từ khi nó ra đời vào ngày 01 tháng 01 năm 1995. Hơn 150 bức ảnh cung cấp những hiểu biết sâu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 December, 2020 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/FRA/195 ngày 30/10/2020, Pháp thông báo Nghị định liên quan đến chỉ số khả năng sửa chữa của thiết bị điện và điện tử. Chỉ số khả năng sửa chữa bao gồm điểm trên 10 dự định sẽ được hiển thị tại thời điểm mua hàng để thông báo cho […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 August, 2020 | 0 Bình luận |

I/ TIN CẢNH BÁO  Thông báo của Albania về Thực phẩm chế biến hữu cơ, thức ăn chăn nuôi và men ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ALB/96 ngày 16/7/2020, Albania thông báo về Dự thảo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng “Phê duyệt quy định chi tiết đối với sản xuất thực phẩm, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 April, 2020 | 0 Bình luận |

Tốc độ thay đổi trong ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu sẽ tăng tốc, đòi hỏi thay đổi đồng thời trong cấu trúc và hoạt động của Hệ thống phân phối thực phẩm (Food Distribution system = Hệ thống phân phối thực phẩm, gọi tắt là FDS). Hàng trăm ngàn năm trước, ở thời […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/2/2020, Nghị viện Châu Âu đã chính thức phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (gọi tắt là Hiệp định EVFTA). Hiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ. Các lĩnh vực cam kết chính trong EVFTA bao gồm: Thương mại […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE