Đổi mới đo lường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Jan 20, 2022 | 1:20 - Lượt xem: 30958

(BGĐT) – Nhằm nâng cao chất lượng đo lường tại các doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp (KCN), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) vừa tiến hành khảo sát thực tế. Qua khảo sát, đơn vị phát hiện nhiều vướng mắc và đưa ra các giải pháp khắc phục thời gian tới.

Nhiều vướng mắc

Thực tế, các DN chủ yếu sử dụng phương tiện đo để nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất (nhóm 1) và định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, các hoạt động công vụ khác (nhóm 2).

Qua khảo sát tại 100 DN thuộc 4 KCN gồm: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê – Nội Hoàng với 4.872 phương tiện đo trong đó có 3.554 phương tiện đo thuộc nhóm 1, còn lại thuộc nhóm 2 cho thấy, việc quản lý phương tiện đo được thực hiện theo đúng quy định, có sổ sách theo dõi và được các DN tự kiểm tra định kỳ, thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo chu kỳ.

Ngoài ra, các DN đã quan tâm đào tạo nội bộ hoặc cử cán bộ tham gia các lớp quản lý, sử dụng phương tiện đo, bảo đảm vận hành theo quy định. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng phương tiện đo tại DN cũng gặp một số khó khan do chưa tìm được tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn một số phương tiện đo đặc thù như máy LMC-100 dùng để kiểm tra dung tích hay chi phí kiểm định phương tiện đo còn cao.

Cùng đó dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nên việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn một số phương tiện đo cũng chưa bảo đảm tiến độ.

Cũng từ thực tế khảo sát, nhiều DN mong muốn được hỗ trợ mở các lớp tập huấn, đào tạo công nhân, cán bộ kỹ thuật kỹ năng sử dụng các phương tiện đo tại nơi như: Hiệu chuẩn cân kỹ thuật, cân phân tích, cân bàn và thước đo chiều dài, thước kẹp… Đồng thời, đào tạo, hỗ trợ DN tự kiểm tra tính chính xác và độ tin cậy thông số thiết bị, phương tiện đo; cách đọc các thông số.

Có DN nêu do phải thực hiện hiệu chuẩn ở các đơn vị ngoài tỉnh mất thời gian vận chuyển, chi phí cao nên mong sớm có các tổ chức kiểm định trong tỉnh để giảm bớt chi phí; tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí kiểm định, hiệu chuẩn một số phương tiện đo. Đa số lãnh đạo DN mong được đào tạo, tập huấn các văn bản, quy định pháp luật về đo lường để nắm bắt được công tác quản lý, cách thức quản lý phương tiện đo tại đơn vị.

Đồng bộ các giải pháp

Những đề xuất của DN là cần thiết, phải có biện pháp hỗ trợ kịp thời để thực hiện tốt Kế hoạch số 409/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 30/8/2021 về triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển công nghệ sản xuất phương tiện đo, chuẩn đo lường, hỗ trợ cho các DN khởi nghiệp hoặc hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Sở cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phát huy vai trò công tác thanh tra, kiểm tra đối với phương tiện đo nhóm 2, tăng cường trao đổi, nắm bắt thông tin, bảo đảm có đầy đủ thông tin về các loại phương tiện đo đang được sử dụng trong DN tại các KCN. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận về đo lường.

Đối với giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng phương tiện đo tại DN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, khuyến khích các DN, các tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện đo áp dụng công cụ, phần mềm quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực cấp nước, y tế, kinh doanh vận tải taxi, các DN sản xuất…Có phương án đầu tư chuẩn đo lường, trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn và đào tạo cán bộ kỹ thuật, nâng cao năng lực kiểm định, mở rộng khả năng kiểm định đối với một số loại phương tiện đo.

Trước mắt, ngay trong Quý I năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tập huấn cho các DN về đổi mới, nâng cao hoạt động đo lường; tiếp tục khảo sát, lựa chọn 3 DN trong KCN để thí điểm thực hiện Đề án. Liên kết với các đơn vị, tổ chức ngoài tỉnh, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để tổ chức kiểm định. Tuy nhiên, để đổi mới hoạt động đo lường, nâng cao sức cạnh tranh, các DN cũng cần đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, ứng dụng, nghiên cứu khoa học, công nghệ; thực hiện nghiêm các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Theo baobacgiang.com.vn