Viết bởi admin | 27 April, 2021 | 0 Bình luận |

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 April, 2021 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh về sản phẩm cá đông lạnh ******* Theo tin cảnh báo G/TBT/N/ARE/495, G/TBT/N/BHR/593, G/TBT/N/KWT/564, G/TBT/N/OMN/429, G/TBT/N/QAT/585, G/TBT/N/SAU/1179, G/TBT/N/YEM/192  ngày 11/3/2021, Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh  thông báo về dự thảo Quy chuẩn kỹ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 February, 2021 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO  Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về mật ong ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/493, G/TBT/N/BHR/591, G/TBT/N/KWT/562, G/TBT/N/OMN/427, G/TBT/N/QAT/583, G/TBT/N/SAU/1177, G/TBT/N/YEM/189 ngày 29/1/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 January, 2021 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về xà phòng ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/489, G/TBT/N/BHR/586, G/TBT/N/KWT/558, G/TBT/N/OMN/423, G/TBT/N/QAT/579, G/TBT/N/SAU/1164, G/TBT/N/YEM/185 ngày 01/12/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15 April, 2020 | 0 Bình luận |

TE-FOOD là giải pháp truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn lớn nhất thế giới. Bắt đầu vào năm 2016, TE-FOOD phục vụ hơn 6000 khách hàng doanh nghiệp và xử lý 400.000 giao dịch thương mại mỗi ngày. Vào đầu năm 2020, các chuyên gia của TE-FOOD đã thu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 April, 2020 | 0 Bình luận |

*/ Các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là gì? Năm 2015, Liên Hợp Quốc đã đặt ra kế hoạch 15 năm đầy tham vọng để giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất mà thế giới phải đối mặt. Bằng cách hỗ trợ các thành viên của mình tối […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/2/2020, Nghị viện Châu Âu đã chính thức phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (gọi tắt là Hiệp định EVFTA). Hiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ. Các lĩnh vực cam kết chính trong EVFTA bao gồm: Thương mại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 March, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO  Thông báo của Hoa Kỳ về sản phẩm dệt ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1584 ngày 19/2/2020, Hoa Kỳ thông báo về Các quy tắc và quy định theo Luật xác định sản phẩm sợi dệt (3 trang, bằng tiếng Anh). Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23 March, 2020 | 0 Bình luận |

Những người thân quen hay đồng nghiệp vẫn gọi anh Đinh Hữu Trình (SN 1985), chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang là “chuyên gia” thiết bị điều khiển và tự động hóa. Natan Priscila Moses – người Brazil, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 March, 2020 | 0 Bình luận |

Một hệ thống độc lập và khách quan để đánh giá hiệu suất thương hiệu là điều cần thiết. Hiện có hai tiêu chuẩn ISO giúp hoàn thành công việc này. Chúng ta luôn đồng ý rằng thương hiệu là tài sản chiến lược quan trọng của một công ty, nhưng chính xác làm thế […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 15,823,886
  • 2,884,843
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp