Viết bởi admin | 20 May, 2021 | 0 Bình luận |

Trang thiết bị y tế (TTBYT) được dùng trong công tác chuẩn đoán và điều trị bệnh  nhân. Các TTBYT phần lớn là được nhập khẩu từ nước ngoài, đã đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và được lưu hành. Tuy nhiên, việc kiểm định TTBYT trong quá trình sử dụng chưa thường xuyên […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 May, 2021 | 0 Bình luận |

Từ kết quả của chương trình đánh giá hàng năm đối với Hiệp định Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) năm 2020, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã phát hành cuốn sổ tay nêu bật 10 kết quả chính của công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn năm 2020. Sổ tay […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày đo lường thế giới 20/5/2021 với chủ đề “Đo lường vì sức khỏe”. Chủ đề này được chọn để nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của phép đo đối với sức khỏe cũng như đối với hạnh phúc của mỗi chúng ta. Thực tiễn cho thấy, hoạt động đo lường ngày […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 May, 2021 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996), […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 April, 2021 | 0 Bình luận |

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 April, 2021 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh về sản phẩm cá đông lạnh ******* Theo tin cảnh báo G/TBT/N/ARE/495, G/TBT/N/BHR/593, G/TBT/N/KWT/564, G/TBT/N/OMN/429, G/TBT/N/QAT/585, G/TBT/N/SAU/1179, G/TBT/N/YEM/192  ngày 11/3/2021, Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh  thông báo về dự thảo Quy chuẩn kỹ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 February, 2021 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO  Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về mật ong ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/493, G/TBT/N/BHR/591, G/TBT/N/KWT/562, G/TBT/N/OMN/427, G/TBT/N/QAT/583, G/TBT/N/SAU/1177, G/TBT/N/YEM/189 ngày 29/1/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 January, 2021 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về xà phòng ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/489, G/TBT/N/BHR/586, G/TBT/N/KWT/558, G/TBT/N/OMN/423, G/TBT/N/QAT/579, G/TBT/N/SAU/1164, G/TBT/N/YEM/185 ngày 01/12/2020, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 December, 2020 | 0 Bình luận |

Kỷ yếu “25 năm thành lập WTO: Những dấu ấn lịch sử qua ảnh” ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kể từ khi nó ra đời vào ngày 01 tháng 01 năm 1995. Hơn 150 bức ảnh cung cấp những hiểu biết sâu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 December, 2020 | 0 Bình luận |

Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu ủng hộ chính sách “phát triển và giới thiệu nhãn bắt buộc, nhằm cung cấp thông tin rõ ràng cho người tiêu dùng về tuổi thọ ước tính và khả năng sửa chữa của sản phẩm tại thời điểm mua”. Theo GSMArena, cuộc bỏ phiếu được thông qua với […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 22,500,079
  • 3,539,190
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp